انجمن مهندسی صنایع ایران

با درخواست برخی از دانشگاه ها و تایید شورای راهبری، مهلت ثبت نام در 15مین همایش دانشجوی مهندسی صنایع تا فردا؛ پایان روز یکشنبه 12 آذر تمدید شد.

بنابر این گزارش، همایش روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده (23 و 24 آذر) در یزد برگزار خواهد شود.

صدور بیش از 10 گواهی نامه برای شرکت کنندگان

ثبت نام کنندگان در همایش به ازای حضور در هر یک از کارگاه های همایش، گواهی شرکت در آن کارگاه را دریافت می کنند.

محتوای همایش

محورهای همایش و کارگاه های آن متناسب با نیاز دانشجویان برای ورود به #بازار #کار طراحی شده اند بنابراین دانشجویان و دانش آموختگان هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند در همایش شرکت کنند.

ثبت نام

با انجام ثبت نام از طریق پیوند evand.com/events/sncie15 می توانيد از تمامی رویدادهای همایش (ارائه مقالات، كارگاه ها، سمینارها، و برنامه های جنبی) استفاده نمایید.

اسکان

دانشگاه یزد، میزبان همایش می باشد و اسکان ثبت نام کنندگان در هتل کهن کاشانه می باشد. بر این اساس در اتاق های درجه (الف) 2، 3، 4 یا 5 نفر اسکان داده می شوند و در اتاق های درجه (ب)، 12 نفر به صورت خوابگاهی هم اتاق خواهند بود.

کارگاه ها و سمینارهای همایش

پانزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

ثبت نام در همایش، اسکان و تور یزدگردی

با انجام ثبت نام از طریق پیوند evand.com/events/sncie15 می توانيد از تمامی رویدادهای همایش (ارائه مقالات، كارگاه ها، سمینارها، و برنامه های جنبی) استفاده نمایید.

شماره تلفن های 03531233110 و 02164545314 پاسخگوی سوالات احتمالی شما خواهند بود.