انجمن مهندسی صنایع ایران

فرهیخته گرامی

با سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی و بهروزی

در روزهای گذشته به صورت مستمر با درخواست سازمان ها جهت دریافت چارچوبی برای ارزیابی و توانمندسازی مواجه با بحران ویروس کرونا روبرو بودم.

همین امر سبب شد تا فرصت تعطیلات را به تهیه پرسش نامه ارزیابی آمادگی سازمان ها برای مواجه با بحران ویروس کرونا اختصاص دهم.

پرسش نامه تهیه شده براساس دانش مدیریت، بهره گیری از مدل های تاب آوری، مدیریت بحران و تعالی سازمانی و گزارش های معتبر جهانی جهت مواجهه سازمانی با بحران ویروس کرونا و با همفکری جمعی از صاحب نظران و مدیران کشور تهیه شده است.

هدف این پرسش نامه، سنجش آمادگی سازمان ها در مواجهه با بحران ویروس کرونا است. اعتبار نتیجه نهایی در گرو پاسخ های دقیق شما به سوالات خواهد بود.

گزارش ارزیابی در طیفی از عدم آمادگی تا آمادگی کامل سازمان در مواجهه با این بحران در حوزه های رهبری و استراتژی، کارکنان، تامین کنندگان، منابع و فرایندها، سهامداران، مشتری و بازار و جامعه، بلافاصله پس از تکمیل به شما اعلام می شود.

کسب امتیاز ۰ تا ۳۰ به منزله عدم آمادگی سازمان برای مواجهه با ویروس کرونا، امتیاز ۳۰ تا ۶۰ به معنای وجود آمادگی اولیه و ۶۰ تا ۹۰ آمادگی مناسب و بالاخره سازمان هایی که امتیاز ۹۰ تا ۱۲۰ دریافت می کنند دارای آمادگی کامل برای مواجهه با این بحران هستند.

چارچوب پرسش نامه به گونه ای تنظیم شده است که سوالات و خودارزیابی، راهنمایی لازم را برای بهبود عملکرد سازمان فراهم خواهد کرد.

این پرسش نامه در پایگاه بین المللی دانشگاهیان به نشانی isic.ir/hrr در دسترس است، لطفا به نحو مقتضی بهره برداری و معرفی نمایید تا مسئولیت خود را به عنوان یک هموطن برای توانمندسازی سازمان های ایرانی در برابر کرونا ویروس به انجام رسانیم .

با احترام

دکتر ابراهیم شیخ