1. طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه با استفاده از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری

  پدیدآورندگان: ابراهیم تیموری ، محمدمهدی پایدار ، مائده یداللهی نیا

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، شرایط عدم قطعیت، مدیریت ارتباط با مشتری

   

 2. شناسایی مجموعه فاکتورهای موثر بر سیستم مدیریت پذیرش مراکز تصویربرداری

  پدیدآورندگان: مهرزاد مهرابی پور ، محمدمهدی سپهری ، بختیار استادی ، فرزانه مهدوی یار

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 3. Innovation Management Capability-Scale Development and Validation

  پدیدآورندگان: Mahmood Doroodiana, Mohd Nizam Ab Rahman, Norhamidi Muhamad

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: Innovation management; Capability; SMEs; Measurement model; Automobile industry.

   

 4. A New Possibilistic Programming Approach for

  پدیدآورندگان: S.A Torabi,J.Namdara, S.M. Hatefib

  موضوع: >زنجیره تامین و لجستیک مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: Reliable closed-loop logistics network design;Disruption risks; p-robustness measure; Possibilistic programming

   

 5. A Game Theory-Based Model For Supply Chain Pricing Under Demand Uncertainty

  پدیدآورندگان: Mohammad Azari Khojasteh,Mohammadreza Amin-Naseri

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Supply chain management; Price competition; Pricing; Risk sensitivity; Game theory

   

 6. A batch-wise ATP procedure in hybrid make-to-order/make-to-stock manufacturing environment

  پدیدآورندگان: مسعود ربانی، فرشته وحیدی، حامد رفیعی، امیر فرشباف گرانمایه

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: ATP; batch-mode ATP; partial fulfillment.

   

 7. A new mathematical model towards the Integration of dynamic cell formation with operator assignment and inter-cell layout problems

  پدیدآورندگان: مسعود آتش پز، سمیرا عیوض پور نامی، مسعود باقری، اشکان حافظ الکتب

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: cell formation; group layout; operators;Optimization

   

 8. Comparing Mixed Integer and Constraint Programming for the No-Wait Flow Shop Problem with Due Date Constraints

  Comparing Mixed Integer and Constraint Programming for the No-Wait Flow Shop Problem with Due Date Constraints

  پدیدآورندگان: فرزاد فیروزی جهانتیغ، حامد سمرقندی

  Hamed Samarghandi,Farzad Firouzi Jahantigh

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: Flow Shop Scheduling; No-wait; Due Date Constraints; Makespan; Mixed Integer Programming; Constraint Programming

   

 9. Improving for DrumBufferRope material flow management with attention to second bottlenecks and free goods in a job shop environment

  پدیدآورندگان: فهیمه تنهایی، یبنسیم نهاوندی، سید داود احمدی مطلق

  Fahimeh Tanhaei Nasim Nahavandi Sayyid Dawood Ahmadi Motlagh

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: component; Drum-Buffer-Rope; Theory of constraints; Free goods; Bottleneck

   

 10. Model predictive production- inventory control in a two-machine failure prone manufacturing system with variable demand

  پدیدآورندگان: علیرضا انتظاری، بهروز کریمی، فرهاد کیانفر

  Ali Reza Entezari, Behrooz Karimi, Farhad Kianfar

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: Production; Inventory; Model predictive control; Markov process; Failure

   

 11. Parallel machine scheduling problem with deterioration and learning effect under uncertainty

  پدیدآورندگان: محمد رستمی، مهدی شاهین، محمدباقر شاهین، مهدی حیدری

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 12. Two mathematical programming models for aggregate production planning system with preventive maintenance consideration

  Two mathematical programming models for aggregate production planning system with preventive maintenance consideration

  پدیدآورندگان: اسماعیل مهدی زاده، امیر آیدین آتشی آبکنار

  Esmaeil Mehdizadeh, Amir Aydin Atashi Abkenar

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: Harmony search; Aggregate production planning; Preventive maintenance; Mathematical programming

   

 13. ارایه یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  پدیدآورندگان: منصور شامرادی فر، عباس همتیان، اسماعیل مهدی زاده، زهرا ساروقی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: سیستم تولید سلولی پویا، برنامه ریزی تولید، مساله تشکیل سلول، الگوریتم ژنتیک Dynamic cellular manufacturing systems ،Production planning، Cell formation problem، Genetic algorithm

   

 14. ارائه رویکردی یکپارچه برای کنترل موجودی، قیمت گذاری و تبلیغات محصولات زوال پذیر

  Developing an integrated approach for inventory control, pricing and advertisement of deteriorating items

  پدیدآورندگان: مسعود ربانی، نادیا پورمحمدضیا، حامد رفیعی

  Masoud Rabbani, Nadia Pourmohammad Zia, Hamed Rafiei

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: کنترل موجودی، قیمت‌گذاری، تبلیغات، زوال موجودی.Inventory control, Pricing, Advertisement, Deterioration.

   

 15. جهت حل مسأله توزیع امکانات(GRA)ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای روش تاپسیس بازه ای و تحلیل رابطه خاکستریجهت حل مسأله توزیع امکانات

  A multi-criteria group decision-making model based on interval TOPSIS and grey theory for solving the problem of distribution rules

  پدیدآورندگان: لیلا مختاری، رضا توکلی مقدم، سید میثم موسوی

  Leila Mokhtari, Reza Tavakkoli-Moghaddam, and S.Meysam Mousavi

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تئوری خاکستری، تحلیل رابطه خاکستری، تاپسیس، قوانین توزیع امکانات.Grey theory, GRA, TOPSIS, distribution rules

   

 16. ارائه یک مدل ریاضی دو هدفه فازی برای مساله زمانبندی ‌‌جریان کارگاهی توام

  پدیدآورندگان: فاطمه پوردهقان گل نشینی، نظام الدین مهدوی امیری، حامد فضل لله تبار

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 17. ارائه یک مدل ریاضی کامل به منظور تشکیل سلول مجازی در سیستم تولید سلولی در شرایط پویا

  Providing a comprehensive mathematical model for virtual cell formation in cellular manufacturing system in dynamic condition

  پدیدآورندگان: سید محمد هادیان، محمد علی فرقانی، پیمان قاسمی تمامی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تشکیل سلول - سیستم تولید سلولی مجازی- محیط پویاcell formation, virtual cellular manufacturing system, dynamic environment

   

 18. استفاده از روش بهینه‌سازی مورچگان در حل مدل تمرکز ضایعات در مسائل برش تک بُعدی با درنظر گرفتن ضایعات لبه دستگاه برش

  Applying Ant Colony Optimization and Considering Cutting Edge Trim-loss to Solve Trim-Loss Concentration's Model in One-Dimensional Cutting Stock Problems

  پدیدآورندگان: رامین صادقیان، نیلوفر ذوقی، مینا احمدی

  Ramin Sadeghian, Niloufar Zoghi, Mina Ahmadi

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: مسأله برش، تمرکز ضایعات برش، ضایعات لبه دستگاه برش، الگوریتم مورچگان.Cutting Stock Problem (CSP), Trim-loss Concentration, Cutting Edge Trim-loss, Ant Colony Optimization (ACO)

   

 19. استفاده از روش یاگر در اولویت دهی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از داده های قطعی

  Using Yager Method to ordering and selecting suppliers with certain data Iman Ajripour, Pooya Ghazinejad, Mahsa RafieeAlhoseini

  پدیدآورندگان: ایمان اجری پور، پویا قاضی نژاد، مهسا رفیعی الحسینی

  , Mahsa RafieeAlhoseini ,2pooya Ghazinejad-iman ajripur

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تصمیم گیری چندشاخصه، مدل یاگر، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی گروهی، رتبه بندی ، انتخاب تامین کننده ،اعداد قطعیMulti Attribute Decision Making, Yeager model, Analytic Hierarchy Process Group, Ordering, Supplier selection, certain data

   

 20. و جریمه‌های قطع کار WIP، الگوریتم ژنتیک برای مسئله زمان‌بندی تک ماشینه با در نظر گرفتن وقفه در کار، هزینه های زودکرد/دیرکرد

  پدیدآورندگان: حمیدرضا مقصودلو، رضا مفیدی، علیرضا مومن نیا، حمیدرضا حبیبی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 21. بررسی میزان اعمال تکنیک‌های تولید کلاس جهانی در شرکت‌های تولیدی ایرانی مطالعه موردی

  Survey Rate the Implementation of the WCM Techniques in Iranian Manufacturing companies , case study

  پدیدآورندگان: بهزاد باباخانی، خسرو حیدری، محمدعلی فرقانی

  Kh.Heidari, B.Babakhani2 ,M.A. Forghani3

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تولید کلاس جهانی، تکنیک­های تولیدی پیشرفته، شرکت­های تولیدی.World Class Manufacturing, Excellente Manufacturing Technique, Manufacturing firme.

   

 22. برنامه ریزی ماشین های سری-موازی با قابلیت تقسیم فرایند های مشابه بین ماشین- های مشابه

  Sequential- parallel machines scheduling with split ability for similar jobs between similar machines

  پدیدآورندگان: محمد امین لطفی، محسن صدری اقدم، علیرضا رشیدی کمیجان

  3 Aghdam-Mohsen.Sadri, 2Amin.Lotfi Mohammad ,1 Komijan-alireza rashidi

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: برنامه ریزی، ماشین های موازی، توالی عملیات، زمان بندی، گلوگاهPlanning, Parallel machines, Sequence of operations, Scheduling, bottlenecks

   

 23. برنامه‌ریزی تولید چندمرحله‌ای در زنجیره تأمین حلقه بسته همراه با راه‌اندازی‌های وابسته به توالی و انتقال راه‌اندازی

  Multi-stage production planning with sequence-dependent setups and setup carry over in closed-loop supply chain S.Torkaman, S.M.T Fatemi Ghomi1,i, B.Karimi1 1Amirkabir University of technology, industrial department, Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: سمیه ترکمن، محمد تقی فاطمی قمی

  1, B.Karimi1,iS.M.T Fatemi Ghomi ,1S.Torkaman

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی تولید، زنجیره تأمین حلقه بسته، راه‌اندازی وابسته به توالی، انتقال راه‌اندازی، افق متحرک، جریان کارگاهی.Production planning, Closed-loop supply chain, Sequence dependent setup, Setup carry over, Rolling horizon, Flow shop.

   

 24. بکارگیری تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی همزمان قطعات و تامین‌کنندگان و تملک تامین‌کنندگان استراتژیک

  پدیدآورندگان: علی آقابزرگی، فرید حسنی عزیز

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، انتخاب تامین‌کننده، تامین‌کنندکان استراتژیک، تصمیم گیری چندمعیاره فازی

   

 25. تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر

  behaviors: A game theoretic approach

  پدیدآورندگان: حمیده رضوی، مایسا غیادی، سید محمود حسینی

  Hamideh Razavi1, Seyed Mahmoud Hosseini2, Maysa Ghiadi3

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: بازنوکردن، قابلیت اطمینان ، کالای فسادپذیر، کنترل موجودی.Inventory control, Perishable product, Reliability, Renewal policy.

   

 26. تشکیل تولید سلولی توسط خوشه بندی شبکه های عصبی

  Neural Network Clustering for the Manufacuring Cell Formation Reza Azarafza, Esmaeil Majidi

  پدیدآورندگان: رضا آذرافزا، اسمعیل مجیدی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تکنولوژی گروهی ، تشکیل تولید سلولی ، خوشه بندی شبکه های عصبی، شبکه یادگیری رقابتیTechnology group, the manufacturing Cell formation, neural networks clustering, Competitive Learning Network

   

 27. (OTEC)تعیین میزان بهینه سفارش در شرایط تخفیف با استفاده از مدل ریاضی؛ مطالعـه موردی: شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا

  پدیدآورندگان: اعظم امیدواری، علیرضا رشیدی کمیجان، محمود البرزی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 28. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

  پدیدآورندگان: سعید طسوجی حسن پور، محمد رضا امین ناصری، ابوالفضل آدرسی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 29. حل مسئله ترکیبی تولید و برون سپاری به وسیله الگوریتم جستجوی هارمونی

  Solving the integrated Product Mix-Outsourcing Problem using Harmony Search Algorithm

  پدیدآورندگان: منصوره معادی، صبا دزیانیان

  Mansoureh maadi,Saba deziyaniyan

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: الگوریتم های فراابتکاری، مسئله ترکیب تولید و برون سپاری، الگوریتم جستجوی هارمونیMeta heuristic algorithms, integrated product mix-outsourcing problem, Harmony Search Algorithm.

   

 30. رویکرد یکپارچه جهت تعیین اندازه‌ی تولید ترکیبی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تخصیص اپراتورها با در نظرگرفتن گلوگاه‌ها

  An Integrated Approch for Product Mix Determination, Two-Sided Assembly Line Balancing And Worker Assignment with Considering to The Bottlenecks Parvaneh Samouei1* Parviz Fattahi , Mostafa Zandieh3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) PhD. condidate, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید Associate Professor, Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, G.C., Iran. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ABSTRACT In this paper an integrated heuristic algorithm is developed for worker assignment, two-sided assembly line balancing and worker assignment. In this method, as well as suitable task and worker assignment to the stations, the quantity of each product which should be produced is determined that leads to have a flow and balanced line with minimum cycle time. Also, in this study, several lower bounds are developed and two rules for worker assignment are compared with different test problems. Results show the efficiency and the speed of algorithm to obtaine the results.

  پدیدآورندگان: پروانه سموئی، پرویز فتاحی، مصطفی زندیه

  3Mostafa Zandieh ,2 Parviz Fattahi *1Parvaneh samoui

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: تولید ترکیبی، مدل‌های ترکیبی، الگوریتم هیوریستیک، بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه،تخصیص نیروی انسانی، تئوری محدودیت‌ها.Product mix, mixed-model, heuristic algorithm, two-sided assembly line balancing, worker assignment, theory of constraints.

   

 31. EDFزمان بندی سیستم تک ماشین با وظایف غیر دوره ای و قیود نرم توسط سیستم خبره پیاده شده به کمک الگوریتم فازی بر مبنای روش

  Single Machine Scheduling with Non-periodic Jobs on Soft Expert System Using Fuzzy Logic Based on EDF

  پدیدآورندگان: سید صدرالدین موسوی، سعید بهبهانی، مرتضی راستی برزکی

  Seyed Sadredin Mousavi, Saeed Behbahani, Morteza Rasti Barzoki

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمان بندی، سیستم بر خط، روش EDF، الگوریتم فازیScheduling, Online Scheduling, Real time systems, EDF, Fuzzy algorithm

   

 32. طراحی مدل خط مونتاژ چندگانه با در نظر گرفتن ایستگاه‌های موازی و محدودیت‌های منطقه‌ای و حل مدل چند هدفه از طریق روش حدی تقویت‌شده

  Modeling and solving a multi-objective mixed assembly line problem with parallel workstations and zoning constraints using augmented ε-constraint method

  پدیدآورندگان: عماد صانع زرنگ، جعفر حیدری

  Emad Sane Zerang, Jafar Heydari

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: طراحی خط مونتاژ، اهداف چندگانه، انتخاب تجهیزات، ایستگاه‌ کاری موازی، روش حدی تقویت‌شدهAssembly Line Design, Multi-objective, Equipment selection, Parallel workstation, augmented ε-constraint method

   

 33. (ظرفیت سنجی بنادر کانتینری با شناسایی عوامل موثر و مطالعه موردی بندر امام خمینی (ره

  پدیدآورندگان: احمد طاهرخانی کدخدایی، محمدرضا اکبری جوکار

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: بندر – ظرفیت سنجی – تجهیزات بندری – کشتی – گنتری کرینKEYWORDS: PORT, CAPACITY MEASURING, PORT'S FACILITIES, SHIP, GANTRY CRAIN

   

 34. برای کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پولEPQ قیمت گذاری و زمانبندی تولید در سیستم

  Pricing and production scheduling of EPQ system for non-instantaneous deteriorating items with time value money Isa NakhaiKamalabadi*, HereshMohammadipoor*, Reza Maihami** *TarbiatModares University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering **Amirkabir university of Technology, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems

  پدیدآورندگان: عیسی نخعی، هیرش محمدی پور، رضا میهمی

  **, Reza Maihami*, HereshMohammadipoor*Isa NakhaiKamalabadi

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: قیمتگذاری، کالای فاسد شدنی غیرآنی، زمانبندی تولید، مدل EPQ ، ارزش زمانی پولPricing, non-instantaneous deteriorating items, production scheduling, EPQ model, time value money.

   

 35. کمینه سازی مجموع زمان های تکمیل در مسئله زمانبندی ماشین های موازی با زمان های آماده‌سازی وکارهای تقسیم پذیر

  Minimaizing Total Completion Time in Parallel Machines Scheduling Problem with Setup Times and Splitting Jobs

  پدیدآورندگان: حسین ساجدی، قاسم مصلحی، دانیال خراسانیان

  Hossein Sajedia, Ghasem Moslehia, danial khorasaniana

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی ماشین‌های موازی، کارهای تقسیم‌پذیر، مدل ریاضی‌، الگوریتم شاخه و کران parallel machine scheduling, splitting jobs, mathematical modeling, branch and bound algorithm

   

 36. کمینه کردن مجموع وزن‌دار دیرکردها با تابع قطعه قطعه خطی در کار کارگاهی

  Minimizing the Total Weighted Tardiness with Piecewise Linear Function in Job Shop

  پدیدآورندگان: محمدمهدی نصیری، مریم مسلمی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی و توالی عملیات، کار کارگاهی، مجموع وزن‌دار، تابع قطعه قطعه خطی، زمان آماده‌سازی وابسته به توالی.Scheduling & Operation Sequence, Total weight, Piecewise linear function, Job shop, Sequence Dependent Set up.

   

 37. مدل زمان بندی استوار ماشین های موازی جهت کمینه کردن تاخیر و هزینه زوال ماشین و کار تحت شرایط عدم قطعیت

  Robust parallel machines scheduling model to minimize job tardiness and machine deteriorating cost under uncertainty

  پدیدآورندگان: هادی محمدزاده، یحیی زارع مهرجردی، حسین طرف‌دار، علیرضا دوزنده

  Hadi Mohammadzade1i, Yahia Zare Mehrjerdi2, Hossein Tarafdar3, Alireza Doozandeh4

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمان بندی ماشین های موازی، خرابی ماشین، تاخیر کارها، مدل بهینه سازی استوارParallel Machines Scheduling, Machine Deteriorating, Job Tardiness, Robust Optimization Model

   

 38. مدل سازی مونتاژجریان کارگاهی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با هدف کاهش مجموع هزینه های دیرکرد و نگهداری

  پدیدآورندگان: بهمن نادری، مینا مهتاب پور، محمد محمدی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 39. مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با در نظر گرفتن ارسال بسته‌ای

  پدیدآورندگان: میلاد رحیمی مقّدم، رضا رمضانیان

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمانبندی جریان کارگاهی، ارسال بسته‌ای، دیرکرد، رقابت استعماری، ژنتیکFlowshop scheduling, Batch delivery, Tardiness, ICA, GA

   

 40. مسئله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با 3 ایستگاه به همراه محدودیت گروه بندی در ایستگاه میانی

  3-stage flexible flow shop scheduling problem with mid group constraint

  پدیدآورندگان: محسن رجب زاده، محسن ضیایی، شیما قاسم زاده مقدم

  Mohsen Ziaee, Shima Ghasemzadeh Moghadam, Mohsen Rajabzadeh

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: جریان کارگاهی انعطاف پذیر، محدودیت گروه بندی در ایستگاه میانی، برنامه ریزی آمیخته با اعداد صحیح ، روش ابتکاری. Flexible flow shop, Mid group Constraint, MILP, Heuristic method.

   

 41. مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید زمان‌بندی دو عاملی در کارگاه گردش‌کاری دو ماشین

  ﻞﺑﺎﻗ زا یــﮑی و هدﻮــﺑ ﻂﺒﺗﺮــﻣ ﺖــﺳا یرﺎﮑﻤﻫ و ﺖﺑﺎﻗرﻪــﻈﺣﻼﻣ و ﻦیﺮﺗ

  پدیدآورندگان: محمدحسن احمدی دارانی، قاسم مصلحی، محمد رئیسی نافچی

  Mohammad Hasan Ahmadi-Darani, Ghasem Moslehi, Mohammad Reisi-Nafchi

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی، دو عاملی، کارگاه گردش کاری دو ماشین، شاخه و کرانScheduling, two-agent, two machine flowshop, branch and bound

   

 42. یکپارچه‌سازی تصمیمات قیمت و زمان‏بندی در محیط جریان کارگاهی

  پدیدآورندگان: الهام کریمی، حسن شوندی، ناصر سلماسی

  موضوع: برنامه ریزی تولید، مدیریت عملیات

  کلمات کلیدی:

   

 43. برنامه‌ریزی بار و طراحی همکارانه شبکه سرویس برای شرکت‌های حمل‌ونقل دارای بار ناکامل

  Cooperative Load Planning and Service Network Design for Less-thanTruckload Carriers 1 Hamid Farvaresh 1 , Mohammad Rahimi 2 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدnt Professor of Industrial Engineering, University of Kurdistan, 2 MSc Student of Industrial Engineering, University of Kurdistan, این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پدیدآورندگان: حمید فرورش، محمد رحیمی

  Hamid Farvaresh1, Mohammad Rahimi2

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی (با محوریت قطعی)

  کلمات کلیدی: لجستیک همکارانه، شرکت حمل‌ونقل دارای بار ناکامل، طراحی شبکه همکارانه، برنامه‌ریزی بار، تئوری بازی‌های همکارانه.Collaborative Logistics, LTL Carrier, Cooperative Network Design, Load Planning, Cooperative Game Theory.

   

 44. حل مساله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش سوخت مصرفی و اندازه ناوگان توسط الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته

  A vehicle routing problem with reducing fuel consumption by an improved Tabu Search algorithm

  پدیدآورندگان: نرگس نوروزی، محسن صادق عمل‏ نیک

  Narges Norouzi, Mohsen Sadegh-Amalnick

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی (با محوریت قطعی)

  کلمات کلیدی: مسیریابی وسائط نقلیه، کاهش سوخت مصرفی، حمل و نقل، الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافتهvehicle routing problem, reducing fuel consumption, Transportation, Tabu Search algorithm

   

 45. (سنجش کیفیت زندگی شهری و نقش آن در رشد جمعیت شهرهای جدید با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس

  Measuring the urban quality of life and its role in the population growth of new towns using system dynamics approach (A case study)

  پدیدآورندگان: نازیلا صدیقی، محمد صالح اولیاء، حسین دستخوان، محمد علی وحدت

  Nazila seddighi, Mohammad Saleh Owlia, Hossein Dastkhan, Mohammad Ali Vahdat

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی (با محوریت قطعی)

  کلمات کلیدی: شهرهای جدید ایران، کیفیت زندگی شهری، رویکرد پویایی های سیستم، جمعیت، مدل فارسترNew towns Of Iran, urban quality of life, System dynamics approach, Population, Forrester model

   

 46. A hybrid simulated annealing for partial interdiction problems with capacitated facilities

  پدیدآورندگان: مهدی محمودجانلو،اسماعیل فاضلی، عاطفه جمیری

  Mehdi Mahmoodjanloo, Esmaeel Fazeli , Atefeh Jamiri

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: Keywords-component; Partial Interdiction; Stochastic Fortification; Bi-level Model; Simulated Annealing Algorithm

   

 47. Data envelopment analysis (DEA) in presence of both imprecise data and general weight restrictions; model and a heuristic solution approach

  Data envelopment analysis (DEA) in presence of both imprecise data and general weight restrictions; model and a heuristic solution approach

  پدیدآورندگان: بهلول ابراهیمی، مهدی بشیری، مرتضی رحمانی

  Bohlool Ebrahimi,Morteza Rahmani,Mehdi Bashiri

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: Data envelopment analysis (DEA); Imprecise data; Weight restrictions; Genetic algorithm

   

 48. Green bi-fuel vehicle routing problem with time windows in fuel delivery

  پدیدآورندگان: سید علی محمد بهرامی، مهدی بشیری

  M.Bashir iS. A. M. Bahrami

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: Vehicle routing problem; Green routing; Bi-fuel; Time windows; Mathematical model.

   

 49. Monitoring And Implementation: A Bargaining Game Model between Government and Core Enterprise in Greening Supply Chain

  پدیدآورندگان: رضا محمودی جبدرق، اشکان حافظ الکتب

  Reza Mahmoudi, Ashkan Hafezalkotob

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: Keywords: green supply chain; government; game theory; bargaining game;

   

 50. ارایه مدل‌ ریاضی برای ائتلاف واحدهای تولیدی با بکارگیری نظریه بازی‌ها

  پدیدآورندگان: فرزانه باقری شاهزاده علی اکبری، امیرمحمد گل محمدی، سعدالله ابراهیم نژاد

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 51. ارایه یک مدل بازی نش برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در یک زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی

  Developing a Nash Game Model to Price Two Substitution Products in a Two-Echelon Supply Chain with Internet-Based Sales

  پدیدآورندگان: حامد جعفری، پریناز اسماعیلی، سید رضا حجازی

  HamedJafari,ParinazEsmaeili, Seyed Reza Hejazi

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری، فروش اینترنتی، نظریه بازی‌ها، مدل بازی نش.Supply chain; Pricing; Internet-based sales, Game theory; Nash game model.

   

 52. ارایه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه برای انتخاب بهینه سبد‌سهام و حل شده توسط الگوریتم‌های بهینه سازی ازدحام ذرات تعدیل شده و گرادیان کاهشی

  پدیدآورندگان: امیر رضایی پویا، مقصود سلیمانپور

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 53. ارائه روشی ابتکاری در حل مسئله مکان یابی مسیریابی زمان بندی بارانداز در زنجیره تامین

  Proposing a heuristic method for solving location-routing scheduling problem in supply chain

  پدیدآورندگان: مائده مختاری نژاد، عباس احمدی، بهروز کریمی

  3, Behrooz Karimi2Abbas Ahmadi ,1Maede mokhtarinejad

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: بارانداز، خوشه‌بندی دوتایی، الگوریتم k-means، مسئله فروشنده دوره‌گرد.Crossdock, clustering, k-means algorithm, Travelling Salesman Problem.

   

 54. ارائه مدل دوسطحی برای حمل بار در بخش ریلی بر پایه مفاهیم مدیریت درآمد

  A bi-level Model for Rail Freight Transportation Based on Revenue Management Concepts

  پدیدآورندگان: حمید فرورش، اکبر اسماعیلی

  Hamid Farvaresh, Akbar esmaili2

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی دوسطحی، مدیریت درآمد، حمل‌ونقل ریلی بار، حمل‌ونقل جاده‌ای بار، مدل انتخابBi-level programming, revenue management, rail freight transportation, road freight transportation, choice model.

   

 55. ارائه مدل ریاضی برای مساله انتخاب تامین‌کننده در شرایط وجود تخفیف جزئی برای مقدار سفارشات

  پدیدآورندگان: محمد وردی چاری، نسیم نهاوندی، کتایون جیرانی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 56. ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن کمان

  A Heuristic Algorithm for Solving the Close-Enough Arc Routing Problem

  پدیدآورندگان: رضا عاطفی، مجید سالاری

  Reza Atefi, Majid Salari

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مسیریابی، مساله مسیریابی به وسیله طی کردن یال، مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال، روش‌های ابتکاری، جمع آوری اطلاعات مصرفی کنتورهای برق و آب مشترکینRouting , Arc Routing Problem , Close-Enough Arc Routing Problem, heuristics, Meter Reading.

   

 57. ارائه یک روش ابتکاری به منظور حل مسائل کوله پشتی در مقیاس بزرگ و تعیین مقدار مناسب پارامترهای روش، به کمک طراحی آزمایشات

  Proposing a Heuristic to Solve Large Scale Knapsack Problems and Finding Proper Parameters Using the Design of Experiments

  پدیدآورندگان: محبوبه هنرور، فرشید موبد، هادی محمدزاده

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: روش شاخه و کران، مسأله کوله‌پشتی، الگوهای شاخه‌زنی، مسائل در مقیاس بزرگ، طراحی آزمایشات، مسأله تعیین پارامترKnapsack Problem, Design of Experiments, Parameter Setting Problem, Large Scale

   

 58. استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در بازی های چندهدفه با استراتژی پیوسته

  Using Multi-Criteria Decision Making Technique In Multi-Objective Games With Continuous Strategy

  پدیدآورندگان: مهسا مهدی پورآذر، محمد علی صنیعی منفرد، مریم اسمعیلی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: تصمیم گیری چند معیاره، نظریه بازی ها، استراتژی پیوسته.MULTI-CRITERIA DECISION MAKING, GAME THEORY, CONTINUOUS STRATEGY.

   

 59. انتخاب محدوده نهایی معادن روباز بر مبنای شاخص های توسعه پایدار و استفاده از روش تاکسونومی عددی

  Ultimate Pit Limit Selection based on Sustainable Development Indicators and Using of Numerical Taxonomy

  پدیدآورندگان: نبی اله ادیبی، مجید عطایی پور

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: محدوده نهایی، معادن روباز، معدنکاری، شاخص های توسعه پایدار، تاکسونومی عددیUltimate Pit Limit, Mining, Sustainable Development, Numerical Taxonomy

   

 60. با بهره گیری از آراء گروهی QFDاولویت بندی الزامات مشتریان در مدل

  پدیدآورندگان: مصطفی ایزدی، صدیق رئیسی، صابر ساعتی مهتدی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 61. (RAP)بکارگیری یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل انواع مسایل تخصیص افزونه

  پدیدآورندگان: مظاهر ضیایی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 62. بهینه‌سازی محل چاه‌های نفت و گاز با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی

  پدیدآورندگان: معین فرخی، مجید شیخ‌محمدی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 63. تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از نظریه صف و اصول شبیه‏ سازی

  Web server performance analysis with using queuing theory and simulations principles

  پدیدآورندگان: شهرزاد محسنیان هروی، محمدعلی پیرایش نقاب

  Mohammadali Pirayesh Neghab, Shahrzad Mohsenian Heravi

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، وب سرور، معیارهای ارزیابی، تئوری صف، شبیهسازی.Electronic Service Quality, Web Server, Evaluation Criteria, Queuing theory, Simulation.

   

 64. و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات باینری(Set Packing)تحلیل فضای جواب مساله بسته بندی مجموعه

  پدیدآورندگان: فرنیا ضروری، الیپس مسیحی، سید حسام الدین ذگردی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 65. تعیین اندازه بهینه ظرفیت انبارهای میانی با استفاده از بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

  Estimating Optimum Buffer Size through Simulation-based Optimization

  پدیدآورندگان: الهام کریمی، حمیدرضا اسکندری

  Elham Karimi, Hamidreza Eskandari

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: شبیه‌سازی وقایع گسسته، بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی، تعیین ظرفیت انبارهای میانی، تولید بدنه خودرو.

   

 66. تعیین برنامه زمانی حرکت اتوبوس‌های بین شهری در محیط رقابتی

  Departure timetabling of inter-city buses in a competitive environment Hamid Farvaresh i , Seyran Ghadimi

  پدیدآورندگان: حمید فرورش، سیران قدیمی

  Hamid Farvareshi, Seyran Ghadimi

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: زمانبندی حرکت اتوبوس، قیمت‌گذاری بلیط، مدل انتخاب، مکانیزم تشویق.Bus departure timetabling, ticket pricing, choice model, incentive mechanism.

   

 67. رویکرد « بهینه سازی استوار سَبُک توسعه‌یافته » برای طراحی شبکه توزیع آب شهر تهران در شرایط عدم قطعیت

  A Developed Light Robust Optimization Approach for Water Distribution Network Design Under Uncertainty

  پدیدآورندگان: علیرضا لاری ، میرسامان پیشوایی

  A.R. Laria, M.S. Pishvaeea

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مدیریت منابع آب، شبکه توزیع آب شهری، طراحی شبکه، بهینه‌سازی استوار سَبُک.Water resources management, Municipal water distribution network, Network design, Light robust optimization.

   

 68. ساخت مدل ناهمفزود تولید سفر و ارزیابی آن به کمک روش رگرسیون و شبکه عصبی

  Mohammad Saleh Owlia: The Assistant of Professor at Yazd university

  پدیدآورندگان: حسین کمال زاده، سید نادر شتاب بوشهری

  Hossein Kamalzadeh, Dr. S. N. Shetab Boushehri

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مدلسازی تولید سفر، شبکه های عصبی، روش رگرسیون، برنامه ریزی حمل و نقلTRIP GENERATION MODELING, NEURAL NETWORKS, REGRESSION, TRANSPORTATION PLANNING

   

 69. و افزایش رضایت مشتریان(S-1,S)کاربرد تئوری صف در بهینه‌سازی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با سیاست سفارش‌دهی

  Applying Queuing Theory to Optimize Perishable Products Supply Chain with (S-1,S) Ordering Policy and Increasing Customers Satisfaction

  پدیدآورندگان: طاهره هاشمی، ابراهیم تیموری، فریبز جولای

  T. Hashemi, E. Teimoury, F. Jolai

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: نظریه صف، زنجیره تأمین، کالای فاسدشدنی، ، سیاست سفارش‌دهی (S-1,S)، رضایت مشتری.Queuing Theory, Supply Chain, Perishable product, (S-1,S) ordering policy, customer satisfaction

   

 70. مدلسازی و حل مسأله‌ی مسیریابی موجودی چند دوره‌ای چند محصولی دوهدفه احتمالی با درنظر گرفتن پنجره‌های زمانی

  پدیدآورندگان: آرزو امیری، علی حائریان اردکانی، ابراهیم رضایی نیک

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مسیریابی موجودی، پنجره‌های زمانی، مسائل دو هدفه، تقاضای احتمالی، الگوریتم ژنتیکInventory routing, time window, bi objective problem, stochastic demand, Genetic Algorithm

   

 71. مدلسازی و حل مسئله مسیربابی وسایل نقلیه در شرایط حمله به شبکه

  Modeling and solving an arc interdicted vehicle routing problem

  پدیدآورندگان: امیرسامان خیرخواه، حمیدرضا نویدی، معصومه مسی بیدگلی

  Amirsaman Kheirkhah, Hamidreza Navidi, Masume Messi Bidgoli3

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مسئله مسیریابی وسیله نقلیه، حمله به شبکه، برنامه‏ریزی دوسطحی، الگوریتم تکامل تدریجی دوسطحی، الگوریتم ژنتیک دوسطحیNetwork Interdiction, Bi-Level Programming, Vehicle Routing Problem, Benders decomposition

   

 72. مدیریت درآمد حمل و نقل بار هوایی در شرایط بهره‌برداری متغیر از ظرفیت

  پدیدآورندگان: محمد وردی چاری، علی حسین زاده کاشان، امین عباسی پویا

  Soudabeh Zangeneh, Mahdi Seif Barghi, Seiedeh Aysan Tangsiri

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 73. (مسیریابی بهینه در شبکه حمل‌ونقل چند حالته با در نظر گرفتن عدم قطعیت (الگوریتم مورچگان

  پدیدآورندگان: اکرم پیشه ور، حامد شکوری، رضا توکلی مقدم

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی:

   

 74. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه تحت عدم قطعیت درون زا

  (Case study: Bank’s ATM)

  پدیدآورندگان: فرناز هوشمندخلیق، سیدعلی میرحسنی

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای، عدم قطعیت درون‌زا، مسیریابی وسیله نقلیه، درخت سناریوی وابسته به تصمیم، قیود عدم ناهماهنگیMultistage stochastic programming, endogenous uncertainty, vehicle routing problem, decision-dependent scenario tree, nonanticipativity constraints

   

 75. مقایسه کارایی تکنیک های حل مسائل بهینه سازی چند هدفه

  price to both retailers and the retailers who act as followers set their sale prices and associated order

  پدیدآورندگان: عاطفه حسن پور، محمد علی صنیعی منفرد، سپیده ملکپور کلبادی نژاد

  M.A.S Monfaredi, Atefeh Hassanpour2, Sepide Malekpourkolbadinezhad3

  موضوع: بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی

  کلمات کلیدی: مقایسه کارایی، تکنیک های بهینه سازی چند هدفه، جبهه کارا، فضای اهداف Multi objective optimization problems, Pareto optimal frontier, Goal space, Efficincy comparison

   

 76. An artificial neural network model for river flow forecasting

  پدیدآورندگان: محمد حسین عسکری آزاد، پریا سلیمانی، زهرا خدابخشی

  Dr.Mohammad Hossein Askari Azad-Dr.Paria Soleimani

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: Keywords; River flow forecasting; ARIMA; ANN; Feed forward multi-layer perceptron

   

 77. ارائه یک الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری و ژنتیک برای مسئله چند هدفه انتخاب پروژه در شرایط انجام چند حالته پروژه ها

  An Integrated Genetic and Imperialistic Competitive Algorithm for the Problem of multi-objective project selection problem in multi-project conditions Maziyar Yazdani, Hamid Rastegar, Seyed Hossein Iranmanesh, Saeed Abdollahi

  پدیدآورندگان: حمید رستگار، مازیار یزدانی، سید حسین ایرانمنش، سعید عبداللهی

  Maziyar Yazdani-Hamid Rastegar-Seyed Hossein Iranmanesh-

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: مسئله انتخاب پروژه , الگوریتم رقابت استعماری , الگوریتم ژنتیک, انجام چند حالته پروژه هاProject selection problem, Imperialistic Competitive Algorithm, Genetic Algorithm, multi-project conditions, multi-objective problem

   

 78. ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ازدحام ذرات هوشمند جهت طراحی سیستم های تولید سلولی با بهره گیری از شبکه های عصبی

  A novel intelligent particle swarm optimization approach for the design of cellular manufacturing systems using self-organizing map neural networks Vahid Mahmoodian, Armin Jabbarzadeh, Hassan Rezazadeh3 , 2 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran 3 Department of Industrial Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

  پدیدآورندگان: وحید محمودیان، آرمین جبارزاده، حسن رضازاده

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: تولید سلولی، شبکه‌های خودسازمان‌ده، شبکه‏های عصبی، الگوریتم ازدحام ذرات، آموزش شبکه‏های عصبی.Cellular manufacturing, Self-Organizing Map, Neural networks, Particle Swarm optimization, Network learning.

   

 79. ارائه یک روشی ترکیبی نوین بر مبنای الگوریتم درخت کاوش تصادفی سریع و الگوریتم زنبور عسل مصنوعی برای طراحی مسیر پهپاد

  Provide a new synthetic method based on rapidly exploring random tree and artificial bee colony for UAV path planning

  پدیدآورندگان: محسن موذن، امیر سامان خیرخواه

  Mohsen moazen1, Amirsaman kheirkhah2

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: مسیریابی، پهپاد، درخت کاوش تصادفی سریع، الگوریتم زنبور عسل Route planning, UAV, Rapidly exploring random tree, Artificial bee colony

   

 80. (استفاده از نگاشت برای افزایش سرعت و کیفیت بهینه‌سازی فراابتکاری (مطالعه ی موردی: مهندسی نفت

  Using Mapping for Increasing the Speed and Quality of Meta Heuristic Optimization (Case Study: Petroleum Engineering)

  پدیدآورندگان: محمدرضا مهدیانی، احسان خامه چی، سینا شهریاری، الهه میرزاعلی پور

  Elahe Mirzaalipour, ,Sina ShahriariMohammad Reza Mahdiani, Ehsan Khamehchi

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: بهینهسازی مقید، الگوریتم ژنتیک، افزایش سودConstraint optimization, genetic algorithm, increasing profit

   

 81. الگوریتم شبیه سازی تبرید بر اساس جمعیت برای حل مسئله استراتژی بهینه پیشنهاد فروش در بازار برق عمده فروشی

  Populated Based Simulated Algorithm to solve bidding strategy optimization problem in wholesale electricity market

  پدیدآورندگان: سید حسین موسوی، علی ناظمی

  Seyed Hosein Mousavi,Ali Nazemi

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بر اساس جمعیت (PBSA)، تعادل نش، پیشنهاددهیPopulated Based Simulated Annealing (PBSA), Nash equilibrium, Bidding.

   

 82. تحلیلی بر کاربردهای نگاشت شناختی فازی: مطالعه موردی پژوهش های مهندسی صنایع

  ﺪﻨﻨﮐﺪیﻟﻮﺗ ﺢﻄﺳ ود ﺮﻫ رد ﺖﺑﺎﻗر و ﻦیﻣﺎﺗ هﺮیﺠﻧز رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺮیﺛﺎﺗ و نﺎﮔ

  پدیدآورندگان: محمد رضا زارع بنادکوکی، محمد علی وحدت زاد، محمد صالح اولیاء، محمدمهدی لطفی

  M. R. Zare banadkooki1, M. A. Vahdatzad2, M. S. Owlia3, M. M. Lotfi4

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: نگاشت شناختی فازی، تولیدات علمی، مهندسی صنایع، مدلسازی، تصمیم‌گیری.KEYWORDS: Fuzzy Cognitive Map, Research, Industrial Engineering, Modeling, Decision Making.

   

 83. تنظیم پارامترهای الگوریتم جستجوی تصادفی تطبیقی حریصانه برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه

  Set parameters of GRASP algorithm for VRP problem

  پدیدآورندگان: محسن شیدپور، امید رضایی، جواد بهنامیان

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید@این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: الگوریتم الگوریتم جستجوی تصادفی تطبیقی حریصانه، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، تنظیم پارامتر، روش فاکتوریلGrasp algorithm, Vehicle routing problem, Parameter tuning, Factorial method

   

 84. زمانبندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با محدودیت عدمدسترسی به تمام باندها با استفاده از رو‌شهای فراابتکاری

  پدیدآورندگان: سعید صائمی

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی:

   

 85. در پیش‌بینی کوتاه ‌ مدت تقاضا مسافر در راه آهن ایرانARIMAمقایسه عملکرد روش برنامه‌ریزی ژنتیک و الگوی سری‌زمانی

  پدیدآورندگان: محمد رضا صاحبدل، بهروز ریاحی، سید مصطفی داودی

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی:

   

 86. یک مدل برنامه ریزی خطی برای زمان بندی امتحانات به همراه مطالعه موردی

  A linear programming model for examination timetabling with a case study

  پدیدآورندگان: محمدصادق پاک نهاد، سید حمید میرمحمدی

  Mohammadsadegh Paknahad, Seyedhamid Mirmohammadi

  موضوع: پردازش نرم و الگوریتم های فرا ابتکاری

  کلمات کلیدی: برنامه­ریزی خطی، زمانبندی امتحانات،الگوریتم جستجوی ذرات باردار، الگوریتم شبیه سازی تبرید اصلاح­شده.Linear programming, examination timetabling, charged system search, modified Simulated Annealing, hard-constraint conflict.

   

 87. An Integrated Approach for Improvement of Quality Care

  پدیدآورندگان: سارا متولی حقیقی، محمدعلی آزاده، معصومه سپاهی

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 88. A New Proxy Model, Based On Meta heuristic Algorithms For Estimating Gas Compressor Torque

  پدیدآورندگان: Mohammad Reza Mahdiani, Ramin Soltanmohamadi, Ehsan Khamehchi, Babak Azkayi

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 89. ارائه راه‏کار ترکیبی جهت منطقی ‏سازی سبد محصول با حذف محصولات ناکارآمد

  Evaluation Inventory control system in Maziyarsanat company in Babol :A Case Study Nasibeh shokri khoshrodi

  پدیدآورندگان: مهدی جقتایی نوایی، نرگس شیروانی

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 90. ارائه مدلی برای پویایی سیستم های تولیدی به منظور کاهش مرجوعی ها مطالعه موردی: شرکت پاکسمن

  A model for dynamics of manufacturing systems to reduce the Returns (Case study: Paksaman factory)

  پدیدآورندگان: حسن باقری، سمانه بابائی مراد، جواد بهنامیان

  H.Bagheri, S.Babaie Morad , J. Behnamian

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: مرجوعی، شبیه سازی ونسیم، پویایی شناسی سیستم ها، نمودار علت معلول، نمودار حالت و جریان، سیستم تولیدیReturns,Vensim simulation,Dynamic systems,caual and cause chart,manufictaring system.

   

 91. ارائه مدلی برای چابکی سازمانهای امداد و نجات و بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه-ای درتحلیل عوامل چابکی این سازمانها

  Proposed a model for agility of the rescue organization and applying the Analytical Network Process for analyses of agility factors of these organization

  پدیدآورندگان: مهتاب سهرابیان، عادل صلح جو، مهدی کرباسیان

  Mahtab Sohrabian1, Adel Solhjoo2, Mehdi Karbasian3

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: چابکی، فرایند تحلیل شبكه‌ای (ANP) ، بحران، امداد و نجاتAgility, Analytical Network process (ANP), Crises, Rescue

   

 92. ارائه یک الگوریتم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط اسیدشویی نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

  An Efficient Heuristic Algorithm for Pickling Line in Esfahan's Mobarakeh Steel Company

  پدیدآورندگان: محبوبه کبیری زمانی، پریناز واعظ

  Mahboobeh Kabiri, Parinaz Vaez

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: اسیدشویی، نورد سرد،الگوریتم ابتکاری، برنامه ریزی تولیدPickling Line, Cold Mill, Heuristic Algorithm, Production Planning

   

 93. (و سنجش عملکرد با روش کارت امتیازی متوازن( مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای اصفهانAPQCمدلPCFبر مبنای چارچوبBPMSارزیابی آمادگی سازمان برای استفاده از

  Assessment of Organizations’ Readiness for Employing BMPS based on APQC’ PCF and Performance Measurement with the Balanced Score card. A Case Study; Esfahan Regional Electric Company Habibi Behzad, Moazzam jazi Zohre, Mohammad cyrus Kave

  پدیدآورندگان: بهزاد حبیبی، زهره معظم جزی، کاوه محمد سیروس

  Habibi Behzad, Moazzam jazi Zohre, Mohammad cyrus Kave

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مرکز آمریکایی بهره وری و کیفیت ، چارچوب طبقه بندی فرآیندها ، روش امتیازی متوازن Business Process Management System, American Productivity and Quality Center, Process Classification Framework

   

 94. (ارزیابی تأثیر هوش رقابتی بررضایت مشتری (مطالعه موردی : صنعت فرش ایران

  هدﺮﺧ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ار دﻮﺑ

  پدیدآورندگان: فرشید عبدی، مرجان سلیمانی، مستانه ناصری، دلارام شریفی

  Farshid Abdi, Marjan Soleymani, Delaram Sharifi , Mastaneh Nasseri, MARJAN SOLEYMAN

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: هوشمندی رقابتی – رضایت مشتری – صنعت فرش ایرانCompetitive intelligence - Customer Satisfaction - Iranian carpet industry

   

 95. ARENAارزیابی عملکرد سیستم خدمت دهی بانک صادرات با استفاده از شبه سازی سیستم صف توسط نرم افزار

  Bank Saderat service system performance evaluation using Simulation queue system software ARENA

  پدیدآورندگان: علی رضایی، علی صدری، رضا تقی پور، یاسین کجوری

  Ali Rezaei , Ali Sadri , Reza Taghipoor , Mr Yassin kojoori

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: سیستم خدمت دهی , سیستم صف , شبیه سازی , باجه های بانک , ARENASERVICE SYSTEMS, QUEUING SYSTEMS, SIMULATION, BANK KIOSK, ARENA

   

 96. ارزیابی عملکرد مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان از منظر همکاریهای بین سازمانی با استفاده از تلفیق مدل تامسون و تحلیل پوششی داده ها

  Performance Evaluation of Fifteen Zones in Isfahan Municipality from Viewpoint of Inter-organizational Collaboration by Using Incorporating Model of Thomson and Data Envelopment Analysis.

  پدیدآورندگان: مهدی کرباسیان، محمد حسین علیجانیان

  M.Karbasian, M.H.Alijanian

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: همکاریهای بین سازمانی ، نهادهای اثرگذار در اداره شهر، تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی عملكرد.inter-organizational Collaboration, effective institutions in city management, data envelopment analysis, performance evaluation.

   

 97. (استفاده از شبیه سازی در بهینه سازی فرآیندهای اداری (مطالعه موردی: بایگانی اداره فروش شرکت بهمن موتور

  The use of simulation in the optimization of administrative processes (Case Study: Archive of Bahman Motor Co. Sales Department)

  پدیدآورندگان: سید هادی حسینی امین، محمد نوری زاده دره

  Mohammad Noorizadeh1, Seyed Hadi Hoseiniamin2

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: بهینه سازی، فرآیندهای اداری، شبیه سازیOptimization, Administrative Processes, Simulation

   

 98. انتخاب سناریو تجهیزات تولیدی در صنعت تولید شیشه با کمک شبیه سازی: مطالعه موردی

  Scenario selection of manufacturing equipment based on simulation

  پدیدآورندگان: پرهام عظیمی، نیما فخیم هاشمی

  P. Azimia, N. F. Hashemib

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: صنعت شیشه، فرایند تولید شیشه، بهینه سازی از طریق شبیه سازی Glass Industry, Glass Production Process, Optimization via Simulation

   

 99. بررسِی تاثیرات خصوصی سازی حوزه ارتباطات راه آهن ج.ا.ا

  یروﺮﻣ ﻪﻣادا رد .ﺖﺳا.ﺖﺷاد ﻢیﻫاﻮﺧ هزﻮﺣ ﻦیا تﺎیﺑدا ﺮﺑ هﺎﺗﻮﮐ

  پدیدآورندگان: مازیار یزدانی، فاطمه حاجی زاده

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: خصوص‌سازی، ارتباطات، رویکرد اقتصادی، شرکت عامل، سرمایه‌گذاریprivatization, communications, economic approach, agent company, investment.

   

 100. بررسی سیستم کنترل موجودی در کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل: مطالعه موردی

  Evaluation Inventory control system in Maziyarsanat company in Babol :A Case Study Nasibeh shokri khoshrodi

  پدیدآورندگان: نصیبه شکری خوشرودی

  Nasibeh shokri khoshrodi

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: کنترل موجودی؛ واحد تولیدی؛ نقطه اقتصادی سفارشInventory control, production unit, Economic order quantity.

   

 101. (بررسی عوامل موثر بر توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی:خوشه کاشی و سرامیک استان یزد

  Investigation of the factors affecting the development of industrial clusters (case study :yazd tile cluster) Mohsen Askari Rahmatabad, Hamid Reza Shokrizadeh

  پدیدآورندگان: محسن عسکری رحمت آباد، حمید رضا شکری زاده

  Mohsen Askari Rahmatabad, Hamid Reza Shokrizadeh

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: خوشه صنعتی، یونیدو، صنایع کوچک و متوسط، فراهم کنندگان خدمات بهبود کس وکارIndustrial clusters, Unido, small and medium industries, business development service.

   

 102. بررسی کمی تاثیر تبلیغات بر میزان مصرف آب، مطالعه موردی مناطق آب و فاضلاب شهر تهران

  پدیدآورندگان: الهه سادات رفیعی، سید فرید قادری

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 103. بررسی موقعیت شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار جهانی صادرات فولاد با استفاده از ماتریس جنرال الکتریک

  پدیدآورندگان: اعظم باقری

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 104. بهبود خدمت دهی در سازمان خدماتی تأمین اجتماعی با استفاده از شبیه سازی

  Service Improvement in Social Security Organization via Simulation

  پدیدآورندگان: ساناز حقیقی، محسن باقری

  Sanaz Haghighi, Mohsen bagheri

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: Discrete Event Simulation, Social Security Organization, Service Improvement

   

 105. بهینه سازی تجهیزات در بندرشهید رجایی با کمک شبیه سازی نرم افزاری

  پدیدآورندگان: محمدرضا بهرام چوبین، محمد علی هاتفی

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 106. بهینه سازی زمان در خطوط تولید کلید های مینیاتوری و اتوماتیک فشار ضعیف با استفاده از شبیه سازی، مطالعه موردی: شرکت تهران پادنا

  Utilization of Time in production lines of miniature keys and Improve Automatic low pressure with Simulation Case study: Tehran padena

  پدیدآورندگان: نسرین بیگ زاده، آرمان ساجدی نژاد، فرانک عزیز، مجید دهقان

  Nasrin Beigzadeh, Arman Sajedinejad ,Faranak Aziz, Majid Dehgan

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: شبیه سازی کامپیوتری، مدارشکن، خط مونتاژ، شرکت های تولیدی.computer simulation; circuit breaker; assembly line; manufacturing organization

   

 107. (پیاده‌سازی مدیریت دانش با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان (مطالعه موردی: اداره کل راه‌آهن شمالشرق

  Knowledge management implementation by identify the strengths and weaknesses of the organization(Case syudy: Railway Northeast region)

  پدیدآورندگان: فرید مظفری، نوید نظافتی، محسن اعتماد

  Navid Nezafati, Mohesen Etemad, Farid Mozaffari

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش، موانع تغییر، ابعاد مدیریت دانش، اداره کل راه‌آهن شمالشرق Knowledge management, Barriers to change, Dimensions of knowledge management, railway northeast

   

 108. تجزیه و تحلیل سیستم صف درمانگاه داخلی- ریه بیمارستان حضرت رسول(ص) در شهر تهران

  پدیدآورندگان: زهره رضازاده، جعفر باقری نژاد، مهسا احمدی نژاد

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی:

   

 109. تحلیل بازار و قیمت مسکن در تهران با نگرش سیستمی

  Housing market analysis by means of the system dynamics approach Behnam Malmir, S. Farid Ghaderi, Lida Haghnegahdar University of Tehran, Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: بهنام مالمیر، سید فرید قادری، لیدا حق نگهدار

  Behnam Malmir, S. Farid Ghaderi, Lida

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: مدل دینامیکی- شاخص قیمت مسکن - مدل CLD – تهران – بازار املاکSystem dynamics, Real estate, Tehran, Forecasting, Feedback loops, Housing price, Subsidy.

   

 110. (تلفیق نظریه بازی ها با کارت امتیازی متوازن پویای سازمان جهت کسب بهترین سناریو پیشنهادی(مطالعه موردی: شرکت اندیشه ایمنی خودرو

  The combination of game theory with balanced scorecard to obtain the best scenario (case study: Andishe company) Ali Mohammad Ahmadvand, Mohammad Golabian, seyed Mojtaba Kavoosi davoodi ,Abbas Raeisi

  پدیدآورندگان: سید مجتبی کاوسی داودی، علی محمد احمدوند، محمد گلابیان، عباس رئیسی

  Ali Mohammad Ahmadvand, Mohammad Golabian, seyed Mojtaba Kavoosi davoodi ,Abbas Raeisi

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، پویایی سیستم ها، تئوری بازی ها، ارزش شاپلیperformance evaluation, balanced scorecard, dynamic systems, game theory, the Shapley value

   

 111. (رتبه بندی پروژه ها با در نظر گرفتن عوامل مؤثر برتوسعه نوآوری با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: صنعت هوایی

  Ranking projects by considering the factors affecting the development of innovation by using fuzzy Topsis (Case Study: Aviation industry)

  پدیدآورندگان: مریم بهرامی، هادی شیرویه زاد، وحید کریمی، عمار صفری

  Maryam bahrami, Hadi Shirouyehzad, vahid karimi, ammar safari

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: رتبه بندی-پروژ ه های تحقیقاتی-توسعه نوآوری،تاسیس فازیRanking, Development of Innovation research projects, fuzzy topsis

   

 112. (RCA)رفع خرابی چرخ لکوموتیو با روش آنالیز ریشه ای خرابی

  Failure Elimination of Locomotive Wheel through RCA

  پدیدآورندگان: فتح الله حسینعلی ثانی، ویدا سیدنژادی

  Fathollah Hosseinali Sani, Vida Seyednejadi2i

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: آنالیز ریشه ای خرابی، مدیریت خرابی، پروفیل سایشی چرخ، باز طراحی، سطح تماس مخروطیRoot Cause Analysis of Failure, Fault Management, Wheel Wear Profile, Redesign, Profile Conicity

   

 113. طراحی الگوی برون‌سپاری و انتخاب شرکتهای عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

  Designing the outsourcing pattern and selecting third party agencies for inspection of imported Iranian Islamic Republic Railways’ equipments Hamid Reza Ahadi, Seyed Hadi Emam, Hossein Sabzehkar

  پدیدآورندگان: سید هادی امام، حمیدرضا احدی، حسین سبزه کار

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: بازرسی کالا، بازرسی قبل از حمل ( PSI)، برون سپاری فعالیت های بازرسی، رتبه بندی شرکت های بازرسی، مدل های تصمیم گیری چند معیارهInspection Agency, Out Sourcing , Multi Criteria Decision Making (MADM) , Ranking

   

 114. مدل والگوریم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط تاندم میل نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

  Model and Efficient Heuristic Algorithm for Tandem Cold Mill in Esfahan's Mobarakeh Steel Company

  پدیدآورندگان: پریناز واعظ، محبوبه کبیری زمانی

  Parinaz Vaez, Mahboobeh Kabiri, Soheila Kavosh

  موضوع: تجربیات صنعت و خدمات از کاربردهای مهندسی صنایع

  کلمات کلیدی: تاندم‌میل، نورد سرد،الگوریتم ابتکاری، برنامه ریزی تولیدTandemMill, ColdMill, Heuristic Algorithm, Production Planning

   

 115. A Robust Data Envelopment Analysis model for Business and IT Alignment in Enterprise Architecture Scenarios

  پدیدآورندگان: مهدی فسنقری، محسن صادق عمل‏ نیک

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی:

   

 116. Optimal Site Selection of an Electrical Power Station in Iran Using Heuristical Computational Algorithms

  پدیدآورندگان: داود غلامیان گنابادی، افشین محمدی، محمد علیمرادی، جمال شهرابی

  Davoud Gholamiangonabadi Mohammad Alimoradi Jamal Shahrabi Afshin Mohammadi

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: Keywords- Electrical Power Station; Heuristical Computational Algorithms

   

 117. Using Ontologies for Developing a Search Mechanism in Social Networks

  پدیدآورندگان: رضا اکبری، مرضیه احمدزاده، مرضیه درودیان

  Marzieh Doroudian Reza Akbari Marzieh Ahmadzadeh

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: Keywords—Search; Ontology; Ontology Matching; Social Networks.

   

 118. ارائه مدلی توسعه‌یافته مبتنی بر‌مدل پذیرش فناوری جهت منطبق‌سازی شبکه‌های اجتماعی در‌ایران

  A developed technology acceptance model to synchronization of social networks for Iran

  پدیدآورندگان: احمد محمدی، سعید یعقوبی، جمال نهفتی کهنه

  Ahmad Mohammadi, Saeed Yaghoubi, Jamal Nahofti Kohne

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: شبکه‌های اجتماعی، مدل پذیرش فناوری، منطبق سازی، پرسشنامهKEYWORDS: SOCIAL NETWORKS, TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL, SYNCHRONIZATION, QUESTIONNAIRE.

   

 119. ارائه ی یک روش حریصانه برای اجتماع یابی در شبکههای پیچیده

  A new heuristic algorithm for modularity optimization in complex networks community detection

  پدیدآورندگان: بهمن شقاقی، بابک تیمورپور، علی قربانیان

  B.Shaqaqi, B.Teimourpour, A.Ghorbanian

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: اجتماعیابی، بهینهکردن پودمانگی، روش حریصانه Community detection; Modularity optimization; Greedy algorithm

   

 120. و روش کاهش گرادیانK-meansارائه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی با استفاده از

  A Hybrid Clustering Algorithm Based on K-means and Reduced Gradient Method

  پدیدآورندگان: محسن ضیایی، مهدی سیفی، زینب شکوری

  Mohsen Ziaee, Zeinab Shakoori, Mahdi Seifi

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: داده‌کاوی، خوشه‌بندی، K-means، روش کاهش گرادیان.Data Mining, Clustering, K-means, Reduced Gradient Method.

   

 121. DEAو مقایسه آن با روشTOPSISارائه یک روش اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش بر مبنای روش

  Presenting a TOPSIS-Based Performance Measurement Method and Comparing with DEA Elham Ghasemi, Abdollah Aghaie2 1,2 Department of Industrial Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: الهام قاسمی، عبدالله آقایی

  Elham Ghasemi1, Abdollah Aghaie2

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش؛ اندازه‌گیری عملکرد؛ تاپسیس؛ تحلیل پوششی داده‌ها.Knowledge Management; Performance Measurement; TOPSIS; Data Envelopment Analysis.

   

 122. استخراج مدل به منظور مدیریت مؤثر منابع انسانی با استفاده از داده‌کاوی

  پدیدآورندگان: امین اله حشمتی، رضا شمسایی

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: منابع انسانی، داده‌کاوی، استخراج دانش، درخت تصمیم Human resource, Data mining, Extract knowledge, decision tree

   

 123. استفاده از تکنیک‌های داده کاوی برای بهبود محصول در صنعت خودروسازی

  Using data mining techniques to improve the product in the automotive industry

  پدیدآورندگان: منیره حسینی، پریسا مقدم

  Monireh Hosseini, Parisa Moghaddam

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: داده کاوی، قوانین همبستگی، صنعت خودروسازی، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، بهبود محصول.Data mining, association rules, Automotive industry, Customer Relationship Management (CRM), Product improvement.

   

 124. استفاده از روش آنسامبل ترکیبی برای تحلیل داده‌های مشتریان بیمه بدنه بیمه ملت

  Using a hybrid ensemble method for analyzing customers data of Mellat insurance company

  پدیدآورندگان: هادی حعفری، یاسر صمیمی

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: امتیازدهی اعتباری، داده‌کاوی، دسته‌بندی، عدم‌توازن، شرکت بیمه ملت، روش آنسامبل، استخراج قانونcredit scoring, data mining, classification, imbalance, Mellat insurance company, ensemble method, rule extraction

   

 125. (ERP)بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش به منظور بهبود در بکارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

  Examining the Factors Influencing Knowledge Sharing to Improve the Utilization of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

  پدیدآورندگان: مرجان حدیدی ماسوله، محمد رحیم رمضانیان، رضا اسماعیل پور

  Mohammad Rahim Ramezanian, Marjan Hadidi Masouleh2

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی منابع سازمان، تسهیم دانش، خودکارآمدی، جو سازمانی.Enterprise resource planning, Knowledge sharing, Self-efficacy, Organizational climate.

   

 126. بررسی نظرات کاربران در رسانه های اجتماعی توسط الگوریتم‌ درخت تصمیم

  Research on users sentiment in Social Media via Dessition Tree MarjanFathi Dr Mohammad Ali Balafar

  پدیدآورندگان: مرجان فتحی، محمد علی بالافر

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: کاربرد الگوریتم یادگیری ماشینی، پردازش زبان طبیعی ،درخت تصمیم، نیو بیز. machine learning algorithms usage, Natural Processing Language, Dessition Tree, Naïve Bayes.

   

 127. (بکارگیری تکنیک های داده کاوی در شبیه سازی رفتار مشتریان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی (مطالعه موردی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان

  Using Data Mining techniques to simulate behavior of consumers of health services by software simulation (Case Study: Hospitals of Sistan and Baluchestan)

  پدیدآورندگان: منصور مرعشی، علیرضا شهرکی

  Mansour Marashi1, Alireza Shahraki2

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: داده کاوی، مدلسازی، مصرف کنندگان خدمات سلامت.Keywords: Data Mining, Modeling, Healthcare consumers.

   

 128. (ERP)بکارگیری رویکرد پویایی های سیستم به منظور مدلسازی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  The system dynamics approach for modeling the factors affecting the duration of enterprise resource planning (ERP) implementation

  پدیدآورندگان: مرجان حدیدی ماسوله، محمد رحیم رمضانیان، رضا اسماعیل پور

  Mohammad Rahim Ramezanian1, Reza Esmaeilpour2, Marjan Hadidi Masouleh3

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: برنامهریزی منابع سازمان، پویاییهای سیستم، نمودار جریان، اعتبارسنجی، متغیرهای سیاستی.Enterprise resource planning, System dynamics, Flow diagrams, Validation, Policy parameters.

   

 129. با استفاده از وب کاویNLPبا روش(SVM)پیش بینی سهام با استفاده از الگوریتم بردار ماشین

  پدیدآورندگان: بهزاد عزیزپور

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی:

   

 130. پیش بینی مقادیر طلا در معادن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تکاملی

  Forecastig the Gold Amount in Mines by Using a Developed Artificial Neural network Model Mohamad Jamie, AbdolAli Keshtegar

  پدیدآورندگان: محمد جمیع، عبدالعلی کشته گر

  Mohamad Jamie, AbdolAli Keshtegar

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: معدن طلا، داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیکGOLD MINE, DATA MINING, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, GENETIC ALGORITHM

   

 131. پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان

  Customer Churn prediction in insurance industry using support vector machine Samira Rezaei Navaei, Hamidreza Koosha

  پدیدآورندگان: سمیرا رضائی نوائی، حمیدرضا کوشا

  Samira Rezaei Navaei, Hamidreza Koosha

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: پیش‌بینی رویگردانی، ماشین‌ بردار پشتیبان، دسته‌بندی، درخت تصمیمChurn prediction, Support vector machine, Classification, Decision tree

   

 132. تحلیل آماری و داده‌کاوی بر روی عوامل بیماری‌های قلبی

  Statistical Analysis and Data mining Approach for Diagnosis of Heart Diseases Seyed Shahabedin Shahebrahimi, MS,1 Dr.Rouzbeh Ghousi,PHD,2 1Socio-Economical Engineering, School of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran 2Proffersor of Industrial Engineering, School of industrial Engineering, Iran University of Science and Technology,Iran

  پدیدآورندگان: سید شهاب الدین شاه ابرهیمی، روزبه قوسی

  Seyed Shahabedin Shahebrahimi, MS,1 Dr.Rouzbeh Ghousi,PHD,2

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: داده‌کاوی، عوامل بیماری‌های قلبی، درخت تصمیم C5.0, تحلیل آماری بیماران قلبی.Data mining, Heart diseases factors, Decision tree c5.0, Heart diseases statistical analysis.

   

 133. حل مسئله دسته بندی- رگرسیون توأم به روش ماشین بردار پشتیبان با خروجی چندگانه

  Behnam Malmir, S. Farid Ghaderi, Lida Haghnegahdar

  پدیدآورندگان: علی ندائی، امیرعباس نجفی

  Ali Nedaie, Amir Abbas Najafi

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: دسته بندی، پیش بینی، ماشین بردار پشتیبان، یادگیری با نظارتClassification, Prediction, Support vector machine, Supervised leaning

   

 134. داده کاوی در رسانه های اجتماعی به منظور بررسی ارتباط حجم کاربران در رسانه های اجتماعی و حجم تجارت سهام

  MarjanFathi

  پدیدآورندگان: مرجان فتحی، محمد علی بالافر

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی:

   

 135. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از روش های هوشمند

  Evaluate of Key Success factors In E-Commerce using intelligent. Mostafa Valizadeh, Abbas Keramati

  پدیدآورندگان: مصطفی ولی زاده، عباس کرامتی

  Mostafa Valizadeh, Abbas Keramati

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک ، عوامل کلیدی موفقیت، تصمیم گیری چند معیاره، سیستم پشتیبانی تصمیمE-commerce , critical success factor, MADM, DSS

   

 136. شناسایی عوامل موثر بر طول اقامت و پیش بینی آن با استفاده از تکنیک داده کاوی در بخش جراحی عمومی بیمارستان شریعتی

  Identify factors affecting length of stay and prediction length of stay using data mining techniques in general surgery in shariati hospital Mehrdad kargari, samaneh aghajani, mehdi sepehri, ahmad reza sorush

  پدیدآورندگان: سمانه آقاجانی دلاور، مهرداد کارگری، محمد مهدی سپهری، سیامک کارگر، احمدرضا سروش

  Mehrdad kargari, samaneh aghajani, mehdi sepehri, ahmad reza sorush

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: طول اقامت بیمار، داده کاوی، درخت تصمیم، جراحی عمومیlength of stay, datamining, decision tree, general sergury

   

 137. (شناسایی ورتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم وفناوری (مطالعه موردی:پارک علم وفناوری دانشگاه تهران

  پدیدآورندگان: سعید ره پیمای نرگسی، محمد باقرزاده آذر

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی:

   

 138. مدلی برای دسته بندی مشتریان صنعت بیمه خودرو

  CRM and calculation of an insurance customer lifetime value with markov chain

  پدیدآورندگان: رکسانا نجف زاده، امیر البدوی

  Roxana Najafzadeh, Amir Albadvi

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، داده‌کاوی، دسته‌بندی، مدل مارکوف پنهانCustomer Relationship Management, Data Mining, Classification, Hidden Markov Model

   

 139. مدیریت دانش درباره مشتری به کمک تحلیل شبکه های اجتماعی در صنعت بانکداری

  Customer Knowledge Management in Banking Industries by Using of Social Network Analyzing

  پدیدآورندگان: رضا خالقی، محمد اقدسی، بابک تیمورپور

  Reza Khaleghi,MohammadAghdassi, BabakTeimourpour

  موضوع: داده کاوی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

  کلمات کلیدی: دانش درباره مشتری، تحلیل شبکه های اجتماعی ، مدیریت دانش ، صنعت بانکداری ، تراکنش های مالیKnowledge Management, Social Network Analyzing, Knowledge About Customer, Financial Transaction.

   

 140. A hybrid contract mechanism coordinating two echelon supply chain

  پدیدآورندگان: اکرم میراحمدی، مهدی علینقیان

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 141. A Robust credibility-based fuzzy programming for supply chain optimization in lean manufacturing enviroment

  A Robust credibility-based fuzzy programming for supply chain optimization in lean manufacturing enviroment

  پدیدآورندگان: مسعود ربانی، فرزاد مهرپور

  Masoud Rabbani,Farzad Mehrpour

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Lean manufacturing; supply chain network design; robust optimization; credibility measure; fuzzy programming

   

 142. A two-echelon multi-commodity location-routing problem with hard time windows: A case study in Iran petroleum industry

  A two-echelon multi-commodity location-routing problem with hard time windows: A case study in Iran petroleum industry

  پدیدآورندگان: عرفان بابایی تیرکلایی، مانی بخشی ساسی، صامد رضایی معافی، حامد قاسمی، محمدسعید صباغ

  Erfan Babaee Tirkolaee, Mani Bakhshi Sasi, Samed Rezaee Moafi, Hamed Ghasemi Mohammad Saeed Sabbagh

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Capacitated two echelon Location routing problem; mixed integer model; multi commodity

   

 143. Agile supply chain network design with product substitution in view of customer responsiveness level

  Agile supply chain network design with product substitution in view of customer responsiveness level

  پدیدآورندگان: مسعود ربانی، فرزاد مهرپور، سیدعلی ترابی

  Masoud Rabbani-Farzad Mehrpour-Seyed Ali Torabi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Agile manufacturing; supply chain network design; order penetration point; product reconfiguration; obsolescence

   

 144. Comparing the impact of non-uniform forecasting methods on severity of bullwhip effect in three level supply chains

  Comparing the impact of non-uniform forecasting methods on severity of bullwhip effect in three level supply chains

  پدیدآورندگان: جعفر رزمی، علی صباغ نیا

  Jafar Razmi, Ali Sabbaghnia

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Bullwhip effect, Demand forecasting, Exponential smoothing, Moving average

   

 145. Economic order and production quantities in an integrated vendor-buyer supply chain

  Economic order and production quantities in an integrated vendor-buyer supply chain

  پدیدآورندگان: محمد حسن ابوالبشری، محمد علی پیرایش، سعید پور مؤید

  Saeed Poormoaied,Mohammad Hassan Abolbashari ,Mohammadali Pirayesh

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Not existed

   

 146. Modeling Supply Chain with System Dynamics Methodology, Using Time Series Analysis

  پدیدآورندگان: داود رضائی، فرهاد کیانفر، الناز امانی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 147. Optimizing Pricing and Ordering Strategies in a Three-Level Supply Chain under Return Policy

  پدیدآورندگان: مهسا نوری داریان، عطا الله طالعی زاده

  Mahsa Noori-daryan,Ata Allah Taleizadeh

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Keywords— Pricing; Ordering; production; Return Policy; Shortage; Nash-equilibrium game; Supply Chain

   

 148. Provide a Method for Performance Measurement of Supply Chain Management Based on Gunasekaran Model and Improved Willis Method (Case Study: MAHER ANDISH Company, motor vehicle parts manufacturer)

  رد ﻪﺸیﻤﻫ و عﻮﻨﺘﻣ یﺎﻫﺎﺿﺎﻘﺗ ﻦیا زا یــﻧاﺰیﻣ ﻪــﺑ ،ﺖــﺳا ﺮــییﻐﺗ لﺎــﺣ

  پدیدآورندگان: محمد محمدی، ابوالفضل قرائی، محبوبه قرائی

  Mohammad Mohammadi, Abolfazl Gharaei, Mahboubeh Gharaei

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: performance measurement; supply chain management; strategy; tactics; operations

   

 149. Scheduling trucks in cross-docking systems: heuristic and meta-heuristic approaches

  پدیدآورندگان: محسن شیخ سجادیه، Amin Shahmardan

  Amin Shahmardan,Mohsen Sheikh Sajadieh

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 150. Two-stage supply chain scheduling considering job deliveries: A robust approach

  Two-stage supply chain scheduling considering job deliveries: A robust approach

  پدیدآورندگان: محمد تقی فاطمی قمی، مریم تیموری

  M. Teymouri, S. M. T. Fatemi Ghomi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: component; Supply chain, Robust scheduling, Mixed-integer programing, Batch delivery, Imperialist competitive algorithm.

   

 151. Vendor managed inventory of a multiple-vendor multiple-retailer supply chain with stochastic demand and unequal replenishment cycle times

  پدیدآورندگان: طاهره پورباقری، سید تقی اخوان نیاکی

  Tahereh Poorbagheri,S. T. A. Niaki

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: Vendor managed inventory, Multiple-vendor multiple-retailer, Probabilistic demand, Cultural algorithm.

   

 152. ارایه ی مدلی جهت تعیین سفارشات سطوح مختلف در یک شبکه ی زنجیره تأمین حلقه-بسته چند سطحی

  پدیدآورندگان: مسعود صیدی، سامیه زنگیشه

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 153. ارایه یک مدل زنجیره تامین سیار به منظور استفاده در کسب و کارهای مبتنی بر حمل و نقل کالا

  Presenting a mobile supply chain system in order to using on transportation businesses

  پدیدآورندگان: حسین بهبودی راد و امیر افسر

  2Amir Aafsar,1Hussein Behboodi rad

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین سیار، زنجیره تامین، زنجیره عرضه، تجارت سیار، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعاتSCM is one the most important fields that successfully has been reengineered by IT. Nowadays mobile commerce is one of the most modern and latest top fields in the IT that is making new huge changes. This revolution is influencing SCM too and created mobile supply change management. Recent researches show that the m-SCM systemsthat change operational works so that top managers can easily understand these changesare more successful that others. This paper is presenting results of a research on the transportationbusinesses in order to creating a mobile supply change management model for them based on the above two factors. In this research, the basic requirements and techniques of this businessareextractedby performingafield study; then a newmodelis introduced based ontheserequirements.This model contains three different mobile applications for using by operators, carriers and clients. These applications are working based on GPS, real time data transition, remote tracking and data mining; and the goal of these applications are optimizing the resource allocation, reducing the occupancy of the resources and finally reducing the cost.

   

 154. ارائه مدلی جهت کاهش اثر ضربه شلاقی سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکرد سیستم‌های پویا

  پدیدآورندگان: امیر علی عباس زاده اصل، جواد نعمتیان

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 155. ارائه مدلی ریاضی برای مسئله مکان یابی مسیریابی ظرفیت دار همراه با پنجره زمانی و حل با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

  پدیدآورندگان: مریم قروانی، مصطفی ستاک

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 156. ارائه و مقایسه تحلیلی یک مدل زنجیره تامین سبز فازی و غیر فازی در محیط رقابتی

  Provision of and Comparison between a Fuzzy and Non-Fuzzy Green Supply Chain Model in a Competitive Environment

  پدیدآورندگان: محمد حسین کبیر، فریبز جولای

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین سبز ، حلقه بسته ، مدل رقابتی ، عدم قطعیت ، چندهدفه ، فازی ، الگوریتم MOPSOGreen Supply Chain, Closed-loop, competitive model, Uncertainty, Multi-Objective, Fuzzy, MOPSO Algorithm

   

 157. ارائه یک مدل چند هدفه برای مسأله زمانبندی بارکش‌ها‌ در فراباراندازهای دارای چندین درب دریافت و ارسال

  A multi-objective model for scheduling of trucks at multiple door cross docking systems

  پدیدآورندگان: محمدتقی اسعدی، محسن باقری

  Mohammad Taghi Assadi, Mohsen Bagheri

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: رابارانداز، زمانبندی بارکش‌ها، تخصیص درب، روش محدودیت اپسیلون ، الگوریتم NSGA-IICross docking, Truck scheduling, Door assignment, ɛ-constraint, NSGA-II algorithm

   

 158. ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین در محیط رقابتی با درنظر گرفتن عوامل زیست محیطی

  Provision of a multi-objective supply chain in a competitive environment by considering environmental factors

  پدیدآورندگان: محمد حسین کبیر، فریبز جولای

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین سبز ، حلقه - بسته ، مدل رقابتی ، عدم قطعیت ، چندهدفه ، الگوریتم MOPSOGreen Supply Chain, Closed-loop, competitive model, Uncertainty, Multi-Objective, MOPSO Algorithm

   

 159. ارائه یک مدل ریاضی دوهدفه جدید و رویه حل برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با در نظر گرفتن محدودیت‌های بارگیری دو بعدی

  Two-dimensional loading time-dependent vehicle routing problem, a new bi-objective mathematical modeling and solving algorithms

  پدیدآورندگان: محمدسعید صباغ، مهدی علینقیان، کمیل زمانلو

  M.S. Sabbagh, M. Alinaghian, K. Zamanloo

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسیریابی وسیله نقلیه، ترافیک، محدودیت‌های بارگیری، بهینه‌سازی چندهدفه.Vehicle routing problem, traffic jam, loading constraints, multi-objective optimization.

   

 160. ارائه یک مدل مسیریابی– موجودی قطعی چند محصوله برای توزیع اقلام دارویی

  پدیدآورندگان: علیرضا جلالی، سیدمهدی حسینی مطلق، محمد رضا غلامیان، محمدرضا نعمت الهی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 161. ارائه‌ی الگوریتم تولید ستون برای مسأله‌ی موجودی- مسیریابی با تحویل پیش از پیکاپ

  A Column Generation Algorithm for Inventory-Routing Problem with Backhauling (IRPB)

  پدیدآورندگان: سیده مهتا مرتضویان فارسانی، حسن شوندی، حسین ابویی مهریزی

  Seyyedeh Mahta Mortazavina Farsani, Hassan Shavandi, Hossein Abouee Mehrizi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسأله‌ی موجودی- مسیریابی؛ پیکاپ؛ الگوریتم تولید ستون؛ الگوریتم برچسب‌گذاری. Inventory-Routing Problem (IRP); Pickup; Column Generation Algorithm; Labeling algorithm.

   

 162. ارائه‌ی یک مدل غیرقطعی قیمت گذاری چند دوره ای برای کالای نو و بازتولیدشده

  An uncertain multi-period pricing model for new and re akui, F. Pourmohammadi Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran manufactured products K. Shahanaghi, A. M

  پدیدآورندگان: کامران شهانقی، احمد ماکوئی، فهیمه پورمحمدی

  K. Shahanaghi, A. Makui, F. Pourmohammadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: (قیمت‌گذاری، قیمت خرید، بازتولید، کالاهای بازگشتی، عدم قطعیت، تقاضا، تابع بازگشت (نرخ بازگشت.Pricing, Acquisition price, Remanufactirung, Returned products, Uncertainty, Demand, Return rate.

   

 163. درمحیط فازیDEMATEL-ANPارزیابی عملکرد شعب شرکتهای پخش با رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک روش تلفیقی

  Branches Performance Evaluation in Pharmaceutical Distribution Companies According to BSC Integrated DEMATEL-ANP Method in Fuzzy Environment

  پدیدآورندگان: علیرضا ارشدی خمسه، علی نخجوانی

  Alireza Arshadikhamseh,AliNakhjavani

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، فرایند تحلیل شبکه ای.Performance Evaluation, Balanced Score Card, multiple criteria decision making, ANP

   

 164. ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه مواد شوینده تهران

  Identification and ranking of the effective factors on supply chains performance of small & medium enterprises by AHP method in Detergents industry of Iran

  پدیدآورندگان: سید مجتبی سجادی، کامبیز طالبی ،مصطفی صدیقیان

  S. Mojtaba Sajadi, Kambiz Talebi, Mostafa Sedighian

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین، تحلیل سلسله مراتبی، AHP، مواد شوینده، شرکت های کوچک و متوسطKeywords: supply chain, supply chain performance, Analytical Hierarchy process, detergents, SME’s

   

 165. مطالعه موردی شرکت پلاستونیک:FTOPSIS و FAHPانتخاب استراتژی‌ مطلوب تولیدی با رویکرد

  Selecting the optimal manufacturing strategy with FAHP and FTOPSIS approaches: case study of Plastonic Company

  پدیدآورندگان: دین محمد ایمانی، مریم اکبری کاسگری

  Din mohammad Imani, Maryam Akbari Kasgari

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: واژه‌های كلیدی: رویکرد ناب، رویکرد چابک،شرکت پلاستونیک، استراتژی زنجیره تامین، FAHP، FTOPSISKEYWORDS: LEAN, AGILE, PLASTONIC COMPANY, SUPPLY CHAIN STRATEGY, FAHP, FTOPSIS

   

 166. MADM&FTAانتخاب بهترین‌ترکیب تامین‌کنندگان با استفاده از

  Selecting the Optimum Suppliers Compound by MADM&FTA

  پدیدآورندگان: میثم عظیمیان، حسن جوادی، عباس فرشچیها

  3FarshchihaAbbas ,2, Hasan Javadi 1Meysam Azimi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: ارزیابی‌ریسك، تامین‌كننده، تصمیم‌گیری با معیارهای‌چندگانه، درخت تجزیه‌و‌تحلیل خطا.Fault Tree Analysis (FTA); Multi-Attribute Decision Making (MADM); Risk Assessment.

   

 167. انتخاب پویای تامین کننده کالا با استفاده از مدل برنامه ریزی غیر خطی

  Supplier selection using dynamic nonlinear programming model

  پدیدآورندگان: حمیدرضا قاسمی، مهسا قندهاری

  Hamidreza ghasemi, mahsa ghandehari

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده، پویا، برنامه ریزی غیر خطی.Supplier selection, dynamic, nonlinear programming

   

 168. انتخاب مراکز پخش در یک شرکت لجستیکی طرف سوم: مطالعه موردی شرکت لبنی

  Selection of distribution centers of third party logistic: a case study

  پدیدآورندگان: عبدالستار صفائی،احمد محمدپور لاریمی، قاسم افضلی حاجی دلا

  A. S. Safaei, A. Mohammad pour larimi, G. haji dela

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، برون‌سپاری، شرکت های لجستیکی طرف سوم، تصمیم‌گیری چندمعیارهSupply chain, Outsourcing, Third party logistic, Multi criteria decision making.

   

 169. انعطاف‌پذیری ظرفیت زنجیره تامین دوسطحی با درنظر گرفتن رفتارهای رقابتی خرده‌فروشان: ارائه رویکرد تئوری بازی‌ها

  Capacity flexibility of a two-echelon supply considering competitive behaviors: A game theoretic approach

  پدیدآورندگان: نسرین رامشه، مبینا مسائلی، سید محمد معطرحسینی

  N. Ramshe, M. Masaeli, S.M. Moattar Husseini

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین دوسطحی، ریسک، رفتار رقابتی، انعطاف‌پذیری، تئوری بازی‌ها.Two-echelon supply chain, Risk, Competitive behavior, Flexibility, Game theory.

   

 170. اولویت بندی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران

  پدیدآورندگان: مجتبی درگاهی مولان، سید مجتبی سجادی، محمدرضا میگون پوری

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 171. اولویت‌بندی و ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران

  Prioritize and evaluation of the factors related to entrepreneurial supply chain management active entrepreneur firms in Detergent Industry of Iran Seyed Mojtaba Sajadi 1 , Mohamad Reza Meigounpoory www.iiec2015.org 2 , Mojtaba Dargahi Moulan 1,2- Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran 3 - Graduated Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: مجتبی درگاهی مولان، سید مجتبی سجادی، محمدرضا میگون پوری

  Seyed Mojtaba Sajadi1, Mohamad Reza Meigounpoory2, Mojtaba Dargahi Moulan3

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، زنجیره تأمین کارآفرینانه، توسعه محصول جدید، رویکرد ترکیبی AHP-TOPSISEntrepreneurial Supply Chain Management (E-SCM),New Product Development(NPD),AHP-TOPSIS

   

 172. بررسی تأثیر بار وسیله نقلیه بر میزان مصرف سوخت در مسیریابی وابسته به زمان، روش حل: الگوریتم کرم شب‌تاب

  Vehicle Load Influence on Fuel Consumption In Time Dependent Vehicle Routing Problem: Solution: Firefly Algorithm Mansoureh Naderipour, Dr. Mehdi Alinaghian Department of industrial engineering, Isfahan University of technology

  پدیدآورندگان: منصوره نادری پور، مهدی علینقیان

  Mansoureh Naderipour, Dr. Mehdi Alinaghian

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: حمل‌ونقل، مسیریابی وسائط نقلیه وابسته به زمان، مصرف سوخت، الگوریتم کرم شب‌تابTransportation, Time dependent vehicle routing problem, Fuel consumption, Firefly algorithm

   

 173. بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیله‌ی نقلیه

  Routing _ inventory of perishable goods in a two-level supply chain by considering arrival time of vehicle

  پدیدآورندگان: مهلا باباگلزاده، محمد علی پیرایش، مجید سالاری

  Mahla Babagolzade, Mohamadali Pirayesh, Majid Salari

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسیریابی، موجودی، فاسد شدنیKEYWORDS: INVENTORY, ROUTING, PERISHABLE PRODUCT

   

 174. بررسی میزان در دسترس بودن زنجیره های تامین چندسطحی با استفاده از اصول قابلیت اطمینان و سیستم های صف

  Evaluating the availability of multi-level supply chains by using the reliability principles and queueing systems

  پدیدآورندگان: عباس میران زاده، مهدی کرباسیان، سید اکبر نیلی پور طباطبایی

  Abbas Miranzadeh1 , Mahdi Karbasian2 , Seyed akbar Nilipour tabatabayi3

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین ، زنجیره های مارکوف، قابلیت اطمینان ، شاخص دسترس پذیریSupply chain , Markov chains, Reliability, Availability index

   

 175. برنامه ریزی امکانی آرمانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار

  A possibilistic goal programming approach for sustainable closed-loop supply chain network design

  پدیدآورندگان: فاطمه زارع باقی آیاد، محمدمهدی لطفی

  Fatemeh Zare baghiabad. M. M. Lotfi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار، برنامه‌ریزی امکانی، برنامه‌ریزی آرمانی اولویت‌بندی شدهSustainable closed-loop supply chain, possibilistic programming, preemptive goal programming

   

 176. بهینه سازی سود زنجیره تأمین با حلقه بسته در حالت چند بازار ثانویه و چند مرکز اسقاط

  پدیدآورندگان: نازنین اشرفی، عباس احمدی، محسن اکبرپور شیرازی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 177. بهینه‌سازی همزمان سیاست‌های تولید، حمل و نقل و قیمت محصول توسط خریدار- فروشنده برای محصولات مکمل

  پدیدآورندگان: نوید دهقان باغی، محسن شیخ سجادیه

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین پکپارچه، سیستم‌های تولید- موجودی، مدل غیر خطی مختلط، سیاست قیمت‌گذاریIntegrated supply chain, production- inventory systems, mixed integer nonlinear model, pricing policies

   

 178. تبلیغات و قیمت‌گذاری اعضای زنجیره تأمین دو کانالی با رویکرد نظریه بازیهای دیفرانسلی

  Dual channel supply chain members advertising and pricing with differential game theory approach

  پدیدآورندگان: ابوالقاسم رحمانی، سید رضا حجازی، مرتضی راستی برزکی

  Abolghasem rahmani, Reza hejazi, Morteza rasti barzoki

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: قیمت‌گذاری پویا، تبلیغات پویا، نظریه بازی‌های دیفرانسیلی، تعادل بازخوردی نشDynamic advertising, Dynamic pricing, Differential games, Feedback Nash Equilibrium

   

 179. (مطالعه موردی: اداره کل راه‌آهن شرق)DEMATELتعیین معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک

  Finding key criteria for supply chain performance measurement by using DEMATEL technique(Case study:Shargh Railway)

  پدیدآورندگان: محمد مهدوی مزده، قاسم وفایی نوقابی، فاطمه قائد امینی

  Mohammad Mahdavi Mazdeh1, Qassem Vafaie Nouqabie2, Fateme Qaed Amini3

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، ارزیابی عملکرد، معیار، تکنیک DEMATEL، روابط علی، اداره کل راه‌آهن شرق.Supply chain, Performance measurement, Criteria, DEMATEL technique, Casual relationships, Shargh Railway.

   

 180. توسعه ‏ای از مدل مسأله مسیریابی- موجودی چند محصولی برای کالاهای فاسدشدنی با طول عمر متغیر

  Development of multi-product inventory routing problem model for deteriorating products with random lifetime

  پدیدآورندگان: همایون شعبانی، عیسی نخعی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسأله مسیریابی- موجودی، کالاهای فاسدشدنی، زنجیره تأمین، حمل و نقل.Inventory routing problem; Deteriorating products; Supply chain; Transportation

   

 181. حل مسئله چند دوره‌ای توزیع با هزینه ثابت به وسیله الگوریتم جستجوی ممنوعه

  Solving the Multi-Period Fixed Charge Distribution Problem with Tabu- Search Algorithm

  پدیدآورندگان: بابک فرهنگ مقدم، عرفان قاسمی موسوی

  Tarbiat Modares University, Jalal Ale Ahmad Highway, Department of Industrial Engineering , Tehran, IranTel:+9821-82884955 DR.Mehrdad kargari -[1]

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسئله چند دوره‌ای توزیع، حمل‌ونقل با هزینه ثابت، جستجوی ممنوعه، تبرید.Multi-period distribution problem, fixed charge transportation, tabu search, simulated annealing

   

 182. رتبه بندی تامین کنندگان سبز با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی بر اساس سطوح آلفا و در نظر گرفتن دو لایه تامین کننده

  پدیدآورندگان: فرزانه نعمانی فر، احمد صادقیه

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 183. رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامین کننده تحت تدارکات ناب

  Robust optimization approach for supplier selection under lean procurement

  پدیدآورندگان: مهدیه بابایی، هاشم عمرانی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده، تصمیم گیری چند هدفه، بهینه سازی استوار، تدارکات ناب، بازه ی زمانی نرم.Supplier selection, multi-objective decision making, robust optimization, lean procurement, soft time window.

   

 184. زمان‌بندی در یک مرکز بارانداز بر اساس زمان ترک مشخص کامیون‌های خروجی

  Scheduling in a cross dock based on predetermined truck loading due date Sajjad Rahmanzadeh Tootkaleh, Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi, Mohsen Sheikh Sajadieh3 1Msc student, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Avenue, 1591634311 Tehran, Iran 2Professor, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Avenue, 1591634311 Tehran, Iran 3Asistant Professor, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Avenue, 1591634311 Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: محمد تقی فاطمی قمی، سجاد رحمن زاده توت کله، محسن شیخ سجادیه

  Sajjad Rahmanzadeh Tootkaleh, Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi, Mohsen Sheikh Sajadieh3

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: شبکه بارانداز، زمان‌بندی ، الگوریتم ابتکاری، روش تجزیه بندرز.Cross dock network, Scheduling, Heuristic algorithm, Benders decomposition technique.

   

 185. سیاست بهینه سفارش‌دهی و قیمت‌گذاری در زنجیره تامین دو‌منبعی در شرایط اختلال

  Optimal Ordering and Pricing Policies in a Dual Sourcing Supply Chain under Disruption   2 1 Narges Mohammadzadeh 1 , Seyed Hessameddin Zegordi MS Student of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University Assoc Prof in Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University

  پدیدآورندگان: نرگس محمدزاده، سید حسام الدین ذگردی

  Narges Mohammadzadeh 1, Seyed Hessameddin Zegordi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، اختلال، راهکار دومنبعی، قابلیت اطمینان، برنامه‌ریزی دوسطحی، تئوری بازی‌ها.Supply Chain, Disruption, Dual Sourcing Strategy, reliability, Bi Level Programming, Game Theory.

   

 186. شناسایی عوامل موثر بر رضایت تامین کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی

  پدیدآورندگان: محمدحسین ابویی، محمد صابر فلاح نژاد، فرشید موبد

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 187. طراحی شبکه زنجیره تامین در شرایط رقابت و محیط عدم قطعیت

  Supply Chain Network Designwith Competitionin an Uncertain Environment

  پدیدآورندگان: حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری

  Hamed Fallah,HamidrezaEskandari

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، طراحی شبکه، رقابت، نظریه بازی، نظریه امکانSupply chain, Network design, Competition, Game theory, Possibility theory

   

 188. طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته کامل تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و بازگشت محصولات

  ﻦیﻠﻤﺗ و ﮓﻨﺗ]8[ﻪﺘﺳد ﻪﺑ ،ﮏــﺴیر یﺪﻨﺑ و ﻦیﻣﺎــﺗ هﺮــیﺠﻧز یﺎﻫ

  پدیدآورندگان: موسی الرضا ابوچناری، حسین عاکفی، محمد رضا اکبری جوکار

  musareza abuchenari hosein akefi mohamad reza akbari jokar

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین حلقه بسته، برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط، عدم قطعیت، الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات. RCPSP, RIP, Multi-objective Project Scheduling, NSGA-II, MOPSO.

   

 189. طراحی شبکه زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

  پدیدآورندگان: جواد محمد علی زاده، محمد سعید جبل عاملی، سعید یعقوبی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 190. طراحی مسئله مکان‏یابی-تخصیص در یک شبکه توزیع با در نظر گرفتن اختلال

  Design of Location-allocation problem in a distribution network considering disruption

  پدیدآورندگان: امیر خسروجردی، جمال نهفتی کهنه، ابراهیم تیموری، احمد محمدی

  Amir Khosrojerdi, Jamal Nahofti Kohne, Ebrahim Teimoury, Ahmad Mohamadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مکان‌یابی-تخصیص ، اختلال، شبکه توزیع، سناریوبندی، آزاد سازی لاگرانژ.Location-allocation, Disruption, Distribution network, Scenario-based, Lagrangian relaxtion method.

   

 191. قیمت‌گذاری در کانال حمل ونقل-خرده‌فروش در بازار انحصاری با رویکرد نظریه بازی‌

  Pricing Decision in Carrier-Retailer Channel with Game Theory Approach Masoud Dadashi, S. Reza Hejazi, Morteza Rasti Barzoki

  پدیدآورندگان: مسعود داداشی، سید رضا حجازی، مرتضی راستی برزکی

  Masoud Dadashi, S. Reza Hejazi, Morteza Rasti Barzoki

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین، کانال حمل و نقل-خرده فروش، قیمت‌گذاری، بازی استاکلبرگ، برنامه ریزی عدد صحیح.Supply Chain, Carrier-Retailer Channel, Pricing, Stackelberg Game, Integer variable.

   

 192. کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر در زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن تقاضای تصادفی

  Inventory Control for Deteriorating Items in Closed-loop Supply Chain with Stochastic Demand Sepideh Zohoori*, Behrooz Karimi*, Reza Maihami* *Department of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology

  پدیدآورندگان: سپیده ظهوری، بهروز کریمی، رضا میهمی

  Sepideh Zohoori*, Behrooz Karimi*, Reza Maihami*

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین حلقه بسته، کالای فسادپذیر، تقاضای تصادفی، موجودی چند سطحیClosed-loop supply chain, Deteriorating items, Stochastic demand, Multi-echelon inventory.

   

 193. مدل اندازه انباشته اقتصادی توام برای یک زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت

  The joint economic lot size problem for a two-stage supply chain with price-sensitive demand

  پدیدآورندگان: مریم خجسته سرخسی،محمد تقی فاطمی قمی،

  M. Khojaste Sarakhsi, S.M.T. Fatemi Ghomi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: انباشته اقتصادی توام، سیاست ارسال هندسی، سیاست ارسال هندسی-سپس-مساوی، تقاضای وابسته به قیمتJoint economic lot size problem, Geometric shipment policy, Geometric-then-equal size shipment policy, Price-sensitive demand.

   

 194. مدل ریاضی جدید برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت

  Integrated supply chain network design with capacity constraint

  پدیدآورندگان: هادی فتحی، علی شاهنده نوک آبادی

  Hadi Fathi , Ali Shahandeh2

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین یکپارچه، موجودی، مکان‌یابی تسهیلات، محدودیت ظرفیت، چند محصولی، الگوریتم ژنتیک.integrated supply chain, Inventory, Facility Location, Capacity constraint, Multi commodity,Genetic algorithm

   

 195. مدل ریاضی دوهدفه برای مساله مکان یابی-تخصیص مراکز پیوند اعضای بدن

  پدیدآورندگان: مهشید قانع

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 196. (مدل سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تامین از لحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فراورده‏های لبنی کاله

  Multi- objective stochastic supply chain modeling considering quality: case study in Kalleh Dairy Company

  پدیدآورندگان: نجمه زروک، ایرج مهدوی

  Najmeh Zarook,Dr.Iraj Mahdavi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: (زنجیره‌ی‌تامین تصادفی، برنامه‏ریزی، تابع چندهدفه، کیفیت، روش پارامتری (وزین Stochastic supply chain, programing, Multi-objective, Quality, parametric optimization

   

 197. مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با ملاحظه روش های متنوع حمل و نقل

  پدیدآورندگان: مصطفی حسن پور، نورالدین دبیری

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 198. مدلسازی مساله زمان بندی در یک انبار عبوری با محدودیت منابع و در نظر گرفتن خرابی

  پدیدآورندگان: سجاد عقیلی نیا، سید محمد معطرحسینی، محمدرضا مرجانی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 199. مدلسازی مسئله مدیریت موجودی و توزیع کالاهای فاسد شدنی

  modeling for inventory management and distribution perishable goods mehdi fathollah , mohamad najari khezerloo

  پدیدآورندگان: محمد نجاری خضرلو، مهدی فتح اله

  mehdi fathollah , mohamad najari khezerloo

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مدیریت موجودی،مسیریابی و موجودی ،کالاهای فاسد‌ شدنیPerishable products, inventory control , inventory routing

   

 200. مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین

  Model for Traceability and identification of products in supply chain

  پدیدآورندگان: علی عباسی رایی، همت مراد قلندری، عیسی نخعی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین- شناسایی و قابلیت ردیابی- GS1- ISO 21849 - شناسه دادهsupply chain - Tracking – Traceability and identification - GS1 - ISO 21849 - data ID

   

 201. مدلی جدید برای مساله مکان یابی – تخصیص پیوسته با ظرفیت محدود در محیط فازی

  A new model for continuous capacitated location-allocation problem in fuzzy environment

  پدیدآورندگان: سودابه نامدار زنگنه، مهدی سیف برقی، سیده آیسان تنگسیری

  Hossein asna ashari, nasim ghanbar tehrani, abolfazl mirzazadeh

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مکان‌یابی-تخصیص، پیوسته، فازی، ظرفیت محدود، الگوریتم کلونی زنبور عسل، الگوریتم انبوه ذراتLocation-allocation, continuous, fuzzy, capacitated, Bee Colony algorithm, Particle Swarm algorithm

   

 202. مدیریت موجودی کالاهای امانی توسط فروشنده با در نظر گرفتن جریمه به عنوان مکانیزمی برای هماهنگی در زنجیره تامین

  A Vendor Managed Inventory on Consignment with Penalty as a Supply Chain Coordination Mechanism

  پدیدآورندگان: شایان توکلی، محمدصادق مشتاق، عماد روغنیان

  Shayan Tavakoli,Mohammadsadegh Moshtagh, Emad Roghanian

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مدیریت موجودی توسط فروشنده، مدیریت زنجیره تامین، هماهنگی، کالاهای امانیVendor Managed Inventory,Supply Chain Management, Coordination,Consignment Stock

   

 203. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه و پنجره های زمانی نرم مختص به جمع آوری زباله های شهری

  The multi-trip heterogeneous vehicle routing problem with soft time windows for urban waste collection

  پدیدآورندگان: عرفان بابایی تیرکلایی، یاسر ملکیان، سید حمید میرمحمدی

  Erfan Babaee Tirkolaee, Yaser Malekian, Seyyed Hamid Mirmohammadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن، سفرهای چندگانه، جمع‌آوری زباله شهری، الگوریتم شبیه سازی تبرید، پنجره‌های زمانی نرمHeterogeneous vehicle routing problem, multi-trip, urban waste collection, simulated annealing algorithm, soft time windows

   

 204. مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا و زمان سفر فازی: مدل و روش حل

  ییورﺎیور رد ﻪﮐ ﺖﺴیﻟﺎﺣ رد ﻦیا .ﺪﻨﺘﺴﻫ یﺜﻨﺧ ،ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺖیﻌﻄﻗ

  پدیدآورندگان: وحید رضایی، امیرسامان خیرخواه

  V. Rezaei,-A,S. Kheirkhah,

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی، نظریه فازی، تقاضا و زمان سفر فازی Vehicle Routing Problem, Fuzzy Theory, Fuzzy demand and Fuzzy travel time

   

 205. مسیریابی یک ناوگان غیریکنواخت بمنظور جمع‌آوری پسماندهای خانگی

  A Heterogeneous Fleet Routing for Household Waste Collection

  پدیدآورندگان: مسعود ربانی، شادی صدری، حامد رفیعی

  Masoud Rabbani, Shadi Sadri, Hamed Rafiei

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسائل مسیریابی وسائل نقلیه، مدیریت پسماند، مسائل مسیریابی وسائل جمع‌آوری پسماند خانگی، الگوریتم جستجوی ممنوعVehicle Routing Problem, Waste management, household waste collection routing problem, Tabu search

   

 206. مسئله مکان‌یابی، مسیریابی و کنترل موجودی در زنجیره تامین دو مرحله‌ای با کالاهای فاسدشدنی

  2www.iiec2015.org

  پدیدآورندگان: مریم تراب بیگی، کورش عشقی

  Kourosh Eshghi, Maryam Torabbeigi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تامین دو مرحله‌ای، مکان‌یابی مسیریابی موجودی، کالای فاسد شدنی، یکپارچه سازی تصمیمات2-Echelon Supply Chain, Location Routing Inventory, Perishable Product, Integrated Decisions

   

 207. معرفی الگوی یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصولات سفید و قهوه ای

  پدیدآورندگان: حسن صراف جوشقانی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 208. مکان یابی بنادر مسافری با هدف کاهش هزینه های لجستیکی در استان مازندران

  پدیدآورندگان: سارا طالبی، محمد رضا اکبری جوکار

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی:

   

 209. مکان‌یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی مطالعه موردی: شهرتهران

  Waste hub location with environmental and social consideration Case study: Tehran City Armin Jabbarzadeh, Farzaneh Darbaniyan, Hanieh Zohour Fazeli, Kamran Sarmadi

  پدیدآورندگان: آرمین جبارزاده، فرزانه دربانیان، هانیه ظهورفاضلی، کامران سرمدی

  Armin Jabbarzadeh, Farzaneh Darbaniyan, Hanieh Zohour Fazeli, Kamran Sarmadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: پسماند، محل دفن، زیست محیطی، ایستگاه انتقال، اجتماعی، تصمیم گیری چندمعیاره، چندهدفه، وزن دهیWaste, Landfill, environmental, Hub, social, MCDM, Multi Objective, Weighting

   

 210. هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت مرجوع سازی کالا از سمت مشتریان

  Coordinating a two-stage supply chain by considering customer returns

  پدیدآورندگان: ساقی رادخواه، جعفر حیدری

  Jafar Heydari1, Saghi Radkhah2

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: هماهنگ‌سازی زنجیره تأمین، قابلیت مرجوع کردن، تصمیم‌گیری متمرکز، تصمیم‌گیری غیرمتمرکزSupply chain coordination, Customer return, refund, purchase rejection

   

 211. ‎‌‎هماهنگ‌سازی زنجیره‌تامین غیریکپارچه با استفاده از قرارداد خرید مقادیربازگشتی با درنظر‌گرفتن ‏تقاضای وابسته‌ به‌ قیمت و تبلیغات

  Game-theoretic analysis of supply chain coordination under Advertising and Price dependent demand

  پدیدآورندگان: سیده روزیتا ابراهیمی، فرید خوش الحان

  Seyyedeh Rozita Ebrahimi1, Farid Khoshalhan2

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: هماهنگ‌سازی زنجیره‌تامین غیریکپارچه، قراردادخرید‌مقادیربازگشتی، تقاضای وابسته به قیمت‌و‌تبلیغات، تئوری‌بازی-هاDecentralized supply chain, supply chain coordination, Buy back contract, game theory

   

 212. هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی در زنجیره تامین سه‌رده‌ای با استفاده از رویکرد نظریه بازی ترتیبی

  Coordination of pricing and advertising strategies in a three-echelon supply chain: A sequential game theory approach

  پدیدآورندگان: علی نعیمی صدیق، سید کمال چهارسوقی، عیسی نخعی

  Ali Naimi Sadigh, S. Kamal Chaharsooghi, and Isa Nakhai Kamal Abadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: قیمت‌گذاری، زنجیره تامین رقابتی، بازی استکلبرگ، برنامه‌ریزی دو سطحیPricing, Competitive supply chain, Stackelberg game, bi-level Programming.

   

 213. یک مدل موجودی با در نظر گرفتن دوباره کاری و زمان لازم برای انجام تنظیمات جهت دوباره کاری با تاثیر دادن نرخ تورم و ارزش زمانی پول

  AN INVENTORY MODEL BY CONSIDERING REWORKING AND SETUP TIME FOR REWORKING AND EFFECT OF INFLATION AND TIME VALUE OF MONEY

  پدیدآورندگان: سودابه میرزازاده قصاب، سید ایمان سیدی

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: تعیین اندازه ی اقتصادی دسته ی تولیدی، دوباره کاری، آماده سازی برای دوباره کاری، تورم، ارزش زمانی پولEconomic size of production batches, duplication, set up for duplication, inflation, and time value of money

   

 214. یکپارچه سازی تصمیمات موجودی و انتخاب نوع وسیله نقلیه در یک زنجیره تأمین دو سطحی با کالای فسادپذیر

  Integration of inventory decisions and carrier mode selection in a two-echelon supply chain with deteriorating items

  پدیدآورندگان: نوشین شمال زاده، محمد مدرس یزدی

  Nooshin Shomalzadeh, Mohammad Modarres Yazdi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: زنجیره تأمین یکپارچه، موجودی فسادپذیر، مدت زمان تحویل، بهینه‌سازیIntegrated supply chain, Deteriorating inventory, Lead time, Optimization

   

 215. یکپارچه‌سازی مسیریابی موجودی و تولید با امکان جابجایی موجودی بین مشتریان

  Integration of Inventory Routing and Production with Transshipment

  پدیدآورندگان: علی روستایی، عیسی نخعی

  Ali Roostaei, Isa Nakhai Kamal Abadi

  موضوع: زنجیره تامین و لجستیک

  کلمات کلیدی: مسیریابی، مدیریت موجودی، برنامه ریزی تولید، جابجایی موجودی بین مشتریان.Vehicle routing, Inventory management, Production planning, Transshipment.

   

 216. A Cloud Manufacturing Paradigm for Global Supply Chain Managment

  پدیدآورندگان: حسین اکبری پور، محمود هوشمند

  Hossein Akbaripour,Mahmoud Houshmand

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: Keywords- Cloud Computing, Cloud Manufacturing, Global Supply Chain, Manufacturing Cloud Services, Supplying Cloud Services.

   

 217. A Practical Approach Towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm

  A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm

  پدیدآورندگان: مسعود آزادی مقدم، فرهاد کلاهان

  Masoud Azadi Moghaddam,Farhad Kolahan

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: Electrical discharge machining (EDM); Optimization; Signal to noise analysis (S/N);, Modeling; Simulated Anealing algorithm (SA); Analysis of variance (ANOVA).Keywords- Electrical discharge machining (EDM); Optimization; Signal to noise analysis (S/N);, Modeling; Simulated Anealing algorithm (SA); Analysis of variance (ANOVA).

   

 218. Flowshop Scheduling Problem with Uncertain Processing and Setup times

  Flowshop Scheduling Problem with Uncertain Processing and Setup times

  پدیدآورندگان: حسین نادری، کاوه خلیلی دامغانی، سید محمد غلامی زنجانی

  Hossein Naderi,Kaveh Khalili-Damghani,Mohammad Gholami

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: flow shop scheduling problem, fuzzy optimization, MILP, uncertainty

   

 219. Hybrid Taguchi Markovian Approach for Dynamic Modelling of Shop Floor Performance in MCM Systems

  پدیدآورندگان: SEYED ESMAIL SEYEDI BARIRAN، Khairul Saleh Mohammad Sahari، Saadollah Ebrahimnejad، Hamed Tayyebi

  S.E.S.Bariran1,*, K.S.M.Sahari2,S.Ebrahimnejad3, H.Tayyebi4

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: Keywords-MCM; FMS; Taguchi; shop floor; performance; Markov; quality; production; maintenance

   

 220. Improving the Productivity of the Garment Production Line by Simulation-based Optimization: a case study

  هﺪﻤﻋود رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ار

  پدیدآورندگان: امیر نورمحمدی، حمیدرضا اسکندری

  amir nourmohammadi, hamid reza eskandari

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: LineBalancing;Simulation-based Optimization; Garment Production

   

 221. ارائه مدلی دوهدفه برای تعیین سلول های تولیدی بادرنظرگرفتن متغیرهای محیط تولید

  ،یﻓﺎﺿا ﺖیﻓﺮﻇفﺎﻄﻌﻧا،یﺗﺎیﻠﻤﻋ یﺮیﺬﭘ شوﺮﻓ و یﻓﺎﺿا رﺎﺒﻧا

  پدیدآورندگان: فاطمه سادات صدری، بهزاد آشتیانی، علی حسین زاده کاشان

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: مدل تولیدسلولی، قطعات استثنایی، داده های تولیدی، مسائل چندهدفه، الگوریتم NSGA-II،الگوریتم Tabu SearchCM model, exceptional elements, production data, multi-objective problems, NSGA-II algorithm,Tabu search algorithm

   

 222. تخمین ترتیب احتمالات حالت‌های جهت‌گیری طبیعی اجسام در دستگاه‌های تغذیه‌کننده خطوط مونتاژ

  پدیدآورندگان: سوده سادات حسینی تهرانی، الیپس مسیحی، سید جواد موسوی

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی:

   

 223. مدل ریاضی زمان‌بندی ربات‌ انتقال‌دهنده با درنظرگرفتن خرابی ربات و ماشین‌آلات جانبی در سیستم‌های تولید منعطف

  Mathematical Model of Scheduling a robot considering failure in robot and it's accessories in a FMS setting Mohammad Saidi Mehrabada, Mahdi Eghbali*b a Professor, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran.. b MSc,Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Qazvin , Iran

  پدیدآورندگان: محمد سعیدی مهرآباد، مهدی اقبالی

  Mohammad Saidi Mehrabada, Mahdi Eghbali*b

  موضوع: ساخت و تولید و اتوماسیون

  کلمات کلیدی: زمان­بندی ربات، تولید جریانی رباتیکی، زمان­بندی سیکلی، خرابی در ربات

   

 224. ارائه متامدلی برای مدیریت مبتنی برفرآیند از طریق مدل سیستم مانا

  Application of Viable system modeling in Business Process Management Meta model

  پدیدآورندگان: آرمان خسروپور، فریبز جولای

  Arman Khosropour, Fariborz Jolai

  موضوع: طراحی سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها

  کلمات کلیدی: مدل سازی سیستم مانا، مدیریت مبتنی بر فرآیند، تنوع، مدیریت دانش Viable system model, Business process management, Variety, Knowledge management

   

 225. (بهینه‌کاوی و توسعه مدل فرآیند کسب و کار بازاریابی و فروش خودروساز (مطالعه موردی

  Developing new Marketing Business Process Model in Automotive Industry via Benchmark technique (Case Study)

  پدیدآورندگان: سیدعلی هاشمی نژاد، علی صفری، سیدغلامرضا جلالی نائینی

  A.Safari, S.Gh. Jalali, S.A. Hasheminejad3

  موضوع: طراحی سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها

  کلمات کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار، بهینه­كاوی، بازاریابی و فروش، APQC ، صنعت خودروسازیBusiness Process Re-engineering, Benchmarking, Marketing, APQC, Automotive industry

   

 226. توسعه مدل تلفیقی شبیه سازی- مدیریت دانش برای مدل سازی فرایند های کسب و کار

  پدیدآورندگان: علی قربانیان، بختیار استادی، سید کمال چهارسوقی

  موضوع: طراحی سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها

  کلمات کلیدی:

   

 227. طراحی حلقه‌های بازخورد خودآگاه در سیستم‌های پویا ‏

  Smart feedback loops design in dynamic systems Mohammad Ehsanifar, Amin Ahwazian2 1Professor Assistant Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran 2Master of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran

  پدیدآورندگان: امین اهوازیان، محمد احسانی فر

  Mohammad Ehsanifar1, Amin Ahwazian2

  موضوع: طراحی سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها

  کلمات کلیدی: سیستم‌های پویا- هوشمند سازی- حلقه‌های بازخوران Dynamic systems, Expert systems, Integrated management, Feedback loops

   

 228. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار با مطالعه موردی فرآیند اخذ سفارش مشتریان در یک مجتمع صنعتی

  Business Process Reengineering case study in customer order taking process in an industrial company

  پدیدآورندگان: مینا ایزدی گنابادی.مهسا خاک سفیدی.غزاله کاظمی ایرج

  Mina Izadi Gonabadi, Mahsa Khaksefidi, Ghazale Kazemi Iraj

  موضوع: طراحی سازمان و مهندسی مجدد فرآیندها

  کلمات کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار، مدلسازی فرآیند كسب و كار، شبیه سازی، ساختار ماتریسی.Business Process Reengineering, Business Process modeling, Simulation, Matrix structure

   

 229. A Soft Intelligent Credit Scoring Approach for Credit-Risk Evaluation

  پدیدآورندگان: مهدی خاشعی، مهدی بیجاری، فریماه مخاطب رفیعی

  Mehdi Khashei,Mehdi Bijari ,Farimah Mokhatab Rafiei

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: Keywords- Risk evaluation; Credit scoring; Soft computing techniques; Fuzzy sets and systems; Artificial Neural Networks (ANNs); Classification tasks.

   

 230. Locating Disater logistic Cenetrs using Fuzzy AHP and VIKOR

  پدیدآورندگان: الیار پوررحیمیان، سلمان جهانی، علی بزرگی امیری

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: Keywords-Disaster logistic center; Multi Attribute Decision Making; Fuzzy AHP; VIKOR;

   

 231. Modeling allocation pattern in vulnerable systems as a capacitated clustering problem

  پدیدآورندگان:

  Asefe Forghani، Babak Rezaee

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: Keywords- capacitated clustering problem; different disruption intensity levels; greedy approach; variable neighborhood search (VNS)

   

 232. Using FMEA Technique In Post Disaster Relief Supplies Distribution Regarding Road Blocking Risks

  Using FMEA Technique In Post Disaster Relief Supplies Distribution Regarding Road Blocking Risks

  پدیدآورندگان: حسین نادری، کاوه خلیلی دامغانی، سید محمد غلامی زنجانی

  Hossein Naderi,Kaveh Khalili-Damghani,Mohammad Gholam

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: Risk management, FMEA technique, Genetic algorithm, Humanitarian relief operations

   

 233. انتخاب استراتژی مدیریت ریسک زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

  Strategies selection for supply chain risk management by using FAHP

  پدیدآورندگان: محمد رضا شهرکی،‌ عبداله شریفی

  Mohammad Reza Shahraki Abdollah Sharifi

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: زنجیره‎ی تامین، FAHP، استراتژی، مدیریت، ریسکSupply chain, FAHP, Strategy, Management, Risk

   

 234. (بررسی اثرمدیریت ریسک زنجیره تامین برکارایی شرکت ها (مطالعه موردی شرکت های توزیع دارو

  پدیدآورندگان: رقیه عزیزی یوسف وند، نسیم نهاوندی

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی:

   

 235. تحلیل شکست سیستم با ترکیب روشهای تحلیل ریسک و نقشه های شناختی فازی

  System Failure Analysis using Risk Analysis Methods and Fuzzy Cognitive Maps

  پدیدآورندگان: فاطمه ترکیان ولاشانی، اکبر اصفهانی پور

  Fatemeh Torkian*, Akbar Esfahanipour**

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: نقشه شناختی فازی، تحلیل فازی حالات شکست و آثار، تحلیل درخت خطا، تشخیص شکست سیستمFuzzy Cognitive Map (FCM), Failure diagnosis system, Flute Tree Analysis (FTA), Failure mode and effects analysis (FMEA),

   

 236. تخصیص فازی قابلیت اطمینان و کاربرد آن در تعیین استراتژی های بهینه دفاع و حمله

  فﺎﻄﻌﻧاﺮﭘ ﻢﺘﺴیﺳ ﻞﮐ یﺮیﺬﭘ .ﺪﻨﺘﺧاد

  پدیدآورندگان: مهدی رحیمدل میبدی

  Mahdi RahimdelMeybodi

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: تخصیص قابلیت‌اطمینان، منطق فازی، دفاع، حمله، تئوری‌ بازیها.Reliability allocation, Fuzzy logic, Defense, Attack, Game theory.

   

 237. Dematelرتبه بندی ریسک های پروژه در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران با روش

  Ranking the risks of project in Iran national steel industrial group companies by Dematel approach seyed mojtaba kavoosi davoodi, Esmaeil najafi , mohammad golabian, alireza balavand

  پدیدآورندگان: سید مجتبی کاوسی داودی ، اسماعیل نجفی ، محمد گلابیان ، علیرضا بالاوند

  seyed mojtaba kavoosi davoodi, Esmaeil najafi , mohammad golabian, alireza balavand

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: ریسک های پروژه، رتبه بندی ریسک، روش Dematel، صنایع فولاد ایرانProject risks, Risk ranking, Dematel approach, Iran Steen Industry.

   

 238. و رتبه بندی ریسک های پروژه در شرایط عدم قطعیت IAHP-TOPSISرویکرد ترکیب شناسایی

  The approach combines IAHP-TOPSIS Identify and rank the project risks under conditions of uncertainty javad khani 1,Mohamad Ali Keramati , Saman Hoseini 3 1Department of Industrial Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran 2Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

  پدیدآورندگان: جواد خانی، محمد علی کرامتی، سید سامان حسینی عراقی

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: كلمات كلیدی ریسک پروژه،تصمیم گیری،IAHP،TOPSIS. Project Risk, Decision, IAHP, TOPSIS

   

 239. رویکرد فازی برای طراحی شبکه های امداد رسانی قبل از بحران

  A fuzzy approach for configuring a relief network pre-disaster

  پدیدآورندگان: حمید حسن زاده، سید میثم موسوی، مهدی بشیری

  Hamid Hasanzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Mahdi Bashiri

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: نظریه مجموعه های فازی، مکانیابی محور پوششی، مدیریت بحران، پوشش.Fuzzy sets theory, Hub covering location, Disaster management, Covering problem

   

 240. (و ابزار های شناسایی ریسک ( مطالعه موردی انبار نفت شهید دولتی کرج TOPSIS و FMEA شناسایی و رتبه بندی ریسک ها با رویکرد تلفیقی از روش های

  Assessing and ranking risks by integrated approach of TOPSIS and FMEA in an oil warehouse in Iran

  پدیدآورندگان: حسین نظرپور، علی اکبر جلیلی

  Nazarpour Hossein, Jalili Ali Akbar

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: تصمیم‌گیری چند معیاره ، رتبه‌بندی ریسک، انبار نفت، تاپسیسMCDM, Risk priority, Risk ranking, Oil warehouse, TOPSIS.

   

 241. طراحی نقشه دانش با رویکرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای پیاده سازی اصول مدیریت بحران در مجموعه های صنعتی و نقش آن در ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل

  پدیدآورندگان: منصور شامرادی فر، منصور شامرادی فر، رضا طهماسبی، زهرا ساروقی

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی:

   

 242. مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن پوشش پشتیبان و اصول پدافند غیرعامل

  Location problem for critical facilities considering backup coverage and principles of passive defense

  پدیدآورندگان: جمال ارکات، شکوفه زمانی

  Jamal Arkat, Shokoufeh Zamani

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: پدافند غیرعامل، مکان‌یابی تسهیلات، تسهیلات حیاتی، پوشش پشتیبان، پراکندگی تسهیلات Passive defense, facility location, critical facilities, backup covering, facilities dispersion.

   

 243. (مکان‌یابی تسهیلات حیاتی در زمان بحران (مطالعه موردی: بحران زلزله در شهر تهران

  Location of critical facilities in times of disaster

  پدیدآورندگان: احمد محمدی، جمال نهفتی کهنه، سعید یعقوبی، امیر خسروجردی

  Ahmad Mohammadi, Jamal Nahofti Kohne, Saeed Yaghoubi, Amir Khosrojerdi

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: بحران، فوریتهای پزشکی، پوشش مخابراتی، تهران، زلزله.Disaster, Timely health care, Telecommunication covering, Tehran, Earthquake .

   

 244. نقش لجستیک تیمهای امدادی در بحران به کمک مدل خبره فازی

  پدیدآورندگان: علی صادق پورآذری، امیر حسین آزادنیا

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی:

   

 245. یک ساختار خرید مبتنی بر مناقصه معکوس برای شرایط پس از بحران

  A reverse auction based procurement framework for post-disaster

  پدیدآورندگان: سیدعلی ترابی، ایمان شکر

  2, Iman Shokr1S.A Torabi

  موضوع: مدیریت بحران و ریسک

  کلمات کلیدی: مناقصه معکوس، بحران، زنجیره امداد انسانی، مدلسازی ریاضی فازیReverse auction, Humanitarian supply chains, Disaster, Fuzzy mathematical modeling

   

 246. Resource Tardiness Weighted Cost Minimization in Project Scheduling

  پدیدآورندگان: علی شیرزاده چالشتری

  Ali Shirzadeh Chaleshtari

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: component; project scheduling; resource tardiness; cost minimization; branch and bound; precedence tree

   

 247. Space availability condisderation in simultaneous planning of resource constraint project scheduling problem and material procurement

  پدیدآورندگان: بابک حاجی محمدرضا تبریزی، سید فرید قادری

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی:

   

 248. ارائه سه الگوریتم فراابتکاری توسعه یافته به منظور حل مساله سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی همزمان مجموع هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

  Solving a bi-objective resource investment problem using meta-heuristic algorithms Masoud Arjmand1i,Amir Abbas Najafi 2 1Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin,Iran 2Faculty of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

  پدیدآورندگان: مسعود ارجمند، امیرعباس نجفی

  Masoud Arjmand1i,Amir Abbas Najafi 2

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمانبندی پروژه با محدودیت منابع، سرمایه گذاری در منابع، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم بهینه سازی چندهدفه اجتماع ذرات RCPSP, RIP, Multi-objective Project Scheduling, NSGA-II, MOPSO.

   

 249. (ارائه فرایندی جهت غربال‌گری پروژه ها با استفاده از رویکردهای مالی و استراتژیک (مطالعه موردی در بخش کشاورزی

  Presenting a Process for Screening Projects Using Financial and Strategic Approach (Case Study: Agricultural Field)

  پدیدآورندگان: ا وحید برادران، حسن شاه محمد،حمد برجی، پیمان زندی، علمدار داوودآبادی

  5Davoodabadi,-Peyman Zandi-3hasan shahmohamadi-vahid baradaran

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: كلمات كلیدی : غربال‌گری پروژهها، پورتفولیوی پروژه‌ها، رویکرد‌های مالی و استراتژیک، چكلیست، مطالعه موردیKEYWORDS: Screening Projects, Projects Portfolio, Financial and Strategic Approaches, Checklist, Case Study

   

 250. ‏‏ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ‏ها و طرح ها با توجه به روش‏ های تامین مالی

  Developing mathematical model for project and program portfolio selection based on financial methods Aidin Rezaeian Daluei, Siamak Hajiyakhchali2

  پدیدآورندگان: آیدین رضائیان دلوئی، سیامک حاجی یخچالی

  2Siamak Hajiyakhchali ,1Aidiin rezaiyan daluei-

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: انتخاب پروژه ، بهینه سازی سبد پروژه، تأمین مالی سازمانی، تأمین مالی پروژه ای، مدل سازی ریاضیProject portfolio selection, mathematical modeling, corporate finance, project finance

   

 251. ارائه مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه‌ و سرمایه‌گذاری در منابع با هدف بیشینه‌سازی ارزش خالص فعلی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک

  Project portfolio selection integrated with resource investment problem to maximize net present value using genetic algorithm

  پدیدآورندگان: حمیدرضا شهابی‌فرد، بهروز افشار نجفی

  Hamidreza Shahabifard, Behrouz Afshar-nadjafi2

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: بهینه­سازی پرتفو، ارزش در معرض خطر مشروط، تخمین ناپارامتریک، تابع کرنل.Keywords: Project portfolio selection, Project Scheduling, Genetic algorithm, Resource investment, Net present value

   

 252. ارائه معیاری جهت افزایش پایداری زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

  Developing a robustness measure for resource-constrained project scheduling

  پدیدآورندگان: بهروز افشار نجفی، فرشید دمیرچی لو، امیرعباس نجفی

  Farshid Damirchiloa, Behrouz Afshar-Nadjafib, Amir Abbas Najafic

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع، زمان‌بندی پایدار، تخصیص بافرKeywords: Resource-constrained project scheduling, Robust scheduling, Buffer allocation.

   

 253. ارائه یک مدل بهینه‌سازی دو هدفه جهت انتخاب اقدامات پاسخ به ریسک پروژه بر مبنای هزینه پاسخ‌ها و شناوری فعالیت‌ها

  A bi-objective model for project risk response selection based on cost of risk and activity float

  پدیدآورندگان: محمد جواد توسلی اصطهباناتی، ابراهیم رضایی نیک

  Ebrahim Rezaee Nik, Mohammad Javad Tavasoli E.

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، پاسخ به ریسک پروژه، مدل‌های بهینه سازی، شناوری فعالیت.Project risk management, project risk response, optimization models, activity float

   

 254. ارائه یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سبد پروژه مبتنی بر تئوری محدودیت ها

  A model for project portfolio selection based on constrain theory Sasan Mazaheri, Hamidreza Talaei, Behrang Asadi

  پدیدآورندگان: ساسان مظاهری، حمیدرضا طلایی، بهرنگ اسدی

  Sasan Mazaheri, Hamidreza Talaei, Behrang Asadi

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: Project Portfolio, Constrain Theory, Analytical Hierarchical Process(AHP), Linear Programming(LP).

   

 255. ارزیابی صلاحیت مدیران پروژه و انتخاب مدیر پروژه اصلح با استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی

  Competency Evaluation of Project Managers & Competent Manager Selection by Fuzzy Multi-Criteria Group Decision-Making

  پدیدآورندگان: فرهاد زیوری خرسند، سعید عبداللهی، علی بزرگی امیری

  Farhad zivari Khorsand, Saeed Abdollahi, Ali Bozorgi-Amiri3

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: مدیران پروژه، صلاحیت حرفه ای، تاپسیس فازی، تصمیم گیری گروهی Project Manager, Competency, Fuzzy TOPSIS

   

 256. در یک سازمان هوایی:مطالعه موردیEFQMارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس

  Project management system performance evaluation based on EFQM in an R and D Aviation Industry: A case study

  پدیدآورندگان: امین احمدی، محمد سلیمانی، هادی فتحی

  Amin Ahmadi Digehsara, Mohammad Soleimani, Hadi Fathi

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: سیستم مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمانی اروپایی.Project management systems (PMS), EFQM, Performance and IPA

   

 257. استوارسازی دوهدفه برنامه زمانبندی پروژه مبتنی بر رویکرد تخصیص بافرهای زمانی و روش تبدیل به قید

  Robust bi-objective project scheduling based on buffer allocation approach and e-constraint method

  پدیدآورندگان: فرناز ترابی یگانه، سید حسام الدین ذگردی

  Farnaz Torabi Yeganeh, Seyed Hessameddin Zegordi

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمانبندی پروژه، عدم قطعیت، زمانبندی استوار، روش تبدیل به قید، تخصیص بافرProject scheduling, uncertainty, robust scheduling, ε-constraint method, buffer allocation.

   

 258. امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور - مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق

  Feasibility of Implementation of Project Management System in Project Oriented Organizations–A Case Study of Electrical Distribution Company

  پدیدآورندگان: امین لک زاده

  AMIN LAKZADEH

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: مدیریت پروژه(PM)، سازمان های پروژه محور ، فرآیند مدیریت پروژهProject Management ,Project Oriented Organizations ,Project Management Process

   

 259. ‌بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان درمسائل زمان بندی پروژه با فعالیت های وابسته به زمان اجرا و منابع محدود

  maximization reliability project scheduling problem subject to resource constraint for time-dependent activities

  پدیدآورندگان: سوما بهرامی، هیوا فاروقی

  H. Farughi, & S. Bahrami

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی پروژه، وابستگی به زمان اجرا، قابلیت اطمینان، محدودیت منابع، اعداد فازی مثلثی.Project scheduling, Performance time dependency, Reliability, Resource constraint, triangular fuzzy numbers.

   

 260. جهت تخمین زمان و هزینه پروژه های تحقیقاتی در شرایط فازی GERT و AHP ترکیب دو روش

  Combining AHP and GERT method to estimate the time and cost of research projects under Fuzzy uncertainty

  پدیدآورندگان: معصومه رضوی، حسن خادمی زارع، حبیب الله میرغفوری

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: پروژه های تحقیقاتی ، تخمین زمان و هزینه ، تحلیل سلسله مراتبی فازی ) FAHP (، عدم قطعیت فازیResearch Projects ,Time and Cost Estimation , AHP ,GERT ,Fuzzy Uncertainty

   

 261. توسعه مدل دو هدفه برای تعیین زمان بندی پایدار پروژه تحت عدم قطعیت زمان انجام فعالیتها

  A bi-objective robust project scheduling model with considering uncertainty in duration of activities Fateme Haji Hossein Zanjani1,Behzad Ashtiani2,Seyyed Esmaeel Najafi3 1,2,3Department of Industrial Engineering, Faculty of Technical and Engineering,Islamic Azad University,Science and Reasearch Branch,Tehran,Iran.

  پدیدآورندگان: فاطمه حاجی حسین زنجانی، بهزاد آشتیانی، سید اسماعیل نجفی

  Fateme Haji Hossein Zanjani1,Behzad Ashtiani2,Seyyed Esmaeel Najafi3

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی پروژه با منابع محدود ، زمان‌بندی پایدار پروژه ، معیار‌های پایداری ، عدم قطعیتRCPSP, Robust Project Scheduling, Robustness Measure, Uncertainty.

   

 262. رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت عملکرد پروژه ها در صنایع هوایی با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی

  Ranking Effective Factors of Projects Success in Aviation Industry

  پدیدآورندگان: ابوالفضل حسام پور، هادی شیرویه زاد، مهرداد نیکبخت

  Hesampour Abolfazl, Shirouyehzad Hadi, Nikbahkt Mehrdad

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: عوامل بحرانی موفقیت؛ مدیریت پروژه؛ پروژه.Success critical Factors; Project Management; Project.

   

 263. روشی برای ارزیابی عملکرد دپارتمانها در اجرای پروژه‌های استراتژیک (مورد مطالعه: یکی از بانک‌های خصوصی در ایران)

  A method for performance evaluation of departments in implementation of strategic projects

  پدیدآورندگان: علیرضا فلاح تفتی، محمد علی وحدت، سرور فرخی

  Mohammadali Vahdatzad, Alireza Fallah-Tafti, Sorour Farrokhi3

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: كلمات كلیدی: مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، پروژه استراتژیک، مدیریت ارزش کسب شدهPROJECT MANAGEMENT, PERFORMANCE EVALUATION, STRATEGIC PROJECT, EARNED VALUE MANAGEMENT

   

 264. مدل برنامه ریزی دوسطحی برای مسائل زمان بندی پروژه ی چندحالته با منابع محدود

  پدیدآورندگان: محسن اکبرپور شیرازی، سمیرا داداشی، ایرج مهدوی

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی:

   

 265. مدلسازی مساله انتخاب و زمان بندی پروژه چند فعالیتی با محدودیت منابع و حل توسط الگوریتم های فرا ابتکاری

  Modeling Multi-task resource constrained project selection and scheduling problem and solve with Metaheuristic algorithms Reza Haghnia, Bahman Naderi

  پدیدآورندگان: رضا حق نیا، بهمن نادری

  Reza Haghnia, Bahman Naderi

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمان بندی پروژه، انتخاب پروژه، پروژه های چند فعالیتی، محدودیت منابع، الگوریتم NSGA-II، الگوریتم MOPSO Project Scheduling, Project Selection, Multi-task Projects, Resource Constraints, NSGA-II algorithm, MOPSO algorithm

   

 266. موازنه زمان- هزینه پروژه بر مبنای برنامه ریزی آرمانی

  A goal programming based- approach for project time-cost trade-off

  پدیدآورندگان: الهه حیدرنژاد دورابی، رضا برادران کاظم‌زاده، علی سلماس نیا

  Elahe Heydarnezhad, Reza Baradaran Kazemzadeh, Ali Salmasnia

  موضوع: مدیریت پروژه

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی، مدیریت پروژه، موازنه زمان- هزینه، برنامه‌ریزی آرمانیScheduling, project management, time- cost trade-off, goal programming

   

 267. An Intelligent Analysis of Hospital Ranking in Order to Budget Allocation

  پدیدآورندگان: پیمان جهان مهر، جمال شهرابی، افشین محمدی

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 268. Developing a model to increase utilization of project resources

  پدیدآورندگان: عبدالرحمن حائری، بختیار استادی، Seyed Morteza Hatefi

  Abdorrahman Haeri,Bakhtiar Ostadi ,Seyed Morteza Hatefi

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 269. Provide a Model for Evaluating Quality Management Systems in Road Maintenance and Transit Organizations with Lean Manufacturing Approach

  یزﺎﺑ یرﻮﺌﺗ تﺎیﺑدا ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻮﺳ ﮏی زا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦیا عﻮﺿﻮﻣ تﺎیﺑدا ﺎﻫ

  پدیدآورندگان: محمد محمدی، ابوالفضل قرائی، محبوبه قرائی

  Mohammad Mohammadi, Abolfazl Gharaei, Mahboubeh Gharaei

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: Lean Manufacturing; Quality Management System; Degree of Adaptability; Dimensional Analysis

   

 270. ارائه شاخص هایی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزش الکترونیکی با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تحلیل عاملی

  پدیدآورندگان: فاطمه کریمی، وحید برادران

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 271. ارائه مدل ارزیابی سطح کیفیت خدمات آموزش الکترونیک

  Offering a model for evaluating the service quality of e-leaening by Critical Incident Technique method

  پدیدآورندگان: الهه قربانی، وحید برادران

  Vahid Baradaran1i, Elahe Ghorbani2

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: آموزش الکترونیک، روش انتقاد ضمنی، کیفیت خدماتE-learning, Critical Incident Technology, Service Quality

   

 272. (مطالعه موردی) IPA و ANP ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از دو رویکرد

  Assess the quality services by using the two approaches ANP and IPA (case study)

  پدیدآورندگان: الهام ربانی، هادی شیرویه زاد

  Elham rabani, Hadi shirouyehzad

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: رضایت مشتری، کیفیت خدمات، سروکوال، فرایند تحلیل شبکه، تحلیل اهمیت-عملکردCustomer satisfaction, service quality, SERVQUAL, Analitycal Network Process, importance-performance analysis

   

 273. استفاده از رویکردی ترکیبی برای ارزیابی کیفیت خدمات یک بیمارستان

  Evaluation of the Quality of a Hospital Services Using a Hybrid Approach

  پدیدآورندگان: کریم آتشگر، طیبه ایروانی، مجید حسینی

  Karim Atashgar, Tayyebe Iravani, Seyyed Majid Hoseini

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، مدل سروکوال، مدل کانو،رضایت بیمارService quality, Servqual model, Kano model, Patient satisfaction

   

 274. اعتبارسنجی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر شایستگی ها، با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی (موردکاوی: سازمان های خدمات عمومی در ایران)

  Validating the Competency Based Managers’ Performance Appraisal System, using Weighted Least Square

  پدیدآورندگان: سید حسین موسوی، میثم غفاری، اشکان حافظ الکتب

  Seyed Hosein Mousavi, Meysam Ghaffari, Ashkan Hafezalkotob

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: شایستگی، نظام ارزیابی عملکرد، روش حداقل مربعات وزنیCompetency, Performance Appraisal System, Weighted Least Square

   

 275. اولویت بندی برنامه های پاسخ گویی تقاضای مشترکین برق با روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی

  پدیدآورندگان: امیرحسین کاظمی خفری، علی مصطفایی پور

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 276. اولویت بندی معیارهای موثر بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

  The prioritization of affecting criteria on employees’ empowerment N. Salimi, M. H. Abooie

  پدیدآورندگان: نورالدین سلیمی، محمد حسین ابویی

  N. Salimi, M. H. Abooie

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: توانمندسازی، منابع انسانی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی.Empowerment, Human resources, Analytical Hierarchy Process.

   

 277. بازگشت پذیری سازمانی، راهکاری برای مدیریت در شرایط عدم قطعیت

  Organizational resilience, an approach to management under uncertainty

  پدیدآورندگان: یاسمن معبودیان، کامران رضایی

  Y. Maboudian١ andK. Rezaie٢

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: بازگشت پذیریسازمانی، شرایط عدم قطعیت و ناپایداری، استراتژیک، عملیاتی، شناسایی عوامل تاثیرگذار، مرور ادبیاتOrganizational Resilience, Uncertainty T, Strategic, Operational,

   

 278. ISO 10014. بررسی ارتباط بین عوامل بهره وری و عملکرد سازمان ها از دید منافع مالی و اقتصادی با در نظر گیری راهنمایی هایی از استاندارد

  Considering the relationship between productivity factors and organizational performance from financial and economic benefits with regards of ISO 10014 Guidelines Amir Bahrami, Bakhtiar Ostadi, Mohammad Aghdasi3 1M.Sc. Student, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University 2Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University 3Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University

  پدیدآورندگان: امیر بهرامی، بختیار استادی، محمد اقدسی

  Amir Bahrami1, Bakhtiar Ostadi2, Mohammad Aghdasi3

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: بهرهوری، عملکرد سازمانی، ارزیابی عملکرد، شاخص، منافع مالی و اقتصادیProductivity, organizational performance, Performance Evaluation, indicator, Financial and economic benefits

   

 279. بررسی کیفیت خدمات مقطع ابتدایی از دید خبرگان

  پدیدآورندگان: محسن میری، پوران نوری، منوچهر امیدواری

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 280. تقویت تکنیک آنالیز آثار و حالات خرابی با رویکرد به اعداد D، GRA و DEMATEL

  پدیدآورندگان: الهه رحیمی، مهدی کرباسیان، ام البنین یوسف زاده، بیژن خیام باشی

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی:

   

 281. چالشهای تدوین مدل سرآمدی عملیات در شرکتهای توزیع نیروی برق

  Challenge of Developing Operational Excellence Model for Power Distribution Companies

  پدیدآورندگان: بهمن جمشیدی عینی، کامران رضایی

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: سرآمدی عملیات - تعالی عملیات- توزیع نیروی برق - جریان ارزشOperational excellence- Power distribution network - Value stream - OPEX

   

 282. رویکرد جدید استفاده از نمودار ایشیکاوا برای تبیین ساختار علیت مدیریت دانش، یادگیری‌سازمانی و نوآوری

  The new approach of using Ishikawa diagram to explaining the causality structure of knowledge management, organizational learning and innovation

  پدیدآورندگان: شقایق ابوالامکارم، فزشید عبدی

  Farshid Abdi, Shaghayegh Abolmakarem

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، معادلات ساختاری، نمودار ایشیكاوا Knowledge management, organizational learning, organizational innovation, structural equations, Ishikawa diagram

   

 283. شناسایی نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشی اندیشه‌گستر خیام با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد

  Identifying Weak and Strength Points for Andisheh-Gostar Institute Using Importance-Performance Analysis

  پدیدآورندگان: سید محمدرضا رزمی، محمد صالح اولیا، محمدرضا فرازیان

  mohammadsaleh owlia, seyyedmohammadreza razmi, mohammadreza farazian3

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: تحلیل اهمیت عملکرد، ماتریس اهمیت عملکرد، نقاط قوت، نقاط ضعف، شرکت اندیشه‌گستر خیام.

   

 284. طبقه‌بندی و اولویت‌بندی نیازهای مشتریان بانک با به‌کارگیری مدل کانو و میانگین موزون

  Minimizing energy consumption in a vehicle routing problem with time-dependent speeds using an imperialist competitive algorithm

  پدیدآورندگان: سعید اتحادی، محمدحسین ابویی، وحید اتحادی

  Narges Norouzi, Mohsen Sadegh-Amalnick, Reza Tavakkoli-Moghaddam

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: ..یشیبثی ..بئی م. يّ.، وب.. ا ش.طی ل.شفی، ا .ٍِسیت سلبثت ا.ت. ب.سی، ث.ی.. .بصی ا ج... رساتVehicle routing problem; Energy consumption; Imperialist competitive algorithm; Particle swarm optimization.

   

 285. مدل معادلات ساختاری بلوغ سیستم هزینه های کیفی سازمان

  Structural Equation Model of Cost of Quality System Maturity in Organization

  پدیدآورندگان: محمد ذوالفقاری، محمد علی شفیعا، سیامک نوری

  Mohammad Ali Shafia , Siamak Noori Mohammad Zolfaghari

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: هزینه های کیفی، مدل بلوغ سیستم هزینه های کیفی، عوامل حیاتی موفقیت، مدل معادلات ساختاریCost of quality, Cost of quality maturity model, Critical Success Factors, Structural Equations Modeling.

   

 286. و ارتقاء اجرای مدیریت بحران در صنایع کشور با رویکرد آماده بکاری سیستمی و رعایت ایمنی TPM ورود و اعمال

  Sign and TPM practices and enhance crisis management in the industry With the approach of system´s reliability and availability and safety

  پدیدآورندگان: ویدا سیدنژادی

  Vida Seyednejadii

  موضوع: مدیریت کیفیت و بهره وری

  کلمات کلیدی: مدیریت بحران- پدافند عامل- پدافند غیر عامل- نت بهره ور جامع - (TPM) شاخص های زمانی نتCrisis management, Active defense (Defense agent), Passive defense, Total Preventive Maintenance, Maintenance Time Index

   

 287. A System Dynamics approach towards analysis of Egyptian evolutions

  پدیدآورندگان: معین سماک جلالی، سید فرید قادری

  Seyed Farid Ghaderi Moeen Sammak Jalali

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: System Dynamics; Egyptian evolution; Cause and effects relations;

   

 288. Drawing dynamic strategy map with fuzzy DEMATEL model

  پدیدآورندگان: مجتبی اکبریان، رضا توکلی مقدم، اسماعیل نجفی

  Mojtaba akbarian,Reza Tavakkoli-Moghaddamb, Esmaeil Najafic

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: Dynamic Strategy Map, Fuzzy DEMATEL, Balanced Scorecard, Lead & Lag Key Performance Indexes

   

 289. BSC ارائه الگوریتم استراتژیک مدیریت خوشه های صنعتی اصفهان بااستفاده از

  provide strategic Algorithms of industrial clusters using the balanced scorecard

  پدیدآورندگان: مریم باقری ده باغی، آرش نجمی، غلامعلی رییسی

  Maryam bagheri dehbaghi , arash najmi , gholamali raissi ardeli

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: كلمات كلیدی : خوشه های صنعتی اصفهان،زنجیره ارزش،BSC ، طبقه بندی، شاخص ها Keywords :industrial cluster of esfehan , value chain , bsc ,index ,classifay.

   

 290. ارائه ی مدلی به منظور انتخاب مناسب ترین روش اکتساب تکنولوژی در یک شرکت تولید کننده ی رادیاتور خودرو

  Presentation a Model to Select the Most Appropriate Method for Technology Acquisition in a Manufacturer of Automobile Radiators

  پدیدآورندگان: علی بهرامی، داود فدائی، محسن اکبرپور شیرازی

  Ali Bahrami , Dawud Fadai , Mohsen Akbarpour Shirazi

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: اکتساب تکنولوژی، تصمیم گیری چندمعیاره، ویکور Technology Acquisition, Multi-Criteria Decision Making, VIKOR.

   

 291. ارزیابی عملکرد صنایع بر اساس ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل چند هدفه تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد فازی- مطالعه موردی: شرکتهای سیمان

  Performance evaluation of industries based on a combination of balanced scorecard and multi objective data envelopment analysis by using Fuzzy approach - Case study: Cement companies

  پدیدآورندگان: مهنوش شکری، مصطفی جهانگشای رضایی

  M. shokri1 & M. jahangoshai Rezaee2

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد ، تحلیل پوششی داده‌های چندهدفه، رویکرد فازی، کارت امتیازی متوازنPerformance evaluation, Multi-objective Data envelopment analysis, Fuzzy approach, Balanced scorecard

   

 292. ارزیابی کارآمدی تکنیک تصمیم‌گیری پابرجا در تدوین استراتژی پابرجا

  Measuring Effectiveness of Robust Decision Making Technique in Achieving Robust Strategy

  پدیدآورندگان: سینا نصری فرد، جواد سرور

  Sina Nasrifard, Javad Soroor

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: عدم قطعیت، تصمیم‌گیری پابرجا، استراتژی پابرجا، ارزیابی عملکردuncertainty, robust decision-making, robust strategy, scenario, performance evaluation

   

 293. انتخاب استراتژی استوار در محیط رقابتی

  پدیدآورندگان: محسن اکبرپور شیرازی، امیر برادران گوگانی

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی:

   

 294. اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در ادامه فعالیت مراکز پژوهشی

  The Importance of Strategic Planning in Research Institutes Activities

  پدیدآورندگان: محمدعلی نیکوئی، مجید غیاث

  Mohammadali Nikouei1,Majid Ghiass2

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: برنامهریزی استراتژیک، پلیمر، پژوهش، مدل کارت امتیازی متوازن، تجاریسازی پژوهشStrategic Planning, Polymer, Research, Balanced Score Card, Commercialized Researches

   

 295. بررسی تأثیر عدم قطعیت محیطی در برنامه ریزی سناریو

  The Effect of Environmental Uncertainty on Scenario Planning

  پدیدآورندگان: مهدی جنیدی جعفری، سید اکبر نیلی پور طباطبایی

  Mahdi Joneidi Jafari S.Akbar Nilipour Tabataba

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: برنامه ریزی سناریو، عدم قطعیت ادراک شده ، توسعه استراتژی، توسعه سناریو.Scenario planning, Perceived Environmental Uncertainty (PEU), Scenario development, Strategy development

   

 296. بکارگیری روش تاپسیس فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مطالعه ی موردی : دانشگاه خوارزمی تهران)

  Identification and Ranking Influential Factors on Talent Management Using the FUZZY TOPSIS Technique (Case Study: Kharazmi University)

  پدیدآورندگان: مهرنوش محمودی، محمدعلی سبحان الهی، نسیم غنبر طهرانی

  Mehrnoush Mahmoudi, Mohammad Ali Sobhan Allahi, Nasim Ghanbar Tehrani

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: استعداد، مدیریت استعداد، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، تاپسیس فازی، دانشگاه ها Talent, Talent management, Multi-criteria decision making (MCDM), FUZZY TOPSIS, Universities

   

 297. تحلیل عوامل موثر بر انتخاب استراتژی تأمین هواپیماهای غیر تجاری

  Analysis the factors affecting non-civil aircrafts supply strategy selection

  پدیدآورندگان: محمد سلیمانی، امیر همایون سرفراز، علیرضا بوشهری

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، استراتژی فناوری، صنایع هوایی، استراتژی تأمین و اکتساب، تحلیل عاملی، واحدهای استراتژیک صنعت Strategic Management; Technology Strategy; Aviation Industries; Supply and Acquisition Strategy; Factor Analysis; Strategic Buisinece Unit.

   

 298. طراحی الگویی به منظور انتخاب استراتژی کلان سازمان با استفاده از رویکرد تحلیل نیرو های پنجگانه رقابتی پورتر: مطالعه موردی

  Designing A Pattern In Order To Firm Strategy Selection Using Porter's Five Forces Analysis Approach: Case Study

  پدیدآورندگان: مهدی نیک فرجام، حسین اسدی

  Mahdi Nikfarjam, Hossein Asadi

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: تحلیل استراتژیک، انتخاب استراتژیک، رویکرد تحلیل نیرو های پنجگانه رقابتی پورتر، تصمیم گیری چند معیارهStrategic analysis, Strategic selection, Porter’s five forces competitive analysis approach, MCDM

   

 299. طراحی مدل رگرسیون مناسب برای تبیین رابطه میان شایستگی رهبری رؤسای شعب و عملکرد تجهیز منابع در یک بانک دولتی

  Designing Regression model for explaining the relationship between leadership competency’s heads of the branches and Operation of resource mobilization in a State Bank

  پدیدآورندگان: ابراهیم شیخ، آنیتا عیسی پورحدادی

  Ebrahim Sheikh 1 , Anita Esapour Hadadi 2

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: مدل شایستگی، شایستگی رهبری، عملکرد، رؤسای شعب، تجهیز منابع بانکی Competency Model, Performance, Heads of Branch Leadership Competency

   

 300. BSC-DEA طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با استفاده از روش تلفیقی

  Designing A Model For Performance Evaluation of Insurance Companies By Using Integrated BSC-DEA Method

  پدیدآورندگان: میلاد شریفی نیا، نسیم نهاوندی

  Nasim Nahavandi a, Milad Sharifinia

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن (BSC)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، شرکت‌های بیمهPerformance Evaluation, Balanced Scoredcard (BSC), Data Envelopment Analysis (DEA), Insurance Companies

   

 301. عارضه ‌یابی سازمانی با استفاده از مدل شش جعبه ویزبورد اصلاح شده در مراکز پژوهشی به همراه مطالعه موردی

  پدیدآورندگان: مرتضی مهاجر، الهام مرتضوی، ابراهیم رضایی نیک، سمیه رجبی

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی:

   

 302. کسب مزیت رقابتی پایدار با نوآوری مدل کسب‌وکار

  Gaining Sustainable Competitive AdvantageThroughBusiness Model Innovation

  پدیدآورندگان: عبدالمجید کهریزی، محمد مهدوی مزده، منصور ملکی

  Abdolmajid Kahrizi, Mohammad Mahdvai Mazdeh, Mansour Maleki3

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: استراتژی، مدل کسب‌وکار، نوآوری مدل کسب‌وکار، مزیت رقابتی پایدار.Strategy,Business Model, Business Model Innovation, Sustainable Competitive Advantage.

   

 303. مدل سازی و تحلیل استراتژیک مناقشه اتمی ایران با استفاده از نظریه بازیها

  odeling and Analysis of Iran’s atomic Conflict, Using Game Theory Alireza Ghahtarani, Majid Sheikhmahammady

  پدیدآورندگان: علیرضا قهطرانی، مجید شیخ‌محمدی

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: پایداری متوالی، فرم گزینه ای، مناقشه اتمی، نظریه بازیها Atomic Conflict, Game Theory, Option Form, Sequential Stability

   

 304. فازی AHP مدیریت سرمایه فکری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از

  Intellectual capital management in ICT services by using fuzzy AHP

  پدیدآورندگان: سامان سیادتی، محمد جعفر تارخ، هومن شاه کوهی

  Saman Siadati, M.J. Tarokh, H. Shahkoohi

  موضوع: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  کلمات کلیدی: الگوبرداری ، سرمایه فکری، AHP فازی ، تصمیم گیری چند معیاره ، مدیریت دانشBenchmarking, Intllectual Capital, Fuzzy AHP, MCDM, Knowledge Management

   

 305. امکان سنجی فنی و اقتصادی فناوری دیش استرلینگ خورشیدی در ایران

  پدیدآورندگان: محمد نجارتباربیشه، داود فدائی، عباس رئیسی

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی: فناوری دیش استرلینگ خورشیدی، بررسی فنی و اقتصادی، SAM، تولید هم زمان.Solar Stirling dish technology, technical and economic studies, SAM ,Combined heat and power

   

 306. انتخاب تامین‌کنندگان سبزِ تجهیزات برق زمین‌گرمایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مولفه‌های اصلی و روش الکتر

  پدیدآورندگان: میثم نصرالهی، عباس کرامتی، مهدی حکیمی اصل، علی رضا حکیمی اصل

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی:

   

 307. مطالعه موردی:AHP اولویت‌بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان با روش تصمیم‌گیری

  پدیدآورندگان: ناهید محمودی، محمد رضا امین ناصری

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی:

   

 308. PROMETHEE اولویت‌بندی صنایع انرژی‌بر استان فارس به منظور پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت انرژی با استفاده از روش

  Prioritizing Fars Energy-Intensive Industries to Impelement Energy Management Systems using PROMETHEE

  پدیدآورندگان: علیرضا مختار،مصطفی انصاری، مسعود انصاری

  Alireza Mokhtar, Mostafa Ansari, Masoud Ansari

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی: سیستم‌های مدیریت انرژی، پرمتی، مصرف انرژی، اولویت‌بندی.Energy Management Systems, PROMETHEE, Energy Consumption, Prioritizing

   

 309. بررسی پویایی‌های مدیریت سبد پروژه‌های سرمایه گذاری-مطالعه موردی یک شرکت نیروگاه‌ساز خصوصی

  An Investigation on Project Portfolio Management Dynamics - Case Study of an Iranian Independent Power Producer

  پدیدآورندگان: سید حسین حسینی، رحمان زارعیان مزرعه خسرو، حامد شکوری

  Seyed Hossein Hosseini, Rahman Zareayan, Hamed Shakouri G.

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی: مدیریت سبد پروژه‎های سرمایه‎گذاری، تفکر سیستمی، پویایی‌شناسی سیستم‌ها، شرکت نیروگاه‌سازProject Portfolio management, systems thinking, System dynamics, Power Producer Company

   

 310. کاهش انرژی مصرفی در مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن سرعت‌های سفر وابسته به زمان توسط الگوریتم رقابت استعماری

  Minimizing energy consumption in a vehicle routing problem with time-dependent speeds using an imperialist competitive algorithm

  پدیدآورندگان: نرگس نوروزی، محسن صادق عمل‏ نیک، رضا توکلی مقدم

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی: مسیریابی وسائط نقلیه، کاهش انرژی مصرفی، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه‌سازی انبوه ذراتVehicle routing problem; Energy consumption; Imperialist competitive algorithm; Particle swarm optimization.

   

 311. مدلسازی مصرف برق ایران بوسیله مدل با وقفه توزیعی و مدل خودرگرسیون جمعی میانگین متحرک و ارزیابی پیش بینی توسط آنها

  Iran electricity consumption modeling by Distributed Lag model and ARIMA and assessing their forecast

  پدیدآورندگان: سید حسین موسوی، علی ناظمی

  Seyed Hosein Mousavi, Ali Nazemi

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی: تقاضای برق، پیش‌بینی، مدل DL، مدل ARIMA، مفهوم همجمعیElectricity demand, Forecast, DL, ARIMA, Co-integration.

   

 312. مدلسازی و بهینه‌سازی طراحی خدمات محصول برای محیط زیست

  پدیدآورندگان: مهسا عربی، سعید منصور، سجاد شکوهیار

  موضوع: مدیریت و مهندسی انرژی و محیط زیست

  کلمات کلیدی:

   

 313. A Flexible Neural Network-Fuzzy Data Envelopment Analysis Approach for Location optimization of Solar Plants with Uncertainty and Complexity

  Department of Industrial Engineering, University of Payam Noor, Tehran, Iran; این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پدیدآورندگان: محمد شیخ علیشاهی، محمدعلی آزاده

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 314. Maximal Hub Covering Location Problem by Considering Two Different Networks for Hubs

  پدیدآورندگان: محسن نادرعلی، علی شاهنده نوک آبادی

  Mohsen Naderali,Ali Shahandeh Nookabadi

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: زمان­بندی ربات، تولید جریانی رباتیکی، زمان­بندی سیکلی، خرابی در رباتKeywords- hub maximal covering; locating; complete

   

 315. Simulation Optimization of Facility Layout Design Problem with Ambiguous Environment and Health Indicators

  پدیدآورندگان: محمدعلی آزاده، سید سامان حسینی عراقی، سحر جبرئیلی، مرتضی صابری

  Ali Azadeh , Sahar Jebreili , Saman Hosseini , Morteza Saberi

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: FacilitiesPlanningandDesign;Data Envelopment Analysis; Fuzzy Sets; Simulation Optimization; Environment; Health

   

 316. ارائه مدلی چند هدفه برای مسئله مکانیابی پوششی-تخصیص پویا با رویکرد حجم‌کاری در مواقع اضطراری

  Presentation A multi-objective model to the problem of covering location-dynamic allocation with workload approach in Emergency time

  پدیدآورندگان: حسن باقری، پرویز فتاحی

  P. Fattahi, H. Bagheri

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: مواقع اضطراری،تابع حجم‌کاری،چندهدفه ،مکانیابی-تخصیص پویا،الگوریتم فرا ابتکاری MOPSO ,NSGA2Emergency time,workload function,multi-objective,location-dynamic allocation,metaheuristic algorithm

   

 317. ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله پوشش یال با فرض امکان پوشش چندتسهیلی

  A bi-objective model for edge covering problem considering multi-facility covering

  پدیدآورندگان: جمال ارکات، شکوفه زمانی

  Jamal Arkat, Shokoufeh Zamani

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: مکان‌یابی شبکه‌ای تسهیلات، مسأله پوشش یال، پوشش چندتسهیلی، بهینه‌سازی دوهدفهNetwork facility location, Edge covering problem, Multi-facility covering, bi-objective optimization

   

 318. ارائه‌ی مدل جدید مکان‌یابی-مسیریابی سه سطحی با ریسک اختلال

  A new model for three-echelon location-routing problem with disruption risk

  پدیدآورندگان: علی آقابزرگی، روزیتا دقیق

  Rozita daghigh1­ ­­and Ali Bozorgi-Amiri2

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: طراحی شبکه توزیع، مساله مکانیابی- مسیریابی، مدیریت ریسک، ریسک اختلال. Distribution network design, Location-routing problem, Risk management, Disruption risk.

   

 319. استفاده از روش های تاپسیس فازی و ویکور فازی در مکانیابی بنادر مسافری(مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان)

  Passenger Port Location Selection Using the Fuzzy VIKOR and Fuzzy TOPSIS Methods and an Application

  پدیدآورندگان: مریم رادمان، عارفه طاهرخانی، محمد رضا اکبری جوکار

  3,Mohammad Reza Akbari2, ArefehTaherkhani1Maryam Radm

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: كلمات كلیدی :مکانیابی، بنادر مسافری، نظریه مجموعه‌های فازی، تاپسیس فازی، ویکور فازیKEYWORDS:LOCATION, PASSENGER AND CRUISE PORTS, FUZZY SET THEORY, FUZZY VIKOR, FUZZY TOPSIS

   

 320. بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره در تعیین مناسب ترین مکان آمبولانس ها در مدل کران بالای دسترسی ناپذیری خطی ( مطالعه موردی: جاده های حومه تهران)

  پدیدآورندگان: پویا محسنی پور، مهدی عباسی

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 321. بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه در شرایط عدم قطعیت جهت مکانیابی انبار

  Utilization of Multi-Criteria Decision Making Methodologies for Warehouse Location in Uncertain Environment

  پدیدآورندگان: سید سامان حسینی عراقی، علی کرامتی، فاطمه کهریزی

  Saman Hoseini,Mohamad Ali Keramati,Fatemeh Kahrizi

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: عدم قطیت، انبار، تصمیم گیری،Fuzzy-AHP، ،TOPSIS.Uncertainty; Warehouse; Decision making; Fuzzy-AHP;TOPSIS

   

 322. بهینه سازی چند هدفه ی مکان و پیکربندی آنتن های جهتی در شبکه های بی سیم

  پدیدآورندگان: مرضیه صمیمی، حسین تقی زاده کاخکی، مجید سالاری

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 323. حل مسأله ی پوششی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی فازی تصادفی

  پدیدآورندگان: جواد نعمتیان

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 324. روشی ابتکاری برای طراحی چیدمان تسهیلات برپایه الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل و تبرید شبیه سازی

  ﺎﺑHeuristic Method for Designing Facility Layout Based on Bee Algorithm and Simulated Annealing Algorithm

  پدیدآورندگان: قاسم شمسایی، مرتضی کاظمی

  Gh. Shamsaee, M. Kazemi

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: چیدمان تسهیلات، گراف زوجی، مساحت‌های نابرابر، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، الگوریتم زنبور عسل.Facility Layout, Graph Pair, Unequal Area, Simulated Annealing Algorithm, Bee Algorithm

   

 325. رویکرد تعاملی در حل مسئله مکانیابی رقابتی تسهیلات

  Mahdi Rahimdel Meybodi

  پدیدآورندگان: میلاد قنبری، شهرام آریافر، محمد علی یعقوبی، مرتضی عبدالله زلده

  Milad Ghanbari, Shahram Ariafar, Mohammad Ali Yaghoobi, Morteza Abdollahzadeh

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: مکان‌یابی رقابتی تسهیلات، برنامه‌ریزی دوسطحی، رویکرد تعامل، عکس‌العمل تسهیلات.Competitive facility location, Bi-level programming, Interactive approach, Facilities reaction

   

 326. سیستم انبارداری معکوس: مفاهیم بنیادی و مدلسازی مسأله چینش بهینه اقلام

  پدیدآورندگان: انسیه نیشابوری جامی، الیپس مسیحی

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 327. مدل برنامه ریزی ریاضی با پارامترهای خاکستری برای مسأله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال

  A mathematical programming model with grey parameters for the facility and transfer points location problem

  پدیدآورندگان: مریم اقبالی زارچ، رضا توکلی مقدم، یاسر رحیمی

  Maryam Eghbali Zarch, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Yaser Rahimi

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال روی شبکه؛ عدم قطعیت؛ مدل برنامه ریزی صفر و یک خاکستری.Facility and transfer points location problem on the network; Uncertainty; Grey binary programming model.

   

 328. مساله مکان‌یابی و قیمت‌گذاری در محیط رقابتی با رویکرد برنامه‌ریزی دو سطحی

  Competitive Facility Location-Allocation Problem and Pricing; A Bi-level Programming Approach

  پدیدآورندگان: حمید فرورش، رؤیا سلطانی

  Hamid Farvaresh1, Roya Soltany2

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: برنامه ریزی دو سطحی، مکان‌یابی-تخصیص تسهیلات رقابتی، مطلوبیت مصرف کننده.Bi-Level Programming, Competitive Facility Location-Allocation, Consumer’s Utility.

   

 329. مکان یابی هاب حداکثر پوشش چند روش حمل و نقلی فازی دوهدفه با امکان ارسال مستقیم

  The fuzzy non-strict multi-modal single allocation maximal hub covering problem: a bi-objective approach

  پدیدآورندگان: محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده، مهدی شاهین، علی صبوری

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: مکان یابی هاب، مکان یابی پوششی، منطق فازی، برنامه ریزی ریاضیnetwork

   

 330. مکانیابی نیروگاه خورشیدی فتوولتایئک با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم اطمینان: مطالعه موردی استان یزد

  پدیدآورندگان: محسن قاسمی، حسن حسینی نسب

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی:

   

 331. یک روش نوین ساختار نواری منعطف مبتنی بر الگوریتم ترکیبی شبیه‌سازی تبرید-جستجوی ممنوعه برای مسئله چیدمان تسهیلات با مساحت‌های نابرابر

  A novel flexible bay structure representation based on hybrid simulated annealing-tabu search algorithm for unequal area facility layout problem Abbas Ahmadi, Mohammad Reza Akbari Jokar

  پدیدآورندگان: عباس احمدی، محمد رضا اکبری جوکار

  Abbas Ahmadi, Mohammad Reza Akbari Jokar

  موضوع: مکانیابی و طراحی چیدمان

  کلمات کلیدی: چیدمان تسهیلات، ساختار نواری منعطف، شبیه‌سازی تبرید، جستجوی ممنوعهFacility layout, Flexible bay structure, Simulated annealing, Tabu search

   

 332. A New Diffusion Model for Prediction of Disease Outbreak

  پدیدآورندگان: سید علی لاجوردی، مهرداد کارگری، پیمان همتی

  Lajavardi S.Ali, Kargari M.[1]1*, Hemmati P.2

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: Keywords: Diffusion, Percolation, Social Networks, Disease Outbreaks

   

 333. An Efficient planning model for cancer chemotherapy based on acuity level

  An Efficient planning model for cancer chemotherapy based on acuity level

  پدیدآورندگان: جواد انصاری فر، دنیا رحمانی، ریحانه بیجاری، اسمائیل کیوان شکوه

  Javad Ansarifar-Donya Rahmani-Reyhaneh Bijari-Esmaeil Keyvanshokooh

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: Chemotherapy, Multi-stage planning, Acuity, Meta-heuristic

   

 334. Designing a Clinical Decision Support System for Diagnosing Multiple Sclerosis (M.S.)

  Designing a Clinical Decision Support System for Diagnosing Multiple Sclerosis (M.S.)

  پدیدآورندگان: فاطمه الماسی، محمد حسین فاضل زرندی، نعیم مرادخانی، هاجر صادق زاده

  FatemehAlmasi-Mohammad HosseinFazelZarandi-NaeimMoradkhani-HajarSadeghzadeh

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: Keywords- Multiple Sclerosis (M.S),Rule based system,Clinical Decision Support System ,Information technology in healthcare

   

 335. زمان بندی عمل های جراحی با مدت زمان احتمالی در بیمارستان های آموزشی-درمانی

  پدیدآورندگان: آرزو عتیقه چیان، محمد مهدی سپهری

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: زمان بندی و برنامه ریزی اتاق عمل, زمان بندی عمل های جراحی , برنامه ریزی احتمالی

   

 336. ارائه چارچوبی برای پایش بیماران بخش ریکاوری با استفاده از کینکت

  A Framework for Monitoring Patients in the Recovery Room Using Kinect

  پدیدآورندگان: محمد مهدی سپهری، حامد ملایی، توکتم خطیبی

  Mohammad Mehdi Sepehri a, Hamed Mollaei b, Toktam Khatibi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: سلامت، بیمارستان، واحد ریکاوری، پایش بیمار، کینکتHealthcare; Hospital; Recovery (PACU), Patient monitoring; Kinect.

   

 337. ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان به منظور بهبود رضایت کاربران

  A Success Evaluation Model of hospital information system in order to improve the user satisfaction

  پدیدآورندگان: محمد شایان، مهرداد کارگری

  Mohammad Shayan, Mehrdad Kargari2

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات بیمارستان، مدل ارزیابی موفقیت، شاخص‌های ارزیابی Hospital information system, Success evaluation model, Evaluation indices

   

 338. ارائه مدل تئوری صف دربخش بهداشت و درمان :مطالعه موردی بیمارستان امام علی( ع)

  پدیدآورندگان: فرزاد فیروزی جهانتیغ، مهسا منوری

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 339. M/M/1 ارائه مدلی برای مکان یابی و بازآرایی پویای آمبولانس ها برای سیستم های متراکم بنا بر صف

  یروﺮﺿ .ﺖﺳا

  پدیدآورندگان: مرتضی گلیان،سعیده کتابی

  Morteza Golian, Saeedeh Ketabi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: مسأله پوشش مجموعه، خدمات فوریت‌های پزشکی، مسأله مکان‌یابی، نظریه صف، مسأله پویا.Set Covering Problem, Emergency Medical Services: EMS, Location Problem, Queuing Theory, Dynamic Problem

   

 340. استفاده از تحلیل شاخص های مصرف انرژی برای انتخاب پروژه های بهبود انرژی در یک بیمارستان دولتی

  پدیدآورندگان: اسرین نویدی، بختیار استادی

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 341. فازی: مطالعه موردی در بیمارستان حکمت ساری QFD و MADM بهبود کیفیت خدمات سلامت با استفاده از

  پدیدآورندگان: مارال محقق منتظری، صدیقه مکاری، جواد رضائیان، محمد نجارتباربیشه

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 342. پیاده سازی رویکرد ناب درزنجیره تامین خون جهت بهبود عملکرد و کاهش اتلاف ها

  Blood Supply Chain Performance Improvement and waste reduction by Implementation lean Approach

  پدیدآورندگان: دین محمد ایمانی، مریم اکبری کاسگری، رضا جور قاسمی

  D.imani,m.akbari,R.ghasemi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: ناب سازسی، زنجیره تأمین خون، اتلاف تأمین خون، سلامت اجتماعیLeanness, Blood supply chain, Waste of blood supply , social health

   

 343. پیش بینی فیبروز پیشرونده کبدی در بیماران کبد چرب غیرالکلی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های تکاملی

  Predictionof progressiveliverfibrosisinNAFLDusing a combination ofneural networksandevolutionary algorithms ZinatBaygomMousavi, Abbas Ahmadi

  پدیدآورندگان: زینت بیگم موسوی، عباس احمدی

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: کبد چرب غیرالکلی، فیبروز کبدی، شبکه پرسپترون چند لایه، الگوریتم فاخته، الگوریتم رقابت استعماریNAFLD, Liver fibrosis, Cuckoo optimization algorithm, Imperial competitive algorithm, MLP 

   

 344. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،ICSI پیش بینی نتیجة تست بارداری در عمل

  پدیدآورندگان: مهدیه کفائی قائینی، محمد رضا امین ناصری، مرضیه آقاحسینی

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 345. (PCA) تعیین راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی پرستاران با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه‌های اصلی

  پدیدآورندگان: عباس آزادی مقدم آرانی، عباس کرامتی

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 346. توسعه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی زمانبندی دانشجویان دوره تخصص رشته جراحی زنان و زایمان

  پدیدآورندگان: اشکان مزدگیر، رسول شفایی، امیرحسین محسنی گل، شبنم بزرگ زاده

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 347. فازی COPRAS رتبه بندی بیمارستان های دولتی با استفاده از روش

  پدیدآورندگان: سودابه نامدار زنگنه، سیده معصومه حسینی

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی:

   

 348. زمان بندی اتاق های عمل با استفاده از استراتژی زمانبندی بلوکی اصلاح شده با در نظر گرفتن محدودیت های تیم جراحی و بخش های بعد از عمل

  Scheduling operating rooms by using Modified Block scheduling strategy with considering the surgical team and post-operative units constraints

  پدیدآورندگان: مطهره توکلی کاشی، ناصر سلماسی

  Motahareh Tavakoli Kashi1, Nasser Salmasi2

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: مدیریت سیستم‌های بهداشتی درمانی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اتاق عمل، تخصیص، برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط.Healthcare system management, planning and scheduling operating room, assignment, Mixed –integer programming

   

 349. در ارزیابی و تحلیل ریسک های بالینی HFMEA طراحی مدل فازی

  Designing Fuzzy HFMEA Model to Assessment Risks in Healthcare Systems

  پدیدآورندگان: احسان ثقه ای، فرشاد فرهانی دلجو، مهرداد حمیدی هدایت، افشین فرهانچی

  E. Saghehei, F. Farahani Deljoo, M. Hamidi Hedayat, A. Farhanchi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطاء، منطق فازی، اعداد و قوانین فازی، نظام سلامتFailure mode and effect analysis, Fuzzy Logic, Fuzzy rules and number, Healthcare systems

   

 350. طراحی مدل کسب و کار برای مشاوره تغذیه‌ای سلامت همراه

  Developing a Business Model for Mobile Health Nutrition Counseling

  پدیدآورندگان: مهرداد کارگری، مصطفی اسدی، الهام حقیقی، معین اسدی

  Mehrdad Kargari, Mostafa Asadi,Elham Haghighi, Moein Asadi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: مدل كسب وكار الكترونیك، تجارت سیار، سلامت الکترونیک Electronic business model, mobile commerce, electronic health

   

 351. مسئله تبادل کلیه: ارائه یک مدل سیکل– زنجیره

  Kidney exchange problem: Providing a cycle-chain model

  پدیدآورندگان: مصطفی ستاک، مریم صمدی، حسین کریمی

  M. Setak, M. Samadi, H. Karimi

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: مسئله تبادل کلیه، فرموله بندی عدد صحیح، مدل زنجیره- سیکل، سیستم سلامتKidney exchange problem, integer programming, cycle-chain model, healthcare.

   

 352. مسئله یکپارچه مکان‌یابی خانه‌های سلامت و افزایش دسترس‌پذیری جاده‌ها در شبکه سلامت روستایی

  Selection of distribution centers of third party logistic: a case study A. S. Safaei, A. Mohammad pour larimi, G. haji dela

  پدیدآورندگان: اسماعیل علی نژاد، محمد مهدی سپهری

  Esmaeil Alinezhada, Mohammad Mehdi Sepehria

  موضوع: مهندسی سیستم های سلامت

  کلمات کلیدی: شبکه سلامت روستایی، مدل یکپارچه، خانه‌های سلامت، شبکه جاده­های مواصلاتی، افزایش دسترس‌پذیری.Rural Health Care, Integrated model, Health houses, Accessibility upgrading, Roads network.

   

 353. Performance Assessment from Resilience Engineering and HSEE Perspective through an Integrated Intelligent Algorithm: The Case of a Gas Refinery

  پدیدآورندگان: محمدعلی آزاده، سعید عبدالحسین زاده، منصور زرین

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی:

   

 354. شهرپردیس، 1393 OWAS ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارگران ساختمانی با روش تجزیه و تحلیل

  Evaluation of ergonomic postures of building construction workers by Ovako Working Posture Analyzing System, Pardis 2014

  پدیدآورندگان: محمد تقی پور، مریم محبوبی، آرش نیکویی فر

  Mohammad Taghipour, Maryam Mahboobi, Arash Nikoiefar3

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی: ارگونومی، بیماری های شغلی، پوسچرهای کاری، اختلالات اسكلتی- عضلانی، OWAS Ergonomy, Musculoskeletal Disorders, Job Posture, Occupational Disease, OWAS

   

 355. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شعب بانک تجارت استان چهار محال و بختیاری

  Study the effective factors on the motivation of the personnel of Tejarat Bank branches in Chahar mahal state

  پدیدآورندگان: سیدجواد سعادت، محمدباقر فخرزاد، امیر یعقوبی همگینی

  Seyed Javad Saadat, Mohammad Bagher Fakhrzad, Amir Yaghobi Hamgini

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی: عوامل مؤثر بر انگیزش، انگیزش، منابع انسانی، آزمون کای - اسکور Effective factors on motivation, motivation, human brawn, Chi-Square test

   

 356. تجربه شرکت صنایع غذایی بیسکولارج (درنا) در ارزیابی ارگونومیکی به روش ارزیابی سریع تمام بدن

  The Experience of Biscolarge (Dorna) Company in the Ergonomic assessment with the rapid assessment body method

  پدیدآورندگان: امیر برادران گوگانی، مجید پسران قادر، سید مهدی میرمجیدی نظامی

  A. Baradaran Gougani, M. Pesaranghader, M. Mirmajidi2

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی: ارزیابی ارگونومی، روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA)، مزایای ارزیابی ارگونومیكی، شركت بیسكولارجErgonomic Assessment, Rapid Entire Body Assessment (REBA), Ergonomic Assessment benefits, Biscolarge (Dorna) Company

   

 357. مداخلات ارگونومی خرد و کلان برای بهبود شرایط ارگونومیکی و بهره‌وری (مطالعه موردی)

  پدیدآورندگان: ناصر صدرا ابرقویی

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی:

   

 358. مدل مداخلات تعالی سازمانی با نگرش ارگونومی

  پدیدآورندگان: ناصر صدرا ابرقویی

  موضوع: مهندسی فاکتورهای انسانی / ایمنی و بهداشت شغلی

  کلمات کلیدی:

   

 359. A novel quantified procedure for Failure Mode and Effects Analysis

  پدیدآورندگان: معین سماک جلالی، سید فرید قادری

  Seyed Farid Ghaderi Moeen Sammak Jalali

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: Keywords- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Maintenance Management, Costs, ROC Analysis

   

 360. Acceptance sampling plan based on run length of inspected items

  Acceptance sampling plan based on run length of inspected items

  پدیدآورندگان: محمد صابر فلاح نژاد ، احمد احمدی یزدی

  Mohammad Saber Fallah Nezhad, Ahmad Ahmadi Yazdi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: Keyword; Quality control, Markovian model, Conforming run lengh, acceptance sampling

   

 361. Developing a New Method for Phase II Fuzzy Profile Monitoring

  پدیدآورندگان: غزاله مقدم، غلامعلی رئیسی اردلی، وحید امیرزاده

  Ghazale Moghadam, Gholam Ali Raissi Ardali, Vahid Amir Zadeh

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: fuzzy set; profile monitoring; fuzzy EWMA control charts.

   

 362. Phase II Monitoring of Logistic Regression Profile in Two-stage processes

  پدیدآورندگان: محمد هادی ایمانی، امیرحسین امیری

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی:

   

 363. Preferred robust response surface design with missing observations based on integrated TOPSIS-AHP method: Anapplication for a nanolubrication industry

  پدیدآورندگان: عاطفه عشوری، مهدی بشیری، امیر حسین امیری

  Atefeh Ashuri,Mahdi Bashiri,Amirhossein Amiri

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: Robustness criteria; Risk of missed values; preffered robust response surface design; TOPSIS-AHP methodology; Nanomanufacturing

   

 364. هتلینگ فازی و تکنیک مؤلفه‌های اصلی فازی T2 ارائه روش جدیدی برای فاز دوم پایش پروفایل‌های فازی با استفاده از آماره

  Developing a New Method to Monitor Phase II Fuzzy Profiles Using Fuzzy Hotelling's T^2 Statistic and Fuzzy principal component Analysis

  پدیدآورندگان: غزاله مقدم، غلامعلی رئیسی اردلی، وحید امیرزاده

  Ghazale Moghadam, Gholam Ali Raissi Ardali, Vahid Amirzadeh

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: پرفایل‌های کیفی فازی ، آمارهT^2 هتلینگ فازی ، تحلیل مؤلفه‌های اصلی فازی، معیار متوسط طول دنبالهFuzzy Quality Profile, Fuzzy Hotelling's T^2 statistic, principal component analysis, ARL

   

 365. EWMA-3 ارائه روش‌هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترل

  Methods for reducing inertia and worst-case average run length in EWMA-3 control chart

  پدیدآورندگان: الهام صادقی اقدم، مجید امین نیری، امیر حسین امیری

  Elham Sadeghi Aghdam, Majid Aminnayeri, Amirhossein Amiri

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: اینرسی، پایش پروفایل، متوسط طول دنباله، نمودار کنترل EWMA-3، فاز 2Inertia, Profile Monitoring, Worst-case Average Run Length, EWMA-3 Control Chart, Phase II

   

 366. برآورد نقطه تغییرخطی در پروفایل های خطی ساده خود همبسته

  Change Point Estimation of Auto-correlated Simple Linear Profiles under Linear Drift 1Vida Erami, 2Hamid Bazargan, 3Ali Ghazizadeh 1Graduate student, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 2Assistant-Professor, Dept of Industrial Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 3Instructor, Dept of Industrial Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

  پدیدآورندگان: ویدا ارمی، حمید بازرگان، علی قاضی زاده احسایی

  1Vida Erami, 2Hamid Bazargan, 3Ali Ghazizadeh

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: پروفایل خطی،خود همبستگی، نقطه تغییر،ماکزیمم درستنمایی، تغییرات خطیLinear profiles, Autocorrelation, change point, maximum likelihood, linear drift

   

 367. بهینه سازی عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی ورق فولاد کم کربن با روش سطح پاسخ چند هدفه

  Model and Efficient Heuristic Algorithm for Tandem Cold Mill in Esfahan's Mobarakeh Steel Company

  پدیدآورندگان: علیرضا مومن نیا، حمیدرضا مقصودلو، مرضیه رجبی، حمیدرضا حبیبی

  Parinaz Vaez, Mahboobeh Kabiri, Soheila Kavosh

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی:

   

 368. پروفایل با مدل‌های آمیخته‌ی ناپارامتری بر اساس روش بوت‌استرپی I پایش فاز

  Phase I Profile Monitoring with Nonparametric Mixed Effects ModelBased on Bootstrap Method

  پدیدآورندگان: محمدرضا فریدروحانی، مرجان رجبی

  M. Rajabi, M. Faridrohani

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: مدل‌های ناپارامتری با اثرات آمیخته،برآوردبه روشهموارسازی هسته‌ای موضعیخطی، بوت‌استرپ پارامتریMixed Effects Models, Local Linear Kernel SmoothingMethod, Parametric Bootstrap.

   

 369. در حوزه بهداشت و درمان g تخمین نقطه تغییر پله ای در نمودار کنترل

  یزﺎﺑ ﻪیﺮﻈﻧ ﻞﺋﺎــﺴﻣ یــﺳرﺮﺑ رد یدﺮﺑرﺎــﮐ رﺎیــﺴﺑ یﺎــﻫراﺰﺑا زا یــﮑی ﺎﻫ

  پدیدآورندگان: امیرحسین امیری، آزاده رفیعی طباطبایی، فاطمه سوگندی

  Amirhossein Amiri, Azade Rafiei Tabatabaee, Fatemeh Sogandi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: کنترل فرآیند آماری، نمودار کنترل g، تخمین نقطه تغییر پله ای، برآورد کننده حداکثر درست نمایی، حوزه بهداشت و درمانStatistical process control, g control chart, Step change point, Maximum Likelihood Estimation (MLE), Healthcare.

   

 370. تخمین نقطه تغییر یکنوای افزایشی در پارامترهای مدل پروفایل‌ چندجمله‌ای

  Monotonic Change Point Estimation in the Parameters of Polynomial Profile Model Mona Ayoubi, Reza Baradaran Kazemzadeh2 1Ph. D. Student of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 2Associate Professor of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  پدیدآورندگان: مونا ایوبی، رضا برادران کاظم زاده

  2Reza Baradaran Kazemzadeh ,1Mona Ayoubi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: تخمین نقطه تغییر، تغییر یکنوای افزایشی، تخمینزننده حداکثر درستنمایی، پروفایل چندجملهای، کنترل فرآیند آماری.Change point estimation, Isotonic change, Maximum likelihood estimator (MLE), Polynomial profile, Statistical process control.

   

 371. و شبکه های عصبی (SVM) ماشین بردار پشتیبان (EMD) تشخیص الگو در نمودارهای کنترل با استفاده از روش تجزیه به مدهای تجربی

  Control chart pattern recognition using empirical mode decomposition, support vector machine and neural networks Hossein Tarafdar, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Taghi Sadeghi3 1 M.Sc. Student, Industrial Engineering Department, Yazd University 2 Associate Professor, Industrial Engineering Department, Yazd University 3 Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering Department, Yazd University

  پدیدآورندگان: حسین طرف‌دار، محمد صالح اولیاء، محمد تقی صادقی

  3aghi SadeghiT, Mohammad 2aleh OwliaSMohammad ,1Hossein Tarafdar

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: نمودارهای کنترل، الگو، استخراج ویژگی، تجزیه به مدهای تجربیControl charts, Empirical Mode Decomposition, Pattern, Feature Extraction

   

 372. توسعه و مقایسه دو روش خوشه بندی و آزمون نسبت درستنمایی برای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده

  Estimation of Multiple Change-points in Monitoring Simple Linear Profiles

  پدیدآورندگان: مهران مهتابی، محمد ژاله چیان، مینا خزایی پول، یاسر صمیمی

  M. Mahtabi, M.Zhalechian, M.Khazaeipoul, Y. Samimi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: کنترل فرایند آماری، نقاط تغییر چندگانه، آزمون نسبت درستنمایی، خوشه بندی، پروفایل خطی سادهStatistical process control, Multiple change point, Likelihood ratio test, Clustering, Simple linear profile

   

 373. با فاصله نمونه گیری متغیر X رویکردی جدید برای طراحی نمودار کنترل

  A New Approach for Design of Variable Sampling Interval X Control Chart

  پدیدآورندگان: رسول نورالسناء، محمد محمدپناه

  Rassoul Noorossana, Mohammad Mohammadpanah2

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: طراحی نمودار کنترل X، فاصله نمونه‌گیری متغیر، فاصله از خط مرکزی، زمان تا هشدارDesign of control chart, variable sampling interval, distance from centerline, time to signal

   

 374. کاربرد برآوردکننده‌های استوار در نمودارهای کنترل خودراه‌انداز

  پدیدآورندگان: فرشته وحیدی، حمید شهریاری

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی:

   

 375. کاربرد نمودار کنترل در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری بوت‌استرپ

  Application of Control Charts in Data Envelopment Analysis Using Bootstrap Sampling

  پدیدآورندگان: محمدجواد رمضانخانی، حمید شهریاری، امیرحسین شکوهی

  Mohammad J. Ramezankhani, Hamid Shahriari, Amir H. Shokouhi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده‌ها، بوت‌استرپ، فاصله اطمینان بوت‌استرپData Envelopment Analysis, Bootstrap, Bootstrap Confidence Interval

   

 376. مدل تلفیقی جامع از تحلیل پوششی داده ها و نمودارهای کنترل

  پدیدآورندگان: حمیدرضا ایزدبخش، سمانه رزمجویی

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی:

   

 377. مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی خطی برای پیش بینی مصرف برق

  Fuzzy Auto-Regressive Integrated Moving Average by using linear programming approach for Iran electricity consumption forecast Seyed Hosein Mousavi, Ali Nazemi

  پدیدآورندگان: سید حسین موسوی، علی ناظمی

  Seyed Hosein Mousavi, Ali Nazemi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: مدل رودریبسیوگ میانگین متببش ان)اشته یابی، ریبسیوگ یابی، یبدیند رودریبسیوگ میانگین متببش ان)اشته، پیشتینی، مصبف تبقFuzzy Auto-Regressive Integrated Moving Average, Fuzzy Regression, Auto-Regressive Integrated Moving Average, Forecast, Electricity Consumption.

   

 378. معرفی روشی جهت انتخاب پروفایل مناسب برای یک مشخصه کیفی زمان محور

  Introduction of a Method of Selecting the Appropriate Profile for the Time-oriented Quality Characteristic

  پدیدآورندگان: محمدرضا نباتچیان، حمید شهریاری

  Mohammad Reza Nabatchian, Hamid Shahriari

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: مشخصه کیفی زمان محور ، انتخاب پروفایل بهینه، شاخصهای f1 و f2 ، نظارت پیوسته ، پرش میان نواحی مجاز و غیرمجاز فنی. Time-oriented Quality Characteristic, Selection of the Optimum Profile, f1 and f2 indices, Continuous monitoring.

   

 379. معرفی یک روش بازرسی دو مرحله‏ای برای یک فرآیند پربازده

  Introduction of a Two-Stage Inspection Method for a Process of High-Yield

  پدیدآورندگان: محمد رسولی، حمید شهریاری، یاسر صمیمی

  Mohammad Rasouli, Hamid Shahriari, Yaser Samimi

  موضوع: مهندسی کیفیت و کنترل آماری فرآیند

  کلمات کلیدی: فرآیندهای پربازده، توزیع پواسون k متورم، روش بازرسی دو مرحله‏ای، دسته‏بندیHigh-yield processes, k-inflated Poisson distribution, two-stage inspection method, classification.

   

 380. برای معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران VWAP اجرای بهینه سفارشات بزرگ توسط استراتژی

  Large Orders Optimal Execution by VWAP Strategy for Algorithmic Trading in Tehran Securities ExchangeD. Pirayesh N., S. Fallahpo

  پدیدآورندگان: داود پیرایش نقاب، سعید فلاح پور

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: معاملات الگوریتمی- حجم میان روزانه- متوسط قیمت موزون حجمی- بورس اوراق بهادار تهرانAlgorithmic trading - Intra daily volume - Volume Weighted Average Price (VWAP) - Tehran Securities Exchange

   

 381. ارایه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش فعلی خالص در شرایط عدم اطمینان

  A Heuristic algorithm for maximizing the net present value of a project under uncertainty

  پدیدآورندگان: حسین ساجدی، قاسم مصلحی، بهنام مهدی نیا

  Hossein Sajedia, Behnam Mahdiniaa, GhasemMoslehia

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: زمان‌بندی پروژه، ارزش فعلی خالص، بهینه سازی در شرایط عدم اطمینان.Project scheduling, Net present value, Optimization under uncertainty

   

 382. Vertex ارائه یک روش جدید به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی با استفاده از شاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی و روش

  A New Method to Calculate Fuzzy Internal Rate of Return Using the Economic Average IRR Index and Vertex Method

  پدیدآورندگان: بهنام بابایی سعید آبادی، حسینعلی غفاری، احمد اصل حداد

  Behnam Babaei saeid Abadi, Hosseinali Ghaffari, Ahmad Asl Hadad3

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: شاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی، تئوری فازی، نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی، روش Vertex، نرم افزار @RiskEconomic Average Internal Rate of Return Index,Fuzzy Theory, Fuzzy Internal Rate of Return, Vertex Method, @Risk Software

   

 383. استخراج قواعد معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم خبره مبتنی بر منطق فازی

  پدیدآورندگان: آرش دیانی، اکبر اصفهانی پور

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی:

   

 384. استفاده از روش خوشه بندی برای بهینه سازی مسائل پرتفولیو براساس شاخص های کاربردی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک

  پدیدآورندگان: بهزاد کریمی، سهیل مشتاق زاده، بابک حسن گاویار

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی:

   

 385. انتخاب سبد بهینه‌ی پروژه‌ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای با قابلیت جایگزینی پروژه‌ها در طول اُفق زمانی

  پدیدآورندگان: یاسین تدین راد، حمیدرضا کوشا

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: انتخاب سبد پروژهها i، عدم قطعیّت ii ، برنامهریزی تصادفی چند مرحلهای

   

 386. برآورد تقاضای حمل ونقل ریلی سیمان وکلینکر

  Estimating Of the cement and clinker demand on Railway transportation

  پدیدآورندگان: فرخنده سیف نیا، خسرو درودیان، شبنم آین

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: سیمان ، تقاضا، حمل و نقل ریلی CEMENT, RAILWAY TRANSPORTATION, DEMAND

   

 387. بررسی تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی

  Investigating the Effect of Intellectual Capital Efficiency on Financial Performance of Manufacturing Firms

  پدیدآورندگان: رحیم عابدی، فائزه مالک

  Rahim Abedi1, Faezeh Malek2

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، عملکرد مالی، شرکت‌های تولیدی.Intellectual Capital, Capital Employed Efficiency, Human Capital Efficiency, Structural Capital Efficiency, Financial Performance, Manufacturing Firms.

   

 388. بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد میانگین - واریانس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته

  Portfolio Optimization with Mean-Variance Approach Using Cuckoo Meta Heuristic Algorithm

  پدیدآورندگان: بهنام بابایی سعید آبادی، حسینعلی غفاری، فرناز برزین پور

  Behnam Babaei saeid Abadi, Hosseinali Ghaffari, Farnaz Barinpour3

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: بهینه سازی پرتفوی سهام، رویکرد میانگین - واریانس، الگوریتم فرا ابتکاری فاخته، مجموعه استاندارد پنج سهمیPortfolio Optimization, Mean-Variance Approach, Cuckoo Meta Heuristic Algorithm, five asset standard set

   

 389. بهینه سازی سبد سهام بر اساس معیار میانگین- ارزش در معرض خطر مشروط

  Portfolio selection based on mean- CVAR

  پدیدآورندگان: مهسا قندهاری، سعید فتحی،عظسمه شمشیری

  Mahsa Ghandehary, Saeed Fathi, Azimeh Shamshiri3

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: بهینه‌سازی پرتفو، ارزش در معرض خطر مشروط، تخمین ناپارامتریک، تابع کرنل.Portfolio optimization, conditional value at risk, nonparametric estimation, kernel function.

   

 390. جهت انتخاب سبدپروژه بهینه شرکت‌های سرمایه‌گذار با رویکرد اقتصادی- ریسکی NRGA پیاده‌سازی الگوریتم

  The Implementation of NRGA Algorithm to Select the Optimal Portfolio of the Investment Companies with an Economic-risky Approach

  پدیدآورندگان: محسن رنجبر

  Mohsen Ranjbar-Mohammad Saleh Owlia

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: الگوریتم بهینه­سازی چندهدفه ژنتیک با رتبه­بندی نامغلوب، انتخاب سبد پروژه­ها، تاگوچیMulti-Objective Genetic Optimization Algorithm with Dominant Ranking, Portfolio Selection, Taguchi

   

 391. پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خاکستری فوریه مارکوف

  Tehran Stock Index Prediction Using Grey Fourier Markov

  پدیدآورندگان: بهنوش شاکری، اکبر اصفهانی پور، پژمان مهران

  B. Shakeri, A. Esfahanipour, P. Mehran

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: پیش‌بینی، شاخص بورس اوراق بهادار، مدل‌های پیش‌بینی خاکستری، سری فوریه، زنجیره مارکوف. Prediction, Stock index, Grey prediction model, Fourier series, Markov chain.

   

 392. پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های بازار بورس تهران به کمک روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی

  Predicting Stock Price of Tehran Stock Exchange Companies Using Statistical Methods and Neural Networks

  پدیدآورندگان: بهنام مهدی نیا، علی مصطفایی پور، حسین ساجدی

  3Hossein Sajedi, 2Ali Mostafaei Pour, 1Behnam mahdinia

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: سری زمانی، پیشبینی، بازار بورس، مدلهای آماری، شبکههای عصبیTime series, forecasting, stock exchange market, statistical models, neural networks

   

 393. تصمیم‌گیری هوشمند نرم به‌منظور مدیریت کارآمد مالی در عقد قراردادهای سوآپ ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی

  Hossein asna ashari, nasim ghanbar tehrani, abolfazl mirzazadeh

  پدیدآورندگان: مهدی خاشعی، فریماه مخاطب رفیعی

  Mehdi Khashei, Farimah Mokhatab Rafiei

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: تصمیم‌گیری‌ هوشمند نرم، مدیریت مالی کارآمد، قرردادهای سوآپ ارزی، بازارهای مالی بین‌المللی، تکنیک‌های هوش محاسباتی، ابزارهای محاسبات نرم.Soft intelligent decision-making; Efficient financial management; Currenc swap contracts; International financial markets; computational intelligence techniques; Soft computing.

   

 394. حل مدل فازی انتخاب سبد سهام میانگین-واریانس-چولگی با تابع عضویت خطی شکسته

  A Piecewise Linear Membership Function Approach for Fuzzy MVS Portfolio Selection Problem

  پدیدآورندگان: بهزاد امیری، کاوه تقی زاده، مرتضی باقرپور

  mourteza bagherpour 2Kaveh Taghizadeh ,1Behzad amiri

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: انتخاب سبد سهام، بازده فازی، مدل میانگین-واریانس-چولگی، مسئله تصمیم‌گیری چند هدفه، تابع مطلوبیت خطی شکستهPortfolio selection, Fuzzy returns, MVS model, MCDM, Piecewise linear membership functions

   

 395. برای پروژه‌های ساده و بررسی صحت این قوانین برای پروژه های غیر ساده IRR و NPV رویکرد روباست در قوانین تصمیم‌گیری

  A robust approach to the decision rules of NPV and IRR for simple projects Andcheck the validity of the rules for non-simple projects

  پدیدآورندگان: جواد زارعی، قاسم مصلحی

  javadzarei, ghasemmoslehi

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: رویکرد روباست، ارزش فعلی خالص، نرخ بازگشت داخلیRobust approach, NPV, IRR

   

 396. شبیه سازی تأثیر تحریم بر متغیرهای اقتصادی با رویکرد پویایی سیستم

  پدیدآورندگان: ایمان صفری بروجردی، جعفر قیدرخلجانی، جواد محمدآذری

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی:

   

 397. برای اقلام فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت- زمان و عدم قطعیت در نرخ تورم EPQ مدل موجودی

  An EPQ model for deteriorating items with price-time dependent demand considering inflation uncertainty

  پدیدآورندگان: پگاه درخشانی، پگاه درخشانی

  Pegah Derakhshani1,Ha shem Vahdani1

  موضوع: مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی

  کلمات کلیدی: مدل موجودی EPQ، تقاضای وابسته به قیمت-زمان، فسادپذیری، عدم قطعیت نرخ تورم.EPQ, Price-time dependent demand, deterioration, inflation uncertainty.

   

 398. A new mathematical model towards the queuing Based Analysis of Dynamic Cellular Manufacturing System in presence of unreliable machines

  پدیدآورندگان: علی آقابزرگی، روجا هاشمی، مسعود باقری

  Ali Bozorghi-Masoud Bagheri-Roja Hashemi

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: cell formation; queuing based analysis; group layout; operators

   

 399. A New δ-shock Model for a Reliability System with Distinct Shock Sets

  A New δ-shock Model for a Reliability System with Distinct Shock Sets

  پدیدآورندگان: فاطمه اکبری، محمد علی صنیعی منفرد

  Fatemeh Akbariو M.A.Saniee Monfared

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: δ-shock model, Cumulative shock model, Reliability system, Distinct shock sets, Lifetime distribution

   

 400. An Integrated Taguchi-Simulation-DEA approach for Optimum Maintenance Policy and Planning

  پدیدآورندگان: محمد شیخ علیشاهی، محمدعلی آزاده، مهدی فیروزی

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی:

   

 401. فازی TOPSIS ارائه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در کارخانه قند نقده با روش آنالیز توسعه ای فازی و

  Provide maintenance strategies based on reliability in a sugar factory Analytical method development phase and fuzzy TOPSIS

  پدیدآورندگان: سجاد قربانپور، علی دنیوی، نسرین لاهوتی یگانه

  Nasrin Lahouti Yeganei-ali Donyavi,-Sajjad Gorbanpor

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ، تصمیم گیری چند معیاره، آنالیز توسعه ای فازی،تاپسیس فازی.Maintenance based on reliability,Multi-Criteria Decision, Analysis of fuzzy, Fuzzy TOPSIS

   

 402. مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان در مهندسی سازه با رویکرد تصمیم گیری چند هدفه

  Reliability and Risk Management in Frame Engineering with Multi-objective Decision Approach

  پدیدآورندگان: حامد سامانی پور، عمران محمدی

  Hamed Samanipour,Emran Mohammadi

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، مدل های بهینه سازی قابلیت اطمینان، بهینه سازی در صنعت ساختمان.

   

 403. ارزیابی فنی و اقتصادی بازسازی یا جایگزینی خودروهای جمعی فرسوده سازمانی با هزینه تعمیرات غیر قطعی

  Mohsen Ranjbar: the master of science student of industrial engineering at Yazd University

  پدیدآورندگان: حسین قنبریان، مسعود مصدق‌خواه

  Hossein Ghanbarian, Dr. Masoud Mosadegh khah

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: ارزیابی فنی، ارزیابی اقتصادی، بازسازی، جایگزینی و اتوبوس سازمانیTechnical evaluation , Economic evaluation , Rebuild, Replacement and Organizational Bus.

   

 404. انتخاب استراتژی‌های بهینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد کمی-کیفی با در نظر گرفتن پویایی در تعویض استراتژی

  پدیدآورندگان: ناصر ملاوردی، حسین عبداللهی

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی:

   

 405. بررسی هزینه ضمانت نامه در شرایط فروش با تاخیر محصولات تحت تاثیر عوامل انسانی

  Investigating the effect of human factors on warranty cost under sales delay conditions

  پدیدآورندگان: سپیده اسکندری دورباطی، علی زینل همدانی

  Sepide Eskandari, Ali.Zeinal Hamadani

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: تاخیردر ‌فروش، خطای انسانی، سیاست ضمانت‌نامه تجدید‌ناپذیر، ادعا‌های NFBR، شکست مخرب، شکست متناوبSales delay; human factor; non-renewing warranty policy; NFBR claims; Fatal failure; Intermittent failure

   

 406. به کارگیری آزمون تسریع شونده برای پیشگویی عمر لامپ بر حسب سرعت تبخیر سطحی فیلامان

  1Using of Accelerating life test analysis to predict life of the lamp based on thefilament evaporation rates

  پدیدآورندگان: زینب چایچی، علیرضا معینی، محمدجواد چایچی

  Zeinab Chaichi١,Alireza Moini١, Mohammad Javad Chaichi٢

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: تست تسریع شونده، رابطه استرس- عمر، لامپ روشنایی، تنگستن، سرعت تبخیر. فیلامانAccelerated Life Tests, Stress-life models, Incandescent lamps, Tungsten, Evaporation rate, Filament.

   

 407. براساس شاخص های کاربردی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک k-mean بهبود مسائل تخصیص افزونگی با استفاده از روش خوشه بندی

  Improving the redundancy allocation problem using K-mean clustering method based on applicable indicators and solving them by genetic algorithm

  پدیدآورندگان: بهزاد کریمی، مانی شریفی، مسیح میری ها

  Mani Sharifi,behzad karimi,masih miriha

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: تخصیص افزونگی،سیاست افزونگی فعال، تابع توزیع خرابی، الگوریتم ژنتیک Redundancy allocation, active redundancy policy, the failure distribution function, genetic algorithm

   

 408. بهینه سازی تعاملی مساله تخصیص افزونگی چندهدفه با استفاده از روش تابع مطلوبیت

  پدیدآورندگان: محمدصادق نوری، علی سلماس نیا، هادی کریمی امینی

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی:

   

 409. بهینه‌سازی پایایی همراه با تخصیص مازاد با استفاده از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری

  Optimization of reliabilityredundancy allocation problem using meta-heuristic algorithm of imperialist competitive(ICA)

  پدیدآورندگان: جواد عاشوری، حمید بازرگان

  J. Ashouri, H. Bazargan

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: بهینه­سازی پایایی، اجزای مازاد، الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماریTechnology Acquisition, Multi-Criteria Decision Making, VIKOR.

   

 410. بهینه‌سازی دو هدفه مسأله تخصیص افزونگی- قابلیت اطمینان با درنظر گرفتن دسترسی‌پذیری اجزاء در سیستم‌های سری- موازی در محیط فازی

  Bi-objective optimization of the reliability-redundancy allocation problem for series-parallel system in fuzzy environment Hiwa farughi , Zahra solgi 2 , Nasrin lahuti yegane3 1 Assistant Professor, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 2 M.Sc. Student, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 2 M.Sc. Student, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

  پدیدآورندگان: زهرا سلگی، هیوا فاروقی، نسرین لاهوتی یگانه

  Hiwa farughi , Zahra solgi 2 , Nasrin lahuti yegane3

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: بهینه‌سازی چند هدفه، بهینه‌سازی قابلیت اطمینان، تخصیص افزونگی، دسترسی‌پذیری، فازی.Multi-objective optimaization, Reliability Optimization, Redundancy allocation, Availability, Fuzzy.

   

 411. پیش بینی زمان از کارافتادگی ماشین آلات دوار با استفاده از سیستم هوشمند

  Rotating machines failure prediction using intelligent systems M.R.Amin-Naseri , FatemehFarhadi Engineering graduate student _Socialand economic systems, TarbiatModarres University ,این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید؛ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ؛ Associate Professorof Industrial Engineering, Tarbiat Modarres University

  پدیدآورندگان: فاطمه فرهادی، محمد رضا امین ناصری

  FatemehFarhadi , M.R.Amin-Naseri

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: پیش بینی، عمر مفید باقیمانده(RUL)، یاتاقان، پمپ توربینی،ماشین بردار پشتیبان ، شبکه عصبی مصنوعیPrediction , remaining useful life (RUL),bearing ,turbine pump, support vector machine ,artificial neural network

   

 412. تشخیص خرابی یاتاقان در پمپ سانتریفیوژ با استفاده از هوش مصنوعی

  پدیدآورندگان: مرضیه ثابت قدم، محمد رضا امین ناصری

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: Pricing, Competitive supply chain, Stackelberg game, bi-level Programming.

   

 413. تعیین بهینه اندازه نمونه در آزمایش قابلیت اطمینان قطعات سامانه های تک کاره

  پدیدآورندگان: عاطفه مهرورز، محمد علی صنیعی منفرد، محمد علی فارسی

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی:

   

 414. مدل دو هدفه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جزئی با در نظر گرفتن دو حالت خرابی و فاکتور بهبود

  Imperfect Preventive Maintenance model with defective stae and improvement factor ABSTRACT Hiwa farughi, nasrin lahouti yegane, sajjad ghorbanpour

  پدیدآورندگان: هیوا فاروقی، نسرین لاهوتی یگانه، زهرا سلگی، سجاد قربانپور

  Hiwa farughi, nasrin lahouti yegane, sajjad ghorbanpour

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی: نگهداری و تعمیرات جزئی، حالت معیوب، فاکتور بهبود، نرخ شکست Imperfect Maintenance, Defective State, Improvement Factor, Hazard Rate

   

 415. مدیریت نگهداری و تعمیرات فرصت طلب برای مزرعه توربین‌های بادی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

  پدیدآورندگان: هادی عبداله‌زاده سنگرودی، کریم آتشگر

  موضوع: نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

  کلمات کلیدی:

   

 416. A Recommender System for Marketing Method Selection Based on Neural Networks

  پدیدآورندگان: فرناز برزین پور، آرمین جبارزاده، حجت طیران

  Farnaz Barzinpour, Armin Jabbarzadeh, Hojat Tayaran

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: Recommender system, Marketing, Artificial neural network, Radial basis function neural network

   

 417. A Robust Algorithm to Enhance Time-Delay Neural Network Performance in Forecasting Exchange Rate Directions

  A Robust Algorithm to Enhance Time-Delay Neural Network Performance in Forecasting Exchange Rate Directions

  پدیدآورندگان: حمید رستگار، سید حسین ایرانمنش، فرهاد زیوری خرسند، سعید عبداللهی

  Hamid Rastegar, Seyed Hossein Iranmanesh, Farhad Zivari Khorsand, Saeed Abdollahi

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: Exchange rate, ANN, Markov model, SOM, Forecasting

   

 418. An Efficient and Optimal Algorithm for Solving the Sokolor Problem

  فﺎﻄﻌﻧا مﻮﻬﻔﻣ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺮﮕید یﻮﺳ زا و ﻦیﻣﺎﺗ هﺮیﺠﻧز رد و یﺮیﺬﭘ

  پدیدآورندگان: حسین اکبری پور، طاهر حکمت فر، الیپس مسیحی

  Hossein Akbaripour, Taher Hekmatfar, Ellips Masehian

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: Sokoban; Sokolo; Deadlocks;Heuristic; Search

   

 419. Modeling Uncertainty in Alliances: a Fuzzy MCDM Approach

  ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗیﻨﭼﮏﺴیر ﻦ ییﺎﻫﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺐیــﺳآ ﺶﻫﺎﮐ یﺮیﺬــﭘﺎﻣزﺎــﺳن،

  پدیدآورندگان: غلامعلی منتظر، حسین ابراهیمیان

  Gh. A. Montazer, H. Ebrahimian

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: Airline Industry, Alliances, Fuzzy Theory, Fuzzy AHP, Balanced Score card

   

 420. جایگاه مدیریت دانش در حیطه های علمی با استفاده از روش ها و مفاهیم علم سنجی

  پدیدآورندگان: حیدر نجفی رستاقی، محمد اقدسی

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی:

   

 421. و الگوریتم رقابت استعماری RFM خوشه بندی مشتریان بانک براساس مدل

  Bank customers clustering based on RFM model and Imperialist Competitive Algorithm

  پدیدآورندگان: حسین اثناعشری، نسیم غنبر طهرانی، ابوالفضل میرزا زاده

  Hossein asna ashari, nasim ghanbar tehrani, abolfazl mirzazadeh

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: خوشه بندی، ارزش دوره عمر مشتری، مدل آر.اف. ام، الگوریتم کا میانگین، الگوریتم رقابت استعماری

   

 422. رویکردی جهت تخمین کارایی بر اساس روش تحلیل پوششی داده‏ های تصادفی - فازی

  An Approach to Estimate Efficiency Based on Fuzzy Chance Data Envelopment Analysis Method

  پدیدآورندگان: آرش نوبری، امیرسامان خیرخواه، وحید حاجی پور

  Arash Nobari1, Amirsaman Kheirkhah2, Vahid Hajipour3,4

  موضوع: هوش مصنوعی، سیستم های خبره و مهندسی دانش

  کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، انعطاف‏پذیری، منطق فازی.Data envelopment analysis, Flexibility, Fuzzy logic.