انجمن مهندسی صنایع ایران

نودمین شماره خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران به معرفی راهکارهای نجات اقتصاد پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، دکتر حامد شکوری گنجوی در سرمقاله خود، ضمن تاکید بر اعتمادسازی اشاره می کند که در شرایطی که بی ثباتی و آینده مبهم، شدیدا مانع هرگونه تحرکات اقتصادی مفید و موثر می شود با جایگزینی دست اندرکاران لایق شاید بتوان نظر مردم و فعالان اقتصادی را جلب و نسبت به آینده امیدوار کرد.
بنابراین گزارش، در این شماره ضمن ارائه گزارش سومین کرسی نظریه پردازی مهندسی صنایع به معرفی هفت فاز بازار ارز تا رسیدن به آرامش پرداخته و از رویکرد جامعه مهندسی صنایع جهت ورود به مباحث اقتصاد کلان و ضرورت نقش آفرینی در این عرصه سخن به میان آمده است.

از دیگر مطالب متنوع این شماره خبرنامه می توان به رونمایی راهکارهای انجمن برای توسعه صادرات و گزارشی از جایگاه مهندسین صنایع در کسب و کارهای آینده اشاره کرد.

لازم به ذکر خبرنامه مهندسی صنایع، جهت هر چه بهتر شدن مطالب از عموم علاقمندان جهت ارسال مطالب خود دعوت به همکاری کرده است، محورهای این همکاری در صفحه 5 خبرنامه ذکر شده است.

خبرنامه 90 مهندسی صنایع از طریق این لینک قابل دریافت است.

✅ خبرنامه مهندسی صنایع شماره 90

انتشار خبرنامه پاییز مهندسی صنایع