انجمن مهندسی صنایع ایران

چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران به منظور بررسی آینده صنعت بادی کشور 29 و 30 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش، روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، از جمله نشست های این کنفرانس، دو نشست جهت بررسی مدل های توسعه صنعت باد کشور و نشست فرصت­ها و چالش­های اقتصادی توسعه انرژی بادی در فضای جدید بین المللی خواهد بود.

بنابر این گزارش، برنامه این کنفرانس، از طریق نشانی اینترنتی iranwec.com در دسترس عموم قرار گرفته است.