انجمن مهندسی صنایع ایران

کمیته آموزش، پژوهش و خدمات مهندسی انجمن مهندسی صنایع ایران در بهمن ماه برگزاری 6 دوره آموزشی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی کشور جهت ارتقای سطح علمی و مهارتی خود می توانند در این دوره ها شرکت نموده و گواهینامه رسمى انجمن مهندسى صنایع ایران را دریافت نمایند.

بنابر این گزارش، برگزاری دوره ها منوط به رسیدن به حد نصاب و ثبت نام قطعی متقاضیان خواهد بود.

علاقمندان برای ثبت نام لازم است با شماره تلفن 81032318 تماس بگیرند.

لازم به ذکر است برای اعضای انجمن 20 درصد تخفیف و برای دانشجویان 30 درصد تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام در نظر گرفته شده است.

تقویم دوره های آموزشی انجمن در بهمن ماه در جدول زیر قابل مشاهده است:

تقویم دوره های آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران در بهمن ماه