انجمن مهندسی صنایع ایران

هیات مدیره شرکت دیار خودرو به منظور بهبود شرایط تولید و برنامه های آتی این مجموعه خودروسازی، دکتر سید غیاث الدین طاهری را به عنوان مدیرعامل جدید خود برگزید.

بنابر این گزارش، وی دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع تولید و سیستم ها از آمریکا و دکترای مدیریت اجرایی از فرانسه بوده و در سطوح بالای مدیریتی صنایع خودروسازی سابقه فعالیت دارد.

کارخانه دیارخودرو در شهرستان گلپایگان از استان اصفهان و در فاصله 380 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع است و اولین خودروسازی در مقیاس انبوه در استان اصفهان می باشد.

روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این موفقیت را تبریک نموده و برای ایشان در اجرای برنامه های توسعه ای آرزوی توفیق می نماید.