انجمن مهندسی صنایع ایران

به اطلاع دانش پژوهان و فناوران حوزه مهندسی صنایع می رساند ثبت نام و ارائه طرح در جشنواره های خوارزمی آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، طرح های قابل پذیرش می بایست در گروه تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت فناوری در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل پژوهش های بنیادی، پژوهش های کاربردی، طرح های توسعه ای، ابتکار و نوآوری به جشنواره خوارزمی ارائه گردد.

 

33مین جشنواره بین المللی خوارزمی (KIA)

متقاضیان می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بین المللی خوارزمی به نشانی khwarizmi.ir با مراجعه به قسمت سامانه‌ جامع جشنواره های خوارزمی نسبت به شروع فرایند ثبت نام اقدام نمایند.

گفتنی است ضروری است قبل از دریافت شناسه كاربري و کلمه عبور خود، فايل راهنمای ثبت نام در جشنواره بین المللی خوارزمی مطالعه شود.

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا مهرماه می باشد.

 

21مین جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش روابط عمومی انجمن، در این بخش از جشنواره خوارزمی، متولدين 1363/01/01 تا 1380/07/30 مجاز به شرکت هستند و تا پایان تيرماه ثبت نام ادامه دارد.

گفتنی است ضروری است قبل از دریافت شناسه كاربري و کلمه عبور از طریق سامانه‌ جامع جشنواره های خوارزمی نسبت، فايل راهنمای ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی مطالعه شود.

 

فراخوان 33مین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان 21مین جشنواره بین المللی خوارزمی