1. ارائه الگوریتم آزادسازی لاگرانژ برای مسئله زمان بندی چند پروژهای با منابع محدود و تدارکات منابع مصرفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی پرچمی افرا - امیرسامان خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 9

2. ارائه الگوی داده کاوی با استفاده از قواعد دسته بندی برای تعیین مشتریان وفادار در باشگاه مشتریان بانک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سمیع زاده - شهلا زندی - مهکام محبی
تعداد صفحات مقاله: 9

3. ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله برش موجودی (مطالعه موردی: شرکت صنایع مس شهید باهنرکرمان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته غفاری - یاسمن اسدی - عزت ولی پور - علی سلاجقه
تعداد صفحات مقاله: 7

4. ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تسهیلات امدادرسانی در شرایط بحران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرمسعود سلطان زاده - وحید برادران
تعداد صفحات مقاله: 12

5. ارائه مدل زنجیره تأمین پایدار در صنعت نساجی با روش عملکرد-اهمیت و مدل سازی ساختاری تفسیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید عبدالله حیدریه - نسرین نیک افکار
تعداد صفحات مقاله: 8

6. ارائه مدل مکان یابی - تخصیص چند هدفه در زنجیره تأمین جهانی (مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه پایدار - مرضیه امینی رارانی - محمد سعید جبل عاملی
تعداد صفحات مقاله: 9

7. ارائه مدل پیش بینی خرابی دستگاه ها جهت بهبود فرایند سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی و قواعد انجمنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر مسلمی وایقان - سمانه جنیدی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 10

8. ارائه مدلی برای بهینه سازی توام زمان بندی تولید و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دوره ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - سمانه بابایی مراد - حامد فضل الله تبار
تعداد صفحات مقاله: 7

9. ارائه مدلی جهت بهبود مسئله وراثت پذیری گمشده به کمک ابزار یادگیری ماشین (موردکاوی: بیماری پوکی استخوان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نغمه وهابی انارکی - مهرداد کارگری - سید علی لاجوردی
تعداد صفحات مقاله: 8

10. ارائه و حل یک مدل مکان یابی نقاط انتقال و تسهیلات با درنظر گرفتن مکان و زمان تقاضا به صورت احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه سادات گلبویی موسوی - بهزاد بانکیان تبریزی
تعداد صفحات مقاله: 9

11. ارائه و پیاده سازی مدل ریاضی چند هدفه متعادل سازی خط مونتاژ (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام شادکام - فاطمه قویدل - ریحانه سادات گلبویی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8

12. ارائه چارچوبی برای ارزیابی شایستگی های داوطلبان پست های مدیریتی در سازمان های دولتی و رتبه بندی آنها با استفاده از روش EDAS (مطالعه موردی: پست مدیریت منابع انسانی دانشگاه بجنورد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین کریمی - علی سیفی
تعداد صفحات مقاله: 7

13. ارائه یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره و مدلسازی ریاضی برای انتخاب تامین کننده پایدار صنایع غذایی و تخصیص سفارش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناعمه زرین پور - محدثه علیائی
تعداد صفحات مقاله: 8

14. ارائه یک رویکرد پیشگیرانه به منظور مدیریت ریسک های عرضه در یک زنجیره تامین انعطاف پذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرمحمد باقری راد - بابک جوادی
تعداد صفحات مقاله: 8

15. ارائه یک زنجیره تأمین چابک در قالب یک مدل چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهاره ذهبی - میلاد خیرخواه قه - عبدالله آقائی
تعداد صفحات مقاله: 12

16. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار نفت خام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا قطعی - ناعمه زرین پور
تعداد صفحات مقاله: 7

17. ارائه یک مدل بهینه سازی چند هدفه گردش شغلی به منظور حداقل کردن بار ارگونومیکی فیزیکی، روحی و روانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود اقتصادی فرد - نسیم رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7

18. ارائه یک مدل ریاضی برای لجستیک معکوس وسایل نقلیه اسقاطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید علی فنائی - ناعمه زرین پور
تعداد صفحات مقاله: 7

19. ارائه یک مدل نوین تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت پرشین پلاست اسپادانا)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میترا فروزنده هفشجانی - حسام شیدپور - حسن زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11

20. ارائه یک نمودار کنترل برای پایش پروفایل های خطی چندگانه چندمتغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آتوسا جواهری - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 8

21. ارایه مدل مکانیابی تسهیلات برای طراحی شبکه جهانی زنجیره تأمین حلقه بسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سالار بابایی - علیرضا حمیدیه
تعداد صفحات مقاله: 8

22. ارزیابی عملكرد كاركنان مبتنی بر فرآیند برنامه ریزی راهبردی، نظریه داده بنیاد و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی نیکوئی - مقصود امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

23. استفاده از شبیه سازی کامپیوتری به منظور بهبود فرایندهای اداره کتابخانه و اسناد مرکزی دانشگاه یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده زهرا موسوی - مجید شخصی نیائی
تعداد صفحات مقاله: 7

24. اصلاح الگوی تقاضا کاذب در سیستم های توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور با مدل کنترل بازخوردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصباح الدین سلامی
تعداد صفحات مقاله: 11

25. الویت بندی تجهیزات جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره: مطالعه موردی شرکت فولاد زرند ایرانیان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا حسین زاده خوشابی - محسن زمانی - حمید بازرگان هرندی
تعداد صفحات مقاله: 8

26. انتخاب بهینه ی پورتفولیو پروژه ها با در نظر گرفتن وابستگی میان آنها به کمک مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا ادیبی - علی بزرگی امیری - حمیدرضا ادیبی
تعداد صفحات مقاله: 9

27. اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تأمین سه مرحله ای با بیش از یک محصول و بررسی ارتباط اثر شلاق چرمی با پیش زمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه قربانی - کاوه محمد سیروس
تعداد صفحات مقاله: 8

28. اولویت بندی امدادرسانی در هنگام زلزله با استفاده از رویکرد دوفاز ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام شادکام - مهدیار چراغچی
تعداد صفحات مقاله: 9

29. اولویت بندی ریسک با استفاده از رویکردهای داده محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیار استادی - روژین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 11

30. اولویت بندی و بهینه سازی سیستم تأمین انرژی با توجه به مفهوم انرژی خالص صفر، مطالعه موردی: دانشگاه یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حکیمه همتی پور - محمدصالح اولیا - محمدمهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 9

31. بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل: مطالعه موردی درشرکت بیمه ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین نظری پور - محمد بخششی
تعداد صفحات مقاله: 11

32. بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر وفاداری و تعداد مشتری درصنعت فناوری اطلاعات- رویکرد پویایی شناسی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیددانیال بیدگلی - محمدصالح اولیا - محمدتقی عیسایی
تعداد صفحات مقاله: 7

33. بررسی تأثیر کووید- 19 بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام، طلا و ارز با تاکید برمعیارهای ارزش در معرض ریسک و پناهگاه امن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه السادات موسوی - عباسعلی جعفری ندوشن - مجتبی غلامی حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 8

34. بررسی تیپ های شخصیتی کارآفرینان در ایران بر اساس تیپ شناسی MBTI

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رومینا حسینقلی زاده - پرستو محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

35. بررسی رابطه بین بازدهی سهام و ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرمحمد ملکی - احسان حاجی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

36. بررسی نقش سیاست های دولت ایران بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین اشتراک نشریات جهت افزایش رفاه اجتماعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر عمادآبادی - ابراهیم تیموری - میرسامان پیشوایی
تعداد صفحات مقاله: 15

37. بررسی و تحلیل ایجاد هنجارهای همکاری و مخرب بودن در فضای آزمایشگاهی به کمک تئوری بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا آقاخانی - پارمیدا پورمند
تعداد صفحات مقاله: 7

38. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در خرید آنلاین در تجارت الکترونیک جهت تعیین قیمت پویای کالاها و خدمات با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید بهنام حیدری - حسن جعفریانی - حسین کریمی - خالد محی الدین
تعداد صفحات مقاله: 11

39. بررسی و مقایسه ی دو ناحیه ی کنترل جدید برای توزیع گامای دو متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهره انعامی - حمزه ترابی - سید تقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 7

40. بررسی پویای سهم بازار خدمات اینترنت پرسرعت مخابرات استان هرمزگان و شبیه سازی شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت عملکرد آن بوسیله روش پویایی شناسی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد غفورنیا - شریفه قویدل جنبه سرایی
تعداد صفحات مقاله: 13

41. برنامه ریزی توالی عملیات در فضای ابری با در نظرگرفتن اشتراک سیستم های لجستیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا حمزه لویان - محمود هوشمند - امید فتاحی ولیلایی
تعداد صفحات مقاله: 10

42. برچسب گذاری غیرنظارت یافته برای روش های تشخیص داده های خارج از کنترل نظارت یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اباذری - سید تقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 8

43. بهبود برآورد بار بلند مدت به روش تلفیق رگرسیون با متغیر فازی و شبکه عصبی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوذر دانشی دهج - حسن خادمی زارع - محمدحسین ابویی
تعداد صفحات مقاله: 7

44. بهبود دقت پیش بینی خطر بیماری پرفشارخون بر مبنای تغییرات ژنتیکی با استفاده از روش های یادگیری ماشین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی لاجوردی - مهرداد کارگری - مریم السادات دانشپور - مهدی اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 11

45. بهبود زمان بندی در مسأله مکان یابی و برنامه ریزی جرثقیل های سقفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیانا صهبا - قاسم مصلحی - محمد رئیسی نافچی
تعداد صفحات مقاله: 8

46. بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد صالح اولیا - مهسا سرداری محولاتی - عماد اولیا
تعداد صفحات مقاله: 8

47. بهینه سازی سود، ریسک و سطح سرویس در طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با درنظر گرفتن مکانیابی تسهیلات رقابتی تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه لوائی - مجید رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 9

48. بهینه سازی قیمت گذاری بر اساس مکان-زمان در برنامه های اشتراک سفر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مانا مس کار - شیرین اصلانی - محمد مدرس یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8

49. بهینه سازی مسیر حرکت کشتی های کانتینری با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صادق شریفی - سید فرزاد حسینی - حسن زارعی
تعداد صفحات مقاله: 12

50. بهینه سازی هزینه های سیستم كنترل موجودی شبكه خودپردازهای بانك با استفاده از رویكرد شبیه سازی گسسته پیشامد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد خلیلی - مریم امینی - محمدجواد ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

51. بهینه سازی همزمان موجودی، قیمت و زمان تدارک در زنجیره تامین متمرکز دو تامین کننده و یک خرده فروش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثنا آقازاده - حمید مشرقی - آرش نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 8

52. بهینه سازی چند هدفه در برنامه ریزی درمان برای پرتودرمانی با شدت تنظیم شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم سلگی - هیبت اله صادقی - هیرش گل پیرا
تعداد صفحات مقاله: 8

53. بهینه سازی چندهدفه مقید سبد پروژه ها: موردکاوی ستاد ویژه حمایت از فناوری نانو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش پوررضایی - سیدحسن قدسی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

54. تاثیر هم راستایی استراتژیک جذب دارایی ها بر انتقال دانش به صنعت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم اسلامی - فرشاد قادری
تعداد صفحات مقاله: 9

55. تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در یک فروشگاه خرده فروشی با استفاده از داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس ابوئی مهریزی - محمدصالح اولیا - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات مقاله: 7

56. تجزیه و تحلیل و معرفی راهکارهای عملی پدیده فرار مغزها با استفاده از پویایی های سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر شهسواری پور - سامان غفوری - بهزاد پری زاد
تعداد صفحات مقاله: 10

57. تجزیه و تحلیل کلان داده و مدیریت دانش: بررسی تاثیر آن بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی نامدارزادگان - علیرضا حمیدیه - محبوبه پراک ساری خانبگلو
تعداد صفحات مقاله: 8

58. تحلیل اثر چابکی سازمان بر مزیت رقابتی پایدار در زنجیره تامین (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هما درودی - امیرعلی کشمیری
تعداد صفحات مقاله: 14

59. تحلیل اثرات ویروس کووید- ۱۹ بر اقتصاد ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نفیسه قضاوی - ناصر صفایی - آوا سرآبادانی - ایوب قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 14

60. تحلیل تاب آوری مالی شرکت ها با استفاده از مدل مربع مالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه قره داغی - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 8

61. تحلیل راهبردی چالش های فنی کلان داده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر پهلوانی - مهدی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 9

62. تحلیل مدیریت ریسک در شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ملیکا اخلاقی - فاطمه حقیری
تعداد صفحات مقاله: 7

63. تخمین ماتریس تقاضای سفر شهری با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط سنسورهای مکان یابی خودکار خودرو مبتنی بر GPS و شمارشگر وسایل نقلیه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه قربانی - سید نادر شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 8

64. تسری برنامه ریزی استراتژیک به فرآیند مدیریت بودجه ریزی سبد پروژه ها در شرکت های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت موننکو ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مارال محقق منتظری
تعداد صفحات مقاله: 8

65. تشخیص نوع مغز استخوان ها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خودآغاز استوار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود شهرابی - امیرحسین امیری - حمید رضا سلیقه راد - صدیقه غفرانی
تعداد صفحات مقاله: 7

66. تشکیل شبکه ژن- صفت برای کشف ارتباط بین فاکتورهای خطر بیماری پرفشاری خون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سوزان کریمی - مهرداد کارگری - سید علی لاجوردی
تعداد صفحات مقاله: 7

67. تعیین ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت در انتخاب پروژه های شش سیگما با استفاده از تئوری دایگراف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر شهسواری پور - سجاد رحیمی آشجردی - بهزاد پری زاد
تعداد صفحات مقاله: 12

68. تعیین و ارزیابی معیارهای موثر برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان همدان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه مسیحی - امین فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 7

69. توسعه نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مبین همتی - امیرحسین امیری - زهرا جلیلی بال
تعداد صفحات مقاله: 8

70. توسعه ی داده - محور یک سیستم طبقه بند قاعده - محور فازی جهت استخراج ساختار تصمیم مشتری در مدل سازی انتخاب برند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شاهرخ اسدی
تعداد صفحات مقاله: 8

71. توسعه یک طبقه بند یادگیری جمعی برپایه ماشین های بردار پشتیبان جهت مدل سازی رویگردانی مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شاهرخ اسدی - نگین گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 8

72. توسعه یک مدل طبقه بندی مبتنی بر ترکیب خبرگان و یادگیری عمیق برای تشخیص بیماری قلبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شاهرخ اسدی - حمیدرضا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 7

73. حداقل سازی مصرف انرژی و زمان دیرکرد در مسئله زمان بندی جریان کارگاهی جایگشتی بدون انتظار با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرجان مجیدی - فاطمه گلمحمدی - جواد بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 7

74. حل سیستم معادلات غیرخطی با بهره گیری از الگوریتم مبتنی بر توزیع گاوسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 7

75. حل مساله برنامه ریزی تولید سلولی با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه قندی بیدگلی - مرضیه نقدی دورباطی
تعداد صفحات مقاله: 16

76. دستیابی به همترازی عملکرد از مجرای ساختار تولید غیر متمرکز (توزیع شده)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیل جمشیدی - سعید رضائی
تعداد صفحات مقاله: 9

77. رتبه بندی فروشگاه های اینترنتی با استفاده از رویکرد Fuzzy-SWARA و روش ARAS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عادل پورقادر چوبر - محسن کبیریان دهکردی - مهدی علی بخشی - شیدا قاسمی آغچی بدی
تعداد صفحات مقاله: 10

78. رتبه بندی واحدهای نگهداری و تعمیرات شرکت سیمان فارس با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباسعلی جعفری ندوشن - حیدر تیموریان - علی رنجبر جورگی
تعداد صفحات مقاله: 7

79. رقابت دو خرده فروش تحت سیاست برگشت کالا با در نظر گرفتن اختلال تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما رحمانی - انور محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

80. رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری محصولات جدید و بازگشتی در زنجیره تامین حلقه بسته تخفیف محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد رجب زاده - مرتضی راستی برزکی
تعداد صفحات مقاله: 8

81. زمان بندی هاب انرژی چندگانه با شرایط عدم قطعیت تقاضا و استفاده از تجهیزات ذخیره گر و پشتیبان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره شاکری کبریا - پرویز فتاحی - مصطفی ستاک
تعداد صفحات مقاله: 10

82. زمان بندی و مسیریابی سبز در تولید با ماشین های موازی غیر مرتبط با استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان فهیمی - امیر سامان خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 7

83. زمان بندی چند هدفه پرستاران بر پایه ترجیحات ماهانه و حجم کاری متعادل (مطالعه موردی بیمارستان بوعلی همدان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب رحیمی - جواد بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 8

84. زمان بندی گروهی بیماران همودیالیز با در نظر گرفتن ترجیحات بیمار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جلیل هادیان - قاسم مصلحی - محمد رئیسی نافچی
تعداد صفحات مقاله: 8

85. زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع در کارخانه های متحرک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد حسین مهدوی - رضا رمضانیان
تعداد صفحات مقاله: 8

86. شبیه سازی برنامه ریزی قرار ملاقات بیماران با تمرکز بر بیماران سرزده و کم حوصله

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آیدا فرشیدفر - یلدا کاتبی - علی دنیوی
تعداد صفحات مقاله: 8

87. شبیه سازی سه فازی سیستم تولید کارکارگاهی پویا با در نظر گرفتن وسایل خودکار هدایت شونده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن کیان - هادی عبداله زاده سنگرودی - مهدی رنجبر بورانی
تعداد صفحات مقاله: 8

88. شناسایی و ارزیابی ریسک ها در فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مرادی گوهره - احسان منصوری - احمد ادیبی
تعداد صفحات مقاله: 8

89. شناسایی و اولویت بندی راهبردهای یک شرکت مشاوره ای با ترکیبی از رویکردهای سوات و تصمیم گیری چند معیاره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مروا موسوی - محسن رضائی
تعداد صفحات مقاله: 6

90. شناسایی و اولویت بندی رفتارهای مطلوب مصرف کننده ایجادشده در اثر فعالیت های بازاریابی گیمیفیکیشن با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پری احدی - فاطمه علیزاده - الیزابت کادنی
تعداد صفحات مقاله: 9

91. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: کارخانه ذوب و ریخته گری یزد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد خیاط سرکار - محمد صالح اولیا - محمد علی وحدت زاد - فرزاد جوهری نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 15

92. شناسایی و رتبه بندی شاخص های کلیدی موثر بر عملکرد زنجیره تأمین الکترونیکی صنایع لبنی بر پایه چابکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهرام نهری - حمزه امین-طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 8

93. شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر در انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک توسط رویکرد ترکیبی SWOT و QSPM، تصمیم گیری چند معیاره فازی و تابع مطلوبیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیما جوانمرد - محمدحسین امینی - تهمینه الداغی
تعداد صفحات مقاله: 8

94. طراحی جدید شبکه زنجیره تامین حلقه بسته دارویی؛ مطالعه موردی کشور ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن دری کفرانی - علی شاهنده نوک آبادی
تعداد صفحات مقاله: 10

95. طراحی شبکه امداد خدمات فوریت های پزشکی تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا سادات سیدزاده قمی - محمد سعید جبل عاملی - سعید یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 12

96. طراحی شبکه زنجیره تأمین استوار خدمات فوریت های پزشکی و سیستم های پشتیبان امدادی تحت اختلال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا سادات سیدزاده قمی - محمد سعید جبل عاملی
تعداد صفحات مقاله: 14

97. طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ماسک توسط مدل سازی ریاضی و رویکرد بهینه سازی چندهدفه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا گلی - کامران کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 8

98. طراحی مدل یکپارچه و دادهمحور به منظور پیش آگاهی سکته مغزی بر مبنای الگوریتم های داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهیار نجاریان - سجاد زراعت کار
تعداد صفحات مقاله: 8

99. طراحی و انتخاب بهترین چیدمان ماشین آلات با استفاده از رویکرد تلفیقی EDAS و BWM ،Fuzzy DEMATEL به همراه مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل علی نژاد - محمد محزون
تعداد صفحات مقاله: 8

100. طراحی یک مدل دینامیکی و ارائه سیاست هایی جهت بهبود عملکرد دانشگاه با رویکرد پویایی شناسی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد غفورنیا - شریفه قویدل جنبه سرایی
تعداد صفحات مقاله: 14

101. قیمت گذاری و تعیین درجه سبز بودن محصول در زنجیره های تامین رقیب با در نظر گرفتن دخالت دولت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی نوروزی فصیح - انور محمودی
تعداد صفحات مقاله: 7

102. مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه و چند دوره ای برای انتخاب سبد پروژه های ساخت با درنظر گرفتن عوامل پایداری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا جلیلی بال - سید میثم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8

103. مدل بهینه سازی یکپارچه توزیع و تحویل سفارش دارو در داروخانه آنلاین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا آقاخانی - محمود هوشمند - پارمیدا پورمند
تعداد صفحات مقاله: 12

104. مدل سازی و حل مساله برنامه ریزی تولید انباشته و زمان بندی با در نظر گرفتن ضایعات حاصل از برش در کارخانه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد عرفان رستمی - امیرسامان خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 12

105. مدل طراحی شبکه امداد یکپارچه برای برنامه ریزی حمل و نقل تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهلا یادگاری - بابک جوادی
تعداد صفحات مقاله: 8

106. مدل همکاری های فناورانه در تحقیق و توسعه خودرو: پلتفرم سخت افزاری مشترك

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی کرامتی - عباس طلوعی اشلقی - مسعود شباب
تعداد صفحات مقاله: 13

107. مدل یکپارچه زمان بندی و برنامه ریزی تدارکات پروژه با در نظر گرفتن زمان های تحویل تامین کنندگان تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو جهانگیرزاده - سید میثم موسوی - محسن رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

108. مدلسازی پایداری اقتصادی زنجیره تامین محصولات کشاورزی با شبیه سازی عامل بنیان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حاجی میرزاجان - محمد علی وحدت - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 9

109. مدلی جهت انتخاب ترکیب بهینه پیمانکاران در مناقصات پروژه های جامع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی اسبقی آقاکندی - سید مهدی سجادی فر
تعداد صفحات مقاله: 8

110. مروری بر ادبیات مدل های تلفیقی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و نمودارهای کنترل کیفیت آماری: ارایه یک طبقه بندی موضوعی جدید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی پورغریب شاهی - یاسر صمیمی - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 12

111. مسئله انتخاب تأمین کننده در فروشگاه های زنجیره ای بر اساس ضوابط توسعه پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی جعفری - هاشم وحدانی - حسین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 9

112. مساله بیشترین جریان در شبکه های پویا تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ملیحه نیک سیرت
تعداد صفحات مقاله: 7

113. مساله زنجیره تامین وفاداری ائتلافی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی مشتریان، رویکرد حل: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سمیع زاده - شهلا زندی
تعداد صفحات مقاله: 13

114. مساله هاب مرکز سلسله مراتبی برای محصولات فاسد شدنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا عیدی - پریا وزیری
تعداد صفحات مقاله: 8

115. معرفی تابع مطلوبیت اصلاح شده برای بهینه سازی مسائل چندهدفه در بخش کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا نباتچیان - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 8

116. مقایسه ی دو خط مشی متفاوت تخصیص پویای منابع انسانی در شرایط عدم قطعیت (مطالعه ی موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سروش پری دخت - حسین نقابی - عبداله ریحانی یساولی
تعداد صفحات مقاله: 10

117. مکان یابی و برنامه ریزی حمل و نقل در بندرخشک با در نظر گرفتن اثرات دموراژ و دتنشن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقداد عسکرزاده شاهی - سید محمد جواد میرزاپور آل هاشم
تعداد صفحات مقاله: 10

118. مکانیابی - مسیریابی - موجودی در شبکه زنجیره تأمین برای محصولات فاسدشدنی با محدودیت های فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساناز شهریاری - امیرسامان خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 7

119. نمودار کنترل پذیرش برای پایش فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمراد جعفریان نمین - محمد صابر فلاح نژاد - رضا توکلی مقدم - علی سلماس نیا
تعداد صفحات مقاله: 8

120. پارامترهای تأثیرگذار در طراحی و اجرای تغذیه مجموعه ای یا کیتینگ در خط مونتاژ خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر دهقان - جواد والی - محمد مهدی دقیق
تعداد صفحات مقاله: 7

121. پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس مطلبی - محمد صالح اولیا - امیر حسین امیری - محمد صابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8

122. پایش هم زمان شاخص ها در پروژه های عمرانی به کمک نمودار کنترل چند متغیره ناپارامتریک من ویتنی وزن دار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شروین اسدزاده - عاطفه مهاجر
تعداد صفحات مقاله: 8

123. پیش بینی خرابی با رویکرد ترکیبی GA-SVM (مطالعه موردی توربین نیروگاه ارومیه)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد تجدد - شکیبا خادم القرانی
تعداد صفحات مقاله: 7

124. پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس خداترس - محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 7

125. پیش بینی گسترش کویید 19 در ایران با استفاده از مدلسازی پویایی های سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیاوش صالحی - امیر شفیعی - مسعود مکاری قهرودی
تعداد صفحات مقاله: 12

126. چارچوب شناسایی و اولویت بندی بخش های مهم برای نگهداری و تعمیرات در نت مبتنی بر قابلیت اطمینان با فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP و PROMETHEE (موردمطالعه: سیستم اسپری تحت فشار سالن رنگ خودرو)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد مقصودی - ناصر داوودی - مقصود امیری
تعداد صفحات مقاله: 17

127. کاهش هزینۀ تامین قطعات یدکی خودروهای امدادی با استفاده از VRP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل شفائی - محمدرضا اکبری جوکار
تعداد صفحات مقاله: 8

128. کمینه کردن تعداد برنامه های نورد و تعداد دسته های ریخته گری معادل با هر مقدار تقاضای منحصر به فرد در کارخانه فولادسازی با فن آوری تولید پیوسته کلاف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا رجبی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 8

129. یک رویکرد کمی برای اندازه گیری پیشرفت پروژه با درنظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهناز شیخ سفلی - سید میثم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7

130. یک ساختار ترکیبی هوشمند به منظور بهبود دقت پیش بینی در بازارجهانی فلزات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگار بختیاروند - مهدی خاشعی
تعداد صفحات مقاله: 10

131. یک مدل برنامه ریزی امکانی استوار دوهدفه برای مسیریابی و زمان بندی مجدد پرواز شرکت های هواپیمایی تحت اختلال و عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خلیل الله معمارزاده - محمد فلاح - حامد کاظمی پور - بابک فرهنگ مقدم
تعداد صفحات مقاله: 12

132. یک مدل دو-مرحله ای مکان یابی-مسیریابی برای طراحی زنجیره تأمین معکوس در جمع آوری ضایعات دارویی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پارمیدا پورمند - دین محمد ایمانی - سینا آقاخانی
تعداد صفحات مقاله: 11

133. یک مدل چندهدفه جدید برای مکان یابی حسگر برای برآورد جریان ترافیکی در شبکه حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه وحدت دربند - فرناز هوشمند خلیق - سیدعلی میرحسنی
تعداد صفحات مقاله: 8

134. A Model to Determine the Most Important Criteria in Green Supply Chain Using Multi-Branch Fuzzy Decision Making

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Aarabi - AmirAli Abbasi
تعداد صفحات مقاله: 6

135. A Stackelberg game model for optimizing price, service level and inventory decisions in Vendor Managed Inventory system

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare Mehrjerdi - Hasan Khademi Zare - Mohammad Bagher Fakhrzad
تعداد صفحات مقاله: 8

136. A Systems Approach to Improve the Contents of a Contract by Modularizing a Contract’s Information Flow Architecture in EPC Projects: A Unique Application of Design Structure Matrix

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Hosein Iranmanesh - Ali Mollajan - Masoud Mokari Qohroudi
تعداد صفحات مقاله: 13

137. A Three-Echelon inventory allocation and Supplier and Distribution Center location in Uncertain Environment with Considering Transportation Co2 Emission

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sepideh Aghajani - Reza Samizadeh
تعداد صفحات مقاله: 9

138. A biobjective bilevel model for green Uncapacitated Facility Location Problem Under Customer order Preferences

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Razieh Keshavarzfard
تعداد صفحات مقاله: 8

139. A comparison between different classification algorithms for predicting metastasis in breast cancer patients

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Payam Mahmoudi - Arman Behnam
تعداد صفحات مقاله: 9

140. A mathematical programming model for facility layout planning to optimize accessibility

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdy Morady Gohareh - Ehsan Mansouri - Seyyed Mohammadreza Hosseininasab
تعداد صفحات مقاله: 6

141. A new approach to reduce transportation costs of petroleum products using the concept of Swap: A case study of Mazut distribution network

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Atefeh Angiz - Mehdi Keramatpour
تعداد صفحات مقاله: 8

142. A two-stage multi-objective project selection regarding social welfare and risk optimization factors in BOT type projects: a case study in road construction industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Zakhirehkar Sahih - Mehrsa Mashhadi - Yekta Amirkhalili
تعداد صفحات مقاله: 8

143. An Innovative Approach to Study Project Contracts Management as an Initial and Necessary Phase for Project Management (Case Study of "Dena Holding")

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iman Naderi - Maryam Ashrafi - Abbas Afrazeh
تعداد صفحات مقاله: 7

144. An Optimization Model to Dynamic Partial Ridesharing Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zahra Dastani - Hamidreza Koosha - Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 7

145. Choosing Appropriate Pricing Strategies For Technology-based Products: A Real Option Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nazanin Talebolfakhr - Seyed Babak Ebrahimi - Donya Rahmani
تعداد صفحات مقاله: 7

146. Coordinating aerial resources and ground crews as the expendable and nonexpendable resources in fire suppression operations

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Asudeh Shahidi - Reza Ramezanian - Shahrooz Shahparvari
تعداد صفحات مقاله: 9

147. Customer Relationship Management: Bayesian-Based Xgboost Customer Churn Prediction and Model Interpretability

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Mohammad Sina Mirabdolbaghi - Erfan Hassannayebi
تعداد صفحات مقاله: 10

148. Designing supply chain network with discount policy and specific price-dependent demand function

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Faeze Haghgoo - Masoud Rabbani - Amir Aghsami
تعداد صفحات مقاله: 7

149. Dynamic Data Analytics for Operations Control in Smart Logistics using Internet of Things

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Fazlollahtabar
تعداد صفحات مقاله: 7

150. Employee attrition prediction using ensemble learning algorithms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mostafa Mahmudiyan - Kazim Fouladi-Ghaleh
تعداد صفحات مقاله: 7

151. Energy-Aware Production Scheduling of Continuous Slurry Ball Mills in Tile Industries with Stirring Time Consideration

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Asefe Forghani - Mohammad Mehdi Lotfi - Mohammad Ranjbar - Ahmad Sadegheih
تعداد صفحات مقاله: 10

152. Evaluation and Selection Suppliers: An Integrated Method Using Analytical Network Process, Taguchi Loss Function, And Multi-Choice Goal Programming Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Sheikhalishahi - Talie Sheikholeslami - Soroush Sabaei - Amir Hossein Radman-Kian
تعداد صفحات مقاله: 10

153. Expiration date-based pricing and inventory control under network externality

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahmud Vahdani - Zeinab Sazvar
تعداد صفحات مقاله: 8

154. Exploration versus Exploitation in Assortment Optimization with Limited Inventory and Substitutable Demand

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Omid Arhami - Shirin Aslani - Masoud Talebian
تعداد صفحات مقاله: 7

155. Fuzzy Best-Worst Multiple Criteria Decision Making Method for Selection of Membrane in H2/O2 PEM Fuel Cells

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maryam Oroujzadeh - Mohammad Ali Nikouei - Shahram Mehdipour-Ataei - Maghsoud Amiri
تعداد صفحات مقاله: 8

156. HSE units’ performance measurement: a hybrid model of decision making and data envelopment analysis approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Zakhirehkar Sahih - Mehdi Keramatpour - Mehran Mahdavi
تعداد صفحات مقاله: 7

157. Homogeneousness and Density-based Cluster Validity Index

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sajjad Rahmani - Seyed Taghi Akhavan Niaki
تعداد صفحات مقاله: 8

158. Instagram Usage as a Marketing Platform: A Case Study about the Effects of Organizing Global Entrepreneurship Week Events through Instagram Platform in an Iranian Firm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Reza Rajaeilak - Mohammad Reza Namjoo - Roya Asadi
تعداد صفحات مقاله: 7

159. Integrated model of maintenance planning, production and economic design of chi-square control chart in deteriorating production processes

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Mohammad Hadian - Hiwa Farughi - Hasan Rasay
تعداد صفحات مقاله: 9

160. Integrating PSO-GA with ANFIS for predictive analytics of Confirmed cases of COVID-19 in Iran

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir Eshaghi Chaleshtori - Abdollah Aghaie
تعداد صفحات مقاله: 18

161. Interval Scale Data in DEA: Some concepts

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nasim Nasrabadi
تعداد صفحات مقاله: 6

162. Investigating the relationship between human and machine factors in the interactive decision-making process

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abdollah Arasteh
تعداد صفحات مقاله: 7

163. Investigation of behavioral factors in supply chain contracts using a multinomial logit model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Rozhin Sharifi - Hamideh Razavi - Ehsan Elahi
تعداد صفحات مقاله: 10

164. Lean, green and agile factors prioritization in launching a new product using a fuzzy VIKOR approach in food supply chain: a case study in a dairy production company

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hesam Nojavan - Amin Zakhirehkar Sahih - Behnaz Parvini - Mehdi Keramatpour
تعداد صفحات مقاله: 8

165. Maintenance Supplier Selection: Evaluating the Effect of Maintenance and Sourcing Strategies

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Sheikhalishahi - Erfan Atri - Amir Hossein Radman-Kian - Soroush Sabaei
تعداد صفحات مقاله: 11

166. Modeling Financial Resilience in Commercial Banks using Multinomial Logistic Regression

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hojat Rezaei Soufi - Akbar Esfahanipour
تعداد صفحات مقاله: 8

167. Optimization of Coupling Event in Passenger Transportation Systems of Airports by Axiomatic Design Principles: A unique Metaheuristic-based Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Hosein Iranmanesh - Reza Reza Tavakkoli-moghaddam - Ali Mollajan - Masoud Mokari Qohroudi
تعداد صفحات مقاله: 18

168. Optimizing Block Stacking Operations with Multiple SKUs: A Discrete-Event Simulation Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir Hossein Sadeghi - Sadjad Khalesi - Erfan Hassannayebi
تعداد صفحات مقاله: 8

169. Passenger flow prediction of subway systems utilizing TSK fuzzy modeling based on Gustafson-Kessel Possibilistic c-Means Clustering approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zahra Saghian - Akbar Esfahanipour - Behrooz Karimi
تعداد صفحات مقاله: 7

170. Project Portfolio Selection and Scheduling Under Uncertainty Conditions with Consideration of Reinvestment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Maleki - Mohammadreza Nasiri Boroujeni - Abdollah Aghaei - Fatemeh Sabzi Abyaneh
تعداد صفحات مقاله: 7

171. Provide a mathematical model to integrate location and routing decisions and control supply chain inventory with electric vehicles

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Elahe Molaei - Mirzapour Al-e-hashem S.M.J
تعداد صفحات مقاله: 8

172. Robust design for facility layout problem in cellular manufacturing systems with uncertain demand

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad H. Doroudyan - Arzhang Khoshghalb
تعداد صفحات مقاله: 9

173. Solving A bi-objective Bid / No Bid Decision Making Model Using Fuzzy Goal Programming Method

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sina Masoumzadeh - Alireza Bashari Movahed
تعداد صفحات مقاله: 8

174. Stock Market Prediction in the Presence of Coronavirus Crash

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamidreza Adibi - Mahnaz Karimpour - Ahmad Nabizade
تعداد صفحات مقاله: 9

175. Study of co-authorship network of papers in all sessions of IIIEC Conference

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehrdad Maghsoudi - Sajjad Shumaly
تعداد صفحات مقاله: 14

176. Supplier evaluation and selection using a two-stage decision making model in perishable food supply chain: A case study in a dairy production company

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hesam Nojavan - Amin Zakhirehkar Sahih
تعداد صفحات مقاله: 8

177. The Transfer Point Location Problem with Two Facilities and Stochastic Demand: A chance constrained programming approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zahra Ghorbani - Behzad Bankian Tabrizi
تعداد صفحات مقاله: 7

178. Type-2 interval fuzzy best-worst method for ranking the criteria of the green-agile supplier selection problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sina Nayeri - Zeinab Sazvar - Jafar Heydari
تعداد صفحات مقاله: 7

179. Weighted SVM-ARIMA hybrid model for financial time series forecasting

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1399
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Khashei - Zahra Hajirahimi
تعداد صفحات مقاله: 8