صفحه اصلیاخبارفهرست مقالات پوستری IIEC2017

فهرست مقالات پوستری IIEC2017

برای سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بیش از 800 مقاله پژوهشی در 10 زمینه تخصصی دریافت شد که با مشارکت و داوری بالغ بر 80 عضو کمیته علمی و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه آن حدود 200 مقاله برای ارائه شفاهی و 200 مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد.

بر این اساس از 190 مقاله پذیرش شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس، 76 درصد مقالات (144 مقاله) به زبان فارسی و 24 درصد مقالات (46 مقاله) به زبان انگلیسی بوده است.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4 و 5 اسفندماه 1395 در هنل میزبان بابلسر توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندان برگزار شد.

متن کامل کلیه مقالات فارسی و انگلیسی در بخش ارائه پوستری IIEC2017 بر روی اینترنت قرار گرفته است و از طریق پیوند goo.gl/vCWOBM قابل دریافت است.

گفتنی است حجم فایل قرار گرفته 200MB است.

در ادامه فهرست مقالات پذیرش شده در IIEC2017 به صورت ارائه پوستری آمده است:

 

ردیف عنوان مقاله نام فایل
1 A Bi-Objective Green Truck Routing and Scheduling Problem in a Cross Dock with Learning Effect: Archived Multi-Objective Simulated Annealing  full-02980177.pdf
2 A clustering based genetic algorithm approach to flexible job shop scheduling problem full-02760465.pdf
3 A expectation model for solving random interval linear programming problems full-08330899.pdf
4 A Framework for Development of Total Quality Management by Utilizing Business Intelligence full-07140846.pdf
5 A Hybrid Genetic Algorithm and Parallel Variable Neighborhood Search for Job shop Scheduling With an Assembly Stage full-00620013.pdf
6 A Literature Review on Evaluation and Implementation of Reliability Centered Maintenance System in Persian Gulf Star Refinery Full-03760328.pdf
7 A mathematical model for unrelated parallel-machine scheduling with two competing agents and a fixed non-availability interval full-03000182.pdf
8 A Maximum Profit Incomplete Hub Location Routing Problem full-04300483.pdf
9 A metaheuristic approach to solve supplier selection and order allocation problem full02050066.pdf
10 A multi-product model in green supplier selection with hard delivery time window full-03000180.pdf
11 A new multi-objective mathematical model for supplier selection in uncertain environment full-10111145.pdf
12 (A novel hybrid approach based on QFD-TOPSIS method for supplier selection in IT Area (Case Study: A Private Bank in Iran full-08460931.pdf
13 A Qualitative System Dynamics Approach to Clinical Risk Management full-00090516.pdf
14 A tabu search based solution approach to the competitive multiple allocation hub location problems  full-03590613.pdf
15 Addressing the Freight Consolidation and Containerization Problem by Recent and Hybridized Meta-heuristic Algorithms full-iiec2017-01340025.pdf
16 Addressing the multi-objective Stochastic Closed-loop Supply Chain via two Metaheuristic Approaches: RDA and GA ''full-05120538''.pdf
17 Addressing the Vehicle Routing Problem in Large Scale Network via Novel Nature-inspired Algorithm full-02040065.pdf
18 An augmented weighted Tchebycheff method for solving a multi-objective green supply chain problem Full-08240893.pdf
19 Applied sequential sampling plan in the truncated life test full-03180208.pdf
20 Balancing and sequencing U-shaped mixed model assembly line problem considering setup times between tasks and demand ratio-base in dynamic environments full-04530458.pdf
21 Comparing the particle swarm, whale, water cycle, and cuckoo search algorithms in optimization of unconstrained problems  full-05490745.pdf
22 Control-Limit Policy Optimization of Redundant Systems in Condition-Based Maintenance full-01120340.pdf
23 Designing the preventive healthcare networks within the framework of case studies in Iran full-01450342.pdf
24 Earned Value management in Public Health: A new horizon In Vaccination planning Full-iiec2017-0457-0470.pdf
25 Economic Order Perishable Items with Demand Dependent to Inflation full-00170824.pdf
26 (Evaluating the Effects of Operational Performance on Financial Performance of Iranian Small and Medium Sized Enterprises (SMEs full-00910518.pdf
27 Evaluation of Different Types of Hybrid Electric Vehicles and Their Control Strategies full-05830637.pdf
28 Genetic Algorithm for Fixed Charge Transportation Problem with Discount Models Full-00930068.pdf
29 Hybrid flow shop scheduling with robotic processing and AGV-based transportation system Full-08840976.pdf
30 Lagrangian relaxation approach for capacitated p-center problem with backup center and budget constraint Full-02950166.pdf
31 Modeling and analysis of network design for a reverse supply chain by considering Green house limitations full-10091157.pdf
32 Modeling and validation for supply chain network design with solid fixed-charge transportation, risk-pooling and inventory under demand uncertainty full-04480440.pdf
33 Multi-level Supply Chain Coordination with the Possibility of Credit Purchase full-10221183.pdf
34 Predictive scheduling versus deterministic scheduling in stochastic breakdown environment full-03530408.pdf
35 Project budget estimation using Bayesian validation belief network full-03830312.pdf
36 Provide a Fuzzy Model for Evaluating the Quality Management Systems in Road Maintenance and Transit Organizations with Lean Manufacturing Approach full-09421083.pdf
37 Reliable Location-Allocation Problem with Correlated Geographical Failure Probability full-04300477.pdf
38 Robust Possibilistic Programming Approach for Design of Tehran Municipal Solid Waste Management System full-03980481.pdf
39 Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Concept full-03880851.pdf
40 Solid waste location and routing mathematical models: a survey full-05030863.pdf
41 Sport league scheduling using constraint programming approach; case study of Iran’s Pro-league  full-09941120.pdf
42 Supplier Selection and Order Allocation by Controlling Carbon-dioxide in Closed-loop Supply Chain Systems Using Genetic Algorithm  full-10211158.pdf
43 Surveying the performance of four meta-heuristic optimization algorithm in weight optimization of truss structures full-06220739.pdf
44 The feasibility of implementing organizational neatness system(5s) Case Study: Health Center in the Sari city in 2016 full-02300196.pdf
45 Time Parameter Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliability full-05761129.pdf
46 Two models and an innovative genetic algorithm for scheduling in flexible manufacturing systems full-07140845.pdf
47 ارائه الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی مساله یکپارچه زنجیره تامین در حالت برنامه ریزی تامین، تولید و توزیع full-03850365.pdf
48 ارائه الگوریتم های دقیق و تقریبی برای مساله زمان بندی تک ماشین با اعمال مدت زمان نگهداری و تعمیرات متغیر وابسته به حجم کار full-03181202.pdf
49 ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان های راه اندازی وابسته به کارگر full-03130296.pdf
50 ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو با ترکیب تحلیل عاملی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-03810307.pdf
51 ارائه چیدمان بهینه تسهیلات سیستم تولیدی کوچک و متوسط به کمک شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده ها full- 08861148.pdf
52 ارائه روش رتبه بندی ترکیبی بر مبنای مدلسازی ریاضی full-02070146.pdf
53 ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری full-07120811.pdf
54 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از توابع پله های و پیاده سازی آن در نرم افزار MATLAB به منظور دعوت به مناقصات محدود (مطالعه موردی: انتخاب مجریان سیویل برای مناقصه اجرای سیویل) full-02180085.pdf
55 ارائه مدل بهینه سازی استوار برای مساله چندهدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و زمان امدادرسانی full-04770678.pdf
56 ارائه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز full-08581152.pdf
57 ارائه مدل تصادفی دو مرحله ای برای مساله مکان یابی- موجودی با در نظرگیری تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو کاناله full-04470429.pdf
58 ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها با در نظرگرفتن تورم (مطالعه موردی: پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی کلان شهرها( full-05600861.pdf
59 ارائه مدل ریاضی برای برنامه ریزی خرید، تولید و توزیع یکپارچه به همراه مسیریابی وسایل نقلیه full-08691030.pdf
60 ارائه مدل ریاضی جهت سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید در فضای رقابتی با در نظر گیری محدودیت بودجه full-iiec2017-07750840.pdf
61 ارائه مدل ریاضی چند هدفه جهت انتخاب پروژه با در نظر گرفتن ریسک و نرخ بازگشت سرمایه full-iiec2017-05240782.pdf
62 ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مساله مکانیابی- مسیریابی با در نظر گرفتن زمان سفر full-05570602.pdf
63 ارائه مدل سنجش بهره وری در اجرای برنامه ریزی استراتژیک به روش تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-09211074.pdf
64 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از تکنیک پرومته و تحلیل پوششی داده های چندمرحله ای در محیط خاکستری full-04911161.pdf
65 ارائه مدلی برای برنامه ریزی تولید Job-Shop با جریانات معکوس، با در نظر گرفتن شرایط واقعی full-05451205.pdf
66 ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و تخصیص سفارشات با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی در صنعت پروفیل آلومینیوم full-01220604.pdf
67 ارائه مدلی جهت مدیریت لجستیک امداد بحران با در نظر گرفتن سطح رضایتمندی full-05380731.pdf
68 ارائه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حداکثرسازی انتشار در شبکه های اجتماعی full-04750615.pdf
69 ارائه یک چارچوب جهت توسعه یک زنجیره تامین کشسان، مبتنی بر فناوری اطلاعات full-03940572.pdf
70 ارائه یک روش جدید تجزیه تقاطعی در مسائل برنامه ریزی اعداد صحیح آمیخته full-02660804.pdf
71 ارائه یک روش فرا ابتکاری به منظور جانمایی بهینه اشکال 2 بعدی بر روی ورق 2 بعدی FULL-03050853.pdf
72 ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه (مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی) full-02690755.pdf
73 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای حل مساله تخصیص مازاد یک سیستم سری موازی با استراتژی مختلط و سیاست تخفیف full-05331200.pdf
74 ارائه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت پروژه (همراه با مطالعه موردی) full-08910983.pdf
75 ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش هایFTA ، جک نایف، FAHP و FVIKOR جهت آنالیز ریسک در زنجیره تامین سبز full-08040920.pdf
76 ارائه یک مدل چندهدفه برای یکپارچه سازی تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین و بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های موازی با استفاده از الگوریتم NSGA-II full-03520330.pdf
77 ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از N full-02690126.pdf
78 ارائه یک مدل ریاضی جهت طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز full-03370935.pdf
79 ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تامین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی و زیست محیطی full-00420552.pdf
80 ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه زمان بندی و تخصیص اسکله جرثقیل Full-06290922.pdf
81 ارائه یک مدل زنجیره تامین سبز چند هدفه جهت یکپارچه سازی لجستیک های رو به جلو و معکوس با در نظر گرفتن تحویل به موقع و حل با الگوریتم های فرا ابتکاری Full-08190886.pdf
82 ارائه یک مدل طراحی استوار به منظور بهینه سازی پاسخ های دودویی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) full-05330579.pdf
83 ارزش گذاری امتیاز فروش پروژه ای دارویی با استفاده از روش اختیار حقیقی full-08940996.pdf
84 ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) full-06270806-docx.pdf
85 ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستم های تزریق سیال full-06231050.pdf
86 ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-09291048.pdf
87 ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده با روش های ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره full-01740092.pdf
88 ارزیابی و انتخاب تامین کننده ثالث لجستیک معکوس با رویکرد AHP فازی شهودی Full-00210205.pdf
89 استفاده از روش ترابی- هسینی در مدل چندهدفه تحلیل پوششی در حضور داده های نامطلوب و فازی full-iiec2017-03190271.pdf
90 استفاده از نرم افزار MATLAB و سیستم کنترل فازی در کنترل فرایند تولید قیر امولسیون full-03360406.pdf
91 الگوی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه پیشگامان آتیه صنعت ایثار با استفاده از تکنیک های داده کاوی full-04250466.pdf
92 انتخاب سبد بهینه منابع سوخت زیستی پایدار با ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی full-03920589.pdf
93 انتخاب شیوه مناسب تبلیغات به روش برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره full-04940522.pdf
94 انتخاب و زمان بندی پروژه ها بر مبنای زمان بندی فعالیت ها در شرکت های پروژه محور full-04681151.pdf
95 اندازه گیری بهره وری در خط تولید آلبومین گاوی 22 درصد شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران (IBRF) full-02420442.pdf
96 اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزد  Full- 09791143.pdf
97 اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTE full-05560598.pdf
98 اولویت بندی ریسک های محیط های کاری با بکارگیری تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: پیمانکار صنعت نفت) FULL-01920086.pdf
99 بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام صنایع نفتی ایران و بورس اوراق بهادار تهران Full-08510916.pdf
100 بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی ایران خودرو) full-026550139.pdf
101 بررسی تحلیلی پیرامون مساله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیت full-03140434.pdf
102 بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین و اثربخشی استراتژی های بازاریابی با میانجی گری هوش رقابتی full-iiec2017-02520377.pdf
103 بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در استراتژی های توسعه محصول جدید Full.03430450.pdf
104 بررسی و شناسایی عوامل موثر محیطی فروشگاه خرده فروشی بر رفتار خریدار (مطالعه موردی: فروشگاه های پوشاک مردانه) full-07930860.pdf
105 بهبود الگوریتم مستطیلی برای تعیین دور منفی در شبکه های کوتاه ترین مسیر بادور full-04040351.pdf
106 بهبود عملکرد مدل های هوشمند فصلی در پیش بینی محدوده تغییرات تقاضای الکتریسیته با بکارگیری ابزارهای محاسبات نرم full-05850639.pdf
107 بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایران full-02930217.pdf
108 بهره گیری از استراتژی مدیریت دانش در تحولات سازمانی full-05190693.pdf
109 بهره گیری از فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT (مورد مطالعاتی: کارخانه تولید کاشی و سرامیک) full-03100193.pdf
110 بهینه سازی چند هدفه اقتصادی و زیست محیطی توزیع برق full-02700128.pdf
111 بهینه سازی زمان بندی ارتباطات چندماهواره و چندایستگاه زمانی با انرژی و داده ایستا و مشابه بودن ماهواره ها full-05540606.pdf
112 بهینه سازی زمان بندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها full-09221155.pdf
113 بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته در محیط احتملی مبتنی بر سناریو، با هدف کاهش هزینه های زنجیره تامین و افزایش سطح پاسخگویی به مشتریان (مطالعه موردی: قطعات دیزل ژنراتور) full-00680843.pdf
114 بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قراردادهای بیع متقابل نفتی در جهت تثبیت منافع سرمایه گذار full-08090875.pdf
115 بیشینه سازی تبادلات کلیوی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه با الگوریتم های دقیق full-02550653.pdf
116 پیش بینی جهت باد با استفاده از روش سری های زمانی (مطالعه موردی: منطقه نیر) full-03840413.pdf
117 پیش بینی ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از رویکردهای داده کاوی: یک مطالعه تحلیلی و مقایسه ای full-06930786.pdf
118 تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری full-IIEC 2017- 09441094.pdf
119 تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی full-03020184.pdf
120 تاثیر قدرت چانه زنی تولیدکننده و خرده فروش بر سود اعضای یک زنجیره تامین Full-07450814.pdf
121 تجزیه و تحلیل پویای مولفه های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش محوری واردات با استفاده از نمودارهای علی حلقوی Full-04790849.pdf
122 تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر قطعی های بی برنامه شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش ترکیبی FMEA فازی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-08770962.pdf
123 تحلیل پویایی های عوامل موثر بر سیاستگذاری سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از یک رویکرد سیستمی full-00730870.pdf
124 تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در سایت های تجاری B2C ایرانی با استفاده از ارزیابی عملکرد متوازن full-03250707.pdf
125 تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال) full-08681012.pdf
126 تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت مبتنی بر مدیریت دانش (موردکاوی: سازمان های توسعه دهنده نرم افزار) full-05170564.pdf
127 توسعه یک مدل ریاضی جهت مساله چیدمان سلولی براساس زمان بندی و تخصیص کارگر full-05730657.pdf
128 چارچوب تلفیقی جهت تدوین و پیاده سازی استراتژی در حوزه مشتری مداری در بانک قوامین full-09151141.pdf
129 حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تو در تو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوار full-04560744.pdf
130 حل مساله زمان بندی پروژه بامحدودیت منابع براساس روش سناریومحور و مقایسه آن با روش میانگین full-00170925.pdf
131 حل مسائل پیچیده اخلاقی با استفاده از تحقیق در عملیات Full-07071188.pdf
132 خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یک روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه full-01840090.pdf
133 دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران با بکارگیری شبکه SOM full-03630266.pdf
134 رویکرد بهینه سازی چند هدفه در تدارکات بشردوستانه برای مدیریت داوطلبان با سطح مهارت ناهمگن full-03060490.pdf
135 رویکرد تلفیقی برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویا و شبکه پتری فازی در مدل سازی جریان ترافیک ریلی full-05130877.pdf
136 رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل FMEA با استفاده از ترکیبی از AHP فازی و روش الکتر فازی full-07490966.pdf
137 رویکرد نقطه تغییر خود آغاز شونده بر مبنای باقیمانده های بازگشتی برای پایش پروفایل های خطی ساده full-00760664.pdf
138 زمان بندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد/ زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت و محدودیت منابع full-01440115.pdf
139 زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و پروفایل انعطاف پذیر برای منابع با در نظر گرفتن جریانات نقدی تنزیل شده Full-10191163.pdf
140 زمان بندی چنددوره ای و یکپارچه عمله ای جراحی انتخابی، جراحان و پرستاران جراحی: مطالعه موردی full-05280591.pdf
141 زمان بندی دوره ای جراحی اصلی دو هدفه با استفاده از فرمولاسیون الگو full-03650898.pdf
142 زمان بندی روزانه عمل های جراحی با تکنیک بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی full-03650749.pdf
143 سنجش اهمیت خاص برند بر اساس مدل CBBE در صنایع خودروسازی full-03890570.pdf
144 سیاست بهینه موجودی در سیستمی با تقاضای غیرخطی وابسته به سطح موجودی و در نظر گرفتن اقلام فاسدشدنی full-01651160.pdf
145 سیاست سفارش دهی و کنترل تولید باثبات برای مواد اولیه محدود و ذخیره کالای نهایی در حالت موجودی نامطمئن full-03170630.pdf
146 شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری) full-06970967.pdf
147 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANP full-07510820.pdf
148 شناسایی موانع کارآفرینی زنان از طریق داده کاوی مطالعه موردی استان گلستان full-02470236.pdf
149 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش full-06040689.pdf
150 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه با استفاده از روش AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت لوح سبز جنوب اولین تولیدکننده MDF از باگاس نیشکر) full-00420367.pdf
151 طراحی اقتصادی آماری نمودار MEWMA به وسیله الگوریتم کرم شب تاب full-03480314.pdf
152 طراحی پایای شبکه زنجیره تامین در برابر عدم قطعیت آمیخته: یک مدل ترکیبی بهینهذسازی استوار و سیستم های صف Full-08361041.pdf
153 طراحی چک لیست جامع جهت ارزیابی و بهبود سیستم انبارداری در واحدهای تولیدی (مطالعه موردی: کارخانه صنعتی اهران سازه) full-04080403.pdf
154 طراحی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب با رویکرد ایجاد بهبود در هزینه full-05450590.pdf
155 عارضه یابی سازمان بر پایه مدل مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران) full-06030692.pdf
156 کاربرد تولید ناب در اورژانس (مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان فرشچیان همدان) full-01010228.pdf
157 کاربرد نظریه بازی ها در تعیین سیاست های تولید و قیمت گذاری (مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت) full-01410272.pdf
158 کاهش زمان پایان پروژه از طریق مدل ترکیبی پویایی سیستم و مدیریت پروژه فایل اصل مقاله.pdf
159 کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل برای مساله جریان کارگاهی بدون وقفه با استفاده از یک مدل ریاضی جدید full-09011104.pdf
160 کنترل اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین با رویکرد مدل دینامیکی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران) Full_-04420416.pdf
161 مدل ارتقا یافته مکان یابی p-envy با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند هدفه full-02070626.pdf
162 مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی همراه با محدودیت انسداد و زمان راه اندازی وابسته به توالی full-02010958.pdf
163 مدل بندی چند هدفه اقتصادی زیست محیطی اجتماعی مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با تمرکز بر مسیرهای مختلف بازفرآوری محصولات دسته دوم full-01010226.pdf
164 مدل ریاضی جذب و ترانسفر بازیکنان یک تیم فوتبال قبل از شروع لیگ full-02150078.pdf
165 مدل کلی بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای و چند مرحله ای full-02130809.pdf
166 مدل یکپارچه برنامه ریزی و مکان یابی برای مراکز اورژانس شهری در شرایط عدم قطعیت تقاضا full-05430587.pdf
167 مدلسازی ارزیابی ریسک ایمنی در فرایند پردازش پسماند مجتمع پردازش و دفع آرادکوه تهران با استفاده از تلفیق تکنیک ویلیام فاین و مدل الکتره در محیط فازی full-05060890.pdf
168 مدلسازی تصمیم گیری با اهداف اقتصادی و زیست محیطی در توزیع بار الکتریکی، روش وزن دهی full-05400742.pdf
169 مدلسازی ریسک پذیری مشتریان و بررسی ارتباط آن با مشخصه های عملکردی مشتریان به منظور برنامه ریزی برای تولید و فروش full-03790417.dox.pdf
170 مدلسازی فرایند توسعه تامین کننده سبز با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت سبز full-03870436.pdf
171 مدلسازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنان Full-08110876.pdf
172 مدلسازی و حل مساله حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار full-09321106.pdf
173 مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقای رضایتمندی مشتریان full-02340533.pdf
174 مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل در محورهای مواصلاتی شهر (مطالعه موردی: شهر تهران) full-07590880.pdf
175 مروری تحلیلی بر ادبیات ره نگاشت سناریومحور: چارچوبی برای ترکیب دو روش ره نگاشت و تحلیل سناریو full-07871049.pdf
176 مساله مسیریابی ناوگان حمل ناهمگون با برداشت و تحویل همزمان و چند بخشی full-iiec2017-04270383.pdf
177 مساله مکان یابی تک وسیله ای با نرم توان دوم اقلیدسی و وزن های فازی full-01730045.pdf
178 مساله مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم Tchebychev در حضور یک مانع خطی احتمالی full-05270725.pdf
179 مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین) full-03380513.pdf
180 مقایسه زنجیره تامین سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI) Full-03451146.pdf
181 مقایسه ساختارهای ترکیب موازی مدل های کلاسیک آماری و هوش محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام full-00790951.pdf
182 مقایسه عملکرد تکنیک های خوشه بندی و شبکه عصبی در طبقه بندی مشتریان بانک full-03380512.pdf
183 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و روش های کلاسیک آماری در پیش بینی های مالی )مطالعه موردی: مانده صندوق بانک ملت) full-02270469.pdf
184 مقایسه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک و تاثیرات آنها بر چابکی و بهره وری سازمان full-iiec2017-05640643.pdf
185 مکان یابی پست های توزیع برق در شهر قم با استفاده از روش MCDM full-04370407.pdf
186 مکانیابی مراکز جمع آوری و تفکیک زباله با استفاده از GIS براساس معیارهای اولویت بندی شده توسط AHP با رویکرد پایدار (مطالعه موردی: شهر کرمان) full-07780869.pdf
187 موازنه هزینه زمان و کیفیت و زمان پروژه با تعدیل منابع مصرفی با هدف حداکثر سازی سود پروژه full-02080077.pdf
188 موقعیت یابی نقطه انفصال سفارش مشتری در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد تلفیقی چند معیاره full-07930881.pdf
189 یک روش ابتکاری- ریاضی بر مبنای الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مساله مسیریابی کمان با سود و ناوگان محدود full-01140921.pdf
190 یک مدل مسیریابی تخصیص امداد و نجات با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مکان- تقاضا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک Full-01940159.pdf

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

رویدادهای مرتبط

  • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
  • آغاز ثبت نام در 31مین جشنواره بین المللی خوارزمی
  • فراخوان مقاله
  • شروع ثبت نام دوره DBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

رمضان؛ ماه خوب خدا

انشالله ماه پربرکتی بوده باشد برای دلتان، حالتان و بالتان

انجمن در شبکه های اجتماعی

عضویت خبرنامه

اعضای هیات مدیره

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا