انجمن مهندسی صنایع ایران

دانش آموخته مهندسی صنایع و از همکاران و رابطان قدیمی انجمن مهندسی صنایع ایران، با حکم شهردار تهران، مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران شد.

این موفقیت به دکتر علیرضا قنادان تبریک عرض می شود و از خداوند متعال توفیق روزافزون خدمت به مردم عزیزمان را برای ایشان مسالت داریم.

در حال حاضر ناوگان تاکسیرانی شهر تهران با بیش از 100 هزار تاکسیران و حدود 80 هزار تاکسی، 4.5 میلیون مسافر را روزانه جابجا می کند که سهم 22 درصدی از سفرهای حمل و نقل درون شهری را در 22 منطقه تاکسیرانی به خود اختصاص داده است.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیش از 300 نفر به رانندگان شهر تهران خدمت رسانی می کند.

دکتر علیرضا قنادان