انجمن مهندسی صنایع ایران

دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع اعلام کرد سامانه دریافت مقالات از تاریخ 2 بهمن لغایت 5 بهمن ماه مجددا فعال خواهد شد.

بنابراین گزارش، این تصمیم با توجه به درخواست های زیاد متقاضیان جهت تمدید زمان ارسال مقالات، اخذ شده است.

لذا با توجه به بسته شدن سامانه در حال حاضر، متقاضیان ارسال مقاله لازم است در زمان مشخص شده نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، نتایج داوری تا 10 بهمن ماه اطلاع رسانی خواهد شد.