انجمن مهندسی صنایع ایران

5 گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسیصنایع (IIEC2018) معرفی شد.

بنابر این گزارش، زمان گردهمایی در روزهای یکشنبه از ساعت 16 تا 19 خواهد بود و اولین آنها، 30 مهرماه در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم علاقمندان به شرط ثبت نام آزاد و رایگان است.

مخاطبین این گردهمایی جهت اعلام حضور می توانند به نشانی evand.com/meeting مراجعه نمایند.

معرفی گردهمایی های ویژه IIEC2018