انجمن مهندسی صنایع ایران

دوره آموزشی تفکر ناب به مدت 6 ساعت توسط انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار می شود.

مدرس دوره، مهندس حسن شکاریار، مشاور ناب سازی سازمان ها خواهند بود که طی دو هفته متوالی در روزهای پنجشنبه، تاریخچه تفکر ناب و کاربردهای آن در صنایع مختلف را برای مهندسان صنایع تشریح خواهند کرد.

بنابراین گزارش، هزینه دوره 75 هزار تومان است که برای دانشجویان 40 هزار تومان محاسبه خواهد شد و برای روزهای 27 شهریور و 4 مهر از ساعت 10 تا 13 برنامه ریزی شده است.

اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام از طریق شناسه تلگرامی a_iealz قابل دسترسی می باشد.

 

سرفصل های آموزشی

  • تاریخچه تفکر ناب و کاربردهای آن در صنایع مختلف
  • تعریف ارزش و مکان ایجاد آن در سازمان
  • مفهوم کار ارزش آفرین و غیر ارزش آفرین
  • انواع اتلاف و مصادیق آن
  • استراتژی شرکت ها و سازمان ها در مقابل مشکلات
  • تعریف معامله قیمت در رویکرد ناب
  • اصول پنجگانه تفکر ناب
  • عناصر کلیدی در تفکر ناب