1. آنالیز مدیریت ریسک پروژه به روش FMEA بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردی پروژه ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سحر خواجه سعیدی - مریم اشرفی
تعداد صفحات مقاله: 10

2. آنتروپی ابزاری برای اندازه گیری کمی پیچیدگی در سیستم مدیریت کنترل پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم فرحزادی - مرتضی باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 12

3. اثر تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر بعد حکمرانی خوب (مورد کشورهای در حال توسعه منتخب)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید دهقان خاوری
تعداد صفحات مقاله: 7

4. اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های ترتیبی جراحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رمضان خسروی - محمدصالح اولیاء - محمدصابر فلاح نژاد - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

5. ارائه مدلی چند هدفه جهت مدیریت موجودی زنجیره تامین یکپارچه سه سطحی چند محصولی با در نظر گرفتن انبار مرکزی و تقاضای احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامین صادقیان - سیدمحمدحسن حسینی - مجید کرم زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

6. ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر روش های DEMATEL ،ANP و Evidence برای مکان یابی بهینه محل احداث تسهیلات تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شرکت نفت سازه قشم)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد بهره مند - محمدعلی آقاکثیری
تعداد صفحات مقاله: 13

7. ارایه الگوی سنجش رضایت مندی وفاداری مشتریان در سازمانهای خدماتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی مدلسازی معادلات ساختاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا قاضی وکیلی - معصومه زینال نژاد - وحید اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 11

8. ارایه الگویی برای کمی سازی الزام غیرکارکردی ساخت پذیری محصول در فاز طراحی مفهومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه اسکندری - مهدی کرباسیان
تعداد صفحات مقاله: 11

9. ارایه الگویی جهت ترسیم نقشه راه تکنولوژی محصول جدید (موردکاوی: یک سازمان تولیدی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدرضا مغیث - محسن چشم براه - مهدی کرباسیان
تعداد صفحات مقاله: 12

10. ارایه تعریف بافر منبع در زنجیره بحرانی پروژه برای زمانبندی پروژه در شرایط عدم اطمینان در زمان فعالیت ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی مرادی - شهرام شادرخ سیکاری
تعداد صفحات مقاله: 9

11. ارایه رویکرد ترکیبی FAHP TOPSIS فازی جهت انتخاب تامین کننده پایدار (مطالعه موردی شرکت پلی اورتان ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدامیرحسین بذرگری - رضا شهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 8

12. ارایه رویکرد فازی جدید جهت محاسبه تحلیل نرخ ریسک در صنعت بیمه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم کاردگر - فرهام سلیمانی - فهیمه فارغ
تعداد صفحات مقاله: 9

13. ارایه رویکردی استوار برای مساله بالانس توالی خط مونتاژ رباتیک شکل با درنظر گرفتن خرابی ربات ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا صبحی شجاع - پروانه سمویی
تعداد صفحات مقاله: 13

14. ارایه رویکردی ترکیبی به منظور مدیریت سبد فرآیندهای کسبوکار تحت عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بابک حجی - سیدمهدی جلالی
تعداد صفحات مقاله: 13

15. ارایه رویکردی جدید با تاکید بر شرایط واقعی به منظور حل مسیله زمان بندی ماشین های موازی غیرمرتبط با لحاظ کردن عدم دسترسی ناشی از نگهداری تعمیرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فردین احمدی زر - شهناز کریمی - جلال تاجی
تعداد صفحات مقاله: 8

16. ارایه رویکردی مبتنی بر استقرار کارکردهای کیفیت (QFD) فرآیند تحلیل شبکه (ANP) برای انتخاب سبد پروژه ها (همراه با مطالعه موردی واقعی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا قلعه امام قیسی - سیدفرید قنادپور
تعداد صفحات مقاله: 11

17. ارایه رویکردی مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری جهت حل مساله زمانبندی حمل نقل سفارشات در زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تعیین تخصیص همزمان مشتریان به تامین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بنت الهدی کبیری رهنی - سیدمحمد حاجی مولانا - ایمان نعمت اللهی
تعداد صفحات مقاله: 10

18. ارایه رویکردی نوین برای ساخت مسیر در شبکه های گسسته با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد عباسیان جزی - یحیی زارع مهرجردی - محمدمهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 10

19. ارایه مدل استراتژیک به منظور توسعه ناوگان خودروهای اشتراکی در صنعت گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلی نیک پور - بابک رضایی
تعداد صفحات مقاله: 9

20. ارایه مدل برنامه ریزی فازی امکانی طراحی شبکه آزمایشگاه های تشخیص طبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسترن خدایی - میرسامان پیشوایی
تعداد صفحات مقاله: 10

21. ارایه مدل بهینه سازی تامین قطعات شکل دهی همینگ پرسی بزرگ در خط مونتاژ بدنه پراید شرکت سایپا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپهر رضانیا - مجید شخصی نیایی - صادق عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

22. ارایه مدل بومی تصمیم گیری در خصوص ساخت یا خرید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطیه سادات ایروانیان - محمدرضا اکبری جوکار
تعداد صفحات مقاله: 8

23. ارایه مدل دو هدفه مسیریابی زمانبندی پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبیت پویای بیماران دسته بندی خدمات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم اسدی طالخونجه - احمد صادقیه - محمدمهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 12

24. ارایه مدل ریاضی برای بازدارندگی بیشترین جریان شبکه (بررسی کاربرد آن در قاچاق کالا)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه میرزایی - سیدمحمدجواد میرزاپورآل هاشم - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 10

25. ارایه مدل ریاضی تلفیقی از تصمیمات برنامه ریزی تولید زمانبندی برای محصولات منجمد حل آن با الگوریتم فرا ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا ابدالی - سیده پگاه جوادی - ایمان نعمت اللهی - امیر مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 10

26. ارایه مدل سیستم موجودی تک محصولی یکپارچه در زنجیره تامین تک فروشنده خریدار در حالت تقاضای تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا احمدی - حسین زارع نژاد - احمد صادقی
تعداد صفحات مقاله: 10

27. ارایه مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت بازار هر سهم (مطالعه موردی: شرکت های پالایشگاهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - رسول حیدری
تعداد صفحات مقاله: 8

28. ارایه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در تولید ناب با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مزدک خدادادی کریموند - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 9

29. ارایه مدل نوین سنجش بهره وری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (نمونه موردی: بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد قهرمانلو - علی اکبر حسنی - محمد فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 11

30. ارایه مدل یکپارچه زمانبندی چند پروژه ای تخصیص نیروی انسانی چند مهارتی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد همتیان - میرمهدی سیداصفهانی - ایرج مهدوی - نظام الدین مهدوی امیری
تعداد صفحات مقاله: 13

31. ارایه مدلی برای امکان سنجی تغییر در پیکره بندی محصول با رویکرد DSM ریسک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود نوری - مهدی کرباسیان - محسن چشم براه
تعداد صفحات مقاله: 12

32. ارایه مدلی برای انتخاب بهترین شرکت ارایه کننده سرویس حملونقل در شرایط عدم اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی آقاباقری
تعداد صفحات مقاله: 11

33. ارایه مدلی برای بررسی تاثیرگذاری هماهنگی در سطوح مختلف یک زنجیره تامین با رویکرد پویایی های سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یحیی زارع مهرجردی - فرزانه رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

34. ارایه مدلی برای بسته بندی مطلوب کالاهای مصرفی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام علی یاری - محمد موسوی صالح
تعداد صفحات مقاله: 13

35. ارایه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بررسی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع بیمارستانی HRP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدحسین حسینی - ابراهیم خالقیان
تعداد صفحات مقاله: 12

36. ارایه مدلی کاربردی با استفاده از شبکه های عصبی در ارزیابی هوشمند مدلهای الکترونیکی کسب کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد کارگری
تعداد صفحات مقاله: 6

37. ارایه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایل های خطی ساده در فاز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگین خاکساری - مونا ایوبی - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 9

38. ارایه یک الگوریتم حل دقیق مبتنی بر بهینه سازی استوار برای مسیله انتخاب سبد محصول در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا گلی - حسن خادمی زارع - رضا توکلی مقدم - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 10

39. ارایه یک الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای کمینه سازی هزینه ها در یکپارچه سازی زمانبندی تولید توزیع در محیط تولید با ماشین های موازی یکسان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما فرمند - مصطفی اصغریار - مرتضی راستی برزکی
تعداد صفحات مقاله: 11

40. ارایه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب پروژه های شش سیگما با استفاده از روش های MADM با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعادتی - رسول نورالسناء
تعداد صفحات مقاله: 11

41. ارایه یک مدل برنامه ریزی امکانی محدودیت شانس برای طراحی زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناعمه زرین پور - شیما یکه باش حیدری - تمین تدارک
تعداد صفحات مقاله: 9

42. ارایه یک مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی تولید انبوه در مدیریت زنجیره تامین سبز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناعمه زرین پور - انسیه دیدار - انسیه منصوری
تعداد صفحات مقاله: 6

43. ارایه یک مدل جهت برنامه ریزی زنجیره تامین سه سطحی با درنظر گرفتن ریسک فروش از دست رفته در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیما رنجبران - علیرضا منیری
تعداد صفحات مقاله: 13

44. ارایه یک مدل ریاضی برای بازطراحی زنجیره تامین معکوس با پایداری اجتماعی حل آن با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین کماسی - رضا قاسمی یقین
تعداد صفحات مقاله: 12

45. ارایه یک مدل زنجیره تامین برای ساخت تولید افزودنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا محمدی - عبداله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 10

46. ارایه یک مدل سیستم دینامیک جهت تحلیل آنالیز سرمایه گذاری در سیستم های ساخت تولید ابری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طناز جی بویی - امید فتاحی - محمدرضا منجذب
تعداد صفحات مقاله: 9

47. ارایه یک مدل مساله مسیریابی وسایل نقلیه مواد فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع هزینه رضایت مندی مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده نسیم همایونفر - فرهاد اعتباری
تعداد صفحات مقاله: 12

48. ارایه یک مدل موجودی EOQ قیمت گذاری برای محصولات فاسدشدنی با تقاضای وابسته به قیمت فروش تازگی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهناز قاراخانی - مهسا قندهاری
تعداد صفحات مقاله: 10

49. ارایه یک مدل پویای چند هدفه جهت طراحی شبکه لجستیک چند محصولی توزیع واکسن کودکان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غزاله خلیق - رویا سلطانی - میرسامان پیشوایی
تعداد صفحات مقاله: 11

50. ارایه یک مدل پیشنهادی جهت بهبود ارزیابی شعب بانک ملت با استفاده از روش BSC

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید کارگرشورکی
تعداد صفحات مقاله: 10

51. ارایه یک مدل چند هدفه جهت برنامه ریزی خرید چند محصولی تحت ریسک با در نظر گرفتن شفافیت زنجیره عرضه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته شبانی نایینی - رضا قاسمی یقین
تعداد صفحات مقاله: 12

52. ارایه یک چارچوب جامع به منظور مدیریت بهینه مخزن سد زاینده رود مبتنی بر هوش مصنوعی بهینه سازی تکاملی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آفرین اخوان - حسن خادمی زارع - فاطمه نوروزی سده
تعداد صفحات مقاله: 12

53. ارزیابی آسیب پذیری اهمیت سیستمی شرکت ها صنایع مختلف در بازار بورس تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین دست خوان
تعداد صفحات مقاله: 12

54. ارزیابی اقتصادی راهکارهای صرفه جویی انرژی در کارخانه های لبنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی حسنوند - فرید حسنوند - ابراهیم عباسی - محمدعلی خطیب سمنانی
تعداد صفحات مقاله: 6

55. ارزیابی اقتصادی طراحی پیاده سازی یک سامانه کنترل تعادل بار هوشمند: (مطالعه موردی در شبکه توزیع برق استان مازندران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد خسروی قندعلی - مهدی آزادبخت - مهدی رنجبربورانی - هادی عبداله زاده سنگرودی
تعداد صفحات مقاله: 7

56. ارزیابی اولویت بندی طرح های توسعه شبکه راه آهن با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی آقاباقری - حمیدرضا احدی
تعداد صفحات مقاله: 9

57. ارزیابی اولویت دهی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی وفاداری گردشگران خارجی: مطالعه موردی استان اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام شمس - شکیبا خادم القرانی
تعداد صفحات مقاله: 9

58. ارزیابی ایمنی در پروژه های صنعتی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (مطالعه موردی: کارخانه گندله سازی سه چاهون)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حاجی مرادی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 10

59. ارزیابی بهبود عملکرد خطوط تولیدی بر اساس معیارهای تولید ناب با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهناز شریفی چرلو - صابر ساعتی مهتدی
تعداد صفحات مقاله: 10

60. ارزیابی بهبود کارایی خطوط هوایی ایرانی با استفاده از مدل SBM تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عمران محمدی - فاطمه سادات شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

61. ارزیابی تحلیل پایداری استان های کشور ایران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بابک ایرانمنش - احمد صادقیه - مجید شخصی نیایی
تعداد صفحات مقاله: 10

62. ارزیابی توسعه گردشگری پایدار در مناطق کویری (منطقه یزد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده مویدفر - مهران فاطمه
تعداد صفحات مقاله: 11

63. ارزیابی ریسک های زنجیره تامین خودروسازی به کمک روش تجزیه تحلیل عوامل شکست تلفیق آن با روش تاپسیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی - پریزاد توکلی
تعداد صفحات مقاله: 11

64. ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR- مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ایزانلو - فرزاد دهقانیان - حسین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 12

65. ارزیابی سازگاری در قضاوت های انسانی به کمک تیوری گراف آزمون فرض مورد کاوی: تعیین وزن مولفه های عملکردی مدرسین دانشگاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه نشاط - هادی پورمحمدی - میترا کبیری
تعداد صفحات مقاله: 8

66. ارزیابی عملکرد ارایه سرویس های ارتباطی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) مدلسازی سیستم دینامیک (SD)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی - نسترن بخشی
تعداد صفحات مقاله: 11

67. ارزیابی عملکرد بانکها با معیارهای درون سازمانی اجتماعی با استفاده از روشهای ویکور کوپلند (مطالعه موردی: شعبات بانک شهر رشت)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی بهشتی نیا - فاطمه اسدی - صدیقه امیدی
تعداد صفحات مقاله: 11

68. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از رویکرد یکپارچه سازی چارچوب طبقه بندی سازمان (PCF) حداقل استانداردهای زنجیره تامین؛ همراه با مطالعه کاربردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثنا دنگ کوب - امیرحسین انضباطی
تعداد صفحات مقاله: 12

69. ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر قهرمانی - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 9

70. ارزیابی عملکرد کارکنان رضایت مشتریان در بانک تجارت: مطالعه موردی شعبه دانشگاه یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیوا کریمی - محمدعلی وحدت
تعداد صفحات مقاله: 12

71. ارزیابی عوامل شکست سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (مطالعه موردی: پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید اعرابی - مهناز زارعی - امین محمودی
تعداد صفحات مقاله: 9

72. ارزیابی عوامل موثر بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای درحال توسعه با رگرسیون خطی چندمتغیره مطالعه موردی: ارایه مدل رگرسیونی نرخ رشد جمعیت کشور ایران در بازه زمانی سالهای 1375 تا 1394

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهربان چکوسری - محمدرضا امین ناصری - نادیا رسولی
تعداد صفحات مقاله: 14

73. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با درنظرگرفتن شرایط آب هوایی نامطلوب طوفانی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه اسکندری - محمدصالح اولیا - علیرضا صدیقی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 8

74. ارزیابی کارایی بانک ها با تحلیل ناپارامتریک بازه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مائده فصیحی - سیداسماعیل نجفی
تعداد صفحات مقاله: 10

75. استفاده از روش LP-metric برای مسیله دو هدفه مکانیابی تسهیلات تولیدی انتخاب تامین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه امین طهماسبی - سیدامین بدری - سینا صدفی
تعداد صفحات مقاله: 13

76. استفاده از شبیه سازی برای بهبود جریان ترافیک (مطالعه موردی: تقاطع فردوسی-خیام مشهد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد بانکیان تبریزی - ایمان ظریف پور - سیدمحمد دلیری
تعداد صفحات مقاله: 10

77. استفاده از مدل زنجیره مارکوف گسسته سه حالته به منظور پیش بینی پدیده گردوغبار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرید حسنوند - محمدعلی حسنوند - بهزاد ترکاشوند
تعداد صفحات مقاله: 7

78. الگوریتم هماهنگی برای مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحله ای مکانیابی تامین توزیع در زنجیره تامین بشردوستانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره نورمحمدزاده - محمدمهدی لطفی - رسول پرویزی
تعداد صفحات مقاله: 9

79. الگوریتم پیش بینی درآمد هزینه های دولتی به منظور بودجه بندی بهینه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ولی زاده حیدرلو - علی محمد کیمیاگری - سینا توفیقیان
تعداد صفحات مقاله: 17

80. الگوریتمی ابتکاری جهت تعیین توالی بهینه آماده سازی سفارش ها در سامانه ربات های متحرک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزین حسین نژادمقدم - مرتضی کاظمی - محمد سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 11

81. امکان سنجی زمان بندی پروژه های سیستم سلامت با عدم قطعیت های متعدد با استفاده از روش آنالیز اختیار واقعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس محمدی - محمد مدرس
تعداد صفحات مقاله: 10

82. امکان سنجی شناخت عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شهرداری سده لنجان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نادی زاده اردکانی - حدیثه ادیبی سده
تعداد صفحات مقاله: 12

83. انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سه سطحی با استفاده از حل جستجوی حل هارمونی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پژمان نقدی
تعداد صفحات مقاله: 11

84. انتخاب تامین کنندگان تخصیص سفارش در زنجیره تامین سنتی/ سبز (مروری بر پیشینه تحقیق)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اندیشه رضایی - جعفر باقری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11

85. انتخاب راهکار مناسب مدیریت پسماندهای نفتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حنانه چالویی - امیر خاکباز - احمد جعفرزاده افشاری - منیره عباسی
تعداد صفحات مقاله: 10

86. انتخاب سبد پروژهها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل با رویکرد خاکستری بازهای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام عزیزیان - علی گودرزی - حامد داوری اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 12

87. انتخاب ماده مناسب برای تیر عرضی سپر خودرو با استفاده از ارزیابی زیست محیطی چرخه عمر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعباس حسینی جو
تعداد صفحات مقاله: 9

88. انتخاب مدل مناسب توسعه در بنگاه های با محصولات سیستم های پیچیده (CoPS) با محوریت تحقیق توسعه (R&D)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم حسین زاده کرمی - مهناز زارعی - قاسم رضایی
تعداد صفحات مقاله: 10

89. اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش AHP TOPSIS (مطالعه موردی: بانکهای ملی شهر اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نادی زاده اردکانی - ریحانه ردانی پور
تعداد صفحات مقاله: 12

90. اولویت بندی مسایل راه حلها برای سازمان های ایرانی با رویکرد حمایت از تولید ملی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلیرضا شجاعی - مهشید التماسی
تعداد صفحات مقاله: 8

91. اولویت بندی منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق با درنظرگرفتن اهداف توسعه پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد یوسفی هنومرور - نگار طحان پوراردکانی - سیدشهاب الدین حسینی دهشیری - سیدجلال الدین حسینی دهشیری
تعداد صفحات مقاله: 11

92. بازکاوی اثر سرمایه فکری بر تولید پذیرش نوآوری در سازمان ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا رجبی پورمیبدی - ریحانه میلیانیان
تعداد صفحات مقاله: 8

93. برآورد ارزش طول عمر مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک سینا)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ویدا گوهریان - امیرحسین انضباطی - محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 11

94. برآورد تابع تقاضای بار معدنی راه آهن ج.ا.ا به کمک روش های اقتصادسنجی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی آشوری - حمیدرضا احدی
تعداد صفحات مقاله: 11

95. برآورد تقاضای حمل نقل هوایی بار در پروازهای داخلی شرکت پست

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ملکایی آشتیانی - محمدرضا متجذب - سیاب ممی پور
تعداد صفحات مقاله: 9

96. بررسی ارتباط بین مکان توزیع تداعی برند در صنعت پوشاک چرمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل ناپارامتریک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا قاسمی یقین - فاطمه خرم - معصومه تورانی
تعداد صفحات مقاله: 13

97. بررسی ارتباط بین وفاداری کارکنان، کیفیت خدمات عملکرد درسازمان (مورد مطالعه: پست بانک استان چهارمحال بختیاری) بر اساس مدل راشل ینگ 2012

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا گودرزی - فرزاد گرامی
تعداد صفحات مقاله: 13

98. بررسی انطباق رویکرد اقتصادی اجتماعی ستاره خلیج فارس بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی


سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس صداقت - پدرام مجیدی
تعداد صفحات مقاله: 4

99. بررسی تاثیر اولویت در خدمت دهی به مشتریان در بهینه سازی مساله مکانیابی–تخصیص سلسله مراتبی تسهیلات پرازدحام درچارچوب سیستم های صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیراسحقی چالشتری - عبداله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 11

100. بررسی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش VECM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی کریمی - ابراهیم بهرامی نیا - فایزه ربیع
تعداد صفحات مقاله: 11

101. بررسی تاثیر فرکانس تبلیغات بر تصویر برند به واسطه کیفیت ادراک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های فرش مشهد در شهر مشهد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز رحیم نیا - قاسم اسلامی - تهمینه سروری
تعداد صفحات مقاله: 7

102. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری منابع انسانی با دیدگاه استراتژیک در سازمان ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم یوسفی - فریباالسادات رنجبر - محسن حجازی
تعداد صفحات مقاله: 8

103. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تحول سازمانی با میانجی گری رهبری تحول آفرین در بین کارکنان سازمان های دولتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم رضایی - محمد کتابی
تعداد صفحات مقاله: 11

104. بررسی تاثیر وضوح پروژه بر عملکرد پروژه در صنعت نفت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعبداله حیدریه - مهدی نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 9

105. بررسی تحلیل شاخص های قابلیت فرایند تک متغیره در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدسینا جلالی - صدیق رییسی
تعداد صفحات مقاله: 14

106. بررسی تحلیل عوامل موثر بر بی تفاوتی کارکنان با استفاده از رویکردتصمیم گیری چند معیاره– موردکاوی در یک مرکز تحقیقاتی صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد نوروزی - نقی مقیمی نیا
تعداد صفحات مقاله: 12

107. بررسی جایگاه ایران در شاخص های جهانی نوآوری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا زارع بنادکوکی
تعداد صفحات مقاله: 11

108. بررسی رابطه آسودگی مشتری وتوانایی سازمانی با تجربه ورضایت مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه هایپراستار)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: گلنوش سایانی - مسعود سیم خواه - مرتضی یاراحمدی - حسین بابایی
تعداد صفحات مقاله: 12

109. بررسی رابطه بین تعهد انگیزش کارکنان نسبت به تغییر رویکرد استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: دفتر پشتیبانی شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا کوچک زاده زرگر - امیرحسین انضباطی - محمدرضا وحدتی محبوب
تعداد صفحات مقاله: 12

110. بررسی رابطه جو سازمانی رضایت شغلی (مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رویا رزمی - فرزاد گرامی
تعداد صفحات مقاله: 9

111. بررسی رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (مطالعه موردی شرکت های پروژه محور استان فارس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید بابایی میبدی - محمد نصیریان
تعداد صفحات مقاله: 10

112. بررسی روابط بین مدیریت زنجیره تامین سبز عملکرد سبز تاثیر آن بر روی مزیت رقابتی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دانیال شالبافان - محمد جابری هفشجانی
تعداد صفحات مقاله: 12

113. بررسی عدم قطعیت کیفیت پروژه رابطه آن با زمان هزینه با استفاده از شبکه های بیزین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - حسن مقدم
تعداد صفحات مقاله: 12

114. بررسی عوامل تاخیرات در پروژه های ساخت ساز کشور ارایه راه حل های بهبود جهت کاهش تاخیرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محدثه زحمت کش - محمدعلی زارع هرفته
تعداد صفحات مقاله: 9

115. بررسی مهاجرت نخبگان و تاثیرات آن در ایران با رویکرد سیستم های دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوید زهدی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 12

116. بررسی نقش هویت یابی مشتری با برند در وفاداری مشتری به برند؛ (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه هایپرمی مشهد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه مهدی زاده صفار - امیرحسین انضباطی
تعداد صفحات مقاله: 10

117. بررسی همکاری های علمی بین المللی در تولیدات علمی مهندسی صنایع ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا زارع بنادکوکی
تعداد صفحات مقاله: 10

118. بررسی پویایی طرح تحول جامع نظام سلامت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه دیانت - عزیزاله معماریانی - سیداحمد تارا
تعداد صفحات مقاله: 12

119. برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد ترکیبی EFQM BSC, SWOT QFD: مطالعه موردی: کارخانه نیرو ترانس شیراز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود اقتصادی فرد - نیلوفر هدایتی فرد
تعداد صفحات مقاله: 13

120. برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار گردشگری شهر کرمانشاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن رامش خواه
تعداد صفحات مقاله: 13

121. برنامه ریزی بهینه خرید، توزیع حمل نقل در یک شرکت پخش: مطالعه موردی شرکت دارویی پخش هجرت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا بابازاده - میثم شمسی - شبنم حمیدی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7

122. برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در طراحی شبکه زنجیره تامین سه سطحی با تابع تقاضای تصادفی تحت اختلال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن رادمهر - نوید صاحب جمیع نیا - هادی عبداله زاده سنگرودی - محمد خسروی قندعلی
تعداد صفحات مقاله: 7

123. برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه با ارایه مدل برنامه ریزی پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود سیم خواه - عبدالرضا رحمانی فر - مهدی هادیان پور
تعداد صفحات مقاله: 11

124. برنامه ریزی دوهدفه برای مدیریت پایدار آبهای سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیز عزیزی فرد - جمال آرکات
تعداد صفحات مقاله: 9

125. برنامه ریزی همزمان بازرسی نگهداری تعمیرات در شرایط زوال مارکفی ماشین عدم قطعیت تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا نوری - احمد صادقیه - محمدمهدی لطفی
تعداد صفحات مقاله: 13

126. به کارگیری رویکردهای ترکیبی برای ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک در فضای رقابتی- همکارانه (مطالعه موردی: شعبه های بانک ملی اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود شیشه بری - علیرضا نیکبخت
تعداد صفحات مقاله: 11

127. بهبود بهره وری کارکنان با استفاده از سیستم ارزشیابی عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان شریفیان - محمود نادری بنی - مهدی سبک رو - سیدحبیب اله میرغفوری
تعداد صفحات مقاله: 13

128. بهبود راندمان برنامه ریزی در مساله زمانبندی کلاس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه نشاط - فاطمه میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 9

129. بهبود عملکرد نمودار کنترل np با ارایه یک الگوریتم نمونه گیری متغیر به منظور کاهش زمان شناسایی انحرافات ایجاد شده در فرآیند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن شجاعی ناوخ - سمراد جعفریان نمین - محمدصابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 9

130. بهبود مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها ویکور برای ارزیابی عملکرد مدیریت شعب پست بانک در استانهای کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن خادمی زارع - مهدی نخعی نژاد - مظاهر دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 9

131. بهبود کیفیت خدمات بانکی با رویکرد تلفیقی مدل تحلیل شکاف کانو گسترش عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: شعبه های بانک تجارت شهرستان بوشهر)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی الهی - بهاره یاسی
تعداد صفحات مقاله: 9

132. بهینه سازی استوار تعداد پرتوها در پرتودرمانی تعدیل یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حدیث معظمی گودرزی - مجید رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 11

133. بهینه سازی استوار مساله مسیریابی سبز چند هدفه با در نظر گرفتن پنجره زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پوریا صیدانلو - نیکبخش جوادیان
تعداد صفحات مقاله: 12

134. بهینه سازی انبارهای متقاطع در یک زنجیره تامین سه سطحی با نرخ ورود خدمت دهی احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریناز رستمی - سروش آوخ دارستانی
تعداد صفحات مقاله: 13

135. بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تامین دارویی در شرایط عدم قطعیت اولویت بندی تقاضاها؛ مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی عرفانیان - بهنام بیانی
تعداد صفحات مقاله: 5

136. بهینه سازی زنجیره تامین تحویل به موقع مشتری با استفاده از یک مدل بهینه سازی (مطالعه موردی:شرکت نگین خوراک پارس تهران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا گودرزی - مازیار زارع پور
تعداد صفحات مقاله: 10

137. بهینه سازی زنجیره تامین خون با رویکرد مدیریت موجودی فروشنده (VMI) در بیمارستان های صحرایی با تقاضای قطعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دین محمد ایمانی - میلاد علی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

138. بهینه سازی مساله مکان یابی-مسیر یابی ظرفیت دار سبز قابل اعتماد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیما روستا - سیدمیلاد میرنجفی زاده - حمید بازرگان هرندی
تعداد صفحات مقاله: 11

139. بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فضیلت آسوده - یاسمن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 10

140. بهینه یابی تنظیم پارامترهای فرآیند تولید با هدف کاهش هزینه تولید افزایش کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بهجت - حسن خادمی زارع - محمدصابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 10

141. بهینهسازی مبتنی بر میرایی ارتعاش برای مساله ترکیبی برنامه ریزی تولید نگهداری تعمیرات بادر نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید حاجی پور - مریم سادات موسوی
تعداد صفحات مقاله: 9

142. بکارگیری روش DEMATEL VIKOR فازی جهت ارزیابی اولویت بندی راهبردهای نگهدار تعمیرات مورد کاوی شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر عبدی - مهدی فتح اله - وحید مجدی
تعداد صفحات مقاله: 10

143. بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیوا شیرازی - محمدمهدی لطفی - محمدصالح اولیاء - علی مصطفایی پور
تعداد صفحات مقاله: 10

144. تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد شرکت (بر اساس روش BSC) مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید امامقلی زاده - ابوالفضل رستگارالمشیری - حسین بیگلرنیا
تعداد صفحات مقاله: 12

145. تبیین نقش میانجی عجین شدن با شغل تعدیلگر فاصله قدرت در رابطه بین تناسب فرد- شغل با رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری اردکان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجیدعلی محمدی اردکانی - زهرا آرامی
تعداد صفحات مقاله: 10

146. تجزیه تحلیل عوامل موثر بر قیمت گذاری زیر قیمت عرضه های اولیه عمومی در بازار اوراق بهادار ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید وفایی قایینی - رضا دوستی - ناصر شمس قارنه
تعداد صفحات مقاله: 10

147. تحلیل آسیب های واحدهای صنعتی به روش درخت خطا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم نوری زاد - بهروز رزمی
تعداد صفحات مقاله: 12

148. تحلیل بررسی تفاوت ها تعاملات نظام مدیریت پروژه مهندسی سیستم ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین اثنی عشری - جعفر قیدرخلجانی
تعداد صفحات مقاله: 10

149. تحلیل بوتای حوادث برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده در زیر حریم پل های عابر پیاده (با هدف یافتن علل عدم استفاده از پل های عابر پیاده)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالمجید آشوری - محمد آق - سعید کمالی اردکانی - رمضان میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 11

150. تحلیل حوزه های نوظهور گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی سیدابریشمی - سیدنوید کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 8

151. تحلیل دینامیکی جمعیت استان یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه محسن زاده یزدی - سجاد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 10

152. تحلیل رفتار مخاطبان در رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی مخاطبان رسانهی ملی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی درجزی - مریم رضاپورنیازی
تعداد صفحات مقاله: 11

153. تحلیل عملکرد سیستم های روبات متحرک با استفاده از شبکه های صف نیمه باز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سلیمانی - مرتضی کاظمی - فرزین حسین نژادمقدم
تعداد صفحات مقاله: 11

154. تحلیل مدل بلوغ مدیریت دانش APQC توسط ابزار سیستم دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی گرجی - محمدباقر جمالی - سیدنادر شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 8

155. تحلیل مقایسه کارایی شعب بانک ملی شهر اصفهان همدان با به کارگیری رویکرد های کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه حنیفی - علیرضا نیکبخت
تعداد صفحات مقاله: 8

156. تحلیل پایداری سیستم تولید آنتی بیوتیک ها مقاومت دارویی ایجاد شده نسبت به آنها با رویکرد سیستم های دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یحیی زارع مهرجردی - رعنا خانی
تعداد صفحات مقاله: 9

157. تخصیص سفارش برنامه ریزی حمل نقل خرید در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد برنامه ریزی آرمانی امکانی-انعطاف پذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه درویشی - رضا قاسمی یقین
تعداد صفحات مقاله: 13

158. تدوین عوامل کلان موثر بر صنعت چرم ایران رتبه بندی تعیین اثر متقابل معیارها بر یکدیگر با استفاده از روش DEMATEL

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین کرمی - سیدحسن قدسی پور - فهیمه لطفیان دلویی
تعداد صفحات مقاله: 9

159. ترسیم نقشه جریان ارزش بر مبنای رویکرد تفکر ناب در یک شرکت پخش دارو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ذوقی - نسیم غنبرطهرانی - مجتبی سرکندی - محمدوحید یلز
تعداد صفحات مقاله: 11

160. تصمیمات قیمت گذاری بازتولید در یک زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد نظریه بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام علیزاده - وحید وفایی - مریم اسمعیلی - عطااله طالعی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

161. تعیین تحلیل شرایط عملکردی موثر بر قابلیت اطمینان عملکرد انسان در فرآیند تعبیه کاتتر ورید مرکزی بخش اورژانس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه اطهری - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 10

162. تعیین تعداد خدمت دهنده های دو مرکز خدمت دهی رقیب با استفاده از رویکرد نظریه بازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اسمعیلی - فضه پرتوی
تعداد صفحات مقاله: 12

163. تعیین روابط میان مولفه های مدیریتی سازمان با تاکید بر مهندسی یکپارچگی سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سکینه بیگی - فایزه تقی زاده - کاوه محمد سیروس
تعداد صفحات مقاله: 7

164. تعیین شاخص های موثر تولید بهنگام سنجش تاثیرآن ها بر بهبود روند تولید (مطالعه موردی: صنایع بخش توسعه تحقیق کشور)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید آقامرادی بیستونی - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 8

165. تعیین قیمت تعادلی با تاکید بر هزینه مسیریابی زنجیره تامین با رویکرد تیوری بازی ها در شرکت های کاشی سرامیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرداد باغبانی - مریم صنیعی - مهتاب نبوت
تعداد صفحات مقاله: 12

166. توسعه الگوریتم تجزیه بندرز برای مسیله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن ماشین های موازی غیر مشابه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سوگند محمدجعفری - ابراهیم اسدی گنکرج - سعید امامی
تعداد صفحات مقاله: 7

167. توسعه سیستم معاملات پرتفوی مبتنی بر مدل میانگین ارزش در معرض خطر شرطی برنامه نویسی ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرسول سجاد - سمیه السادات موسوی - مریم زنجانیان
تعداد صفحات مقاله: 12

168. توسعه مدل ارزیابی عملکرد سکوی مشترک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله
تعداد صفحات مقاله: 12

169. توسعه مدل ریاضی دو هدفه مسیله مسیریابی وسایل نقلیه با تحویل چندبخشی با هدف حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامینا ملک علی پور - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 9

170. توسعه مدل زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن سنجه ریسک CVaR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه رضایی - امیرعباس نجفی - رضا رمضانیان
تعداد صفحات مقاله: 6

171. توسعه مدل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی همراه با انبار عبوری در شرایط وجود تقاضای چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی اصغریار - سیدنادر شتاب بوشهری - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 11

172. توسعه مدلی برای مکان یابی تسهیلات در سیستم های خدمت دهی رقابتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه نجارزاده - شهرام آریافر - محمدعلی فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 10

173. توسعه مسیله تولید سلولی پویا با در نظرگرفتن واگن های هدایت شونده خودکار دوطرفه بیرون- سلولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد صادقیه - سعید دهنوی آرانی
تعداد صفحات مقاله: 12

174. توسعه نمودار کنترل جدید برای پایش زمان شکست محصولات با توزیع نرمال لوک نرمال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامیار صبری لقایی - رسول نورالسناء - سودا جانعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 10

175. توسعه کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در محیط عملیاتی نگهداری تعمیرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله
تعداد صفحات مقاله: 9

176. توسعه یک مدل برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر QFD فازی AHP برای رتبه بندی انتخاب بهترین تامین کننده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد توکلیان - محمدجواد ارشادی - امیر عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 14

177. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید ادغامی برای محصولات فاسدشدنی با عمرمحدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فایقه رنجبری - شهرام آریافر - یاسمن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 5

178. توسعه یک مدل ریاضی دو هدفه با در نظر گرفتن مکانیابی رقابتی، زمانبندی توزیع نقاط تقاضای الویت دار تحت عدم قطعیت: یک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ادوین گولومیان - سعداله ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 12

179. توسعه یک مدل زنجیره تامین مکانیابی-مسیریابی برای خرده فروشان الکترونیکی با در نظر گرفتن پنجره زمانی امکان برون سپاری وسیله نقلیه تحت شرایط اختلال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد منشادیان - محسن صادق عمل نیک
تعداد صفحات مقاله: 12

180. تکنیک های مهندسی صنایع برای توسعه پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میترا موبد
تعداد صفحات مقاله: 7

181. حل دومرحله ای مسیله انتخاب تامین کننده، تعیین سیاست قیمت گذاری کاهشی برنامه ریزی تولید ادغامی در یک زنجیره تامین دو سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید دهنوی آرانی - محمدباقر فخرزاد - صابر شمس الدینی
تعداد صفحات مقاله: 13

182. حل مساله تخصیص درجه دوم (QAP) با الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید اسماعیلی - علی رضا عابدی محزون
تعداد صفحات مقاله: 10

183. حل مسایل برش دوبعدی کنترل موجودی بصورت یکپارچه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مختاری - مریم نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 11

184. حل مسایل کوتاه ترین مسیر گردشگری مقید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما ولی محمدی - مازیار زارع پور
تعداد صفحات مقاله: 11

185. حل مسیله تصمیمات مدیریت پروژه با یک روش برنامه ریزی کاملا فازی مختلط چندهدفه برنامه ریزی بازه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده محدثه هاشمی - سیدمیثم موسوی - محسن رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

186. دسته بندی عوامل موثر بر بهبود فرایند برنامه ریزی تولید با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری- ساختاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید ذوالفقاری - معزالدین مظاهری - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 11

187. رابطه بین قیمت حامل های انرژی مصرف انرژی در دو بخش خانگی صنعت در ایران طی سالهای (1353-1394)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی اصغریار - نیما فرمند - مهدی خاشعی
تعداد صفحات مقاله: 12

188. رتبه بندی انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر ریسک انتخاب با روش تلفیقی DEAHP (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی بادامچی - قاسم فرج پورخاناپشتانی - مسعود سیم خواه
تعداد صفحات مقاله: 10

189. رتبه بندی اولویت های صنعتی با استفاده از روش AHP TOPSIS به منظور مطابقت با مطلوبیت های سرمایه گذاران (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن تجارت استان کرمان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطا اسمعیلی کرمانی - یاسمن اسدی - ناهید کلانتری پور
تعداد صفحات مقاله: 6

190. رتبه بندی شعب شرکت بیمه با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی (CFA) روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) (مطالعه موردی: شرکت بیمه پارسیان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقصود امیری - رضا ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 12

191. روشهای حسابداری نفت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی دادور - ناصر تنگستانی - روح اله ذاکری - لیلا سالاری
تعداد صفحات مقاله: 7

192. رویکرد بهینه سازی استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار تاب آور ریسک گریز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا لطفی - یحیی زارع مهرجردی - میرسامان پیشوایی - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 12

193. رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چندشاخصه مولتی مورا فازی تکنیک FMEA فازی جهت ارزیابی رتبه بندی تامین کنندگان. مطالعه موردی: مجتمع صنعتی ماموت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده زهرا میرمحسنی نمین - سعداله ابراهیم نژاد - حمیدرضا فیلی
تعداد صفحات مقاله: 10

194. رویکرد خاکستری جدید برای تحلیل جریان نقدی پروژه با چندین سناریو بر مبنای روش TODIM در صنعت ساخت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی میرنظامی - سیدمیثم موسوی - وحید محققی
تعداد صفحات مقاله: 7

195. رویکردهای مبتنی بر رویداد در مدلهای داده مبنا برای ارتقاء کیفیت فرآیندهای بالینی: مطالعه موردی در شبکه آزمایشگاهیان استان تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریوش خلیلی - محمدرضا رسولی - محمد فتحیان
تعداد صفحات مقاله: 9

196. رویکردی جدید مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده جهت حل مساله مکانیابی مسیریابی با برداشت وتحویل همزمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسین ایرانمنش - سیدفرید قادری - رضا بیجه کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 5

197. زمان بندی تولید سلولی پایدار با در نظرگرفتن هزینه انرژی وابسته به زمان مصرف کشش قیمتی تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا ابراهیمی - کامران کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 13

198. زمان بندی تکماشینه با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به ماشین در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید محمدزاده - سیدعلی ترابی - زهرا زرگر
تعداد صفحات مقاله: 9

199. زمان بندی وباز زمان بندی اتاق عمل با در نظر گرفتن عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا رسولی - محمد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

200. زمانبندی ماشین های موازی با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژی در بازه های زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین صابری علی آباد - محمد رییسی ناقچی - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 9

201. زمانبندی نگهداری تعمیرات پیشگیرانه چندحالته با در نظر گرفتن زمان فعالیتها هزینه توقف متغیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیوا فاروقی - جلال تاجی - روژین امینی
تعداد صفحات مقاله: 11

202. زمانبندی یک ماشین پردازش انباشته در راستای تحقق تولید به هنگام در نظر گرفتن موعد تحویل نزدیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا زرآبادی پور - طاها کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 8

203. زمانبندی یکپارچه تولید توزیع در زنجیره تامین دو هدفه با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی دیرکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مایده عبدالهی - محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 8

204. سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا لشکری پور - حمیده رضوی
تعداد صفحات مقاله: 10

205. سیاستگذاری بهینه کاهش انتشار کربن در شرایط تضاد منافع ذینفعان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی شیورانی - احمد صادقیه - یداله سبوحی
تعداد صفحات مقاله: 8

206. شبهینه سازی قابلیت اطمینان هزینه در سیستم های موازی تعمیرپذیر با نرخ شکست وانی شکل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام بصیری - سکینه بیگی - طاهره علی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

207. شبیه سازی مزایای مشارکت نمودن مشترکین در الگوی پیش پرداخت صورتحساب برق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید شخصی نیایی - نادیا غفاریان
تعداد صفحات مقاله: 11

208. شناسایی ابعاد عوامل توسعه صنعت گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسین خدایی - فاطمه نطنزیان - علی مروتی
تعداد صفحات مقاله: 7

209. شناسایی ارزیابی چالش های اجرای برنامه استراتژیک در شرکت گاز استان یزد ارایه راهکارهای بهبود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا حق گو - محمدعلی وحدت
تعداد صفحات مقاله: 11

210. شناسایی اولویت بندی دلایل به تعویق افتادن پروژه های عمرانی مطالعه موردی: شرکت مهندسی آب فاضلاب استان کرمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الیکا علی خانی
تعداد صفحات مقاله: 10

211. شناسایی اولویت بندی راهکارهای کاهش تلفات برق طراحی برنامه عملیاتی در شرکت توزیع برق استان یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید شخصی نیایی - محمدجواد جلیلی
تعداد صفحات مقاله: 9

212. شناسایی اولویت بندی عوامل آمادگی سازمان به منظور به کارگیری سیستم تدارکات الکترونیک در مراکز درمانی مورد مطالعه: بیمارستان شهید محمدی هرمزگان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی حقیری زاده - علی اکبر حسنی - محمد قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 10

213. شناسایی اولویت بندی معیارهای ارزیابی تامین کنندگان با تلفیق متد کارت امتیازی متوازن روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود حاج غنی - یاسمین نیک نژاد - یاسمن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 8

214. شناسایی اولویت بندی موانع اجرای بهره وری در شرکت برق منطقه ای باختر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمصطفی میرمحمدی - محمد احسانی فر
تعداد صفحات مقاله: 8

215. شناسایی اولیت بندی عوامل موثر بر بانکداری الکترونیک با استفاده از روش های QFD AHP (مطالعه موردی در بانک صادرات ملی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه السادات احمدی - رضا حبیب اله گرمابکی
تعداد صفحات مقاله: 9

216. شناسایی تحلیل ریسک وقوع عوارض ناخواسته درفرآیند ساکشن لوله تراشه با استفاده از روش Event-Tree HEART

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمود حسینی - احمد باقری مقدم - یاسمن خرقانی
تعداد صفحات مقاله: 11

217. شناسایی تحلیل چالش های سرمایه گذاری خطرپذیر در استان یزد ارایه راهکارهایی برای آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: گلناز شفایی - محمدعلی وحدت زاد - محمد سپهر - علیرضا ابهجی
تعداد صفحات مقاله: 10

218. شناسایی دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معزالدین مظاهری - هادی شیرویه زاد - مجید ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 12

219. شناسایی رتبه بندی چالش های مدیریت زنجیره تامین در شرکت پاژ قطعات خودرو آمیتیس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید بابایی میبدی - حمیدرضا خواجگی - ناصر جمشیدی گوهرریزی
تعداد صفحات مقاله: 10

220. شناسایی ریسک های بحرانی پروژه با استفاده از روش های FTA FMEA مطالعه موردی پروژه ساختمان سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطیه سادات کرباسی - روژین تکوییان - مریم اشرفی - سیدحبیب اله رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 7

221. شناسایی شاخص های بهره وری در سازمان اتوبوسرانی شهر یزد مقایسه با شهرهای دیگر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - احمد گلزارشهری - محمدجواد قرقچسان
تعداد صفحات مقاله: 7

222. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز از طریق جمع سپاری با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی (مطالعه موردی پارک علم فناوری یزد)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه رفوگرزاده - سیدحبیب اله میرغفوری - داوود عندلیب اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 10

223. شناسایی متغیرها رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول در صنایع پرسی شرکت های خودرو سازی با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی سایپاپرس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحسن سیدعلی اکبر - پریا سلیمانی - داود هدایتی
تعداد صفحات مقاله: 11

224. شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهبود یافته در فرآیند تولید به هنگام، تحت تاثیر پیاده سازی مهندسی همزمان (مطالعه موردی: شرکت تامین انرژی برق ایرانیان- شیراز)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان ایزدی - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 6

225. طراحی اقتصادی آماری نمودار کنترل تعداد تجمعی اقلام منطبق با فاصله نمونه گیری متغیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصابر فلاح نژاد - سعید طالعی اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 12

226. طراحی بومی رتبه بندی مولفه های مدل کسب وکار الکترونیک برای دوره های بر خط آزاد انبوه (موک) ایران مبتنی بر رویکرد دلفی فازی آنتروپی شانون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود اقتصادی فرد - میلاد راسخ
تعداد صفحات مقاله: 11

227. طراحی زنجیره تامین حلقه بسته تایر با در نظر گرفتن پارامترهای زیستم حیطی عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناعمه زرین پور - انسیه منصوری - انسیه دیدار
تعداد صفحات مقاله: 9

228. طراحی زنجیره تامین دارو برای یک سیستم یکپارچه سلامت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه بابازاده - سعید امامی - یاسر خسرویان قادیکلایی
تعداد صفحات مقاله: 8

229. طراحی زنجیره تامین-تولید پایدار با توجه به ارزیابی انتخاب تامین کنندگان (مطالعه موردی شرکت تهیه توزیع مواد غذایی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیددانیال میرزاده واقفی - نیما پورمحمدرضا - مهدی نجفی
تعداد صفحات مقاله: 12

230. طراحی شبکه زنجیره تامین تصادفی صنعت قند شکر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجلال کاظمی - محمدمهدی پایدار - عبدالستار صفایی
تعداد صفحات مقاله: 9

231. طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی با رویکرد لجستیک طرف سوم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شاه حسینی - محمدسعید جبل عاملی - علیرضا معینی
تعداد صفحات مقاله: 9

232. طراحی شبکه زنجیره تامین خون با رویکرد قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا فلفلانی - مصطفی ابویی اردکان - محمد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 11

233. طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس در شرایط کیفیت متفاوت از محصولات بازگشتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل حاجی علی اکبری - محمدصادق سنگری
تعداد صفحات مقاله: 8

234. طراحی مدل احتمالی زنجیره تامین مواد اولیه جهت بهینه سازی تامین گندله ورودی خط تولید آهن اسفنجی (مطالعه موردی: شرکت آهن فولاد غدیر ایرانیان)


سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول متکیایی - محمدعلی مظاهری - حسین غفوری جشوقانی - سیدحسن میرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 4

235. طراحی مدل پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگین فتحی - احسان ثقه یی - لیلی تاپاک
تعداد صفحات مقاله: 8

236. طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان شمالی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا کوشا - سهی تبری
تعداد صفحات مقاله: 13

237. طراحی نقشه دانش با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیما قربانی - عباس افرازه
تعداد صفحات مقاله: 7

238. طراحی نقشه فرایندهای بانکی مبتنی بر ساختار PCF

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نگار جلیلیان - سیدمحمود زنجیرچی - علیرضا ناصرصدرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 13

239. طراحی پیاده سازی نظام آراستگی در شرکت موزاییک اتوماتیک سنگامیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نادی زاده اردکانی - مرجان دهقان پورفراشاه
تعداد صفحات مقاله: 13

240. طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تعیین اندازه ارگانیکی یا مکانیکی بودن سازمان براساس ابعاد محتوایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پوریا خسروپور - مجید وزیری سرشک
تعداد صفحات مقاله: 12

241. طراحی یکپارچه شبکه توزیع زنجیره تامین معکوس چند دورهای/چند محصولی با عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - شیما کوشش
تعداد صفحات مقاله: 12

242. طراحی، ساخت نظارت بر ساختمان های با انرژی خالص صفر با هدف پایداری در منابع انرژی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل اسدی زارچ - سیدمهدی خانقایی زارچ
تعداد صفحات مقاله: 5

243. فرصت های گردشگری در روستای چم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهناز اعلایی - اندی ارجمند - فاطمه قادری
تعداد صفحات مقاله: 6

244. محاسبه شاخص متوسط طول دنباله در یک فرآیند دومرحله ای با توزیع لگ نرمال به کمک رویکرد زنجیره مارکوف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شروین اسدزاده - مریم گوهری
تعداد صفحات مقاله: 8

245. محاسبه ظرفیت فیلترهای کیسه ای خطوط تولید سیمان با بهره گیری از داده کاوی با درنظر گرفتن همزمان پارامترهای چندگانه طراحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر نجفی - معصومه زینال نژاد - مونا ایوبی
تعداد صفحات مقاله: 12

246. مدل برنامه ریزی آرمانی جهت زنجیره تامین مکانیابی سوخت زیستی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد حسین زاده - رضا توکلی مقدم - سیدفرید قادری
تعداد صفحات مقاله: 11

247. مدل بهینه بودجه ریزی دولت ها سازمان ها با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ولی زاده حیدرلو - رضا رمضانی خورشیددوست - مایده احمدی فرشمی
تعداد صفحات مقاله: 13

248. مدل تصمیم گیری چند هدفه برای پروژه های مکانیابی پناهگاه ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غزاله کردی - سعید امامی - علی دیوسالار
تعداد صفحات مقاله: 8

249. مدل خانه چابک رویکردی جهت حل مسایل مستمر حوزه چابک سازی سازمانی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی بخشنده - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 12

250. مدل دقیق برای محاسبه قابلیت اطمینان با استفاده از استراتژی مختلط در سیستم محافظ فوق سریع توربین گازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس مهدوی نسب - مصطفی ابویی اردکان
تعداد صفحات مقاله: 10

251. مدل دینامیکی جذب نگهداشت اساتید توانمند با استفاده از مدیریت دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم ساقی - محمدصالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 11

252. مدل سازی استوار مساله مکان یابی-مسیریابی- موجودی با فرض عدم قطعیت تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق هیهات - محمدرضا اکبری جوکار
تعداد صفحات مقاله: 10

253. مدل سازی تحلیل یک زنجیره تامین سبز سه سطحی برای تولید اتانول از زیست توده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان کنعانی - محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 8

254. مدل فهرست کاری خدمه قطار با احتساب وضعیت کاری عادلانه تمرکز بر ترجیحات خدمه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدصادق میردامادی - محمد رییسی ناقچی
تعداد صفحات مقاله: 9

255. مدل لجستیک غیرخطی جهت بهینه سازی زنجیره تامین پایدار- مطالعه موردی صنایع روشنایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی میرزاگل تبار - عاطفه آرامش - ایرج مهدوی - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 9

256. مدل معادلات ساختاری تاثیر مولفه های مدیریت کیفیت جامع بر تعالی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید بابایی میبدی - اسداله علیرضایی
تعداد صفحات مقاله: 9

257. مدل مکانیابی-مسیریابی برای مدیریت زنجیره امداد در پاسخ به بحران تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ظفری - داود شیشه بری - طاها کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 11

258. مدل پویا تاثیر دانش مشتری بر شاخصهای عملکرد شرکت در شرکتهای فن آوری اطلاعات با بهره گیری از تیوری داده بنیاد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دانیال بیدگلی - محمدصالح اولیاء - محمدتقی عیسایی - محمدحسین ابویی
تعداد صفحات مقاله: 11

259. مدل پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت موننکو ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه حقیری - افروز مومنی - میثم روشن جوی
تعداد صفحات مقاله: 12

260. مدل یکپارچه سازی مسیریابی هواپیما، تخصیص ناوگان مدیریت درآمد با در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناهید ملوندی - سیدمحمدجواد میرزاپورآل هاشم
تعداد صفحات مقاله: 11

261. مدل یکپارچه مکان یابی هاب سلسله مراتبی و کنترل موجودی برای محصولات فسادپذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین پورسلطانی - محبوبه هنرور
تعداد صفحات مقاله: 10

262. مدلسازی استراتژی قیمت دهی تولیدکنندگان برق با استفاده از یادگیری تقویتی در یک بازار انحصار چندجانبه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین رضایی صدرآبادی - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 10

263. مدلسازی بهینه سازی یک مساله مسیریابی دو ردهای در یک سیستم یکپارچه استفاده اشتراکی از خودرو تخصیص پارکینگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا فلاح تفتی - حسین کریمی - محمدعلی وحدت زاد
تعداد صفحات مقاله: 9

264. مدلسازی حل مسیله مسیریابی وسایل نقلیه با درنظرگرفتن پنجره های زمانی تخفیف در هزینه های حمل نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدامین بدری - حمزه امین طهماسبی - نسرین ایمان پور
تعداد صفحات مقاله: 10

265. مدلسازی دو هدفه مسیله زمانبندی کار کارگاهی با در نظر گرفتن تقسیم اندازه کارها آموزش متقاطع کارکنان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زرگر - رضا توکلی مقدم - الهام معظم جزی - هادی عبداله زاده سنگرودی
تعداد صفحات مقاله: 12

266. مدلسازی دینامیکی فقر در خانوار روستایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی - سیدمحمدباقر عجایبی
تعداد صفحات مقاله: 10

267. مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله زمان بندی ماشین های موازی با پردازشگرهای دسته ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهاره شهیدی زاده - رضا توکلی مقدم - وحیدرضا قضاوتی
تعداد صفحات مقاله: 13

268. مدلسازی ساختار تصمیم گیری مشتریان برای انتخاب برند در بازار محصولات FMCG با استفاده از تکنیک داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید عبدی - آناهیتا دانشور
تعداد صفحات مقاله: 8

269. مدلسازی مساله چندهدفه بازتولید محصولات در چارچوب سیستم های صف M/M/m/K

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید حاجی پور - حمید نورمحمدی اصل
تعداد صفحات مقاله: 7

270. مدلسازی مسیله زمانبندی جریان کاری انعطاف پذیر بدون بیکاری با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی حل آن با الگوریتم فرا ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام عسگری سوران - رضا کیا - مهدی غفاری
تعداد صفحات مقاله: 13

271. مدلسازی مسیله مسیریابی- موجودی سبز با در نظر گرفتن وسایل نقلیه الکتریکی وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا دشتیان - فرهاد اعتباری
تعداد صفحات مقاله: 7

272. مدلی چند هدفه برای طراحی شبکه مراکز پیشگیرانه سلامت تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما حیدری - امین جمیلی - محمدحسین محمدی سیاه رودی
تعداد صفحات مقاله: 12

273. مدلی چندهدفه برای طراحی زنجیره تامین پایدار در صنعت پسته بررسی طرح های اصلاح کشاورزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهیار عباسیان - علیرضا حجی - محمدحسین محمدی سیاهرودی
تعداد صفحات مقاله: 12

274. مدیریت بهینه سازی راندمان استحصال انرژی برق بادی، با افزایش Efficiency توربین نیروگاه های بادی در ایران در سایه تقلیل هزینه های R&M با استفاده از مدل DBN

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین بابایی - محسن واعظ قاسمی - زهره مقدس - لیلا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 8

275. مدیریت تقاضا در صنعت گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه مولایی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 12

276. مدیریت راهبردی با هوشمندی در کسب وکار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی درجزی - مریم رضاپورنیازی
تعداد صفحات مقاله: 11

277. مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه های بیزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی سیفی - پریسا نیلوفر - هاشم وحدانی - حسین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 12

278. مدیریت زمان زنجیره تامین بر مبنای راهبرد پلتفرم مشترک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله
تعداد صفحات مقاله: 8

279. مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا شکری زاده - محمد عشقان ملک
تعداد صفحات مقاله: 10

280. مدیریت منابع انسانی در کسب کار های نوپا با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر صفایی - امیرهادی ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 11

281. مروری بر سیستم های تصمیم ساز معامله گر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید عبدالرزاق نژاد - سیدمجتبی بنایی
تعداد صفحات مقاله: 8

282. مساله سبز مکانیابی هاب با توزیع مشترک چند محصولی-چند دمایی برای محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین سرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم گلستانی - سیدحامد موسوی راد - یاسمن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 7

283. مساله مسیر یابی سبز با ظرفیت محدود وابسته به زمان در برنامه ریزی پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود سیم خواه - حمیدرضا آزادمرزآبادی - مهدی هادیان پور
تعداد صفحات مقاله: 11

284. مساله مسیریابی با امتیازات وابسته به توالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین جندقی - علی دیوسالار - سعید امامی
تعداد صفحات مقاله: 12

285. مساله مکانیابی- مسیریابی کمان چند دورهای فازی با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه سکوهای تخلیه میانی: مدیریت پسماند شهری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان بابایی تیرکلایی - ایرج مهدوی - میرمهدی سیداصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 12

286. مساله مکانیابی- موجودی در زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد بانکیان تبریزی - الهام احمدی نیا
تعداد صفحات مقاله: 12

287. مسیریابی همکارانه سرویس مدارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید فرورش - روژین صحرایی علی وردی
تعداد صفحات مقاله: 9

288. مسیله دو هدفه مکانیابی تجهیزات امداد اضطراری با امکان استفاده از تجهیزات پشتیبان در حالت تقاضای تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب حسنی - مهدی بشیری
تعداد صفحات مقاله: 6

289. مسیله دو هدفه مکانیابی هاب مرکز بازیافت با وسایل نقلیه مختلف عدم قطعیت در زمان انتقال محصولات در زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپیده روشن ضمیر - مهدی علنقیان - علی مولایی ازیرانی
تعداد صفحات مقاله: 11

290. مسیله طراحی شبکه حمل ونقل مواد خطرناک وابسته به زمان با توجه به سیاست بستن راه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالسلام قادری - لیدا مرادی پور
تعداد صفحات مقاله: 11

291. مسیله مسیریابی کمان جهت جمع آوری پسماندهای بعد از وقوع بلایای طبیعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الناز قربانی - رضا رمضانیان
تعداد صفحات مقاله: 9

292. مسیله چند هدفه طراحی زنجیره تامین سبز در صنعت معدن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ماندانا گودرزی - سعید امامی - یاسر خسرویان قادیکلایی
تعداد صفحات مقاله: 9

293. مطالعه ارتباط ویژگی های هییت مدیره مدیریت پیشبینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی امیری - مرتضی باوقار - منیره امانی - محمدعلی دادور
تعداد صفحات مقاله: 10

294. مطالعه بررسی مدیریت پروژه چابک در فرایند توسعه محصول جدید (NPD)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین اثنی عشری - جعفر قیدرخلجانی
تعداد صفحات مقاله: 12

295. معرفی روش BCM نمونه های کاربردی آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد طباطبایی نسب - ساره حسین پور
تعداد صفحات مقاله: 9

296. معرفی یک نمودار کنترل استوار برای پایش پایایی سیستم ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا جهانی علمداری - حمید شهریاری - ناصر صفایی
تعداد صفحات مقاله: 8

297. معرفی یک نمودار کنترل استوار برای پایش پروفایل های خطی چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی احمدی - حمید شهریاری - یاسر صمیمی - سعید مهری
تعداد صفحات مقاله: 11

298. معرفی یک نمودار کنترل چند متغیره استوار با رویکرد خودراهانداز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فروغ مه پویا - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 7

299. مقایسه ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه عمر تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس علی پور - محمدصادق سنگری
تعداد صفحات مقاله: 8

300. مقایسه مدلهای گارچ در تخمین ارزش در معرض خطر ارزش مورد انتظار با در نظر گرفتن اثر به روز کردن داده ها تعداد نمونه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید وفایی قایینی - فرنوش حقیقی - علی محمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 7

301. مقایسه پیمایش اجتماعی اقتصادی ساکنان حاشیه رودخانه های Langat Klang مالزی روستاهای جنوب رودخانه کارون: از دیدگاه ارگونومی سبز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه قره باغی - محمدابراهیم طیبی - داوود شیشه بری
تعداد صفحات مقاله: 12

302. موازنه خط مونتاژ ساخت موتور سیکلت با رویکرد الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن ذبیحی جامخانه - مهدی افضلیان - بهنام بهزادفر
تعداد صفحات مقاله: 8

303. مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان پوشش تقاضا- مطالعه موردی: شهر اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز قنبریان علویجه - آرزو عتیقه چیان
تعداد صفحات مقاله: 11

304. مکانیابی مراکز توزیع اقلام امدادی با در نظر گرفتن ملاحظات بهره وری تسهیلات: مطالعه موردی در شهرستان قدس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه صابری چوکامی - محسن یحیایی - فاطمه صبوحی
تعداد صفحات مقاله: 11

305. نمودار کنترلی ریسک تعدیل شده مبتنی بر باقیمانده استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گروه های جراحان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه تیغ خورشید - امیرحسین امیری - فرزاد امیرخانی
تعداد صفحات مقاله: 8

306. نگرش دانشجویان سال آخر مهندسی صنایع دانشگاه کوثرنسبت به آینده شغلی خود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهنوش فرزان منش - حامد خراسانی طرقی
تعداد صفحات مقاله: 7

307. هماهنگ سازی زمانبندی تولید حمل ونقل در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه مرجع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی بهشتی نیا - پوریا وفادوست - مایده شیزادی
تعداد صفحات مقاله: 10

308. هماهنگی در زنجیره تامین با یک خریدار چندین تامین کننده تحت ریسک های محلی منطقه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام اسماعیلی نجف آبادی - محمدصابر فلاح نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11

309. هماهنگی در یک زنجیره تامین دو سطحی در حالت تقاضای نامتقن وابسته به قیمت کیفیت فروش از دست رفته با رویکرد استکلبرگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سیف برقی - سارا قراگوزلوهمدانی
تعداد صفحات مقاله: 10

310. هماهنگی زنجیره تامین سبز با قرارداد بیمه ای با در نظرگیری مداخلات دولتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صابر صیادیان - محبوبه هنرور - حسن حسینی نسب
تعداد صفحات مقاله: 9

311. وارانتی تجدید پذیر دوبعدی با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان سیستم نگهداری تعمیرات پیشگیرانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیوا فاروقی - بهاره داداش زاده - جلال تاجی - روژین امینی
تعداد صفحات مقاله: 11

312. واکاوی چنددارویی در نسخه های تجویزی متخصصان روانپزشک: داده کاوی داده های نامتوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی مرادی - محمد مدرس - محمدمهدی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 10

313. پایش عملکرد پروژه با استفاده از نمودارهای کنترلی چند متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام مشکل گشا - رسول نورالسناء - طه حسین مرتجی
تعداد صفحات مقاله: 7

314. پوشش ریسک پناهگاه امن دارایی ها با مطالعه موردی طلا، دلار، نفت شاخص بورس در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید وفایی قایینی - مصطفی افروزی - علی محمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 10

315. پیش بینی بارندگی ماهانه با استفاده از سری های زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرین حیدری مطلق - فرید حسنوند - آیت حیدری مطلق - محمدعلی حسنوند
تعداد صفحات مقاله: 9

316. پیش بینی تصادفات عابران پیاده عوامل موثر بر آن با استفاده از روش ابداعی خوشه بندی کا-میانگین در شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهرام مسلم - مهرداد توفیقی اصل
تعداد صفحات مقاله: 10

317. پیش بینی تقاضای زنجیرهتامین با استفاده از روش های سری زمانی در شرایط عدم اشتراک اطلاعات؛ مطالعه موردی فروشگاه بزرگ فیوره آمل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم الهی - امیر خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 11

318. پیش بینی تمایل به بازگشت بیماران بر اساس امتیازات رضایتمندی ویژگی های آن ها با استفاده از روش های داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی امینی - فرشید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 11

319. پیش بینی جریان زمانی پروژه با استفاده از هوش محاسباتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن صادق عمل نیک - محسن جاودان پور - سمانه کرلو
تعداد صفحات مقاله: 12

320. پیش بینی دمای ساختگاه نیروگاه حرارتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم طباطبایی زاده - پریا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 6

321. پیش بینی عارضه سیستم عصبی مرکزی بعد از جراحی بای پس عروق کرونری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهاره شهام - پریا سلیمانی - محمدضیا توتونچی قربانی
تعداد صفحات مقاله: 7

322. پیش بینی مصرف برق خانگی با رگرسیون خطی چند متغیره درمناطق شهری ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیلوفر پاک - محمدرضا امین ناصری - نادیا رسولی
تعداد صفحات مقاله: 13

323. پیشب ینی مدلسازی ریسک فرآیند تولید کفپوش های ورزشی پشت فوم دار بر پایه روش HAZID رگرسیون لجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد شعبان - علی اصغر بازدار
تعداد صفحات مقاله: 10

324. پیشب ینی نوسان پذیری بازده در بازار سهام با استفاده از یک مدل ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیمیا زندبیگلری - محمد امینی
تعداد صفحات مقاله: 10

325. کاربرد استدلال مبتنی بر مورد در طراحی سامانه پشتیبان تصمیم فرایند وضع قوانین ومقررات کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد وفایی - امید فتاحی ولیالی - فرزاد سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 11

326. کاربرد شبکه های بیزی پویا برای ارزیابی ریسک واحدهای تولید برق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - احسان رستم پور
تعداد صفحات مقاله: 9

327. کاربرد شبیه سازی مونت کارلو اتوماتای سلولی در ارزیابی پایایی سیستم های پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طه حسین حجازی - امیرعباس برزنونی
تعداد صفحات مقاله: 7

328. کاربرد طراحی آزمایش ها در بهینه سازی سیستم صف جایگاه سوخت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شروین اسدزاده - بهروز اخوان - بهناز اخوان
تعداد صفحات مقاله: 9

329. کاهش مخاطرات ایمنی کارکنان در صنایع تولید لوله های استخراج نفت گاز با رویکرد ترکیبی تجزیه تحلیل حالات بالقوه شکست (FMEA) تحلیل درخت خطا (FTA)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدحسن حسینی - زهرا کرامتی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

330. کاهش هزینه انرژی در سیستم گرید براساس تکنیک مقیاس گذاری پویای ولتاژ-فرکانس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه اسماعیلی - کامران کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 12

331. کاهش هزینه های سازمان با استفاده از بهینه سازی چیدمان بخش های داخلی با نگرش فرآیندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر قهرمانی - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7

332. کشف قانون مبادله سهام با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی پنجره لغزان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید عبدالرزاق نژاد - اصغر هوشیار
تعداد صفحات مقاله: 8

333. کلاس بندی سن انسان بر اساس تصویر چهره با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده حمیده عرفانی
تعداد صفحات مقاله: 5

334. کمینه سازی زمان انتظار مسافران در خط یک قطار شهری مشهد با استفاده از شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا رحمتی - ابراهیم حیدری - محمد قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 13

335. کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی با فرض زوال خطی ورود غیرهمزمان کارها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباسعلی جعفری ندوشن
تعداد صفحات مقاله: 11

336. گردشگری پیامدهای آن، صادراتی نامریی برای کشورها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه ذاکری - پوریا مالکی نژاد - سعید سعیدا اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 6

337. یک رویکرد موثر برای تعیین شکل گیری سلول، طرح بندی سلول توالی داخل سلولی در سیستم های تولید سلولی با توجه به هزینه تخصیص سلولها به جایگاه ها محدودیت حجم سلول ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد اشجری - امیررضا حاجی اربابی - آسیه احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 6

338. یک رویکرد چند هدفه جهت بهینه سازی مدیریت ریسک زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پژمان عباسپوررودبنه - سیدحسن قدسی پور - مریم اشرفی
تعداد صفحات مقاله: 9

339. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح جدید برای زمانبندی کارکنان کانال بازاریابی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه امین طهماسبی - مهسا حامی
تعداد صفحات مقاله: 9

340. یک مدل دو سطحی مبتنی بر نظریه بازیها برای مکانیابی رقابتی تسهیلات با رویکرد کاهش تدریجی پوشش مشتریان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمن یزدیان - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 9

341. یک مدل چند هدفه مکانیابی هاب برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی حیدری - دین محمد ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 11