انجمن مهندسی صنایع ایران

با همت اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور و انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد، پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در 23 و 24 آذرماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

بنابر این گزارش، محورهای همایش پس از نظرسنجی از خبرگان و دانشجویان، در راستای تامین نیازهای دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع برای ورود به بازار کار تعریف شده بود.

در این همایش، 12 کارگاه و سمینار انتقال تجربه به صورت موازی و توسط استادان دانشگاه و خبرگان صنعت برگزار شد

به منظور برگزاری شایسته این همایش، شرکت نفت ستاره خلیج فارس در مقام حامی مالی، همکاری شایسته ای در برگزاری همایش داشته است.

نقطه قابل توجه در این دوره از همایش، استقبال شایسته دانشجویان از دانشگاه های مختلف بود که در قالب شرکت کنندگان و ارایه دهندگان مقاله مشارکت داشتند.

در بخش ارائه مقالات، 13 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 18 مقاله به صورت ارائه پوستری پذیرش شدند که در قالب پنل های ارائه مقالات و نمایشگاه مقالات پوستری در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

با همکاری مرجع دانش سیویلیکا، مقالات پذیرفته شده در همایش به زودی در این سایت نمایه خواهند شد.

امید است برگزاری شایسته این همایش، سرآغازی برای برگزاری مناسب پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در سال آتی باشد که توسط دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

پانزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه یزد- آذر 96

پانزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه یزد- آذر 96

پانزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه یزد- آذر 96

پانزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه یزد- آذر 96