انجمن مهندسی صنایع ایران

5 اسفند، روز بزرگداشت بزرگ مهندس ایران بر جامعه مهندسی صنایع ایران، تبریک عرض می شود و برای ایران عزیز پیشرفت و عدالت روزافزون را از بهترین مهندس گیتی مسالت می نماییم.

معنی تحت اللفظی واژه مهندس یا Engineer هم در زبان فارسی و هم در ادبیات انگلیسی به توصیف ضعیف و نارسایی می انجامد. برخلاف ظاهر این کلمه، مهندس کسی که هندسه می داند نیست!

مهندسی یعنی بکار بردن علوم و فنون به منظور طراحی و یا توسعه ساختارها، دستگاه ها، ماشین آلات یا فرایندهای تولید یا کار کردن با آنها و بکار بردن آنها به صورت تنها یا در ترکیب با وسایل دیگر و یا ساختن و بکار انداختن آنها از طریق درک کامل ساختمان آنها و یا به پیش بینی کردن رفتار آنها تحت شرایط و موقعیت های ویژه و معین.

در طرحی زیر، تعریف کامل مهندسی و همچنین هفت کار اصلی یک مهندس را خواهید دید.

7 ویژگی یک مهندس

 

1- تحقیق (Research): کشف راه حل های تازه و سودمند

2- طراحی (Design): بهره گیری از مدل های مهندسی، روش ها و نیازهای کنونی

3- توسعه (Development): اعمال دستاوردهای تحقیقات موجود برای غلبه بر یک مشکل یا بهبود کمی و کیفی سیستم و ابزار

4- ساخت (Construction): آماده سازی فضا و محیط تولید، رویه ساخت، کیفیت محصول، هزینه تمام شده

5- تولید (Production): برنامه ریزی و زمان بندی کار، انتخاب و مشخص کردن ترتیب فرایندها، ابزارها، مواد اولیه، چیدمان، عناصر و اجزای سیستم نهایی، آزمایش، بازرسی و عیب یابی محصول

6- مدیریت (Management): نظارت بر ابزارها و سیستم ها و پیش بینی وضعیت آینده و سازماندهی منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی موجود

7- بکار انداختن (Operation): آشنایی با کنترل های مکانیکی، الکترونیکی یا نرم افزاری ابزار و سیستم، تامین نیرو و جنبه های اقتصادی

 

لازم است به ذکر است: تمامی موارد 7 گانه فوق بايد در دایره اخلاق مهندسی، وجدان بيدار، پایبندی به موازين، آيين نامه و استانداردها، رعایت اصول در روابط متقابل، و همچنين روحیه همکاری و كار جمعی انجام شود.

گفتنی است روز پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی دانشمند بزرگ ایرانی و روز مهندسی نام گذاری شده است.