صفحه اصلیاخبارفهرست مقالات پوستری IIEC2017

فهرست مقالات پوستری IIEC2017

برای سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بیش از 800 مقاله پژوهشی در 10 زمینه تخصصی دریافت شد که با مشارکت و داوری بالغ بر 80 عضو کمیته علمی و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه آن حدود 200 مقاله برای ارائه شفاهی و 200 مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد.

بر این اساس از 190 مقاله پذیرش شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس، 76 درصد مقالات (144 مقاله) به زبان فارسی و 24 درصد مقالات (46 مقاله) به زبان انگلیسی بوده است.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 4 و 5 اسفندماه 1395 در هنل میزبان بابلسر توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندان برگزار شد.

متن کامل کلیه مقالات فارسی و انگلیسی در بخش ارائه پوستری IIEC2017 بر روی اینترنت قرار گرفته است و از طریق پیوند goo.gl/vCWOBM قابل دریافت است.

گفتنی است حجم فایل قرار گرفته 200MB است.

در ادامه فهرست مقالات پذیرش شده در IIEC2017 به صورت ارائه پوستری آمده است:

 

ردیف عنوان مقاله نام فایل
1 A Bi-Objective Green Truck Routing and Scheduling Problem in a Cross Dock with Learning Effect: Archived Multi-Objective Simulated Annealing  full-02980177.pdf
2 A clustering based genetic algorithm approach to flexible job shop scheduling problem full-02760465.pdf
3 A expectation model for solving random interval linear programming problems full-08330899.pdf
4 A Framework for Development of Total Quality Management by Utilizing Business Intelligence full-07140846.pdf
5 A Hybrid Genetic Algorithm and Parallel Variable Neighborhood Search for Job shop Scheduling With an Assembly Stage full-00620013.pdf
6 A Literature Review on Evaluation and Implementation of Reliability Centered Maintenance System in Persian Gulf Star Refinery Full-03760328.pdf
7 A mathematical model for unrelated parallel-machine scheduling with two competing agents and a fixed non-availability interval full-03000182.pdf
8 A Maximum Profit Incomplete Hub Location Routing Problem full-04300483.pdf
9 A metaheuristic approach to solve supplier selection and order allocation problem full02050066.pdf
10 A multi-product model in green supplier selection with hard delivery time window full-03000180.pdf
11 A new multi-objective mathematical model for supplier selection in uncertain environment full-10111145.pdf
12 (A novel hybrid approach based on QFD-TOPSIS method for supplier selection in IT Area (Case Study: A Private Bank in Iran full-08460931.pdf
13 A Qualitative System Dynamics Approach to Clinical Risk Management full-00090516.pdf
14 A tabu search based solution approach to the competitive multiple allocation hub location problems  full-03590613.pdf
15 Addressing the Freight Consolidation and Containerization Problem by Recent and Hybridized Meta-heuristic Algorithms full-iiec2017-01340025.pdf
16 Addressing the multi-objective Stochastic Closed-loop Supply Chain via two Metaheuristic Approaches: RDA and GA ''full-05120538''.pdf
17 Addressing the Vehicle Routing Problem in Large Scale Network via Novel Nature-inspired Algorithm full-02040065.pdf
18 An augmented weighted Tchebycheff method for solving a multi-objective green supply chain problem Full-08240893.pdf
19 Applied sequential sampling plan in the truncated life test full-03180208.pdf
20 Balancing and sequencing U-shaped mixed model assembly line problem considering setup times between tasks and demand ratio-base in dynamic environments full-04530458.pdf
21 Comparing the particle swarm, whale, water cycle, and cuckoo search algorithms in optimization of unconstrained problems  full-05490745.pdf
22 Control-Limit Policy Optimization of Redundant Systems in Condition-Based Maintenance full-01120340.pdf
23 Designing the preventive healthcare networks within the framework of case studies in Iran full-01450342.pdf
24 Earned Value management in Public Health: A new horizon In Vaccination planning Full-iiec2017-0457-0470.pdf
25 Economic Order Perishable Items with Demand Dependent to Inflation full-00170824.pdf
26 (Evaluating the Effects of Operational Performance on Financial Performance of Iranian Small and Medium Sized Enterprises (SMEs full-00910518.pdf
27 Evaluation of Different Types of Hybrid Electric Vehicles and Their Control Strategies full-05830637.pdf
28 Genetic Algorithm for Fixed Charge Transportation Problem with Discount Models Full-00930068.pdf
29 Hybrid flow shop scheduling with robotic processing and AGV-based transportation system Full-08840976.pdf
30 Lagrangian relaxation approach for capacitated p-center problem with backup center and budget constraint Full-02950166.pdf
31 Modeling and analysis of network design for a reverse supply chain by considering Green house limitations full-10091157.pdf
32 Modeling and validation for supply chain network design with solid fixed-charge transportation, risk-pooling and inventory under demand uncertainty full-04480440.pdf
33 Multi-level Supply Chain Coordination with the Possibility of Credit Purchase full-10221183.pdf
34 Predictive scheduling versus deterministic scheduling in stochastic breakdown environment full-03530408.pdf
35 Project budget estimation using Bayesian validation belief network full-03830312.pdf
36 Provide a Fuzzy Model for Evaluating the Quality Management Systems in Road Maintenance and Transit Organizations with Lean Manufacturing Approach full-09421083.pdf
37 Reliable Location-Allocation Problem with Correlated Geographical Failure Probability full-04300477.pdf
38 Robust Possibilistic Programming Approach for Design of Tehran Municipal Solid Waste Management System full-03980481.pdf
39 Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Concept full-03880851.pdf
40 Solid waste location and routing mathematical models: a survey full-05030863.pdf
41 Sport league scheduling using constraint programming approach; case study of Iran’s Pro-league  full-09941120.pdf
42 Supplier Selection and Order Allocation by Controlling Carbon-dioxide in Closed-loop Supply Chain Systems Using Genetic Algorithm  full-10211158.pdf
43 Surveying the performance of four meta-heuristic optimization algorithm in weight optimization of truss structures full-06220739.pdf
44 The feasibility of implementing organizational neatness system(5s) Case Study: Health Center in the Sari city in 2016 full-02300196.pdf
45 Time Parameter Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliability full-05761129.pdf
46 Two models and an innovative genetic algorithm for scheduling in flexible manufacturing systems full-07140845.pdf
47 ارائه الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی مساله یکپارچه زنجیره تامین در حالت برنامه ریزی تامین، تولید و توزیع full-03850365.pdf
48 ارائه الگوریتم های دقیق و تقریبی برای مساله زمان بندی تک ماشین با اعمال مدت زمان نگهداری و تعمیرات متغیر وابسته به حجم کار full-03181202.pdf
49 ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان های راه اندازی وابسته به کارگر full-03130296.pdf
50 ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو با ترکیب تحلیل عاملی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-03810307.pdf
51 ارائه چیدمان بهینه تسهیلات سیستم تولیدی کوچک و متوسط به کمک شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده ها full- 08861148.pdf
52 ارائه روش رتبه بندی ترکیبی بر مبنای مدلسازی ریاضی full-02070146.pdf
53 ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری full-07120811.pdf
54 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از توابع پله های و پیاده سازی آن در نرم افزار MATLAB به منظور دعوت به مناقصات محدود (مطالعه موردی: انتخاب مجریان سیویل برای مناقصه اجرای سیویل) full-02180085.pdf
55 ارائه مدل بهینه سازی استوار برای مساله چندهدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و زمان امدادرسانی full-04770678.pdf
56 ارائه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز full-08581152.pdf
57 ارائه مدل تصادفی دو مرحله ای برای مساله مکان یابی- موجودی با در نظرگیری تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو کاناله full-04470429.pdf
58 ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها با در نظرگرفتن تورم (مطالعه موردی: پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی کلان شهرها( full-05600861.pdf
59 ارائه مدل ریاضی برای برنامه ریزی خرید، تولید و توزیع یکپارچه به همراه مسیریابی وسایل نقلیه full-08691030.pdf
60 ارائه مدل ریاضی جهت سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید در فضای رقابتی با در نظر گیری محدودیت بودجه full-iiec2017-07750840.pdf
61 ارائه مدل ریاضی چند هدفه جهت انتخاب پروژه با در نظر گرفتن ریسک و نرخ بازگشت سرمایه full-iiec2017-05240782.pdf
62 ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مساله مکانیابی- مسیریابی با در نظر گرفتن زمان سفر full-05570602.pdf
63 ارائه مدل سنجش بهره وری در اجرای برنامه ریزی استراتژیک به روش تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-09211074.pdf
64 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از تکنیک پرومته و تحلیل پوششی داده های چندمرحله ای در محیط خاکستری full-04911161.pdf
65 ارائه مدلی برای برنامه ریزی تولید Job-Shop با جریانات معکوس، با در نظر گرفتن شرایط واقعی full-05451205.pdf
66 ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و تخصیص سفارشات با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی در صنعت پروفیل آلومینیوم full-01220604.pdf
67 ارائه مدلی جهت مدیریت لجستیک امداد بحران با در نظر گرفتن سطح رضایتمندی full-05380731.pdf
68 ارائه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حداکثرسازی انتشار در شبکه های اجتماعی full-04750615.pdf
69 ارائه یک چارچوب جهت توسعه یک زنجیره تامین کشسان، مبتنی بر فناوری اطلاعات full-03940572.pdf
70 ارائه یک روش جدید تجزیه تقاطعی در مسائل برنامه ریزی اعداد صحیح آمیخته full-02660804.pdf
71 ارائه یک روش فرا ابتکاری به منظور جانمایی بهینه اشکال 2 بعدی بر روی ورق 2 بعدی FULL-03050853.pdf
72 ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه (مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی) full-02690755.pdf
73 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای حل مساله تخصیص مازاد یک سیستم سری موازی با استراتژی مختلط و سیاست تخفیف full-05331200.pdf
74 ارائه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت پروژه (همراه با مطالعه موردی) full-08910983.pdf
75 ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش هایFTA ، جک نایف، FAHP و FVIKOR جهت آنالیز ریسک در زنجیره تامین سبز full-08040920.pdf
76 ارائه یک مدل چندهدفه برای یکپارچه سازی تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین و بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های موازی با استفاده از الگوریتم NSGA-II full-03520330.pdf
77 ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از N full-02690126.pdf
78 ارائه یک مدل ریاضی جهت طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز full-03370935.pdf
79 ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تامین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی و زیست محیطی full-00420552.pdf
80 ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه زمان بندی و تخصیص اسکله جرثقیل Full-06290922.pdf
81 ارائه یک مدل زنجیره تامین سبز چند هدفه جهت یکپارچه سازی لجستیک های رو به جلو و معکوس با در نظر گرفتن تحویل به موقع و حل با الگوریتم های فرا ابتکاری Full-08190886.pdf
82 ارائه یک مدل طراحی استوار به منظور بهینه سازی پاسخ های دودویی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) full-05330579.pdf
83 ارزش گذاری امتیاز فروش پروژه ای دارویی با استفاده از روش اختیار حقیقی full-08940996.pdf
84 ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) full-06270806-docx.pdf
85 ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستم های تزریق سیال full-06231050.pdf
86 ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-09291048.pdf
87 ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده با روش های ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره full-01740092.pdf
88 ارزیابی و انتخاب تامین کننده ثالث لجستیک معکوس با رویکرد AHP فازی شهودی Full-00210205.pdf
89 استفاده از روش ترابی- هسینی در مدل چندهدفه تحلیل پوششی در حضور داده های نامطلوب و فازی full-iiec2017-03190271.pdf
90 استفاده از نرم افزار MATLAB و سیستم کنترل فازی در کنترل فرایند تولید قیر امولسیون full-03360406.pdf
91 الگوی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه پیشگامان آتیه صنعت ایثار با استفاده از تکنیک های داده کاوی full-04250466.pdf
92 انتخاب سبد بهینه منابع سوخت زیستی پایدار با ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی full-03920589.pdf
93 انتخاب شیوه مناسب تبلیغات به روش برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره full-04940522.pdf
94 انتخاب و زمان بندی پروژه ها بر مبنای زمان بندی فعالیت ها در شرکت های پروژه محور full-04681151.pdf
95 اندازه گیری بهره وری در خط تولید آلبومین گاوی 22 درصد شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران (IBRF) full-02420442.pdf
96 اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزد  Full- 09791143.pdf
97 اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTE full-05560598.pdf
98 اولویت بندی ریسک های محیط های کاری با بکارگیری تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: پیمانکار صنعت نفت) FULL-01920086.pdf
99 بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام صنایع نفتی ایران و بورس اوراق بهادار تهران Full-08510916.pdf
100 بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی ایران خودرو) full-026550139.pdf
101 بررسی تحلیلی پیرامون مساله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیت full-03140434.pdf
102 بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین و اثربخشی استراتژی های بازاریابی با میانجی گری هوش رقابتی full-iiec2017-02520377.pdf
103 بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در استراتژی های توسعه محصول جدید Full.03430450.pdf
104 بررسی و شناسایی عوامل موثر محیطی فروشگاه خرده فروشی بر رفتار خریدار (مطالعه موردی: فروشگاه های پوشاک مردانه) full-07930860.pdf
105 بهبود الگوریتم مستطیلی برای تعیین دور منفی در شبکه های کوتاه ترین مسیر بادور full-04040351.pdf
106 بهبود عملکرد مدل های هوشمند فصلی در پیش بینی محدوده تغییرات تقاضای الکتریسیته با بکارگیری ابزارهای محاسبات نرم full-05850639.pdf
107 بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایران full-02930217.pdf
108 بهره گیری از استراتژی مدیریت دانش در تحولات سازمانی full-05190693.pdf
109 بهره گیری از فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT (مورد مطالعاتی: کارخانه تولید کاشی و سرامیک) full-03100193.pdf
110 بهینه سازی چند هدفه اقتصادی و زیست محیطی توزیع برق full-02700128.pdf
111 بهینه سازی زمان بندی ارتباطات چندماهواره و چندایستگاه زمانی با انرژی و داده ایستا و مشابه بودن ماهواره ها full-05540606.pdf
112 بهینه سازی زمان بندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها full-09221155.pdf
113 بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته در محیط احتملی مبتنی بر سناریو، با هدف کاهش هزینه های زنجیره تامین و افزایش سطح پاسخگویی به مشتریان (مطالعه موردی: قطعات دیزل ژنراتور) full-00680843.pdf
114 بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قراردادهای بیع متقابل نفتی در جهت تثبیت منافع سرمایه گذار full-08090875.pdf
115 بیشینه سازی تبادلات کلیوی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه با الگوریتم های دقیق full-02550653.pdf
116 پیش بینی جهت باد با استفاده از روش سری های زمانی (مطالعه موردی: منطقه نیر) full-03840413.pdf
117 پیش بینی ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از رویکردهای داده کاوی: یک مطالعه تحلیلی و مقایسه ای full-06930786.pdf
118 تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری full-IIEC 2017- 09441094.pdf
119 تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی full-03020184.pdf
120 تاثیر قدرت چانه زنی تولیدکننده و خرده فروش بر سود اعضای یک زنجیره تامین Full-07450814.pdf
121 تجزیه و تحلیل پویای مولفه های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش محوری واردات با استفاده از نمودارهای علی حلقوی Full-04790849.pdf
122 تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر قطعی های بی برنامه شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش ترکیبی FMEA فازی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-08770962.pdf
123 تحلیل پویایی های عوامل موثر بر سیاستگذاری سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از یک رویکرد سیستمی full-00730870.pdf
124 تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در سایت های تجاری B2C ایرانی با استفاده از ارزیابی عملکرد متوازن full-03250707.pdf
125 تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال) full-08681012.pdf
126 تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت مبتنی بر مدیریت دانش (موردکاوی: سازمان های توسعه دهنده نرم افزار) full-05170564.pdf
127 توسعه یک مدل ریاضی جهت مساله چیدمان سلولی براساس زمان بندی و تخصیص کارگر full-05730657.pdf
128 چارچوب تلفیقی جهت تدوین و پیاده سازی استراتژی در حوزه مشتری مداری در بانک قوامین full-09151141.pdf
129 حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تو در تو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوار full-04560744.pdf
130 حل مساله زمان بندی پروژه بامحدودیت منابع براساس روش سناریومحور و مقایسه آن با روش میانگین full-00170925.pdf
131 حل مسائل پیچیده اخلاقی با استفاده از تحقیق در عملیات Full-07071188.pdf
132 خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یک روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه full-01840090.pdf
133 دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران با بکارگیری شبکه SOM full-03630266.pdf
134 رویکرد بهینه سازی چند هدفه در تدارکات بشردوستانه برای مدیریت داوطلبان با سطح مهارت ناهمگن full-03060490.pdf
135 رویکرد تلفیقی برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویا و شبکه پتری فازی در مدل سازی جریان ترافیک ریلی full-05130877.pdf
136 رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل FMEA با استفاده از ترکیبی از AHP فازی و روش الکتر فازی full-07490966.pdf
137 رویکرد نقطه تغییر خود آغاز شونده بر مبنای باقیمانده های بازگشتی برای پایش پروفایل های خطی ساده full-00760664.pdf
138 زمان بندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد/ زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت و محدودیت منابع full-01440115.pdf
139 زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و پروفایل انعطاف پذیر برای منابع با در نظر گرفتن جریانات نقدی تنزیل شده Full-10191163.pdf
140 زمان بندی چنددوره ای و یکپارچه عمله ای جراحی انتخابی، جراحان و پرستاران جراحی: مطالعه موردی full-05280591.pdf
141 زمان بندی دوره ای جراحی اصلی دو هدفه با استفاده از فرمولاسیون الگو full-03650898.pdf
142 زمان بندی روزانه عمل های جراحی با تکنیک بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی full-03650749.pdf
143 سنجش اهمیت خاص برند بر اساس مدل CBBE در صنایع خودروسازی full-03890570.pdf
144 سیاست بهینه موجودی در سیستمی با تقاضای غیرخطی وابسته به سطح موجودی و در نظر گرفتن اقلام فاسدشدنی full-01651160.pdf
145 سیاست سفارش دهی و کنترل تولید باثبات برای مواد اولیه محدود و ذخیره کالای نهایی در حالت موجودی نامطمئن full-03170630.pdf
146 شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری) full-06970967.pdf
147 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANP full-07510820.pdf
148 شناسایی موانع کارآفرینی زنان از طریق داده کاوی مطالعه موردی استان گلستان full-02470236.pdf
149 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش full-06040689.pdf
150 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه با استفاده از روش AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت لوح سبز جنوب اولین تولیدکننده MDF از باگاس نیشکر) full-00420367.pdf
151 طراحی اقتصادی آماری نمودار MEWMA به وسیله الگوریتم کرم شب تاب full-03480314.pdf
152 طراحی پایای شبکه زنجیره تامین در برابر عدم قطعیت آمیخته: یک مدل ترکیبی بهینهذسازی استوار و سیستم های صف Full-08361041.pdf
153 طراحی چک لیست جامع جهت ارزیابی و بهبود سیستم انبارداری در واحدهای تولیدی (مطالعه موردی: کارخانه صنعتی اهران سازه) full-04080403.pdf
154 طراحی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب با رویکرد ایجاد بهبود در هزینه full-05450590.pdf
155 عارضه یابی سازمان بر پایه مدل مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران) full-06030692.pdf
156 کاربرد تولید ناب در اورژانس (مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان فرشچیان همدان) full-01010228.pdf
157 کاربرد نظریه بازی ها در تعیین سیاست های تولید و قیمت گذاری (مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت) full-01410272.pdf
158 کاهش زمان پایان پروژه از طریق مدل ترکیبی پویایی سیستم و مدیریت پروژه فایل اصل مقاله.pdf
159 کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل برای مساله جریان کارگاهی بدون وقفه با استفاده از یک مدل ریاضی جدید full-09011104.pdf
160 کنترل اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین با رویکرد مدل دینامیکی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران) Full_-04420416.pdf
161 مدل ارتقا یافته مکان یابی p-envy با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند هدفه full-02070626.pdf
162 مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی همراه با محدودیت انسداد و زمان راه اندازی وابسته به توالی full-02010958.pdf
163 مدل بندی چند هدفه اقتصادی زیست محیطی اجتماعی مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با تمرکز بر مسیرهای مختلف بازفرآوری محصولات دسته دوم full-01010226.pdf
164 مدل ریاضی جذب و ترانسفر بازیکنان یک تیم فوتبال قبل از شروع لیگ full-02150078.pdf
165 مدل کلی بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای و چند مرحله ای full-02130809.pdf
166 مدل یکپارچه برنامه ریزی و مکان یابی برای مراکز اورژانس شهری در شرایط عدم قطعیت تقاضا full-05430587.pdf
167 مدلسازی ارزیابی ریسک ایمنی در فرایند پردازش پسماند مجتمع پردازش و دفع آرادکوه تهران با استفاده از تلفیق تکنیک ویلیام فاین و مدل الکتره در محیط فازی full-05060890.pdf
168 مدلسازی تصمیم گیری با اهداف اقتصادی و زیست محیطی در توزیع بار الکتریکی، روش وزن دهی full-05400742.pdf
169 مدلسازی ریسک پذیری مشتریان و بررسی ارتباط آن با مشخصه های عملکردی مشتریان به منظور برنامه ریزی برای تولید و فروش full-03790417.dox.pdf
170 مدلسازی فرایند توسعه تامین کننده سبز با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت سبز full-03870436.pdf
171 مدلسازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنان Full-08110876.pdf
172 مدلسازی و حل مساله حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار full-09321106.pdf
173 مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقای رضایتمندی مشتریان full-02340533.pdf
174 مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل در محورهای مواصلاتی شهر (مطالعه موردی: شهر تهران) full-07590880.pdf
175 مروری تحلیلی بر ادبیات ره نگاشت سناریومحور: چارچوبی برای ترکیب دو روش ره نگاشت و تحلیل سناریو full-07871049.pdf
176 مساله مسیریابی ناوگان حمل ناهمگون با برداشت و تحویل همزمان و چند بخشی full-iiec2017-04270383.pdf
177 مساله مکان یابی تک وسیله ای با نرم توان دوم اقلیدسی و وزن های فازی full-01730045.pdf
178 مساله مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم Tchebychev در حضور یک مانع خطی احتمالی full-05270725.pdf
179 مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین) full-03380513.pdf
180 مقایسه زنجیره تامین سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI) Full-03451146.pdf
181 مقایسه ساختارهای ترکیب موازی مدل های کلاسیک آماری و هوش محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام full-00790951.pdf
182 مقایسه عملکرد تکنیک های خوشه بندی و شبکه عصبی در طبقه بندی مشتریان بانک full-03380512.pdf
183 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و روش های کلاسیک آماری در پیش بینی های مالی )مطالعه موردی: مانده صندوق بانک ملت) full-02270469.pdf
184 مقایسه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک و تاثیرات آنها بر چابکی و بهره وری سازمان full-iiec2017-05640643.pdf
185 مکان یابی پست های توزیع برق در شهر قم با استفاده از روش MCDM full-04370407.pdf
186 مکانیابی مراکز جمع آوری و تفکیک زباله با استفاده از GIS براساس معیارهای اولویت بندی شده توسط AHP با رویکرد پایدار (مطالعه موردی: شهر کرمان) full-07780869.pdf
187 موازنه هزینه زمان و کیفیت و زمان پروژه با تعدیل منابع مصرفی با هدف حداکثر سازی سود پروژه full-02080077.pdf
188 موقعیت یابی نقطه انفصال سفارش مشتری در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد تلفیقی چند معیاره full-07930881.pdf
189 یک روش ابتکاری- ریاضی بر مبنای الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مساله مسیریابی کمان با سود و ناوگان محدود full-01140921.pdf
190 یک مدل مسیریابی تخصیص امداد و نجات با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مکان- تقاضا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک Full-01940159.pdf

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

رویدادهای مرتبط

  • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
  • آغاز ثبت نام در 31مین جشنواره بین المللی خوارزمی
  • فراخوان مقاله
  • شروع ثبت نام دوره DBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
  • سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا