صفحه اصلیاخبارمساله یابی کلید پیشرفت مهندس صنایع

مساله یابی کلید پیشرفت مهندس صنایع

مشکل پدیده ای است غیرعادی، که در روند کار سیستم وجود دارد و چون اخلال و بی نظمی ایجاد می کند سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می شود.

اولین مرحله مساله یابی، احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که مدیر یا کارشناس در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.

این نقطه آغازین در انجام هرگونه فعالیتی بسیار مهم است و نقش آموزش افراد برای مساله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش بر آن بسیار تاکید می شود نیز از همین امر نشات می گیرد.

در این مرحله آن احساس باید به صورت یک پرسش در آید و بیان شود. بدیهی است این پرسش از مسائل روزمره تا مباحث و فرضیات پیچیده علمی را دربرگیرد، مهم آنست که به شیوه ای علمی و صحیح بیان شود.

هر چه ضرورت پرسش برای دانشجوی مهندسی صنایع بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آینده نیاز به تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد.

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا