چاپ
دسته: اخبار مراکز علمی
انجمن مهندسی صنایع ایران

چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی با رویکرد معماری اطلاعات، آبان ماه توسط دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش انجمن مهندسی صنایع ایران به نقل از کنفرانس، معماری سازمانی در ایجاد حلقه واسط بین استراتژی ها و برنامه های کلان سازمان با مباحث فناوری و استفاده مناسب از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری بنگاه های اقتصادی و تحقق اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های استراتژیک جایگاه ویژه ای دارد.

هدف از برگزاری کنفرانس، فرهنگ‌سازی و تعمیق مفاهیم معماری سازمانی و نیز ایجاد پل ارتباطی بین سازمان ها و مراکز دولتی و دانشگاه ها جهت بهره‌برداری از مفاهیم معماری سازمانی در کاربردهای عملی می باشد تا در حل مسائل بنیادین جامعه راهگشا شود.

سه دوره پیشین این کنفرانس با هدایت انجمن انفورماتیک ایران، در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است.

چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی