انجمن مهندسی صنایع ایران

روز سه شنبه،  دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، از رساله خود با عنوان طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور مواد غذایی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی در ایران به راهنمایی دکتر محمد سعید جبل‌عاملی به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

در چکیده این رساله می خوانیم: زنجیره‌ های تامین مواد غذایی به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی جوامع هستند که می ‌بایست همواره از عملکرد بهینه آن اطمینان حاصل کرد. ویژگی خاص محصولات غذایی از جمله فسادپذیری، قیمت ‌گذاری، تازگی، رقابتی بودن و جهانی شدن بازارها سبب پیچیده شدن ماهیت این زنجیره ها شده است.

از طرف دیگر این زنجیره ها در معرض منابع متنوعی از عدم قطعیت ها هستند که همواره عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله این موارد مربوط به اختلالات اپیدمیک و تاثیر آنها بر منابع زنجیره می باشد که سبب کاهش پاسخگویی مناسب به تقاضا و در نتیجه کاهش سود زنجیره می شود؛ لذا در این رساله به بررسی زنجیره تامین مواد غذایی با توجه به ویژگی و اختلالات خاص آن پرداخته می شود که طراحی زنجیره یکی از اولین و مهم ترین تصمیمات در این حوزه می ‌باشد.

در این رساله رفتار اختلالات اپیدمیک شبیه سازی شده و تاثیر آن بر ظرفیت و میزان موجودی تسهیلات مدل سازی شده است. برای مقابله با این نوع از اختلالات استراتژی های مختلف تاب آوری زنجیره های تامین مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین راستا سه مساله برای طراحی و برنامه ریزی در این زنجیره‌ها تشریح شده است. در این مسائل، اختلالات اپیدمیک با استفاده از روش مونت­کارلو و در قالب سناریو تولید شده اند. این اختلالات خاصیت آبشاری داشته و علاوه بر ظرفیت، میزان موجودی تسهیلات را نیز کاهش می دهند. مدل های ارائه شده به صورت دوسطحی تصادفی و مبتنی بر سناریو می باشند. جهت مقابله با اختلالات از چندین استراتژی تاب آوری استفاده شده است.

برای حل مدل های ارائه شده، از روش های خوشه بندی فازی جهت کاهش تعداد سناریوها و در نتیجه کاهش پیچیدگی مسئله استفاده شده است. علاوه بر این از روش تجزیه بندرز برای تسریع در حل مساله بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از استراتژی های تاب آوری طرح ها و برنامه ای منحصر به خود را ارائه می کنند که در میان آن ها استفاده از تامین کننده پشتیبان و مستحکم سازی تسهیلات نتایج بهتری را حاصل می کند. علاوه بر این ویژگی های خاص مواد غذایی می تواند تصمیم گیری مدیران را در برنامه ریزی و طراحی زنجیره تحت تأثیر قرار دهد.

این دفاعیه مجازی، روز سه شنبه 26 اسفندماه ساعت 15:45 در اتاق مجازی به نشانی iiie.ir/link76 در بستر Adobe Connect در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور هیات زیر تشکیل می شود:

استاد راهنما: دکتر محمد سعید جبل‌عاملی

اساتید مشاور: دکتر میر سامان پیشوایی- Dr. Walid Klibi

اساتید داور داخلی: دکتر عمران محمدی- دکتر فرناز برزین پور

اساتید داور خارجی: دکتر رضا توکلی مقدم- دکتر سید جواد حسینی نژاد

کلمات کلیدی: طراحی زنجیره تامین؛ مواد غذایی؛ تاب آوری؛ عدم قطعیت؛ اختلال؛ برنامه ریزی احتمالی

 

ضمن دعوت از عموم علاقمندان جهت برنامه ریزی حضور در جلسه فوق، از پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار علمی دعوت می شود جلسات خود را جهت انعکاس و انتشار از طریق راه های ارتباطی به اطلاع انجمن مهندسی صنایع ایران از طریق برسانند.