1. آنالیز ایمنی شغلی (JSA) شرکت گاز استان خراسان رضوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان طاهری - علی جامعی - سیداحمد علوی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7

2. اثر استراتژی برون سپاری بر اثربخشی حوزه پرسنلی صنعت توزیع نیروی برق شیراز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شاپور امین شایان جهرمی - الهه برزگر - مسعود دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 8

3. اثرخطای تخمین برعملکرد نمودار کنترل ناپارامتری رتبه علامت دار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - نفیسه غفاری
تعداد صفحات مقاله: 8

4. ادغام شبیهسازی و بهینهسازی برای زمانبندی مسألهی پویای تولید کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد امیرخانی - راشد صحراییان
تعداد صفحات مقاله: 8

5. ارائه الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی ازدحام ذرات در مسئله مسیریابی وسائط نقلیه نامتقارن: مطالعه موردی در شرکت لبنیات پگاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - فاطمه مرندی - حسین سهرابی وفا
تعداد صفحات مقاله: 6

6. ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی در شرایط عدم قطعیت برای حل مسائل جانمایی تسهیلات با لحاظ کردن فاکتور ایمنی و محیط زیست

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی آزاده - طیبه نظری - حسین چرخند
تعداد صفحات مقاله: 6

7. ارائه الگویی برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان(ERP) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای فازی(FANP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر احمدی - داوود کریم زادگان مقدم - داود وحدت - وجیهه خلیلی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 8

8. ارائه روش TOPSIS گسترش یافته به کمک محاسبات فازی جهت تعیین وزن تصمیم گیرنده در مسائل تصمیم گیری گروهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا قوی جربزه - مهدی پورعبائیان اصفهانی - رسول سجاد
تعداد صفحات مقاله: 8

9. ارائه روش تلفیقی DEA و ANP با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری برای رتبه­بندی تأمین­کنندگان مواد اولیه تولید مخازن نفتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود مصدق خواه - بهروز فرهادزارع - هاتف فتوحی - مصطفی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 9

10. ارائه روشی نوین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی برای انتخاب خصیصه در داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان غلامی - محمد نجفی - مسعود نجفی
تعداد صفحات مقاله: 8

11. ارائه روشی نوین برای محاسبه­ی سیاست سفارش­دهی (وQ r برای سیستم های موجودی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا صادقی راد - سیدحمید میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

12. ارائه روشی کاربردی برای تعیین درجه تطبیق صنایع تولید غذائی با ویژگی های تولید ناب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل قرائی - سعید اسدی - شکیبا غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

13. ارائه روشی کاربردی برای تعیین میزان ناب بودن سیستم های لجستیک در شرکت های خودروسازی برمبنای مدل ارزیابی دیوید جی کلوس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل قرائی - سعید اسدی - آترا آبانی
تعداد صفحات مقاله: 7

14. ارائه رویکردی جهت تحلیل مسائل تصمیم­گیری چندمعیاره با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن محمدی - مجید اسماعیلیان - مسعود ربیعه
تعداد صفحات مقاله: 7

15. ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با ارزیابی و اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی با استفاده از روش UTA (مطالعه موردی شرکت منابع آب ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه سلاطی - احمد ماکویی
تعداد صفحات مقاله: 8

16. ارائه مدل اجرایی مهندسی سیستم در مدیریت بهینه پروژه های تحقیقاتی کلان و پیچیده دفاعی- مطالعه موردی: صنایع هوایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین کوفی گر - مهدی گوگردچیان - مهدی کرباسیان - اکبر نیلی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

17. ارائه مدل ترکیبی مکان یابی موجودی مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره های تامین چندسطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی احمدی - سیدامید هاشمی امیری - حامد نوذری - سیدطه حسین مرتجی
تعداد صفحات مقاله: 13

18. ارائه مدل ریاضی جدید برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت در مراکز توزیع و مسیرهای ارتباطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی فتحی - علی شاهنده
تعداد صفحات مقاله: 7

19. ارائه مدل و الگوریتم تصمیم­گیری چندمعیاره فازی برای مسأله انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره عرضه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 8

20. ارائه مدل کسب و کار اینترنتی بنگاه – بنگاه برای صنعت هتل داری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - وحید دوست محمدی - محمد سعیدی - سپیده عظامی
تعداد صفحات مقاله: 6

21. ارائه مدلی برای طراحی شبکه نقاط محوری با تصمیم­گیری روی ظرفیت ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ستاک - سینا راستانی - حسین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7

22. ارائه مدلی برای مدیریت عملکرد درصنعت داروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین میرصالحیان - حمیدرضا راسخ
تعداد صفحات مقاله: 7

23. ارائه مدلی به منظور یافتن ضعیف ترین حلقه در زنجیره تأمین به کمک فناوری اطلاعات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد اصل حداد - محمد راهرواحمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

24. ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین صیادی تورانلو - آتوسا یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 7

25. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد سه بعدی با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینا شکاری - پرستو مرادی - سیدحسن قدسی پور
تعداد صفحات مقاله: 6

26. ارائه مدلی جهت پیش بینی کارایی و ریسک وابسته به آن بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده های تصادفی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی یعقوبی - آذر شهریسوند
تعداد صفحات مقاله: 10

27. ارائه مدلی مبتنی بر کارایی واحدهای تصمیم­گیری به منظور تخصیص سفارش به تأمین­کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا بشیرزاده - یاسر قربانی - ساسان مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 7

28. ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا مطالعه موردی شهرداری منطقه 4 تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی احمدی - میثم جعفری اسکندری - سیدحسین سیدی - حامد نوذری
تعداد صفحات مقاله: 8

29. ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی پیرایش نقاب - داود پیرایش نقاب - وحیده مجیدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8

30. ارائه ی روشی برای انتخاب استراتژی های موثر بر عملکرد تامین کنندگان در حرکت به سمت تولید ناب با استفاده از DEA و تکنیک DEMATEL-ANP مطالعه موردی: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان-گروه مپنا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا پورمیری - حسین رضایی - اکبر نیلی پورطباطبائی
تعداد صفحات مقاله: 7

31. ارائه یک الگوریتم جستجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله چیدمان تسهیلات پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه بزرگی - مصطفی عابدزاده - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 7

32. ارائه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر نظریه گراف جهت حل مسئله چیدمان پویای همکارانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرسامان خیرخواه - معصومه مسی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 9

33. ارائه یک الگوریتم کلونی مورچگان کارا برای مسئله بالانس خط مونتاژ همراه با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن سالاررضایی - سمانه هراتی
تعداد صفحات مقاله: 7

34. ارائه یک الگوی عملیاتی اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در فضای 3 بعدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود شهرخی - پرستو جلالی - شیما احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 7

35. ارائه یک روش ابتکاری برای حل گروهی از مسائل برش و بسته بندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن ضیایی - امید رامز - مجتبی کارگران
تعداد صفحات مقاله: 8

36. ارائه یک رویکرد ابتکاری برای ارزیابی چندمعیاره آلترناتیوها به کمک نمودار پارتوبانک خون بندناف رویان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی ضرابی - اشکان مزدگیر - مریم میرزایی - امیرحسین محسنی گل
تعداد صفحات مقاله: 6

37. ارائه یک مدل برنامه ریزی تماما فازی برای سیستم تولید سلولی پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح الله بیژنی - نعمت الله تقی نژاد - نیکبخش جوادیان - سیامک نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 6

38. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تخصیص بهینه تسلیحات به اهداف دریایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی لطفی - علی اصغر میری - حمیده رضوی
تعداد صفحات مقاله: 7

39. ارائه یک مدل دو سطحی برای برنامه­ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسرین علی اکبریان - فرزاد دهقانیان
تعداد صفحات مقاله: 7

40. ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد دهقانیان - عاطفه ذاکری - بهنام فهیم نیا
تعداد صفحات مقاله: 8

41. ارائه یک مدل دو هدفه تولید سلولی در محیط احتمالی با رویکرد قیمت گذاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سالاریان - علی تاجدین - مهران مهتابی
تعداد صفحات مقاله: 8

42. ارائه یک مدل ریاضی جدید برای زمان بندی خطوط تولید سالن فرمینگ درشرکت صنایع بسته بندی کاچ کاله پلاست سابق و حل آن با نرم افزار لینگو9

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا متولی - محسن امامی فر - رضا رحمانی کوتنائی
تعداد صفحات مقاله: 8

43. ارائه یک مدل ریاضی جدید چند معیاره از مدیریت سیستم موجوی یک انبار چند خرده ­فروش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف قلی پورکنعانی - نیکبخش جوادیان - مرتضی عطار
تعداد صفحات مقاله: 7

44. ارائه یک مدل چند هدفه موجودی– مکان­یابی در یک زنجیره تامین سه سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز افشارنجفی - ایمان ابراهیمی - ابوالفضل کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 8

45. ارائه­ی روشی ابتکاری برای مسئله­ی مسیریابی-پوشش وسیله­ی نقلیه­ی ظرفیت­دار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی طالبیان شریف - مجید سالاری - رضا اشتهادی - سمیه الهیاری
تعداد صفحات مقاله: 8

46. ارائه­ی روشی برای محاسبه­ی جواب­های کارا برای مسائل برنامه­ریزی خطی چند­هدفه­ی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: واحد زادمحموداقباش - حسین سلیمانیان خضرلو
تعداد صفحات مقاله: 5

47. ارائه­ی مدلی ترکیبی برای موازنه­ی خط مونتاژبارویکردهزینه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرحیم رمضانیان - محمدحسن قلی زاده - شیوا شبان
تعداد صفحات مقاله: 8

48. ارایه الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوعه برای حل مساله مسیریابی ناوگان با در نظر گرفتن بارانداز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزین خالقیان - مرضیه محمودی نیا - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 8

49. ارایه مدلی برای استفاده از بارانداز در طراحی شبکه های حلقه بسته در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه محمودی نیا - فرزین خالقیان - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 7

50. ارایه چارچوبی جدید جهت انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏های بهبود عملکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطیه نیک پی - سیدعلی ترابی
تعداد صفحات مقاله: 6

51. ارایه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از تکنیک های داده کاوی در واحد خدمات پس از فروش یک شرکت خودروسازی ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر ابراهیم زاده - روزبه قوسی - محمد مهدوی مزده
تعداد صفحات مقاله: 8

52. ارایه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان بندی وسایل نقلیه در یک سیستم انبار متقاطع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم کشتزاری - بهمن نادری - اسماعیل مهدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

53. ارایه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی پوشش مبتنی برترکیب ستونهای ماتریس پوشش و توسعه آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین غضنفری - مهدی بشیری - داوود قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 10

54. ارایه یک مدل ریاضی جامع به منظور یکپارچه سازی تشکیل سلولی چیدمان گروهی و زمان بندی گروهی درطراحی سیستم تولید سولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیزاله جعفری - پیام چینی فروشان - محمد نصیری
تعداد صفحات مقاله: 7

55. ارتباط بین استرس شغلی و حوادث با تاکید بر عوامل محیطی در کارکنان شرکت شمال پلاستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهناز طباطبائی - کاظم لکزیان - حسین نجف زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

56. ارتباط بین فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی با متغیر های جمعیت شناختی در کارکنان شرکت شاسی ساز ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهناز طباطبائی - کاظم لکزیان - حسن شرفخانه
تعداد صفحات مقاله: 8

57. ارزش در معرض خطرمدلسازیGARCH و پیش بینی نوسان شرطی بازدهی پوشش ریسک سرمایه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدتقی جهاندیده - مریم عطایی
تعداد صفحات مقاله: 7

58. ارزیابی ارگونومیکی حمل و جابجایی بار در نمونه ای از کارهای ساختمانی با تلفیق روش LMM و روش تصمیم گیری گروهی فازی FGDM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد سلمان زاده - میلاد رحمانی - فرشته علایی
تعداد صفحات مقاله: 8

59. ارزیابی استراتژیهای بخش خدمات درمانی با استفاده از رویکرد حاکمیت بالینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته سدیدی - حسن حسینی نسب
تعداد صفحات مقاله: 8

60. ارزیابی توانمندی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - سیدمحمدرضا رزمی
تعداد صفحات مقاله: 7

61. ارزیابی ریسک خطر محور با مقایسه دو رویکرد AHP و TOPSIS فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر اسلامی بلده - سیدمحمدتقی فاطمی قمی - موسی جباری - مهدی سعادتمند
تعداد صفحات مقاله: 8

62. ارزیابی طراحی بسته بندی محصول با استفاده رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروین عبداللهی - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 7

63. ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از آنالیز همبستگی کانونیک در حوزه­ی تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی کرامتی - مهتاب نبوت
تعداد صفحات مقاله: 9

64. ارزیابی عملکرد واحد تصمیم­گیرنده در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرحیم رمضانیان - کیخسرو باکیده - اکرم اویسی عمران
تعداد صفحات مقاله: 7

65. ارزیابی مشکلات سیستم های حمل و نقل عمومی با بکارگیری تکنیکهای اصول ناب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول روح پرور
تعداد صفحات مقاله: 8

66. ارزیابی میزان دستیابی به تولید درکلاس جهانی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن فارسیجانی - مصطفی فتاحی - ساسان مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 7

67. ارزیابی نظام مدیریت پروژه بر اساس اصول ساخت و ساز ناب (مطالعه موردی: پروژه های مدرسه سازی استان کردستان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فخرالدین معروفی - سمیرا دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 12

68. ارزیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیارات حقیقی سه بعدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام دهقانی - مجید عطایی پور - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

69. ارزیابی کارائی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های دو موء لفه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا علی نژاد - زین العابدین گنج خانلو
تعداد صفحات مقاله: 8

70. استراتژی کلان مبتنی بر دوره ی عمر سازمان طراحی رویکردی توصیفی ـ اقتضایی برمبنای تحلیل تطبیقی هرج و مرج بی نظمی و دوره ی عمرسازمان رهیافتی نوین فراروی تصمیم سازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا آقازاده - کاوه محمدسیروس - فاطمه سادات مسعودی علوی
تعداد صفحات مقاله: 8

71. استفاده از الگوریتم جستجو همسایگی متغیر در بهینه سازی مساله مکان یابی در سیستم صف از دیدگاه مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سیف برقی - مریم قبادی
تعداد صفحات مقاله: 6

72. استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو به منظور اولویت بندی شهرها و انتخاب بازار مناسب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ناجی عظیمی - امیر کاریزنوئی
تعداد صفحات مقاله: 7

73. استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی و تجزیه و تحلیل شبکه فازی د رآنالیز ماتریس قوت،ضعف،فرصت و تهدید و اتخاذ استراتژی مدیریت منابع انسانی در محیط فازی–مطالعه موردی سازمان عمران و بهسازی شهری استان فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پویان سلیمانی حمیدی نژاد - محسن اردکانی - پیمان غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

74. استفاده از رگرسیون خطی و مدل چند هدفه فازی برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریماه مخاطب رفیعی - محمدعلی فتاح زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

75. استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین چیدمان تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده نوک آبادی - حسن خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 12

76. استفاده از هازوپ برای تعیین ساختار گرافیکی شبکه­های بیزین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم رضائی - وحید خداکرمی
تعداد صفحات مقاله: 8

77. استفاده ازشاخص ACSI برای بهبود کیفیت تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا اسلامی پور - هاشم محلوجی
تعداد صفحات مقاله: 5

78. اصلاح استراتژی رقابت وارزیابی کارایی برای واحدهای با جمع خروجی های ثابت توسط آنالیز رویه­ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهند دانشور - هاجر جلیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8

79. اصلاح روش تعیین مجموعه وزن های مشترک برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری با استفاده از آنالیز رویه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه لطف اله زاده - سهند دانشور
تعداد صفحات مقاله: 7

80. اصلاح شاخص قابلیت فرآیند cpm براساس آموزه های تاگوچی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا نباتچیان - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 8

81. اصلاح مدل DEA با در نظر گرفتن کاهش ورودی یا خروجی در روند تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهند دانشور - لیدا سقندل اصل
تعداد صفحات مقاله: 8

82. افزایش سود از طریق انتخاب تامین کننده مناسب به وسیله روشهای تحلیل سلسله مراتبی و مسئله تخصیص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا قندهاری - محمد خیاط خوشدوز - فهیمه عسگری
تعداد صفحات مقاله: 7

83. الگوریتم تولید ستونی برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقصود امیری - سارا طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 8

84. الگوریتم های فراابتکاری و چندپروژه ای ها با محدودیت منابع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خدیجه پوینده - سیدحسن قدسی پور - سیامک حاجی یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 6

85. انتخاب بهترین محصول برای کاشت در کشاورزی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-PROMETHEE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شهابی - محمدرضا فیلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

86. انتخاب بهترین مسیر انتقال برق از نیروگاه ارومیه به پست بالانج با رویکرد MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید سعیدنهایی - کاوه اکبری - هانی شاهمرادی - پویا رسول امینی
تعداد صفحات مقاله: 8

87. انتخاب بهینه اقدامات کنترلی در مدیریت ریسک ایمنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر اسلامی بلده - میرمهدی سیداصفهانی - محمدعلی فارسی
تعداد صفحات مقاله: 7

88. انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های ایران با استفاده از روش تاپسیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمین محمدصفو - نسیم نهاوندی - سیدکمال چهارسوقی
تعداد صفحات مقاله: 8

89. انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمین محمدصفو - فاطمه حیدری - سیدکمال چهارسوقی
تعداد صفحات مقاله: 8

90. انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و SHANNON

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد توکلی - علیرضا پویا - سیدجواد علوی طبری
تعداد صفحات مقاله: 6

91. انتخاب طیف فرکانسی برای شبکه سیار باند پهن بر اساس مدل تصمیم گیری به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا سعادتمند - مجید مختارنیا
تعداد صفحات مقاله: 8

92. اندازه فاصله اعدادفازی با اسفتاده ازنقاط انتهایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه حجاری - مصطفی علی بیگی - عرفان قاسم خانی
تعداد صفحات مقاله: 7

93. اولویت بندی استراتژی های نگهداری و تعمیرات به کمک توابع قابلیت اطمینان و تصمیم گیری فازی: با مطالعه موردی در صنعت سیمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد رنجبر - احمد کمالی - حسن خادمی زارع - آرش شاهین
تعداد صفحات مقاله: 7

94. اولویت بندی طرح های اتصال خیابان های آرش شرقی و غربی در شهر تهران با استفاده از بسط روش PROMETHEE برای داده های ترکیبی فازی و بازه ای با وزن های فازی متفاوت افراد خبره در هر معیار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین بحرینی - محمدمهدی مصطفوی - حسین سلیمانیان - اعظم دخت صفی صمغ آبادی
تعداد صفحات مقاله: 9

95. اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی توکلی - علی نصراصفهانی - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 7

96. اولویت بندی گاز رسانی به روستاها به کمک ترکیب تکنیک های ANP و DEMATEL فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه معلمی - شهربانو نجاتی
تعداد صفحات مقاله: 8

97. برآورد غیر پارامتری و استوار پروفایلها در فاز یکبر اساستبدیل موجک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - ارد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9

98. بررسی اثر فرآیندهای داخلی بر مدیریت بهره وری در صنعت کاغذ سازی- مطالعه موردی صنایع چوب وکاغذ مازندران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ولی اله مهدی پورروشن - زین العابدین رحمانی - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی - مرضیه هادی نژادرودی
تعداد صفحات مقاله: 8

99. بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی صالحی سربیژن - غلامعلی رئیسی اردلی - نادر شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 7

100. بررسی اقتصادی اندازه ی دسته تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن امکان تولید قطعات معیوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - بهمن اسمعیل نژاد - سلمان آقابابائی - فرشاد حقی
تعداد صفحات مقاله: 7

101. بررسی تأثیر روابط رسمی و غیررسمی بر کارکرد اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان با تحلیل شبکه­ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حنانه محمدی کنگرانی - دیبا غنچه پور - مهناز حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

102. بررسی تأثیر پارامترهای زنجیره تأمین بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی در حالت در نظر گرفتن کل هزینه های زنجیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد همائی - سیدرضا حجازی - شقایق باقری صمغ آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8

103. بررسی تأثیرآموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی با روش پویایی شناسی سیستم ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرنوش باقری - زهرا معینی کربکندی - حدیثه سلمانی - مهتاب افشارهروی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8

104. بررسی تاثیر نام و نشان تجاری درسبد خرید مشتری مورد کاوی مشتریان یک فروشگاه زنجیره ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه علیزاده - عرفانه غروی - معصومه مرادی
تعداد صفحات مقاله: 8

105. بررسی تاثیر پروفایل کاربران در پالایش نامه های الکترونیکی تبلیغاتی (مطالعه موردی : تبلیغات کتابفروشی بر خط در جامعه دانشگاهی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد فتحیان - رحیم حضرتقلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

106. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آمادگی سازمان بمنظور استقرار مدیریت دانش در یک صنعت دفاعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد سرداری - مالک زارع
تعداد صفحات مقاله: 7

107. بررسی عملکرد شاخص های حساسیت زمانی در پروژه ساخت هتل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن باقری - علیرضا پورغلام شریف آبادی - فواد فصیحی
تعداد صفحات مقاله: 8

108. بررسی عملکرد مشخصه های کیفی محصول درمحیط مصرف براساس شاخص قابلیت فرآیند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا نباتچیان - حمید شهریاری - رسول شفائی
تعداد صفحات مقاله: 7

109. بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی شهروندان در راستای تحقق شهر الکترونیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا احمدی - وحید برادران - باقر کرد
تعداد صفحات مقاله: 9

110. بررسی مساله جنگل فراگیر کمینه بادر نظر گرفتن محدودیت در قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آیدا کلاته آهنی - مجید سالاری - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8

111. بررسی میزان تاثیرآموزش کارکنان بر توانمند سازی منابع انسانی با رویکرد کمی سازی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود درویش صفت - سحر علیمردانی
تعداد صفحات مقاله: 7

112. بررسی و توسعه الگوریتم کرم شب تاب برای حل مسئله زمان بندی تولید کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ام البنین یوسفی - هادی ابراهیم خانی
تعداد صفحات مقاله: 7

113. بررسی وضعیت و رتبه بندی استان های کشور در خصوص شکاف دیجیتال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه فرازمند - سیداسماعیل نجفی - سروش احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

114. بررسی کارایی بازار بورس تهران بر اساس مدل ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین دست خوان
تعداد صفحات مقاله: 6

115. بررسی کارایی سازمانهای آموزش محور با استفاده از روش DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد محمدپورعمران - مسعود برغندان - محمد محمدی - محمدصادق یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 7

116. بررسی کفایت متد HACCP برای شناسایی ریسکهای کیفیت در صنایع داروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زرین تاج اشتری
تعداد صفحات مقاله: 8

117. برنامه ریزی تولید همگن با تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرضا حجازی - مهدی بیجاری - الهام شادکام
تعداد صفحات مقاله: 8

118. برنامه ریزی سیستم تولیدی انعطاف پذیر با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد سعیدی مهرآباد - سعید ضرغامی - کامیار صبری لقایی
تعداد صفحات مقاله: 7

119. برنامه ریزی عملیاتی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی استفاده از الگوریتم ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلی میرحسنی - ندا بهشتی اصل - سیداحسان اله بنی فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 7

120. به کارگیری تلفیق مدل متمرکز تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی کارائی واحدهای سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عماد روغنیان - پروین سلیمانی دارانی - فاطمه طارمی
تعداد صفحات مقاله: 8

121. به کارگیری مدل های استنتاج فازی و روش ماشین بردارهای پشتیبان جهت مدل سازی رویگردانی مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا احمدی خالدی - علی محمد احمدوند - میرسهیل حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7

122. بهبود عملکرد الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از اتوماتای یادگیرنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود شریعت پناهی - نوید مشتاقی یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 7

123. بهبود فاز آمادگی زنجیره امداد در برابر بلایا: ارائه مدل تصمیم گیری جهت مکانیابی تسهیلات (مطالعه موردی کلانشهر تهران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی بزرگی امیری - مریم کبیری - حامد نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 6

124. بهبود و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها برای خوشه بندی و تعیین میزان اعتبار مشتریان در بانکها و موسسه های مالی و اعتباری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید مهدوی اصل - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات مقاله: 7

125. بهینه سازی استفاده از منابع خط تولید به منظور افزایش بهره وری با رویکرد شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان عامری - مهدی مصطفوی - حمید دلیری مقدم - محمدمهدی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 8

126. بهینه سازی اندازه و مکان تسهیلات در سیستم های خدماتی رقابتی و حل آن به وسیله ی الگوریتم های فرا ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سیف برقی - رامین رضاوند
تعداد صفحات مقاله: 8

127. بهینه سازی جانمایی تجهیزات و مسیر خطوط لوله در واحدهای فرآیندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام شادرخ - راحیل مهریزی
تعداد صفحات مقاله: 7

128. بهینه سازی دوره وارانتی از دو دیدگاه تولیدکننده و خریدار با رویکرد نظریه صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی - محسن افصحی - سامان چراغی
تعداد صفحات مقاله: 10

129. بهینه سازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی با استفاده از رویکرد شبکه عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد گلابیان - مریم قبادی
تعداد صفحات مقاله: 8

130. بهینه سازی مسایل صفر و یک با رویکرد Black Box و ترکیب الگوریتم جستجوی پراکنده و تئوری راف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا کوکبی - بابک مرادی - حسن رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 7

131. بهینه سازی مقاوم مساله انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین حلقه‍بسته با رویکرد طراحی آزمایش ها و شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سامان چراغی - علی سلماس نیا - سیدحسام الدین ذگردی - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 10

132. بهینه سازی هزینه ضمانت نامه بادرنظر گرفتن توابع اجرای درخواست مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین احمدی - علی زینل همدانی
تعداد صفحات مقاله: 7

133. بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک موشخیان - امیرعباس نجفی - جلال باقرزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

134. بهینه­سازی فاکتورهای موثر بر رضایت مشتریان در شرکت­های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته-پیشامد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدوی - مهدی مصطفوی - احسان عامری
تعداد صفحات مقاله: 7

135. بکارگیری الگوریتم پرنده فاخته در بهینه­سازی برنامه­ریزی غیرخطی مقید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی عبداللهی - جابر کریمپور - داود عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 7

136. بکارگیری الگوریتم ژنتیک در طراحی چیدمان تسهیلات با ساختار نواری منعطف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی کاظمی - سعید بذرافشان
تعداد صفحات مقاله: 6

137. بکارگیری تئوری منطق فازی در محاسبه و ارزیابی عدد الویت ریسک با روش تجزیه تحلیل حالات خرابی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه زابلی - مهدی کرباسیان - کوروش صدیقی - علی جانعلی پورعمران
تعداد صفحات مقاله: 7

138. بکارگیری سیستم چند-عامله هوشمند در مدیریت دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه مرادی - عبدالله آقایی - منیره حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9

139. بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه در اولویت بندی مهارتهای فارغ‎التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به بازار کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم عبدالهیان - زینب عبدالهیان - واحد عبدالهیان
تعداد صفحات مقاله: 8

140. بکارگیری پروفایل­های خطی برای پایش دُز داروی تجویزی توسط پزشکان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقایی - تجلی سقایی - شکوفه فلاح نرگس
تعداد صفحات مقاله: 8

141. بکارگیری پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دکتری مهندسی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مسلمینی - محمدصالح اولیا - یحیی زارع مهرجردی - محمدعلی وحدت زاد
تعداد صفحات مقاله: 6

142. تأثیر انجام فعالیت­های فنی و سازمانی بر روی مسأله تخصیص افزونگی با انتخاب سیاست­های افزونگی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مانی شریفی - آرش زارع طلب - پدرام پورکریم گیلانی
تعداد صفحات مقاله: 6

143. تاثیر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی انطباق پذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید امین نیری - سعید جابری
تعداد صفحات مقاله: 6

144. تاثیر غنی سازی شغل بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان بانک ملت استان مازندران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباسعلی رستگار - سیدمهدی موسوی داودی - کیارش فرتاش - حمیدرضا سعادت
تعداد صفحات مقاله: 7

145. تبیین حق حاکمیت در فرایند حمل مسافر در اتوبوسرانی با استفاده از طیف فارنتی و یانگ (مورد کاوی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - یاسمن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 7

146. تجربه شرکت ایران ترانسفو در طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود خلیلی - مصطفی صفدری رنجبر - امیرحسین صبورطینت
تعداد صفحات مقاله: 6

147. تجزیه تحلیل بدترین حالت هدف دوره ساخت درسیستم جریان مونتاژ کارگاهی با درنظر گرفتن محدودیت نیمه جمع پذیردسترسی به ماشین آلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیلوفر شعاع اردبیلی - پرویز فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 6

148. تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی موفقیت و شکست تحقیق و توسعه فناوری نانو با رویکرد ترسیم نقشه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهلا یاسائی - فرهاد قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 7

149. تحلیل ارگونومیکی حمل دستی بار با استفاده از معادله NIOSH و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیده رضوی - حمیدرضا ولیدی
تعداد صفحات مقاله: 8

150. تحلیل تأثیرات مدیریت دانش بر وفاداری مشتریان با بکارگیری پویایی شناسی سیستم مطالعه موردی شرکت فراورده های نسوزپارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جمال حسینی عزآبادی - محمد دهقانی سریزدی
تعداد صفحات مقاله: 9

151. تحلیل تقاضا و توسعه ظرفیت در شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا محمدی - مسعود عابسی - محمدصالح اولیا - سعید خنجری
تعداد صفحات مقاله: 7

152. تحلیل تمایز گروهی زنجیره تغییرات فرآیندهای تولیدی چندمرحله ای به منظور تفکیک و شناسایی منابع بروز تغییرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر بازدار - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

153. تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی محمد احمدوند - مهدی باستان - محمد نصیری
تعداد صفحات مقاله: 8

154. تحلیل دینامیکی تاثیر صنعت خودروی سواری کشور بر صنایع تایر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی الهی - سروش باقری - علیرضا معینی
تعداد صفحات مقاله: 6

155. تحلیل دینامیکی تغییرات قیمت مسکن در تهـران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی باستان - مریم السادات مساعد - فاطمه کاشف
تعداد صفحات مقاله: 6

156. تحلیل سیاست های باز پرسازی وتعیین اندازه انباشته تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی عباسی آذر - محمدرضا مرجانی
تعداد صفحات مقاله: 6

157. تحلیل نقاط قوت و ضعف متدولوژی­های ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه در دهه گذشته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا مختار - مریم نصیری
تعداد صفحات مقاله: 7

158. تخصیص میزان بهینه قیمت بر مبنای کیفیت به تامین کنندگان درراستای استراتژی برد ـ برد دربرون سپاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا قندهاری - سمیه محمدی - محمد عرب یارمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

159. تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک با تلفیق متدلوژی شش سیگمای ناب رهیافت هوش تجاری و کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن الوندی - سیدعباس ابراهیمی - ایمان رضایی - محمدرضا کلانتری ثقفی - نازنین جوادی
تعداد صفحات مقاله: 8

160. ترکیب مدل تحلیل پوششی داده­ها و روش کارایی متقاطع در رتبه­بندی گزینه­ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده افتخاری - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 5

161. تشخیص مرزکارآ و ناکارآ توسط مدل­های چند­هدفه


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر پورمحمد - رضا علی پور
تعداد صفحات مقاله: 4

162. تعمیم الگوریتم جستجوی فاخته برای زمان بندی پروژه با منابع محدود با روشی ابتکاری برای تولید جواب موجه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا احمدی رندی - مازیار داودی
تعداد صفحات مقاله: 8

163. تعیین اندازه دسته و زمان بندی تولید بطور همزمان با جریمه زودکرد/دیرکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بیجاری - پریناز واعظ
تعداد صفحات مقاله: 8

164. تعیین اندازه سفارش اقتصادی چند پریودی چند محصولی با تقاضای فازی و در نظرگرفتن اندازه کالا و تخفیف در هزینه های حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد خسروآبادی - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات مقاله: 7

165. تعیین اولویت عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان زنجان با رویکرد MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین عظیمی - نرگس آقاجانلو - عباس نصیری
تعداد صفحات مقاله: 9

166. تعیین عوامل تاثیر گذار برگسترش محصول جدید باتکیه بررویکرد تحلیل سلسله مراتب گروهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدجواد ایرانبان - عباس طلوعی اشلقی - ساناز داودزاده
تعداد صفحات مقاله: 8

167. تعیین عوامل مؤثر بر هوشمندی رقابتی سازمان ها: مطالعه موردی گروه مپنا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افروز مومنی - مهدی مهرافزون
تعداد صفحات مقاله: 10

168. تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از کیفیت وب سایت های کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل کانو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصالح اولیا - مونا میرغنی قمصریان
تعداد صفحات مقاله: 8

169. تعیین مسیر بهینه انرژی رسانی به بارهای شبکه توزیع در هنگام خطا با ترکیب GA-BCO و توابع هدف فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد بابازاده - خلیل ولی پور - عادل اکبری مجد
تعداد صفحات مقاله: 6

170. تعیین و اولویت­بندی معیارهای خلق ارزش برای مشتری) مطالعه موردی در یک شرکت داروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهنوش باردل - محمدعلی وحدت زاد - محمد صالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 8

171. تعیین وضعیت و اولویت بندی اهداف (معیارها) سیستم تولید بهنگام(JIT) در شرکت صنایع غذایی تکین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس شیخان - حبیب الله جوانمرد - فروغ حجازی فر
تعداد صفحات مقاله: 6

172. توسعه استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در سازمان­های فاوا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سامان سیادتی - محمدجعفر تارخ - احمد عابد - امیر قضاتی
تعداد صفحات مقاله: 7

173. توسعه الگوریتم NSGA-II برای حل مسئله p-میانگین پیشرو با محدودیت ظرفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصوره آقابیگ - محمدابراهیم شری
تعداد صفحات مقاله: 7

174. توسعه سیستم خبره مبتنی بر مشخصه های صفحات وب به منظور تشخیص حملات فیشینگ در بانکداری الکترونیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود مقیمی - حسین اکبری پور - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 7

175. توسعه مدل جانمایی موجودی جهت طراحی شبکه توزیع با در نظر گرفتن رفتار مشتریان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن شوندی - شکوفه ابریشمی
تعداد صفحات مقاله: 8

176. توسعه مدل مقدار تولید اقتصادی با دوباره کاری کامل اقلام معیوب با در نظرگرفتن سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اکبرزاده - مریم اسمعیلی - عطاالله طالعی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

177. توسعه مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رویا تات - مریم اسمعیلی - عطاالله طالعی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

178. توسعه مدل های مکان یابی رقابتی با فرض مکان یابی تعداد سرورهای مشخص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا نصیری خانقاه - مهدی سیف برقی
تعداد صفحات مقاله: 7

179. توسعه و تحلیل سرمایه­گذاری با استفاده از روش اختیار معامله حقیقی وکاربرد آن در ارزیابی یک محصول شیمیایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس - مهدی شفیعی قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 7

180. توسعه یک روش شمارش ضمنی ابتکاری برای حل مساله برنامه ریزی خطی دوسطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اقبال حسینی - عیسی نخعی - رضا میهمی
تعداد صفحات مقاله: 7

181. توسعه یک سیستم خبره به منظور تشخیص و درمان لوسمی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش نسترن - حسین اکبری پور - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 8

182. توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - امیر پرنیانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8

183. توسعه­ی یک سیستم تصمیم­ برای ارتباط بین کارفرما و پیمانکار با استفاده از سیستم استنتاج فازی: )مطالعه­ی موردی(

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن مینا - سیدنیما میرعابدینی - سیدفرید قادری
تعداد صفحات مقاله: 8

184. جاری سازی استراتژی در حوزه نگهداری و تعمیرات با رویکرد کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حجت نبوتی - رضا مشگین راد
تعداد صفحات مقاله: 10

185. جفتهای قیمت و تاریخ تحویل در محیط کار کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان داودیان - محمد قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 8

186. حل مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه ی فازی با اثر یادگیری و زوال با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل مهدی زاده - رسا قاضی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

187. حل مسئله توالی برای یک مدل، خط مونتاژ مختلط در یک سیستم تولید به موقع توسط الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل نجفی - مهرداد مجیدی شهریور - اشکان طلایی
تعداد صفحات مقاله: 7

188. حل مساله RCPSP با درنظر گرفتن زمان انجام فعالیت ها به صورت اعداد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین ذوالفقاری - جواد نعمتیان - مهدی خدابنده
تعداد صفحات مقاله: 6

189. حل مساله زمانبندی سلولهای تولیدی مجازی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید طسوجی حسن پور - رضا بشیرزاده - ابوالفضل آدرسی
تعداد صفحات مقاله: 7

190. حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ناجی عظیمی - محمدحسام شعلائی
تعداد صفحات مقاله: 7

191. خصوصی سازی و بررسی عوامل تأثیر گذار بر رضایتمندی مشتریان در شرکت مخابرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز ریاحی - باقر کرد - ایمان مهربان - سعید رضائی بنجار
تعداد صفحات مقاله: 8

192. درجه بندی خوابگاه های دانشجویی کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه دارابی - سعید علی بخشی - محمد خدابخشی
تعداد صفحات مقاله: 7

193. رتبه­بندی کامل همه­ی واحدهای تصمیم­گیری با روشی مبتنی بر DEA با بازده به مقیاس متغیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهند دانشور - عزیزه حنیفی مهماندار
تعداد صفحات مقاله: 6

194. رهیافت جدیدی برای تبدیل محیط های غیر مارکوف به مارکوف و کاربرد آن در مسیریابی ربات های متحرک خودگردان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ایمانی - سیده فاطمه قریشی - مسعود شریعت پناهی - فرهاد ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

195. روش دوفازی خوش­بینانه برای انتخاب کاندید برتر


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد زنگنه - قاسم توحیدی
تعداد صفحات مقاله: 4

196. روش نوینی بر پایه Fuzzy Actor-Critic و اثبات همگرایی آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ایمانی - سیده فاطمه قریشی - مسعود شریعت پناهی - محسن ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 5

197. روش نوینی بر پایه میدان پتانسیل در کنترل و ناوبری ربات های متحرک خودگردان در یک محیط دینامیکی سه بعدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاله علیمحمدی - محسن ایمانی - مرتضی فتحی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

198. رویکردی جدید برای اولویت بندی ریسک پروژه ها مبتنی بر روش های تصمیم گیری با متغیر های کلامی و بازه های احتمالی (مطالعه ی موردی: پروژه های تعمیر و نگهداری پل)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هیوا فاروقی - بهنام حسینیان نژاد - آزاد امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

199. رویکردی جدید برای مسئله­ی چند هدفه انتخاب تامین کننده برپایه­ی طراحی آزمایش و شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید دلیری مقدم - علی سلماس نیا - عیسی نخعی کمال آبادی - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 10

200. رویکردی یکپارچه برای طراحی و مدیریت زنجیره های تامین تحت ریسک با استفاده از مقیاس CVaR.

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن لاله - رسول شفائی
تعداد صفحات مقاله: 7

201. زمان بندی m- ماشین موازی همانند با دسته بندی ارسال و زمان های آماده سازی مستقل ازتوالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق باقری صمغ آبادی - سیدرضا حجازی - مهدی سیفی - حامد همایی
تعداد صفحات مقاله: 7

202. زمان بندی استوارماشین های موازی یکسان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد همتیان - قاسم مصلحی - سروش علیمرادی
تعداد صفحات مقاله: 7

203. زمان بندی تک ماشینه با فرض زمان پردازش وابسته به منبع و اثریادگیری و زمان آماده سازی وابسته به جایگاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریناز واعظ - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 6

204. زمان بندی همزمان اسکله و جرثقیلهای اسکلهای در پایانه کانتینری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زکائی نیکو - ناصر سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 9

205. زمان بندی پذیرش و ردتوام سفارشات ساخت محصولات جدید و سفارشات تعمیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - محمد یاوری
تعداد صفحات مقاله: 8

206. زمانبندی تولید معادن روباز با استفاده از حل عدد صحیح مختلط

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف میرزائیان لردکیوان
تعداد صفحات مقاله: 7

207. زمانبندی پروژه های تحقیقاتی با استفاده از روشهای مسیر بحرانی در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم رضایی نیک - سونیا ابراهیمی فرد - ویدا گل بافیان
تعداد صفحات مقاله: 9

208. زمانبندی کارخانه های موازی توزیع شده با ماشینهای موازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد بهنامیان - سیدمحمدتقی فاطمی قمی
تعداد صفحات مقاله: 8

209. ساخت و پرداخت مدل تولید سفر ناهمفزود با استفاده از روش لوجیت رتبه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهشید معماری
تعداد صفحات مقاله: 7

210. سمت و سوی آینده وب انتظارات ما ازنسلهای بعدی وب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کمال رمضانی - شهریار محمدی - ماجد موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8

211. سنجش و اولویت بندی شاخصه های کیفیت خدمات و رضایت کارکنان و ارتباط آن با بازاریابی مشتریان داخلی کارکنان با استفاده ازمدل سروکوال مطالعه موردی بانک تات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعباس شجاعی - فرشید عبدی - محمدجواد خمامی
تعداد صفحات مقاله: 9

212. سنجش کارایی دیدگاه های واقع گرا و آرمان گرا در تخصیص بودجه عمرانی با رویکرد برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم گلستان نژاد - ایمان باستانی فر - سیدسعید انصاری فر - سیدمجید شهیدی
تعداد صفحات مقاله: 8

213. سیستم خبره فازی جهت گزینش پیمانکاران پروژه های BOT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان حقیقت - بهروز ساعی - بابک رضایی
تعداد صفحات مقاله: 10

214. شناسایی روابط و الویت بندی میزان اهمیت معیارهای کیفیت خدمات با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانک داری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد طباطبایی - سحر حسینی - ابوالفضل نوری
تعداد صفحات مقاله: 8

215. شناسایی مهم ترین عامل شکست زمانی پروژه های ساختمانی از طریق روش برنامه ریزی سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی شرکت مهندسی افق شبکه آریا)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا شاه نظری شاهرضائی - علی مالکی
تعداد صفحات مقاله: 6

216. شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر در پروژه های ساخت صنعت نفت ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین بهارمند - احمد صادقیه - محمدعلی وحدت زاد
تعداد صفحات مقاله: 9

217. شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر در بهره­وری منابع انسانی با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی تبریز)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهراب عبداله زاده مقدم - رامین قاری زاده بیرق
تعداد صفحات مقاله: 8

218. شناسایی و تولید جبهه پارتو اپتیمال در مسایل بهینه سازی چند هدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی صنیعی منفرد - بهناز کلانتری بنگر - آراز وارتومیان خویگانی
تعداد صفحات مقاله: 7

219. شناسایی پروژههای بهبود بر اساستحلیل فرآیندهای کسب و کارتلفیق چارچوبPCFالگوی خود ارزیابیISO9004و تکنیکIPA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهنوش باردل - محمدعلی وحدت زاد - محمدصالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 9

220. ضرورت تدوین یک متدولوژی گام به گام برای مدیریت پروژه های بزرگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمداسماعیل زلف خانی
تعداد صفحات مقاله: 8

221. طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ثریانژادمربی - محمدصالح اولیا - مهدی بشیری
تعداد صفحات مقاله: 8

222. طراحی توأم ساختار ارتباطی و جانمایی ایستگاه های کاری بر اساس انبارهای میانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر میری - حمیده رضوی
تعداد صفحات مقاله: 8

223. طراحی شبکه انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و زیست-محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا توکلی - سیدحسام الدین ذگردی - فاطمه حیدری - احسان عامری
تعداد صفحات مقاله: 6

224. طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بشیری - مهتاب شرافتی
تعداد صفحات مقاله: 7

225. طراحی شبکه لجستیکی معکوس با عدم قطعیت تامین و تقاضا و انعطاف پذیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاله محسنی - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 11

226. طراحی شبکه­ای از لجستیک معکوس با برگشت­های وابسته به فاصله

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد دهقانیان - محمد اصغری
تعداد صفحات مقاله: 7

227. طراحی مدل پویای تخصیص منابع عرضه انرژی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عالیه کاظمی - مهناز حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

228. طراحی نمودار کنترل اقتصادی استوار -T2 هتلینگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقایی - کامیار چالاکی
تعداد صفحات مقاله: 8

229. طراحی چارچوب پیاده­سازی سازمان الکترونیکی برمبنای فرآیند در سازمانهای دولتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس - علیرضا اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 10

230. طراحی یک الگوریتم پرندگان برای مساله مسیریابی حمل و نقل با ناوگان عمومی و خصوصی با تقاضای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز برزین پور - محسن صفاریان - محمد کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 6

231. طراحی یک روش مبتنی برضریب تشابه فازی برای حل مساله تشکیل سلولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی یاوری - نورالدین پرندین
تعداد صفحات مقاله: 12

232. طراحی یک سیستم چند عاملی برای قیمت دهی بهینه در بازار برق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین فاضل زرندی - راضیه شعله - فرهاد فلاحی - سیدحسین حسینیان
تعداد صفحات مقاله: 9

233. طراحی یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی با توجه به کیفیت محصول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حاجی میرزاجان - محمدعلی پیرایش نقاب - فرید فعال
تعداد صفحات مقاله: 8

234. طراحی یکپارچه مدل جایابی و موجودی با در نظرگیری ریسک های اختلال در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا باقری توکانلو - حمید داودپور
تعداد صفحات مقاله: 7

235. عدالت اقتصادی درایران: مدلسازی عوامل کلان اقتصادی موثربرتوزیع درآمد با دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین وحیدی منفرد - مهدی دیداری - علی محمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 7

236. عوامل تعیین کننده در موفقیت توسعه محصول جدید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی بهشتی نیا - محمد صمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

237. قابلیت اطمینان سیستم پایداری تونل زیرزمینی برای حالتهای شکست چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف میرزائیان لردکیوان - کورش شهریار - مصطفی شریف زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

238. قیمت گذاری پویا برای شرکت های حمل ونقل کالا در فضای رقابتی: ارائه رویکرد تئوری بازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه مظفری - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 8

239. قیمت­گذاری شبکه با استفاده از مسائل برنامه­ریزی دوسطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه تاری - عیسی نخعی کمال آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7

240. مدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان­هاو رتبه بندی آنها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا نظری - سیداسماعیل نجفی
تعداد صفحات مقاله: 8

241. مدل اصلاح شده کراندار (BAM) در ارتباط با داده منفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا کاظمی متین - لیلا صالحی
تعداد صفحات مقاله: 8

242. مدل ترکیبی از تحلیل رابطه ای خاکستری و کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن سیاح مرکبی - مرتضی صالحی سربیژن - محمدسعید صباغ
تعداد صفحات مقاله: 7

243. مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی - توزیع برای لجستیک بحران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا محمدی - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 8

244. مدل ریاضی بهینه سازی استراتژی های کارآ با برنامه ریزی تلفیقی مطالعه موردی برونسپاری شرکت ملی پخش فراودره های نفتی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش واقف کودهی - زینب قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

245. مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی کیمیاگری - محمدجعفر امینی - حمید طباطبایی آرانی - لیلا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 10

246. مدل سازی عملکرد سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکرد تحلیل دینامیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعلی عباس زاده اصل - جواد نعمتیان
تعداد صفحات مقاله: 8

247. مدل سازی مرکز پذیرش مشتریان خدمات پس ار فروش با بـهره گیری از شبکه های صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرهام عظیمی - بهنام مشعری - سیدحمیدرضا پسندیده
تعداد صفحات مقاله: 6

248. مدل سازی و تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک وشرایط عدم قطعیت های بازه ای (مطالعه موردی شهرستان بندر عباس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه تاج الدینی - علیرضا نادری - شیلا تورنگ - مهدی سیفی
تعداد صفحات مقاله: 11

249. مدل سازی و حل مدل یک زنجیره تأمین سه سطحی با درنظرگرفتن هزینه حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان بخشی نیا - فریماه مخاطب رفیعی - شقایق باقری صمغ آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8

250. مدل سازی پویای قیمت گذاری سیگارت در صنعت دخانیات ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیزاله جعفری - مهدی علاءالدینی - بیتا منصوری - فاطمه وکلائی
تعداد صفحات مقاله: 6

251. مدل مسیریابی برداشت سفارش در انبارها با در نظر گرفتن تراکن و عرض راهروها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا عیدی - حنیف محققی - سیدعلی قاسمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

252. مدل موجودی زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن کیفیت ناقص و تقاضا وابسته به قیمت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منا احمدی راد - فرید خوش الحان - مصطفی ستاک
تعداد صفحات مقاله: 10

253. مدل های پایه در زمینه ی رشد قابلیت اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه نظری زاده - عبدالله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 9

254. مدل چندهدفه انتخاب تامین­کننده برای حالت چندکالایی با درنظرگرفتن محدودیت­های فازی و پارامترهای احتمالی در شرایط تخفیف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدتقی فاطمی قمی - مجتبی حاجیان حیدری - سعید جابری
تعداد صفحات مقاله: 8

255. مدل چندهدفه زمانبندی و مسیریابی ناوگان لجستیک به منظور کمینه کردن توقف خوروها در پایانه‏های حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صالح دهباری - علیرضا پورروستا - مجید نوجوان
تعداد صفحات مقاله: 9

256. مدل­سازی زنجیره تامین ماهیان پرورشی گرم­آبی در ایران با رویکرد لجستیک یکپارچه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیف اله تبریزی - عباس احمدی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7

257. مدلسازی رابطه بین پیاده سازی نظام آراستگی و رضایت شغلی در صنعت ایران خودروبا مطلعه موردی درنمایندگی های ایران خودرو استان چهارمحال و بختیاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - فهیمه عسگری - پریا قنبری - محمد خیاط خوشدوز
تعداد صفحات مقاله: 9

258. مدلسازی سیستم نوآوری در ابعاد ملی با استفاده از رویکرد ترکیبی از پویایی­های سیستم و سیستم­های عاملی یادگیرنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن قدسی پور - سیدمحسن آزاد - حمید احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

259. مدلسازی و ارائه روش حل برای مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی و تخصیص استاد-درس مطالعه موردی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرین راستگار امینی - سیدحمید میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

260. مدلسازی و حل مساله زمان بندی کارکارگاهی انعطاف پذیربرگشتی با ماشین های موازی به منظور کمینه سازی مجموع دیرکرد وزنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید رجبی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 7

261. مدلسازی پویای عوامل مؤثر بر سوددهی شرکت مخابرات شهرستان دلفان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - فرشاد حقی - بهمن اسمعیل نژاد - سلمان آقابابایی
تعداد صفحات مقاله: 8

262. مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی تولید و زمانبندی انجام عملیات در سیستم تولید سلولی مجازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه سلامی - حسن رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 7

263. مدلی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی- عصبی برای پیش بینی بازده سهام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصور زراءنژاد - مریم احمدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 7

264. مدیریت ریسک طراحی و ساخت در صنایع نفت و گاز با استفاده از RFMEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام کشاورزی - احمد اصل حداد - سپیده محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

265. مدیریت زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر معماری سازمانی سرویس گرا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صفی اله حیدری - محمدجعفر تارخ - صادق حیدری
تعداد صفحات مقاله: 8

266. مدیریت سبد پروژه با تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی مطالعه موردی در صنعت راهسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم عمرانی - فرزانه ادبی باویل علیایی
تعداد صفحات مقاله: 8

267. مدیریت فعال سبد سهام با استفاده از برنامه­ریزی پویای مبتنی بر شبیه­سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد خدادادی - محمد مدرس - مسعود ماهوتچی
تعداد صفحات مقاله: 8

268. مدیریت و بهینه سازی مسیر زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده ازالگوریتم گرانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرحیم رمضانیان - محمود مرادی - نجمه السادات حسینی رستمی - نورالدین دبیری
تعداد صفحات مقاله: 7

269. مسأله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه در حالت گسسته با محدودیت های پیش نیازی تعمیم یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا عیدی - هیوا فاروقی - فرید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 7

270. مسئله کوپل بین فعالیت های تعریف شده در سیستم های مهندسی و غلبه بر آن به عنوان چالشی اساسی در طراحی سیستم های اقتصادی- اجتماعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی ملاجان - سیدمحمدباقر ملائک - عباسعلی کارشناس
تعداد صفحات مقاله: 9

271. مسائل زمانبندی با در نظر گرفتن برون سپاری : مرور و دسته بندی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فردین احمدی زر - زینب امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

272. مساله جریان کارگاهی انعطاف پذیرهیبریدی با فرض محدودیت دربازه های زمانی انجام کارها درمرحله های مختلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیدا گوهری - ناصر سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 9

273. مسیریابی وسایل نقلیه در شرایط وابستگی وسایل به جایگاه­ وحل آن با یک الگوریتم اجتماع مورچگان ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت زارع رئیس آبادی - سیدحمید میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

274. مطالعه تجربی پیرامون پیش­بینی پذیری تغییرات شاخص سهام بازار بورس تهران به کمک تکنیک­های یادگیری ماشین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین محمدحسن زاده - مهران فرهی کیا - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

275. مقایسه اثر بخشی تبلیغات موبایلی با دیگر رسانه های تبلیغاتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل کاظمی - مهدی عبادیان - علی روتیوند غیاثوند
تعداد صفحات مقاله: 10

276. مقایسه روشهای بهبود فرایندهای کسب و کار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خداکرم سلیمی فرد - سیدیعقوب حسینی - محمدصادق مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7

277. مکان یابی جایگاه سوخت با روش پرامیتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید اسماعیلیان - سمیه محمدی شاهیوردی
تعداد صفحات مقاله: 8

278. مکان یابی مراکز توزیع به منظورجذب بیشتر بازار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدبهروز امامی - مهسا قندهاری - سیدمجتبی سجادی
تعداد صفحات مقاله: 7

279. مکانیابی رقابتی با تابع گرانشی مرکب از جذابیت زمان سفروزمان صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک نصرتی - نیکبخش جوادیان - مهدی امیری عارف - روح الله بیژنی
تعداد صفحات مقاله: 6

280. مکانیابی هاب با تخصیص تکی و با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن اکبرپورشیرازی - محسن مختارنژاد - رضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

281. نقش مهندسی ارزش در طراحی و تولید قالب های صنعتی مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر محمدخانی - محمدصالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 7

282. هماهنگ سازی تصمیمات قیمت گذاری و زمان بندی در یک محیط ماشینی جریان کارگاهی با m ماشین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فواد آصف - علی صالحی - مهدی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 9

283. هماهنگی قیمت­گذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین دو سطحی با یک تولیدکننده و دو خرده­فروش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین علیرضائی - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 6

284. وزن دهی به واحد های مختلف شرکت نیرو محرکه جهت پرداخت پاداش بهره وری با استفاده از تکنیک AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسرین جزنی - محمدعلی محمدی - علی طیبی رهنی
تعداد صفحات مقاله: 8

285. پایش پروفایلهای دو جمله ای و شناسایی متغیرهای عامل انحراف با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن رسولی - غلامعلی رئیسی اردلی - امیرحسین امیری - میثم غفاری دیزجی
تعداد صفحات مقاله: 7

286. پیاده سازی کنترل آماری کیفیت درکارخاانه لبنی و مقایسه نمودارهای کنترل چندمتغیره باتک متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی گرد - امیرمحمد گل محمدی - منیر محمودی - زهرا موحدی
تعداد صفحات مقاله: 8

287. پیاده‏سازی روش هزینه‏یابی بر مبنای فعالیت در واحدهای تولیدی کوچک: مطالعه موردی یک رستوران تهیه غذای ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین کرمی فر - فربد ذوالریاستین
تعداد صفحات مقاله: 7

288. پیش بینی مصارف گاز خانگی و تجاری در پنج سال آتی استان اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام هنری - مسعود یقینی - محمدحسین ندیمی - ابراهیم جان نثاری
تعداد صفحات مقاله: 7

289. پیش بینی ولتاژهای ورودی برای تنظیم زاویه و سرعت حرکت مفاصل ربات با استفاده از شبکه عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جمال حسینی عزآبادی - محمد دهقانی سریزدی
تعداد صفحات مقاله: 7

290. پیش­بینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدل­های تحلیل مداخله و ARIMA (یک مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدامیربابک رسمی - بابک قالب سازجدی
تعداد صفحات مقاله: 8

291. پیشبینی تقاضای گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف ایران با استفاده ازرگرسیون خطی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عالیه کاظمی - مهناز حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

292. کاربرد TRIZ در مسئله های صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود حقیقی - فریبرز جولای - مهدی حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 7

293. کاربرد ابزارهای کنترل کیفیت و FMEA به منظور ارتقاء کیفیت دریک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معین سماک جلالی - سیدفرید قادری
تعداد صفحات مقاله: 8

294. کاربرد استراتژی­ معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران پاکیزه - کوثر اخوان چایجان - پیام صالحی
تعداد صفحات مقاله: 10

295. کاربرد روش تصمیم گیری گروهی ترکیبی از AHP فازی محدود شده و VIKOR فازی در انتخاب سیستم حمل و نقل پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد حق وردی - امیرسامان خیرخواه - امیرحسین حسینیان - مریم درودگران
تعداد صفحات مقاله: 6

296. کاربرد مدل های جایگزین برای برنامه ریزی منابع بخش بهداشت و درمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد زینالی - مسعود ماهوتچی
تعداد صفحات مقاله: 7

297. کاربرد پویایی های سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی محمد احمدوند - نادر قانعی - مهدی باستان
تعداد صفحات مقاله: 10

298. کاوش مهمترین عوامل در عارضه پس از زایمان مادر با الگوریتم داده­کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه کیامهر - بهروز مینایی بیدگلی - فریبا مینایی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 8

299. کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی در مسئله تک ماشین با فرض زوال خطی تکه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباسعلی جعفری ندوشن - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 9

300. یک رویه شاخه و کران برای مسأله هموارسازی منبع با امکان وجود بریدگی در فعالیت­ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز افشارنجفی - زینب خلج
تعداد صفحات مقاله: 6

301. یک رویکرد ماکس- مین برای مسأله ی تخصیص افزونگی در سیستم سری- موازی با قید انتخاب تنها یک جزء در هر زیرسیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقصود امیری - سارا طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 8

302. یک مدل بازپرسازی توام توسعه یافته برای سیستم های زنجیره تامین دو مرحله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا کاجی - حمیدرضا پسندیده
تعداد صفحات مقاله: 7

303. یک مدل برنامه­ریزی خطی فازی برای بودجه­بندی سرمایه­ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا ملکی - مرتضی کاظمی - آسیه عباسی ناصرو
تعداد صفحات مقاله: 9

304. یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح برای حل مسأله زمان­بندی دانشگاهی: مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین علیرضائی - زینب شهرآئینی - محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 6

305. یک مدل پویا برای شبیه سازی آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل درون شهری با مطالعه موردی برای شهر تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین قهرمانی - سیدحسین ضیاتبار - سیدحسین سیدی - کریم آراسته
تعداد صفحات مقاله: 7

306. یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای مراکز تامین چندگانه با دریافت و تحویل همزمان همراه با تعادل کاری رانندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانی صیدگر - مرتضی کولائیان - مرتضی کیانی - نیکبخش جوادیان
تعداد صفحات مقاله: 6

307. یکپارچه سازی تکنیک های تفکر ناب و زمان بندی احتمالاتی در پروژه های ساخت و ساز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا عبدالله زاده - سیدمهدی میرخورسندی
تعداد صفحات مقاله: 7

308. 0-1 Mathematical Programming Models For Laparoscopic Activity Recognition

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Toktam Khatibi - Mohammad Mehdi Sepehri - Pejman Shadpour
تعداد صفحات مقاله: 5

309. A Comparative Study of Seasonal Interval Models for Industrial Time Series Forecasting

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Khashei - Farimah Mokhatab Rafiei - Akram Mir Ahmadi
تعداد صفحات مقاله: 7

310. A Fuzzy AHP Model for Process Selection in Education System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Bahare Maleki - Vinod Kumar
تعداد صفحات مقاله: 6

311. A Fuzzy Random Portfolio Optimization by Possibility-based Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nematian - Mir Ehsan Hesam Sadati
تعداد صفحات مقاله: 7

312. A Hierarchical Production Planning Framework for Part Families

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Davod Abachi - Hasan Haleh
تعداد صفحات مقاله: 9

313. A New Cluster Validity Index and its Application in Image Segmentation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Hossein Fazel Zarandi - Nader Ghaffari-Nasab - Solmaz Ghazanfar Ahari
تعداد صفحات مقاله: 6

314. A Novel Model of Perishable Inventory Based on Electrical Analogy

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kamran Shahanaghi - Arash abedi - Mohsen Babashahi
تعداد صفحات مقاله: 6

315. A Novel Multi-Objective Genetic Algorithm for Cell Formation Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R Tavakkoli-Moghaddam - R Jafari-Marandi
تعداد صفحات مقاله: 8

316. A Stock Market Prediction System Using Recurrent Neural Network

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Leila Siahrang - Saman Haratizadeh - Behrouz Gholizadeh
تعداد صفحات مقاله: 5

317. A Type-II Fuzzy Expert System For diagnosis of Asthma

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. H Fazel Zarandi - M. Bayani - M. Moin
تعداد صفحات مقاله: 7

318. A gray decision-making approach for weighting the organization indexes


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behrouz Mirkhanzadeh - Amir Golabzaei - Ashkan Talaei
تعداد صفحات مقاله: 4

319. A mixed integer non-linear model for supplier selection under conditions of Incremental quantity discount and inventory shortage

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Marzieh Karimi - Alireza Naderi
تعداد صفحات مقاله: 6

320. A multi-objective inventory routing problem with back-order and lateral trans-shipments

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S.A Torabi - M. Baghersad
تعداد صفحات مقاله: 7

321. A new algorithm to solve the minimum cost flow problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Ghiyasvand
تعداد صفحات مقاله: 6

322. A new approach for ranking fuzzy numbers based on centroid point index and shifting origin

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E. Roghanian - M. Attarpour - M. Habibi
تعداد صفحات مقاله: 6

323. A new approach for ranking of fuzzy numbers based on the principle of dominance

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nasser Shahsavari Pour - Mohammad Hossein Abolhasani Ashkezari - Esmaeil Najafi - Hamed Mohammadi Andargoli
تعداد صفحات مقاله: 7

324. A new inventory control policy with restricted production capacity

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: f Faal - m Yavari - j Hassanpour - m Mirzavaziri
تعداد صفحات مقاله: 6

325. A new mathematical model for time window green vehicle routing problem with backhauls

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R. Tavakkoli-Moghaddam - N Tajik
تعداد صفحات مقاله: 6

326. A novel intelligent method based on artificial immune system in wireless sensor networks

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Samira Nemati - M. A. S. Monfared - Reza Azmi
تعداد صفحات مقاله: 6

327. A simulated annealing algorithm for fuzzy portfolio selection using credibility approach


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Gelareh Nikfarjam - Amir Abbas Najafi
تعداد صفحات مقاله: 4

328. A tabu search heuristic for reverse logistics network design

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Asghari - Samaneh Nezhadali - Mostafa Kazemi
تعداد صفحات مقاله: 7

329. Achieving agile supply chain with HOQ under fuzzy environment; case study: automation manufacturing industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Eslamipoor - Jaber Hajitabar - Mostafa Kazemi
تعداد صفحات مقاله: 5

330. An Artificial Immune Algorithm for Minimizing Total Cost of Resources in the Resource Constrained Project Scheduling Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ramin Golestaneh - Hossein Karimi - Azizollah Jafari - Mohammad Mohammad
تعداد صفحات مقاله: 7

331. An Effective Hybrid Optimization Algorithm for Scheduling of Virtual Manufacturing Cells

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shiva Zand Karimkhani - Reza Bashirzadeh - Soheil Jalili Bolhassani
تعداد صفحات مقاله: 6

332. An effective approach for Multi-objective Flexible Job Shop Problem - A New Cosmogony Algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Mohammadi Andargoli - Nasser Shahsavari Pour - Reza Tavakkoli-Moghaddam - Mohammad Hossein Abolhasani Ashkezari
تعداد صفحات مقاله: 13

333. Analyzing the Reliability of a Natural Gas Pressure Regulating Station

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Shahrokhi - P Nickbeen
تعداد صفحات مقاله: 7

334. Application of TRIZ to Eliminate the Contradictions of a System Dynamics (SD) Model to Solve Business Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nader Mahmoudi - Vahid Saeid Nahaei - Ali Fahmi - Amin Faridyahyaei
تعداد صفحات مقاله: 6

335. Applying System Approach to the Project Scheduling Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maliheh Majidzadeh - Jafar Bagherinejad
تعداد صفحات مقاله: 7

336. Availability Optimization of K-out-of-N Load Sharing Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A Eshraghniaye Jahromi - Ali A. Yahyatabar Arabi
تعداد صفحات مقاله: 7

337. Bayesian Inference and Negative Binomial Distribution for Designing an Optimum Acceptance Sampling Plan

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Elham Ahmadi - Mahnaz Vafadar - Mohammad Saber Fallah Nezhad
تعداد صفحات مقاله: 5

338. Bottleneck Analysis In a Pharmaceutical Production Line, Using Simulation Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamidreza Eskandari - Nazanin Babolmorad
تعداد صفحات مقاله: 7

339. Calculating Shortage Cost of Spare Parts in a Repairable Multi-state System with Redundant Components

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Shahrokhi - M Farhadi
تعداد صفحات مقاله: 5

340. Classification of job satisfaction theories and implication of a questionnaire

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Salmanzadeh - Mohammad reza Sadr
تعداد صفحات مقاله: 6

341. Cloud Computing Security Issue

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Asghar Mohammadi - Javad Mohammadi - Mehdi Bakhoda
تعداد صفحات مقاله: 8

342. Computing a feasible flow or diagnosing infeasibility of a network flow in O(mn log U) time

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Ghiyasvand
تعداد صفحات مقاله: 5

343. Cooperative/non-cooperative planning strategies versus sole/dual sourcing in supply chains

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohsen Sheikh Sajadieh
تعداد صفحات مقاله: 7

344. Design and Optimization of Dynamic Cellular Manufacturing Systems Considering Outsourcing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Nazaridoust - Jafar Razmi
تعداد صفحات مقاله: 6

345. Designing an optimized controller in industrial systems using some Integer Linear Programming Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Meysam Zareiee - Abbas dideban - Ali Asghar Orouji
تعداد صفحات مقاله: 5

346. Districting Problem in Home Healthcare: A simulated annealing approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mousazadeh - Seyed Ali Torabi - Mohsen Aghabegloo
تعداد صفحات مقاله: 5

347. Dynamic Acquisition pricing of Uncertain Product Return for a Third Party Remanufacturer

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Mahmoudzadeh - Saeed Mansour
تعداد صفحات مقاله: 7

348. Econometrics of Energy Consumption in Residential Sector: A Case Study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kazem Noghondarian - Meisam Sadeghi
تعداد صفحات مقاله: 6

349. Evaluating of the CRM Readiness Assessment Criteria using a Fuzzy AHP Approach


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: SS. Miri-Nargesi - A Keramati - H Haleh - K. Poursalik
تعداد صفحات مقاله: 4

350. Exploring Effects of Emotional Intelligence in the Workplace: Case Study in Export Import Companies

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hesam Saiedy - Sarem Deilami Moezi - Mohammad Amin Nayebi - Akbar Alem Tabriz - Leila Rastegar Azizi
تعداد صفحات مقاله: 10

351. Forecasting Natural Gas Consumption in Iran; Using a Combined Mathematical Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A.M Aboutaleb - S.F Ghaderi
تعداد صفحات مقاله: 5

352. Fuzzy GERT method for Scheduling Research Projects

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ing. Roland Lachmayer - Mahtab Afsari - Bastian Sauthoff
تعداد صفحات مقاله: 7

353. Impact of Various Priority Scenarios on a Fuzzy-Simulated Flowshop Scheduling Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Azadeh - Sina Keyhanian - Mohsen Moghaddam - Ali Karimi Nouri
تعداد صفحات مقاله: 7

354. Integrated model of a three-stage supply chain

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nargess Shirvani - Shahram Shadrokh
تعداد صفحات مقاله: 8

355. Investigating operational costs in multi-flexible job shop scheduling problem: Two multi-objective evolutionary algorithms approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A.R Khatami - M. Zandieh
تعداد صفحات مقاله: 6

356. License Plate Recognition based on Fuzzy Intuitive Rules

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir Albadvi - Mohammad Saeedi - Vahid Dostmohamadi
تعداد صفحات مقاله: 5

357. Locating collection centers with incentive under a pick-up policy for the entire return products

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sarah Azadmanesh - Mohammad J Tarokh - Nooraddin Dabiri
تعداد صفحات مقاله: 7

358. Minimal Delaying Alternatives Algorithm for Solving Resource Constrained Project Scheduling Problem Subject to Nonrenewable Resources with Prescheduled Plan

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Shirzadeh Chaleshtari - Shahram Shadrokh
تعداد صفحات مقاله: 10

359. Minimizing reverse logistic costs for electronic products

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Khadijeh gholami - Ali Moslemini
تعداد صفحات مقاله: 8

360. Monitoring Autocorrelated Reliability Data in Multistage Processes

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shervin Asadzadeh - Abdollah Aghaie - Seyed Taghi Akhavan Niaki
تعداد صفحات مقاله: 6

361. Multi-Objective multiple allocation hub covering location with tree hub network using NSGA-II

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Eghbali - M. Abedzadeh - M. Setak
تعداد صفحات مقاله: 7

362. Net Present Value Maximization of a Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Delay Penalties

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Rabbani - Azadeh Arjmand - Mohammad Mahdi Saffar
تعداد صفحات مقاله: 5

363. Opportunistic predictive maintenance based on discrete event simulation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak shirazi - Shohreh haghighi - Masoumeh divsalar
تعداد صفحات مقاله: 6

364. Optimal Process Adjustment with Considering Variable Costs

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Elham Ahmadi - Mahnaz Vafadar - Mohammad Saber FallahNezhad
تعداد صفحات مقاله: 6

365. Optimal redundancy allocation in hierarchical series-parallel systems using mixed integer programming

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohsen Ziaee
تعداد صفحات مقاله: 5

366. Optimization of Operator Allocation in a Large Multi-Product Assembly Shop through Integration of Computer Simulation and DEA by Incorporating Efficiency, Waste, Cost and Cycle Time

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Azadeh - Shima Pashapour
تعداد صفحات مقاله: 7

367. PREDICT CUSTOMER CHURN BY USING ROUGH SET THEORY AND NEURAL NETWORK

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Razieh Qiasi - Zahra Roozbehani - Behrooz Minaei-Bidgoli
تعداد صفحات مقاله: 8

368. Presentation of Hybrid Method of Hopfield Neural Network and Analytical Hierarchy Process to Achieve Optimal Routing Algorithm in the Presence of Interference Electromagnetic Fields in IT Based System


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: F Abbasian - F Faghihi - H Zare
تعداد صفحات مقاله: 4

369. Presenting a Statistical Model Based on Bayes Net Algorithm to study Incorrect Use of Drug Regimen of Helicobacter Pylori Disease

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohsen Baboli - Elahe Zanganeh - Somayeh Alizadeh - Mohammadreza Seyyedmajidi
تعداد صفحات مقاله: 13

370. Proposing a Model for Optimal Utilization of Carbon Capture and Storage Technology in a Power Plant

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Asghari - H. Shakouri G. - S.H. Nourbakhsh
تعداد صفحات مقاله: 6

371. Pure cycles in dual gripper robotic cells

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saiedeh Gholami - Sina Sotoodeh - Nima Babaie
تعداد صفحات مقاله: 7

372. Reliability and vulnerability of Power Transmission Grid in Iran:A Complex Systems Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.A.S Monfared - Zohreh Alipour
تعداد صفحات مقاله: 6

373. Selecting stock portfolio using multi-objective stochastic programming and interval fuzzy numbers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mostafa Ekhtiari - Jafar Razmi - Mohammad Javad Azizan
تعداد صفحات مقاله: 7

374. Solving linear bi-level programming problem by dual of the lower level and genetic algorithm


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Eghbal Hoseini - Isa Nakhai Kamalabadi
تعداد صفحات مقاله: 3

375. Solving the Fuzzy Capacitated Location Allocation Problem by Using a New Hybrid Algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Reza Tavarroth - Esmaeil Mehdizadeh - Mehdi Sharifian - Amirhosein Rezaei
تعداد صفحات مقاله: 8

376. Supplier selection in make-to-order flowshop manufacturing: simulated annealing approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mousazadeh - Alireza Ghafarimoghadam - Reza Tavakoli-moghadam
تعداد صفحات مقاله: 6

377. The Generalized Noxious Facility Location Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zahra Naji-Azimi - S.Hosein Ahmadi - Amir Ahooye Atashin
تعداد صفحات مقاله: 5

378. The Nash Equilibrium of two price competing integrated supply chains

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Anwar Mahmoodi - Kourosh Eshghi
تعداد صفحات مقاله: 6

379. The classification of decision making units applying DEA-Maxmin Method with supporting Relative Closeness to Ideal Decision Making Units index

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Bahareh vaisi
تعداد صفحات مقاله: 5

380. The fuzzy single allocation maximal hub covering problem: a credibility modeling approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohamad Saeed Jabalameli - Ali Saboury - Solmaz Ghazanfar Ahari
تعداد صفحات مقاله: 6

381. Total Productive Maintenance on Manufacturing Performance Based on Artificial Neural Network

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fatemeh Harsej - Iraj Nikookar - Sha’ri Mohd Yusof
تعداد صفحات مقاله: 5
class="clr">