انجمن مهندسی صنایع ایران

سخنرانان کلیدی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2018) از کشورهای هلند، فرانسه و سوئد خواهند بود.

سخنرانان کلیدی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2018)