انجمن مهندسی صنایع ایران

صادقی نیارکی در نشست با انجمن های علمی ایران از رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت کشور خبرداد و گفت: سه رویکرد تدوین برنامه های اجرایی برای زنجیره تولید 34 رشته فعالیت، تحقق ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان داخل در خصوص ادغام بنگاه ها و نیز روش های جدید تامین منابع مالی  به تفکیک صنایع جهت رفع مشکل نقدینگی بخش صنعت از جمله موضوعاتی است که انجمن های علمی می توانند با نگاه راهبردی به کمک بخش دولتی بیایند.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت که در نشست تخصصی «مسائل راهبردی صنعت کشور و پیشنهادهای انجمن های علمی» به میزبانی شورای انجمن های علمی ایران و انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه خاتم پای دردل و دیدگاه های جمع کثیری از انجمن های علمی و تخصصی نشسته بود، با مروری بر مهم ترین سیاست ها و برنامه های حمایتی وزارت صمت از تولید ایرانی و توسعه و تعمیق ساخت داخل خواستار حضور فعال تشکل های علمی و تخصصی در تدوین برنامه های اجرایی با دورنمایی از وضعیت صنعت در دهه نخست 1400 شد و گفت: برای 34صنعت کلیدی، تدوین برنامه اجرایی کوتاه مدت و میان مدت با همکاری تشکل های تخصصی هدفگذاری شده است و تاکنون تدوین سه صنعت راهبردی پیشرفت خوبی داشته است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: تشکل های علمی و تخصصی با تدوین برنامه های اجرایی و ترسیم وضعیت صنایع در سال های آتی می توانند بسترهای لازم برای ایجاد ثبات در فضای کسب وکار کشور ایجاد کنند و دولتمردان نیز متناسب با نیازهای بخش خصوصی برنامه ریزی خواهند کرد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: برنامه ریزی دوساله و 5 ساله برای صنایعی که هدفگذاری شده، علاوه بر ایجاد ثبات در فرایند تولید و بازار، امکان توسعه صادرات را نیز فراهم خواهد کرد.

به اعتقاد صادقی نیارکی استقبال تشکل های تخصصی و علمی برای تدوین برنامه های اجرایی اولین گام برای بهبود فضای کسب و کار و پیش شرط توانمندسازی واحدهای صنعتی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست های وزارت صمت برای توسعه و تعمیق ساخت داخل و حمایت از خود اتکایی صنعتی کشور خاطرنشان کرد: صیانت از تولید داخلی و برنامه ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهم ترین برنامه های وزارت صمت به شمار می رود و در این راستا با حمایت های تعرفه‌ای و مدیریت واردات سعی در صیانت از تولید داخلی داشته ایم.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه، سیاست کارخانه سازی را پیش شرط توسعه صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: تجهیز صنایع به ماشین آلات یکی از موضوعاتی است که همه واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند و تقویت صنعت تجهیزات و ماشین آلات و داخلی سازی این صنعت در توسعه همه صنایع بسیار موثر خواهد بود.

صادقی نیارکی همچنین رویکرد سوم وزارت صمت را روش های جدید تامین منابع مالی به تفکیک هر رشته فعالیت صنعتی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی عنوان‌کرد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش 361هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سیستم پولی- بانکی به تنهایی قادر به پوشش این نیاز نقدینگی نیست و باید بنگاه های اقتصادی با رویکردهایی جدید به دنبال تامین منابع مالی باشند که یکی از این سیاست ها ادغام بنگاه ها در برند و یا مالکیت می باشد و تحقق این سیاست علاوه بر کاهش هزینه تمام شده در تامین سرمایه گردش بسیار موثر خواهد بود.

در ابتدای برنامه سیدعلیرضا شجاعی عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران و مدیر نشست با خیرمقدم به حضار و تشکر از استقبال و مشارکت انجمن های علمی در این رویداد، آن را نشان عزم تشکل های علمی برای کمک راهبردی به صنعت دانست.

وی در ادامه به جایگاه تبیین‌گری انجمن های علمی در مسائل راهبردی کشور پرداخت و تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده برای بسیاری از مشکلات و چالش های کشور به دلیل عدم تبیین صحیح و تعریف درست مسأله نه تنها به حل منجر نمی شود بلکه بعضا هزینه های هنگفتی را هم ایجاد می نماید لذا رسالت انجمن ها در شرایط کنونی کشور تبیین درست مسائل است.

وی ادامه داد: امروزه صاحبنظران در دنیا بر این باورند که در صورت تبیین و تعریف درست یک مسأله، حل کردن آن کار چندان سختی نیست.

در این نشست روسا و اعضای هیأت مدیره برخی انجمن های علمی از جمله مهندسی صنایع ایران، انرژی بادی ایران، انفورماتیک ایران، رمز ایران، حشره شناسی ایران، میکرو الکترونیک ایران، زبان و ادبیات عربی ایران، صنایع لوازم خانگی ایران و ... به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.