انجمن مهندسی صنایع ایران

سید علیرضا شجاعی، نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران از سوی نمایندگان انجمن های علمی مختلف کشور به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران در دوره ششم انتخاب شد.

حضور یک مهندس صنایع در این شورای ملی مایه مباهات حوزه مهندسی کشور است. انتخاب ایشان برگی زرین و افتخارآفرین برای جامعه مهندسی صنایع است.

روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران این موفقیت ارزشمند را به وی و همه اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع تبریک می گوید.

ششمین دوره انتخابات شورای انجمن های علمی ایران با حضور نمایندگان عضو شورا از انجمن های علمی سراسر کشور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا هیأت رئیسه انتخاب و پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید با گزارش رئیس شورا و خزانه دار جلسه ادامه یافت و انتخابات ششمین دوره شورای انجمن های علمی ایران نیز برگزار شد و نتیجه زیر حاصل شد:

  • دکتر مجید قاسمی (نامزد انجمن مدیریت ایران)
  • دکتر محمد همایون صدر (نامزد انجمن هوافضای ایران)
  • مهندس حسین مهریان (نامزد انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران)
  • دکتر بهزاد قره ریاضی (نامزد انجمن های علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و ایمنی زیستی ایران)
  • دکتر جلیل خاوندکار (نامزد اتحادیه انجمن های حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی)
  • مهندس سید علیرضا شجاعی (نامزد انجمن مهندسی صنایع ایران)
  • دکتر سید حسین سراج زاده (نامزد انجمن جامعه شناسی ایران)

 

به عنوان اعضای اصلی و دکتر جعفر حبیبی (نامزد انجمن کامپیوتر ایران) و دکتر حشمت خلیفه سلطان (نامزد انجمن‌های علوم مدیریت و مدیریت رفتار سازمانی ایران) به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره جدید شورا انتخاب شدند.

انتخابات شورای انجمن های علمی- دوره ششم