ادامه مطلب: دعوت به همکاری پاره وقت

جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت از دانشجویان و دانش آموختگانی که با هر یک از حوزه های زیر آشنایی دارند، دعوت به همکاری پاره وقت نموده است:

ادامه مطلب: استخدام مدیر تولید و مسئول انبار

یک تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی واقع در شرق تهران (خیابان دماوند) از دانش آموختگان واجد شرایط دعوت به همکاری در سمت های زیر نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس بهبود فرایند

یک شرکت فعال در زمینه مهندسی صنایع از دانش آموختگان دارای 2 سال سابقه کار مرتبط با مدل سازی و بهبود فرایندهای کسب و کار دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: دعوت به همکاری با 5 سال سابقه کنترل پروژه

یک توليدکننده فراورده های چوبی در استان خوزستان از میان مهندسین صنایع دارای 5 سال سابقه اجرایی در کنترل پروژه های صنعتی استخدام می کند:

ادامه مطلب: استخدام مهندس صنایع مسلط Primavera

یک شرکت فعال در حوزه انرژی مستقر در خیابان پاسداران از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت فعالیت در بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه های مهندسی، دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: جذب مهندس صنایع دارای 3 سال سابقه کار

یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید بافت و نسوج انسانی از دانش آموختگان مهندسی صنایع در محدوده سنی 25 تا 40 سال و دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در شرکت های دارویی، دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید

یک تولیدکننده توربین های گازی صنعتی، از میان دانش آموختگان مهندسی صنایع (ترجیحا کارشناسی ارشد- مرد)، کارشناس برنامه ریزی تولید جذب می کند. محل فعالیت، شهرک صنعتی شمس آباد و سرویس ایاب و ذهاب به تمام نقاط تهران و حومه برقرار است.

ادامه مطلب: استخدام تحلیلگر کسب و کار

یک شتابدهنده داروهای شیمیایی از دانش آموختگان مهندسی صنایع جهت تحلیل کسب و کار دعوت به همکاری نموده است:

ادامه مطلب: استخدام مدیر برنامه ریزی تولید

یک شرکت تولید فراورده های غذایی، مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید برای کارخانه خود در شهرستان شبستر آذربایجان شرقی، جذب می کند.