انجمن مهندسی صنایع ایران

روز شنبه 49مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

بنابر این گزارش، موضوعات مورد بحث در این گردهمایی حول 2 محور اقتصاد مقاومتی و صنعت آب و انرژی خواهد بود.

بر این اساس، سخنرانان به شرح زیر خواهند بود:

دکتر اکبر اصفهانی پور

رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میزگرد اول: کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت آب و انرژی

چشم انداز گاز ایران در بازار جهانی، فرصت های پیش روی مهندسان صنایع

دکتر سید حسین ایرانمنش

عضو هیات علمی دانشکده دانشگاه تهران
معاون پژوهشی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

کاربرد مهندسی صنایع در سیاستگذاری آب

دکتر حجت میان آبادی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران و Delft هلند

انرژی های تجدیدپذیر و کاربرد مهندسی صنایع در آن

دکتر هادی صاحبی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دانش آموخته دانشگاه صنعتی کارلسروهه آلمان (KIT)

میزگرد دوم: کاربردهای نوین مهندسی صنایع در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دانش بنیان و مهندسی صنایع

دکتر سید حسن قدسی پور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور نقشه جامع علمی کشور

اقتصاد مقاومتی؛ نظریات و تجارب بین المللی

دکتر سعید میرزامحمدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هیات علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عضو هیات علمی کمیسیون کارآفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مهندسی صنایع

مهندس سید علیرضا شجاعی

نایب رییس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران
دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی

حضور علاقمندان در این نشست رایگان می باشد ولی به جهت برنامه ریزی بهتر و هماهنگی ورود لازم است حضور خود را از طریق نشانی evand.com/meeting و تهیه بلیت گردهمایی 49 اعلام نمایید.

این گردهمایی روز شنبه 7 بهمن ماه از 15 الی 19 در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه امیرکبیر واقع در خیابان انقلاب، حد فاصل خیابان ولیعصر و حافظ، کوچه سعید برگزار می شود.

این گردهمایی، پنجمین و آخرین نشست از نشست های 5گانه ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع می باشد.

معرفی گردهمایی های ویژه IIEC2018