چاپ
دسته: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

1. TOP-TRIZ فرمول بندی و حل مساله با نگاه کارکرد گرایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود حقیقی - جعفر قیدرخلجانی
تعداد صفحات مقاله: 7

2. TPM,5S عوامل بهبود ایمنی درسالنهای تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصادق نجدی - سباتای عسگری
تعداد صفحات مقاله: 9

3. اثرفعالیت های ترفیعاتی برقیمت گذاری وسیاست سفارش دهی کالاهای فاسد شدنی غیرآنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا میهمی - عیسی نخعی
تعداد صفحات مقاله: 8

4. ارائه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز جهت حل مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا قاسمی - امیرعباس نجفی
تعداد صفحات مقاله: 6

5. ارائه الگوریتم تبادل جفتی اصلاح شده درمساله زمان بندی ماشین های موازی یکسان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن شاه محمدی - محمدباقر فخرزاد - حسن خادمی زارع
تعداد صفحات مقاله: 6

6. ارائه الگوریتم هیورستیک برای حل مسائل فلوشاب ترکیبی سه مرحله ای با یک دوره غیرقابل دسترس برروی ماشین اول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - پگاه مرادیان بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 7

7. ارائه الگویی برای بهبود کیفیت طراحی محصول با استفاده از طراحی برای شش سیگما DFSS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - مهدی طغرائی سمیرمی
تعداد صفحات مقاله: 8

8. ارائه راهکارهای خاص جهت حل مسئله زمان بندی انباشتهاقتصادی درشرایط فازی با رویکرد GA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد - مهدی همتی - عظیمه کوهی فایق دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 6

9. ارائه روش جدید تکرارشونده برای تخمین استوار پارامترها درمدلهای سری های زمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما شریعتی - حمید شهریاری - رسول شفایی
تعداد صفحات مقاله: 6

10. ارائه رویکرد جدید برای هزینه کنترل موجودی قطعات درخطوط مونتاژ ترکیبی با استفاده از روش جستجوی ممنوع نخبه گرای چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - محسن حسومی
تعداد صفحات مقاله: 8

11. ارائه رویکرد جستجوی شناور جهت حل مساله تولیدکارگاهی انعطاف پذیر به منظور کاهش تغییر پذیری فضای جواب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیل عزیزی - پرویز فتاحی - مرتضی زندی
تعداد صفحات مقاله: 7

12. ارائه مدل سری انعطاف پذیر با ماشین های موازی غیرمشابه برای زمان بندی خط تولید بستنی مطالعه موردی : شرکت آریس آمل گروه بستنی کاله

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم اسدی گنگرج - سعید دولی - مریم سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 6

13. ارائه مدلی به منظور تصمیم گیری درخصوص نحوه ارائه محصولات خاص درصنعت هواپیمایی درفضای رقابتی موجود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد اعتباری - عبداله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 7

14. ارائه مدلی جهت انتخاب پورتفولیوی فازی با استفاده از قابلیت اعتبار


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: گلاره نیک فرجام - امیرعباس نجفی - ابوالفضل کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 4

15. ارائه مدلی جهت حل مسئله موازنهی زمان هزینه و ریسک حالت گسسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی درپروژه های ساختمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسین ایرانمنش - سیدعلی ابوطالبی - هوشنگ عباسعلی پور - فرزاد بلورچیان
تعداد صفحات مقاله: 8

16. ارائه مدلی درزمینه کاربردهای داده کاوی درزنجیره تامین با مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین رضایی دولت آبادی - محمدصادق رضایی - رضا صالح زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

17. ارائه مدلی مبتنی برشبکه های چندکالایی و روش حل شاخه زنی محلی برای محاسبه ظرفیت درشبکه راه آهن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود یقینی - نریمان نیکو - محسن مومنی
تعداد صفحات مقاله: 6

18. ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش بررسی یک نمونه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد دهقانیان - وحید حبیبی نژاد - مجید سالاری
تعداد صفحات مقاله: 7

19. ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان سنگ آهن درشرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده ازرویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا قندهاری - سیدحسن حجازی - سعیده کتابی
تعداد صفحات مقاله: 7

20. ارائه چارچوبی برای ترسیم مفهوم ارزش از نگاه ذینفع درپروژه های تولید ناب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - معصومه رمضانی - خدایار صادقی
تعداد صفحات مقاله: 6

21. ارائه چارچوبی سرویس گرا برای یکپارچه سازی سیستم های HIS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصوره امامی - جمیله توکل - رضا اکبری - سیدرئوف خیامی
تعداد صفحات مقاله: 6

22. ارائه ی رویکرد پیش بینانه جهت کاهش اثرخرابیه ای تصادفی برای زمان بندی سیستم های جریان کارگاهی از طریق مقیاسهای استواری و ثبات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دنیا رحمانی - مهدی حیدری - احمد ماکویی
تعداد صفحات مقاله: 6

23. ارائه یک الگوریتم pso ترکیبی برای حل مساله بالانس خط مونتاژ چندمعیاره با درنظر گرفتن زمان های عملیات منعطف و اثریادگیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نیما همتا - سیدمحمدتقی فاطمی قمی - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 8

24. ارائه یک الگوریتم زنبورهای مصنوعی بهبود یافته برای حل مسائل زمان بندی پروژه با منابع محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید ضیغمی - رضا اکبری - شیدا شمس شیرازی - اسماعیل اکبری
تعداد صفحات مقاله: 6

25. ارائه یک روش حل دقیق برای مسئله برنامه زمان بندی غیردوره ای قطار دریک مسیر یکطرفه با استفاده از ویژگی گراف قیاسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود براه - عباس سیفی - مسعود ماهوتچی
تعداد صفحات مقاله: 6

26. ارائه یک سیستم پذیرش اولویت محور درواحد اورژانس بیمارستانی با استفاده از شبیه سازی گسسته ـ پیشامد با رویکرد فرایندگرا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان ورشویی - بابک شیرازی - ایرج مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 7

27. ارائه یک مدل CLSP برای تعیین جوابهای پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا یزدانی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 6

28. ارائه یک مدل CLSP برای تعیین جوابهای پایدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا یزدانی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 6

29. ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا درشهر اصفهان با استفاده از FTOPSIS,DEA,FAHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب لله گانی - سعیده کتابی - آرش شاهین
تعداد صفحات مقاله: 6

30. ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه جدید برای سیستم های تولید سلولی پویا بادرنظر گرفتن تخصیص نیروی انسانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل مهدی زاده - سیدوحید داعی نیاکی - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6

31. ارائه یک کران پایین جدید برای مساله زمان بندی درمحیط ماشین های موازی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان رستگار - راشد صحرائیان
تعداد صفحات مقاله: 6

32. ارائه یکمدل دوهدفه برای مسئله انتخاب پرتفوی با درنظر گرفتن سنجه های ریسک مختلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدرا بابائی - ابوالفضل قائمی
تعداد صفحات مقاله: 7

33. ارایه مدلی فازی برای تخصیص سفارش به تامین کنندگان به کمک الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عظیمه کوهی فایق دهکردی - سیدحسن قدسی پور - جعفر قیدرخلجانی - مهدی همتی
تعداد صفحات مقاله: 6

34. ارایه یک مدل مکانی ابی پوشش سلسله مراتبی مبتنی برپوشش تدریجی و شعاع متغیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بشیری - داوود قاسمی - حسین غضنفری
تعداد صفحات مقاله: 7

35. ارایه یکمدل اندازه سفارش چندمحصولی بادرنظرگرفتن موجودی اطمینان کمبود و روشهای مختلف تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل مهدی زاده - محمدرضا محمدی زاده - وحید حاجی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

36. ارتقا سطح خلاقیت ونوآوری درحل یک مساله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید بایقره - حسام الدین قاسم زاده - سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 7

37. ارزیابی استقرار با استفاده ازمدل تخصیص درجه دو مطالعه موردی: کارخانه مشهد واشر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی اسکندری - علی شاهنده نوک آبادی - ابراهیم رضائی نیک
تعداد صفحات مقاله: 7

38. ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر اصفهانی پور - حمید صباحی
تعداد صفحات مقاله: 9

39. ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تخصیص همگن وزن ها درتحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی کوشکی - کاظم نقندریان - احمد ماکوئی
تعداد صفحات مقاله: 7

40. ارزیابی عملکرد زنجیره ی تامین با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامین صادقیان - علیرضا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 7

41. ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی ازطریق مدل بندی شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یحیی زارع مهرجردی - مهدی باقری قلعه نوئی - قاسم عباسی
تعداد صفحات مقاله: 6

42. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش مشتری CKM با رویکرد یکپارچه ANP-BSC

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آیناز ابراهیمی - آرش شاهین - پرویز روشن ضمیر
تعداد صفحات مقاله: 9

43. ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت رنگ شرکت ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرسول احمدی فروشانی
تعداد صفحات مقاله: 19

44. ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی با مطالعه موردی درکارخانه آجر قپانچی اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - دینا بلندی - هادی بالوئی جام خانه
تعداد صفحات مقاله: 6

45. استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها درحل مسئله زمان بندی خدمه هواپیما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد پاک سرشت - رضا توکلی مقدم - ایرج مهدوی - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 8

46. استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش سطح پاسخ درطراحی اقتصادی ـ آماری نمودار کنترل VSI X برای فرایندهایی با داده های غیرنرمال و انحرافات چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - مسلم توشقانیان - فضل اله معصومی گزانه
تعداد صفحات مقاله: 7

47. استفاده از تابع مطلوبیت دربررسی مسائل طراحی استوار برای شاخصهای کیفی زمان محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا نباتچیان - حمید شهریاری - رسول شفائی
تعداد صفحات مقاله: 7

48. استفاده از تحلیل پوششی داده های چندمعیاری MCDEA برای مسائل تخصیص مکان دریک محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرانک حسین زاده سلجوقی - مریم حاج محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

49. استفاده از تلفیق تکنیکهای تحلیل عاملی DEMATEL فازی AHPفازی،ANPفازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود شریعتی - عماد روغنیان - ابراهیم کناررودی
تعداد صفحات مقاله: 12

50. استفاده از گسترش عملکرد کیفیت فازی وفرآیند تحلیل شبکه ای برای ایجاد ارتباط بین مناظر کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه مهرعلی دهنوی - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 9

51. استفاده ازبرنامه ریزی تصادفی چندهدفه و ارائه مدلی جهت افزایش مطلوبیت زنجیره تامین یکپارچه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مظاهری - مهدی کرباسیان - سیدمجتبی سجادی - هادی شیرویه زاد
تعداد صفحات مقاله: 12

52. افزایش انعطاف پذیری ترکیبی درخطوط مونتاژ ترکیبی با برنامه ریزی آرمانی چندهدفه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - محسن حسومی
تعداد صفحات مقاله: 7

53. افزایش بهره وری سالنهای بدنه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهراب محمودی - امیر فاتح
تعداد صفحات مقاله: 6

54. الگوبرداری از ساختار QVM درتولید خودروهای ویژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بابک کدخدایی
تعداد صفحات مقاله: 14

55. الگوبرداری به کمک مدلهای تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرانک حسین زاده سلجوقی - فاطمه پیمانی
تعداد صفحات مقاله: 6

56. الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید موازی ـ ژنتیک برای حداقل کردن تعدادکارهای دیرکرددار دریک فلوشاپ دوماشین پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ابویی اردکان - علی کورنک بهشتی - سیدحمید میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 8

57. الگوریتم ژنتیک برای طراحی مدل شبکه چندهدفه تک محصولی با درنظرگرفتن زمان تدارک و ذخیره اطمینان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میربهادر قلی آریانژاد - علیرضا بانی - آرمین جبارزاده - حامد کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 5

58. الگوریتم ژنتیک ترکیبی چندهدفه با استفاده از جستجوی همسایگی تکاملی برای محاسبه اندازه انباشته درساختارهای چندسطحی با منابع محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد روحانی نژاد - امیرسامان خیرخواه - پرویز فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 11

59. الگوریتمی فراابتکاری برای کمینه کردن مجموع وزنی زودکرد ودیرکرد کارها برای مساله جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه عرب عامری - ناصر سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 7

60. الگوریتمی چندهدفه برای تعیین سیاست بهینه یکسیستم موجودی با استفاده ازبهینه سازی شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدتقی اخوان نیاکی - ایمان رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 7

61. انتخاب بهترین استراتژی از جدول swot با استفاده از الگوریتم تلفیقی ANP-DEMATEL درمحیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلی سلطانی صحت - مهدی یوسفی نژادعطاری - انسیه نیشابوری جامی
تعداد صفحات مقاله: 7

62. انتخاب بهینه سیاست نگهداری پیشگیرانه با جایگزینی درسیستم های موازی برمبنای قابلیت اطمینان سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه سلیمانی - سیدمجتبی سجادی
تعداد صفحات مقاله: 7

63. انتخاب تامین کننده با بهره گیری از روش fuzzy VIKOR مبتنی برمقیاس آنتروپی برای وزن دهی معقول و کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جعفری - حسین همتی - سیدرضا هاشمی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8

64. انتخاب تامین کننده با بکارگیری روش AHP فازی برای حل مدل FMOP تحت شرایط تخفیف و ریسک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت زارع رئیس آبادی - سیدرضا حجازی طاقانکی
تعداد صفحات مقاله: 6

65. انتخاب تامین کننده تحت عوامل ریسک با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های دو سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی شفیعا - محمدی مهدوی مزده - مرتضی باقرپور - مهردخت پورنادر
تعداد صفحات مقاله: 9

66. انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه انباشته درحضور تخفیف کلی و کمبود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بنفشه تقاعدی - سیدرضا حجازی - محمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 5

67. انتخابتامین کننده با ترکیب روش AHP و تئوری مجموعه های تقریبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین امینی - علیرضا علی نژاد - ابوالفضل کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 8

68. اهمیت گروه ابزارهای تسهیم دانش دربین طبقات شغلی تیمهای پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدکمال چهارسوقی - مجید حسنی - دانیال بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 6

69. اولویت بندی شیوه های کاهش آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره MCDM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر قیدرخلجانی - سیما اسفندیارپور
تعداد صفحات مقاله: 7

70. برآورد ظرفیت تولید مورد نیاز انرژِی الکتریکی درایران با رویکرد پویایی های سیستم با درنظرگرفتن سیاست های حذف یارانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی پورحسین - نسیم نهاوندی - محمدکاظم شیخ السلامی - اشکان بنکدارشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

71. بررسی اثر آبشاری برپایش پروفایلهای خطی ساده درفرایندهای چندمرحله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدتقی اخوان نیاکی - پریا سلیمانی - معصومه اقبالی قهیازی
تعداد صفحات مقاله: 8

72. بررسی اثرخطای اندازه گیری برمتغیر پاسخ پروفایلهای خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقایی - سپیده صاحبی
تعداد صفحات مقاله: 6

73. بررسی ارگونومیکی صدا با رویکرد بهبود شرایط کار درصنعت سنگ ایران مطالعه موردی خوشه سنگ اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامعلی رئیسی اردلی - افشین اروجلوی جدید - رامین الهیاری
تعداد صفحات مقاله: 7

74. بررسی تابع مطلوبیت و ارایه روشی جدید برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه ی وابسته مطالعه موردی تابع مطلوبیت فشارخون و ضربان قلب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهلول ابراهیمی - مجید امین نیری - رضا رمضانی خورشید دوست
تعداد صفحات مقاله: 11

75. بررسی تاثیر تمرکز ضایعات درمسائل برش دو بعدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میربهادر آریانژاد - نیما فخیم هاشمی - حسن جوانشیر - احمد ماکوئی
تعداد صفحات مقاله: 6

76. بررسی تاثیر کاهش پراکندگی بر پایائی محصول با استفاده از توزیع های مقدار مرزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه اعرابی - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 9

77. بررسی جایگاه زنان درشبکه های سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حنانه محمدی کنگرانی - مهناز حسین زاده - عالیه کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 7

78. بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن جهانشاهی - عباس افرازه - سجاد رضاییان
تعداد صفحات مقاله: 6

79. بررسی شاخصهای موثرارزیابی آمادگی الکترونیکی درصنعت هتلداری ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سمیع زاده - سودابه نامدارزنگنه - یاسمن چریانی زنجانی
تعداد صفحات مقاله: 6

80. بررسی عوامل کلیدی موفقیت دربرون سپاری استراتژیک به منظور تعیین متدولوژی مطلوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهدوی مزده - محمدرضا لطف اله همدانی
تعداد صفحات مقاله: 7

81. بررسی قابلیت اطمینان فازی سیستم تولید پودرآلومینیوم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز موسوی مدنی - زهره علیپور - زهرا رفیعی مجد - یاسمن چریانی زنجانی
تعداد صفحات مقاله: 8

82. بررسی مفهوم و کاربردچابکی دربخش خدمات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - زینب لله گانی
تعداد صفحات مقاله: 6

83. بررسی و تحلیل جو سازمانی شهرداری مشهد به منظور ارائه راهکارهای بهبود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی شاکری روش - محمد تقی زاده - عاطفه ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 7

84. بررسی پویایی روابط درون سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان مطالعه موردی الگوی اساسی پیروزی های هرچه بیشتر برای پیروزمندان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان آزمون - فرشید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 7

85. برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تامین با استفاده از مدل مدیریت محدودیت ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعباس حسینی جو - کامران شهانقی - حامد کلانتری - محمدرضا حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 6

86. برنامه ریزی جراحیها درشرایط عدم اطمینان ازطریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس میرمحمدصادقی - سعیده کتابی
تعداد صفحات مقاله: 6

87. برنامه ریزی راهبردی با رویکرد بالا به پایین : مورد کاوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق خیاط بصیری - رضا رمضانی خورشید دوست
تعداد صفحات مقاله: 6

88. برنامه ریزی ساختارمشاغل با رویکرد ارتقای سطح تولید دانش فردی درسازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه روشن نفس - سیدمحسن آزاد - عباس افرازه
تعداد صفحات مقاله: 7

89. برنامه ریزی گروه بندی محصولات با محدودیت ظرفیت و امکان استفاده از تخفیف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نمازیان - حسن شوندی
تعداد صفحات مقاله: 9

90. به کارگیری رویکردهای نوین دراستقرار ب5s موردکاوی کارخانه برش و پرس شرکت ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل صادقیان - مهران لهراسبی - حبیب کراری
تعداد صفحات مقاله: 11

91. بهبود عملکرد سیستم کارت بلیط الکترونیکی شیراز با رویکرد مبتنی برتکنیک FMEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه حیدری فر - منیژه کشتگری
تعداد صفحات مقاله: 6

92. بهبود پارامتر تخمین زمان انتظار مشتری درسیستمهای نوبت دهی بانک با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد با رویکرد فرایندگرا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدشهاب مهدی نیا - پیمان ورشویی - مصطفی جنتی پور - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

93. بهینه سازی جانمایی تجهیزات درکارخانجات فرایندی با درنظرگرفتن تقسیم کننده های مرکزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر میری - حمیده رضوی
تعداد صفحات مقاله: 8

94. بهینه سازی سیساست های تعمیرات پیشگیرانه درطی دوره وارانتی ازدو دیدگاه تولید کننده و خریدار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود شفیعی - امین یزدخواستی - علی سلماس نیا
تعداد صفحات مقاله: 10

95. بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم های سری ـ موازی مبتنی برآنتروپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی قنبری - سیدجعفر سجادی
تعداد صفحات مقاله: 5

96. بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم سری ـ موازی درمساله تخصیص اجزای مازاد با انتخاب چندگانه اجزا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا خاکسفیدی - غلامعلی رئیسی اردلی - سیدحمید میرمحمدی - مهدی کرباسیان
تعداد صفحات مقاله: 7

97. بهینه سازی مسئله چندهدفه همبسته کاربرد جداسازی پریندوپریل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - فاطمه مرندی - علی سلماس نیا
تعداد صفحات مقاله: 7

98. تحلیل بکارگیری روش درخت بلک شولز دوجمله ای درارزیابی اقتصادی یک پروژه واقعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر اصفهانی پور - زهرا شاهرخشاهی
تعداد صفحات مقاله: 6

99. تحلیل تطبیقی درجه آزادی و دوره عمر با رویکرد سازمان های ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا آقازاده - کاوه محمدسیروس - مهدی نظری
تعداد صفحات مقاله: 7

100. تحلیل تطبیقی مولفه های مدیریت بازاریابی در15 چارچوب معماری سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا رمضانی خورشیددوست - فرزاد ترکمانی
تعداد صفحات مقاله: 9

101. تحلیل ریسک پیشامدهای ناگوار خارجی پروژه با استفاده از شبکه های بیزین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید خداکرمی - عبدالله عبدی
تعداد صفحات مقاله: 7

102. تحلیل و بررسی برون سپاری فرآیندهای مرتبط با منابع انسانی درشرکت های قطعه ساز صنایع خودروساز سایپا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد رحیمی موگویی - فریماه رحیمی موگویی
تعداد صفحات مقاله: 6

103. تحلیل و بررسی مشارکت درشرکت های فراهم کننده خدمات لجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو قهقائی نظام آبادی - ابراهیم تیموری
تعداد صفحات مقاله: 6

104. تخصیص منابع درمسائل خدمات پشتیبانی جهت پاسخ گویی اضطراری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن بهرمانی - فهیمه ضیایی - سعیده غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

105. تدوین استراتژی با استفاده از رویکرد جدید Swot درمحیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی محمدپور - اکبر عالم تبریز - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 8

106. ترکیب مدیریت فرایندهای کاری و معماری سرویس گرا: نقاط قوت و چالشها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروانه حاجی نظری - عباس آسوشه
تعداد صفحات مقاله: 8

107. ترکیب پویایی سیستم ی و تئوری بازیها دربررسی و تحلیل سیستم ها ارائه مدل ابتکاری درزنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شهانقی - ماندانا حاجی حسینی - هدیه پولادخان - حسین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

108. تشخیص پارامتر خارج از کنترل در پروفایلهای چندجمله ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - مونا ایوبی
تعداد صفحات مقاله: 6

109. تصمیم گیری با استفاده از تئوری افسوس و تاثیر فیدبک روی آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید شیخ محمدی - احسان باقری پور
تعداد صفحات مقاله: 6

110. تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرانک حسین زاده سلجوقی - زهره فیروزی - راضیه وحیدی نیا
تعداد صفحات مقاله: 6

111. تعمیم مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با درنظر گرفتن موافقت نامه های قرار دادی بین تامین کننده و خرده فروشان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی پارسا - ناصر ملاوردی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 7

112. تعیین جانمائی تسهیلات با استفاده از ترکیب TOPSIS-AHP فازی و تئوری گراف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش محمدی - سعداله ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

113. تعیین و انتخاب خط مشی نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبکه تصمیم گیری DMG مطالعه موردی درشرکت فنی مهندسی اخوان عباسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش شاهین - محمدرضا عطارپور
تعداد صفحات مقاله: 5

114. توسعه سیستم ارزیابی صوری فرآیند برنامه ریزی درسازمان های بزرگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحسن آزاد - فاطمه روشن نفس - رضا رمضانی خورشید دوست - میرسهیل حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8

115. توسعه یک مدل چندهدفه برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات با وجود تامین کنندگان نامطمئن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا قندهاری - الهام باقری ایرج - عاطفه نوری
تعداد صفحات مقاله: 7

116. جایگزینی نقطه تعادل با نقطه تفکیک : رویکردی جدید دربه کارگیری الگوی نابچابک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمود زنجیرچی - لیلا خوانچه مهر - رسول خوانچه مهر
تعداد صفحات مقاله: 6

117. حل دستگاه معادلات غیرخطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی عبداللهی - آیاز عیسی زاده - داود عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 6

118. حل شبکه های صف باز با بازخوردبه کمک دیاگرام های حالت و معادلات تعادلی حالت پایدار مطالعه SDF


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر باقری نژاد - مریم میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 4

119. حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید با درنظر گرفتن رضایت کارکنان درمسیریابی وسائط نقلیه هیبریدی احتمالی ـ فازی با رویکرد جستجوی ممنوع بهبود یافته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - نرگس نوروزی - علیرضا سلامتبخش - مهدی علینقیان
تعداد صفحات مقاله: 7

120. حل مدل زنجیره تامین دوترازه با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تراکم ذرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن میش مست نهی - شهربانو شرافتمند
تعداد صفحات مقاله: 7

121. حل مسئله تبادل زمان ـ هزینه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام نبی پورافروزی - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 6

122. حل مساله Rcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیت ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر باقری نژاد - زهرا رفیعی مجد
تعداد صفحات مقاله: 7

123. حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین های موازی غیرمرتبط زمان های راه اندازی وابسته به توالی و محدودیت ظرفیت انبارهای میانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده غلامی - وحید موسی لو
تعداد صفحات مقاله: 6

124. حل مساله زمان بندی پروژه درحالت چندمد با درنظرگرفتن محدودیت منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به وسیله الگوریتم ژنتیکی با استفاده از بهبود هوشمند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - علی زندیه - علی حاجی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

125. حل مساله طراحی شبکه های چندکالایی با استفاده از الگوریتم ابتکاری شبیه سازی تبریدی و سیمپلکس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود یقینی - محسن مومنی - محمدرضا سرمدی
تعداد صفحات مقاله: 5

126. حل مساله مکان یابی و تخصیص بارانداز درشبکه های توزیع با استفاده از روشهای فراابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حشمت الله رضاالله - محسن اکبرپورشیرازی - بهروز کریمی - مبین دارایی
تعداد صفحات مقاله: 6

127. حل مسایل برنامه ریزی خطی درمقیاس بزرگ با استفاده از روش گرادیان مزدوج

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر ملاوردی - محمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 6

128. خوشه بندی تامین کنندگان جهت توسعه همکاری ساخت تجهیزات نفتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه فرتوت - جمالی شهرابی
تعداد صفحات مقاله: 7

129. خوشه بندی چارچوبهای معماری سازمانی با استفاده از روش c-میانگین فازی: رویکردی با محوریت مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد ترکمانی - رضا رمضانی خورشیددوست
تعداد صفحات مقاله: 6

130. روش جستجوی همسایگی متغیر برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با جریان بازگشتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا اسکندری - سیدامیرحامد حسین زاده امیری
تعداد صفحات مقاله: 7

131. روشی برای ارزشگذاری پروژه های فناوری اطلاعات با رویکرد اختیار معامله واقعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر اصفهانی پور - شراره رجایی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 6

132. روشی جدید برای تشخیص تراکم ورودی ها درواحدهای تصمیم گیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباسعلی نورا - فرانک حسین زاده سلجوقی - محمد سیف پناه - مهرداد نوظهوریزدی
تعداد صفحات مقاله: 7

133. رویکرد ریاضی ـ منطقی به برنامه ریزی راهبردی: مورد کاوی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب آذرمند - رضا رمضانی خورشید دوست
تعداد صفحات مقاله: 7

134. رویکردهای موجوددرمحاسبه شاخص قابلیت فرایند درپایش پروفایلها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسنا - مصطفی کریمی قرطمانی - کامیار صبری لقایی
تعداد صفحات مقاله: 6

135. رویکردی جدید درمساله مکان یابی میانه قابل اطمینان تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم رجائی - زهره زعیمی بافقی - حمید داوودپور - سیدعباس حسینی جو
تعداد صفحات مقاله: 6

136. رویکردی نوین جهت حل مسئله مکان یابی پوششی مجموعه ها با خدمت دهی چندسطحی و تقاضای احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا اسکندری - هادی دارابی
تعداد صفحات مقاله: 7

137. زمان بندی بهنگام جریان کارگاهی فازی مبتنی بررویکردترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی گسسته پیشامد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جنتی پور - ایرج مهدوی - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

138. زمان بندی دوهدفه کامیونهای ورودی و خروجی دریک سیستم بارانداز با انبار موقت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا حسینی - علی محمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 7

139. زمان بندی متمرکز چندین پروژه درزنجیره عرضه و برون سپاری فعالیت های پروژه ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین حیدری - شهرام شادرخ سیکاری
تعداد صفحات مقاله: 7

140. زمان بندی واکنشی مساله خط لوله چندفراورده ای با مدیریت موجودی منطبق با نیاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نعمت الله تقی نژاد - سیدهادی ناصری - سجاد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7

141. زمان بندی کامیونهای ورودی و خروجی درانبار عبوری شامل چنددرب تخلیه و بارگیری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا اکبری جوکار - آیدا درویشان
تعداد صفحات مقاله: 6

142. شبیه سازی عرضه و تقاضای آب شهری تبریز به روش پویایی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید بهجت - مهدی ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 6

143. شبیه سازی عرضه و تقاضای اب شهری تبریز به روش پویایی سیستم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید بهجت - مهدی ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 6

144. شبیه سازی گسسته پیشامد فرایند ذوب با محدودیت های پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - مهدی معمارزاده - حمیدرضا ایزدبخش - علی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 5

145. شبیه سازی گسسته پیشامد یک داروخانه درایران و بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا معینی - روزبه قوسی - سینا انجم شعاع - مرتضی مومنی
تعداد صفحات مقاله: 7

146. شناسایی نقطه تغییر درپروفایل های رگرسیون پواسون با روند خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا شرفی - مجید امین نیری - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 6

147. شناسایی و ارزیابی شاخصهای ریسک دربیمه مسئولیت ناشی ازاجرای عملیات ساختمانی با استفاده از تلفیق تکنیکهای تحلیل عاملی DEMATEL فازی aHPفازی، ANPفازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود شریعتی - عماد روغنیان - ابراهیم کناررودی
تعداد صفحات مقاله: 11

148. شیوه کاربرد رویکرد ترکیبی DEA/SIMULATION درارزیابی کارایی و استفاده از روش کپ لند دررتبه بندی نواحی راه آهن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن ذوالفقاری - امیرسامان خیرخواه - علی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 8

149. طراحی استقرار و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد جامع مدیریت کیفیت معاونت تولید شرکت ایران خودرو


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس ابره دری - محمدرضا اخلاقی
تعداد صفحات مقاله: 2

150. طراحی استوار شبکه لجستیک معکوس برای تامین کنندگان شخص ثالث لجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا غفاری مقدم - عاطفه کریمی - میربهادر آریانژاد - فرشته عبدی
تعداد صفحات مقاله: 7

151. طراحی شبکه توزیع با درنظرگرفتن امکان حمل جانبی کالا بین مراکز توزیع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم غفاری - حمید داودپور - غلامرضا نصیری
تعداد صفحات مقاله: 10

152. طراحی شبکه توزیع درزنجیره تامین چندسطحی با امکان ارسال مستقیم کالا ازتولید کننده به مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده نوک آبادی - کوثر صادقی ولنی
تعداد صفحات مقاله: 8

153. طراحی شبکه زنجیره تامین چندمحصولی بادرنظرگرفتن احتمالی خرابی برای مراکز توزیع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی قمی اویلی - احمد ماکوئی - میربهادرقلی آریانژاد - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6

154. طراحی شبکه لجستیکی معکوس با تعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاله محسنی - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

155. طراحی شبکه ی لجستیک معکوس درحالت وجود کانالهای بازگشت دوگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینا شکاری - سیدمحمد معطرحسینی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

156. طراحی مدل سنجش رضایتمندی مشترکان شرکت مخابرات استان تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزین سامیاکلانتری - کاوه شمس پور - فرشید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 6

157. طراحی مدل عرضه انرژی ایران


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عالیه کاظمی - محمدرضا مهرگان - حامد شکوری گنجوی - مهناز حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

158. طراحی مدل مفهومی جهت متعادل سازی آرایش تیم ها براساس مدل belbin

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محدثه نادرشاهی - علیرضا علی احمدی - علیرضا لرستانی
تعداد صفحات مقاله: 6

159. فرآیند تصمیم سازی مبتنی بررتبه بندی سناریو و مشارکت ذینفعان مورد مطالعاتی حوضه آبریززاینده رود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی صفائی - حمیدرضا صفوی - آزاده احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

160. فعالیت های ایستاده با حمل بار و تعیین تعدادنفرات بهینه دریک ایستگاه کاری ازلحاظ ارگونومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصادق نجدی - سباتای عسگری
تعداد صفحات مقاله: 10

161. قیمت گذاری و زمان بندی درمحیط کارکارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان داودیان - علیرضا حجی - حسن شوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

162. قیمت گذاری و کنترل موجودی به طور توام برای اقلام زوال پذیر غیرآنی با تقاضای تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه نجفی قبادی - محمد اقدسی - عیسی نخعی
تعداد صفحات مقاله: 8

163. مبتنی برهزینه با درنظر گرفته ارزش زمانی جریان نقدیFMEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز ارباب شیرانی - محسن باقرصاد
تعداد صفحات مقاله: 7

164. محاسبه توزیع زمان انتظار مشتریان دریک سیستم صف منحط شونده و ارایه دهنده خدمات وارانتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسنا - کامیار صبری لقائی - مصطفی کریمی قرطمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

165. محاسبه و بررسی ارتباط سنجه های عملکرد درکارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کاوه محمدسیروس - گیتا شرف بیانی
تعداد صفحات مقاله: 7

166. مدل جدید برای مساله انتخاب سبد سهام با استفاده از آیتم های جایگزین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد رضائیان - رضا سالاریان - محمدصادق یدالهی
تعداد صفحات مقاله: 6

167. مدل سازی یک مساله مکان یابی ـ صف با درنظر گرفتن نرخ جذابیت مراکز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سیف برقی - مصطفی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 7

168. مدلسازی تولید و توزیع درزنجیره تامین سه سطحی براساس تفکر ناب و حل آن با استفاده از lingo

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد صادقیه - محمدباقر فخرزاد - پگاه مرادیان بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 7

169. مدلسازی موجودی توسط زنجیره مارکف برای کالای فاسدشدنی درزنجیره تامین دو سطحی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن کیوانلو شهرستانکی - علیمحمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 7

170. مدلسازی همزمان منابع تامین کنندگان و خریدار و تصمیم گیری درخصوص اقلام معیوب دریافت شده از تامین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی همتی - عظیمه کوهی فایق دهکردی - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 7

171. مدلسازی و حل مساله ی تسطیح منابع درزمان بندی کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن باقری - حسین منتظری قدس
تعداد صفحات مقاله: 6

172. مدلسازی وحل مساله قیمت گذاری پویای کالاهای چندتایی با تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - سیما ضرغامی - امیر یوسفلی - حسن شوندی
تعداد صفحات مقاله: 6

173. مدلی ریاضی برای یکپارچه سازی عملیات امین ـ تولید توزیع درزنجیره تامین با رویکرد کمینه سازی هزینه های لجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید موسوی - جعفر رزمی - رضا قدسی
تعداد صفحات مقاله: 9

174. مدیریت ریسک مسئله مکان یابی میانه پویا با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم علیمردانی - مسعود ربانی
تعداد صفحات مقاله: 6

175. مدیریت زنجیره تامین و تکنولوژی اطلاعات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهشید مشرقی - نسیم نهاوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

176. مسئله مکانیابی تخصیص حداکثر دسترسی با صف بندی درشرایط پوشش جزئی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیده بنویدی - جعفر باقری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

177. مسئله ی یکپارچه ی مکان یابی ـ مسیریابی ـ موجودی با امکان پاسخگویی به برخی مشتریان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی ستاک - زهرا علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 8

178. مساله زمان بندی جریان کارگاهی دوماشینه با درنظرگرفتن محدودیت دسترسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - مصطفی خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 7

179. مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن اسدی گنگرج - ایرج مهدوی - مهدی امیری عارف - مرتضی علی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

180. مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن اسدی گنگرج - ایرج مهدوی - مهدی امیری عارف - مرتضی علی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

181. معرفی مفهوم میدان لیزینگ ارائه مدل تصمیم گیری سه جانبه متاثر از ریسک اعتباری برای آن و معرفی بازی لیزینگ متاثر از ریسک کاهش تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا کیهانیان - مسعود ربانی
تعداد صفحات مقاله: 6

182. مقایسه تاثیر روشهای مختلف پیش بینی براثرشلاقی درزنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اسمعیلی - رویا تات - مریم اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

183. مکان یابی تسهیلات درون یک ناحیه چندضلعی ساده با هدف پوشش بیشینه مشتری ها براساس نزدیکترین همسایگی معکوس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا میرزایی راد - علی محدث خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 6

184. مکانیابی سیستم ها با چندنوع خدمت دهنده همراه با محدودیت های صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سیف برقی - مهرناز عسگری
تعداد صفحات مقاله: 6

185. نظام پشتیبانی تصمیم گیری دراولویت بندی و تخصیص وام به پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی دربانک توسعه تعاون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - صدیق رئیسی - عبدالله اکبری
تعداد صفحات مقاله: 7

186. نقش عدم قطعیت قیمت درتعیین ارزش اقتصادی بلوک با استفاده از روش درخت دوتایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام دهقانی - مجید عطایی پور - اکبر اصفهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 6

187. نوآوری خدمات درصنعت هتل داری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن گلرومفرد - سعید منصور - صباح قادریان
تعداد صفحات مقاله: 6

188. نوآوری خدمات درصنعت هتل داری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن گلرومفرد - سعید منصور - صباح قادریان
تعداد صفحات مقاله: 7

189. هماهنگ کردن زنجیره تامین توسط قرار داد خرید اعتباری با فرض وجود اقلام با کیفیت های چندگانه و مجاز بودن کمبود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا حسنی - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 6

190. پایش فرآیندهای دومرحله ای با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی عسگری - محمدهادی درودیان - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 6

191. پروژه بهبود ارگونومی سالنهای تولیدی شرکت ایران خودرو فاز 1

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهمن خوجینیان - جمشید مقیمی
تعداد صفحات مقاله: 6

192. پیاده سازی TPM درکارخانه برش و پرس ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 21

193. پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی تبرید برای زمان بندی شیفت های کاری پرستاران دربیمارستان فوق تخصصی میلاد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد جعفری - ناصر سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 6

194. پیش بینی بروز خرابی و بررسی ارتباط بین خرابی های باراول با باردوم با استفاده از تکنیکهای داده کاوی مورد کاوی یکی از خودروسازی های داخلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه قوسی - امیر ابراهیم زاده - علی اسماعیلی - مهسا پریدر
تعداد صفحات مقاله: 6

195. پیش بینی تولید نفت از چاه افقی با استفاده ازمدل کریجینگ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین محمدی - عباس سیفی
تعداد صفحات مقاله: 6

196. پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده درحسابرسی مدیریت محیط زیست

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد شکوهیان - بهاره محبان - محمدجواد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7

197. چالشهای نگهداری و تعمیرات دراکثر شرکتهای ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد ابراهیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 18

198. کاربرد الگوریتم فراکاوشی درزمان بندی پروژه با محدودیت منابع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین عروجی - امید بزرگ حداد - الهه فلاح مهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 5

199. کاربرد تئوری محدودیت ها toc درپویایی های سیستمی SD همراه با یک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی غضنفری - حسین محمدی - کامران شهانقی - عباسی حسینی جو
تعداد صفحات مقاله: 6

200. کاربرد تحلیل پوششی داده ها درمکانیابی کارخانه با رویکرد برنامهریزی چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعباس حسینی جو - مهدی بشیری - علی جورسرا - حمید داودپور
تعداد صفحات مقاله: 8

201. کاربرد داده کاوی درسیستم نگهداری و تعمیرات برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی تعمیرات مطالعه موردی شرکت پتروشیمی شازند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا فراهانی - عماد روغنیان
تعداد صفحات مقاله: 7

202. کاربرد داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی: مقایسه الگوهای منتخب درشناسایی زودهنگام بیماری مننژیم باکتریایی درایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطیه سادات میرخانی - امید پورنیک - شهرام توفیقی - جمال شهرابی
تعداد صفحات مقاله: 5

203. کاربرد روش TOPSIS دربررسی پراکندگی دغدغه های حوزه معماری سازمان یدر سازمان رویکردی مبتنی بر مدل اروپایی کیفیت EFQM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد ترکمانی - رضا رمضانی خورشید دوست
تعداد صفحات مقاله: 11

204. کاربرد شش سیگما درافزایش راندمان و بهره وری خطوط تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حبیب کراری - ابوالفضل صادقیان - مهدی حدادی - مهران لهراسبی
تعداد صفحات مقاله: 13

205. کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدرا بابائی - ابوالفضل قائمی - محسن علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

206. کاربرد منطق فازی دربهبود ماتریس مشاوران بوستون درمطالعه موردی یک شرکت فعال درزمینه برق و الکترونیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یحیی محمدی - محمد مهدوی مزده
تعداد صفحات مقاله: 9

207. کاربرد موثرمساله فروشنده ی دوره گرد درمسیریابی ماشین انتقال خون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن بهرمانی - فهیمه ضیایی - سعیده غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7

208. کاربرد پروکسی مدل جهت بهینه سازی تولید یک مدل یکپارچه مخزن نفتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه رسولی سعدآباد - فریبرز رشیدی - احسان خامه چی
تعداد صفحات مقاله: 7

209. کشف و استخراج دانش از فرآیندهای بیمارستانی برپایه فرآیند کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - مهیار تقی زاده نوعی - مریم موللی
تعداد صفحات مقاله: 9

210. کمینه سازی مجموع زمان های تکمیل درمساله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی انعطاف پذیر دوره ای دوحالته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ام البنین مشکانی - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 7

211. کمینهکردن مجموع وزن دار تعدادواحدهای کاری دارای دیرکرد درزمان بندی کارها برروی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رنجبر - مجید سالاری - فروغ عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 6

212. گروه بندی قطعات و ماشین آلات درسیستم های تولید سلولی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی چندهدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یونس رحمانی - مقصود سلیمان پور
تعداد صفحات مقاله: 7

213. یافتن الگوی بهینه خرید براساس پویایی رفتار مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد محمدی - محمدرضا غلامیان
تعداد صفحات مقاله: 6

214. یک الگوریتم شاخه و کران برای مساله زمان بندی استوار کار کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رنجبر - مجید سالاری - سیدمرتضی خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 6

215. یک روش ابتکاری مبتنی برالگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل یک مساله برنامه ریزی توزیع درشبکه ی انبارداری عبوری موقت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدداود حسینی - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6

216. یک رویکرد بهینه سازی چندهدفه برای برنامه ریزی توام موجودی و قیمت گذاری با زمان های تدارک احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب حسینی - مریم اسمعیلی - رضا قاسمی یقین
تعداد صفحات مقاله: 6

217. یک مدل برنامه ریزی ریاضی مکان یابی تسهیلات با درنظر گرفتن ساختارصف و حل آن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید حاجی پور - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 7

218. یک مدل تلفیقی جهت یکپارچه سازی اجرای سیستمهای برنامه ریزی استراتژیک کارت امتیازی متوازن و مدیریت هوشن مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین رضائی بدر - عباس بابائی
تعداد صفحات مقاله: 14

219. یک مدل لجستیک یکپارچه دوهدفه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی جورسرا - حمید داودپور - محسن نجاتی - سیدعباس حسینی جو
تعداد صفحات مقاله: 6

220. A Bayesian Approach to Verify A Sudden Reduction of Process Variance

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nasser Safaie
تعداد صفحات مقاله: 5

221. A Chance Constrained Programming Model For Teller Scheduling

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Y ahia Zare Mehrj erdi
تعداد صفحات مقاله: 5

222. A Hybrid Heuristic with TOPSIS-based Parameter Tuning for Solving theN-Queens Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hossein Akbaripour - Ellips Masehian - Ali Salmasnia - Nasrin Mohabbati Kalejahi
تعداد صفحات مقاله: 7

223. A Hybrid Particle Swarm Optimization for Dynamic Facility Layout Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Leila Emami - Hasan Hosseininasab
تعداد صفحات مقاله: 7

224. A Mathematical Model for Cell Formation, Group Layout, and Group Scheduling

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: m Behnam - m Esfandia - n Javadian - r Kia
تعداد صفحات مقاله: 6

225. A New Perspective on Timmers Models Using Atomic Business Models

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Soheila Ghane - Sanaz Dolatkhah - M.R Gholamian
تعداد صفحات مقاله: 8

226. A New Solution Representation for Location-Routing Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Bashiri - Farshid Samaei
تعداد صفحات مقاله: 6

227. A Robust Optimization Approach to Designing a Remanufacturing Closed Loop Network

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A. Karimi - A. Ghafarimoghadam - M. Aryanezhad
تعداد صفحات مقاله: 6

228. A Simulated Annealing algorithm for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Maximum Tour Time Length

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Milad Keshvari Fard - M. Reza Akbari - Laleh Asadi
تعداد صفحات مقاله: 7

229. A Single Machine Lot Scheduling Model with Considering Processing Times as Decision Variables

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: o Kheirandish - r Tavakkoli-Moghaddam - m Karimi-Nasab
تعداد صفحات مقاله: 5

230. A combined method based on fuzzy analytical network process and stochastic dominance degree for maintenance strategy selection

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Tajadod, - E Ghasemi - M.A. Forghani
تعداد صفحات مقاله: 6

231. A comprehensive model for innovation network management (CMINM) based on its environment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A Mirzadeh.P - S.M Moattar Husseini
تعداد صفحات مقاله: 7

232. A fuzzy linear programming approach to design of supply chain network consideration of service level

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: SA Torabi - F. Rahmanniya
تعداد صفحات مقاله: 6

233. A fuzzy multi-objective linear programming approach for solving a new multi-objective job shop scheduling with sequence-dependent setup times

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Leila Emami - Mohammad bagher fakhrzad
تعداد صفحات مقاله: 6

234. A genetic algorithm approach to cellular manufacturing system (CMS) considering the operation sequence for each type of the parts

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Bagheri - Mahdi Bashiri - davood hoseinnejad - Mandana Sakhaii
تعداد صفحات مقاله: 6

235. A hybrid Tabu Search algorithm for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Maximum Tour Time Length

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Milad Keshvari Fard - M. Reza Akbari - Mehrnoush Keshvari Fard
تعداد صفحات مقاله: 8

236. A hybrid algorithm based on simulated annealing and genetic algorithm for multi response surface optimization

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amineh Zadbood - Kazem Noghondarian - Mehdi Koosha
تعداد صفحات مقاله: 5

237. A modified Markov model for web usage mining

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Amin Nayeri - Payman Biukaghazadeh
تعداد صفحات مقاله: 6

238. A new model for location routing problem with considering time windows and inventory control decisions

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farnaz Barzinpour - Sousan Homaie Pour
تعداد صفحات مقاله: 5

239. A reverse logistics network design under risk considering Conditional value at risk

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Babazadeh - Masoud Rabbani
تعداد صفحات مقاله: 6

240. A three stage variable parameters adaptive control chart

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Rassoul Noorossana - Ali Deheshvar - Maryam Shekary A.
تعداد صفحات مقاله: 5

241. AN INTEGRATED CLUSTERING-DESIGN OF EXPERIMENT ALGORITHM FOR FAULT DIAGNOSTICS IN CONDITION BASED MAINTENANCE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S.M. Asadzadeh - a Azadeh - v Ebrahimipour - f Niakan
تعداد صفحات مقاله: 6

242. Acceleration of Lagrangian Method for the Vehicle Routing Problem with Time Windows

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadi Karimi - Abbas Seifi
تعداد صفحات مقاله: 6

243. An Efficient Genetic Algorithm for Modeling Cellular Manufacturing Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mostafa Shirinfar - Reza Tavakkoli-Moghaddam - Hasan Haleh
تعداد صفحات مقاله: 6

244. An Iterated Greedy Algorithm for Solving the Blocking Flow Shop Scheduling Problem with Total Flow Time Criteria

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Danial Khorasanian - Ghasem Moslehi
تعداد صفحات مقاله: 6

245. An intelligent hybrid model for personnel selection

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Seifbargh - Raheleh Yazdanifard
تعداد صفحات مقاله: 5

246. Analysis of project management structure based on PMBOK with System Dynamic

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mina Farshbaf Zirakkar - Naeimeh Salimi
تعداد صفحات مقاله: 8

247. Application of Ant Colony Optimization for Solving Talent Scheduling Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Zeighami - Ismail Akbari - Reza Akbari
تعداد صفحات مقاله: 6

248. Applying GTMA method with Entropy Weight for Strategy Ranking

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Mohaghar - Alireza Faghih - Mohammad Reza Fathi - Tahereh Keshavarzi
تعداد صفحات مقاله: 5

249. Benchmarking from QVM program in special car making

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Kadkbodaei
تعداد صفحات مقاله: 11

250. Change Points Estimation in Shewhart Control Charts Using Fuzzy Clustering Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Sadegh Kazemi - Kosar Kazemi - Hamid Bazargan
تعداد صفحات مقاله: 5

251. Combining Exact and Heuristic Approaches for the Covering Salesman Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Salari - Zahra Naji-Azimi
تعداد صفحات مقاله: 5

252. Competitive Supply Chain Network Design for Markets with Deterministic Demands

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ghasem Rjabloo - Faeghe Mohammaddust - Shabnam Rezapour
تعداد صفحات مقاله: 5

253. Creation of Value Added to Achieve a Lean Healthcare by Using RFID Technology

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehran Salehi Shahrabi - Reza Bashirzadeh
تعداد صفحات مقاله: 6

254. Designing An Intra-Cell Layout Model in Dynamic Cellular Manufacturing Systems with Unequal-Area Facilities

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R. Kia - j Khorrami - n Javadian - i Mahdavi
تعداد صفحات مقاله: 5

255. Determining Common weights in MADM-DEA • An overview with a case study evaluating performance of the Steel Products in Iran

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Sanei - Fatemeh Zahra Khoshtinat
تعداد صفحات مقاله: 5

256. Determining Optimal Number and Locations of Alternative-Fuel Stations with a Multi-Criteria Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: B. Badri-Koohi - R. Tavakkoli-Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 6

257. Dynamic facility layout in the presence of alternative processing routes and production planning

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: p Nasirzadeh - b Ashjari - r Tavakkoli-Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 8

258. E-Supply chain performance measurement for Logistics Service Providers Case study: Persian Gulf Co

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Arezo Ghahghaei - Ebrahim Teimoury
تعداد صفحات مقاله: 5

259. Economy transition system appropriate for Iran

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Amini Toosi - Reza Ramazani Khorshid-Doust
تعداد صفحات مقاله: 9

260. Efficiency Evaluation of Iran's Mines using common weight in Data Envelopment Analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Sanei - Fatemeh Zahra Khoshtinat
تعداد صفحات مقاله: 6

261. Examining and Analyzing the Relation between Patents with GDP and GDP per Capita:Studying 33 countries as case studies

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A Mirzadeh.P - S.M Moattar Husseini - N Nikzad
تعداد صفحات مقاله: 6

262. Foreign Exchange Rate Forecasting Using Improved Artificial Neural Networks in Incomplete Data

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: m K.hashei - f Mokhatab Rafiei - m Bijari
تعداد صفحات مقاله: 6

263. Game-theoretic approach to supply chain coordination in a three-member distribution channel

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Jafar Chaeb - Naser Mollaverdi
تعداد صفحات مقاله: 8

264. Hiearchical data clustering model for analyzing passengers' trip in highways

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Omid Hasanpour Jesri - Abbas Ahmadi - Behrooz Karimi - Mohsen Akbarpour Shirazi
تعداد صفحات مقاله: 6

265. Image Segmentation: Type-2 Fuzzy Possibilistic C-Mean Clustering Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.H Fazel Zarandi - A Zarinbal - M. Zarinbal - H. Izadbakhsh
تعداد صفحات مقاله: 6

266. Integrated SCMP Model for Allied Supply Chains

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Fallah - Mir saman Pishvaee - Hamidreza Hamidreza
تعداد صفحات مقاله: 6

267. Integrated SCMP Model for Allied Supply Chains

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Fallah - Mir saman Pishvaee - Hamidreza Eskandari
تعداد صفحات مقاله: 6

268. Introducing a New Formulation for the Warehouse Inventory Management Systems: with Two Stochastic Demand Patterns

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Mahootchi - Taher Ahmadi
تعداد صفحات مقاله: 6

269. Investment-Reinvestment Problem with Stochastic Interest Rates: Model Development

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare Mehrjerdi
تعداد صفحات مقاله: 6

270. Joint Multi-Criterion Decision-Making On Preventive Maintenance Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E. Faghihinia - N. Mollaverdi
تعداد صفحات مقاله: 7

271. Joint Multi-Criterion Decision-Making On Preventive Maintenance Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E. Faghihinia - N. Mollaverdi
تعداد صفحات مقاله: 7

272. Market segmentation strategy in supply chain considering price and quality dependent demand


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Khashayar NouhiIslamic Azad University, Qazvin branch - Mahdi Mahdi SeifbarghY - Amin Mahmoudi
تعداد صفحات مقاله: 4

273. Measuring Performance of Power Plants by an Integrated DEA-Game Theory Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Alireza Moini - Mustafa Jahangoshai Rezaee
تعداد صفحات مقاله: 5

274. Minimizing the number of tardy jobs in stochastic setting using chance constrained programming

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Elyasi - Nasser Salmasi
تعداد صفحات مقاله: 7

275. Minimizing the transportation cost of delivery companies with uncertain demands and edge length

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 6

276. Montoring Schemes based on Cox-Snell Residuals

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shervin Asadzadeh, - Abdollah Aghaie
تعداد صفحات مقاله: 5

277. Offering a price - location problem by considering discriminatory pricing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Ashrafi Helan - Heshmaollah Rezaallah - Hamid Davoud pour
تعداد صفحات مقاله: 6

278. Oilfield Production Optimization under Oil Price Uncertainty, By Nonlinear Programming and Monte-Carlo Simulation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Khishvand - Ehsan Khamehchi
تعداد صفحات مقاله: 7

279. One-by-one or altogether: The advantages of pursuing alternative innovation activities


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Ranjbar
تعداد صفحات مقاله: 4

280. Optimizing Products Transportation in Esfahan Steel Company via Fuzzy Linear Programmig and Enhancement of Warehouse System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir H. Koofigar - Hassan Khademi Zare - Morteza Khakzar Bafruei
تعداد صفحات مقاله: 7

281. Overview and Comparison of Short-term Interval Models for Financial Time Series Forecasting

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: m Khashei - f Mokhatab Rafiei - m Bijari
تعداد صفحات مقاله: 7

282. Phase II Logistic Profile Monitoring

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abbas Saghaei - Maryam Rezazadeh-Saghaei - Rassoul Noorossana - Mehdi Dorri
تعداد صفحات مقاله: 8

283. Preference-Based Data Envelopment Analysis for Supplier Selection using Neural Networks

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Nourbakhsh - Abbas Ahmadi - Masoud Mahootchi
تعداد صفحات مقاله: 6

284. Presenting a new hybrid solution of fuzzy system and genetic algorithm for joint pricing and warranty problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Mahmoudi - Hassan Shavandi
تعداد صفحات مقاله: 5

285. Pricing Decisions in Decentralized Reverse Supply Chain based on Game Theory Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Mahmoudzadeh - Hassan Shavandi - Seyed Jafar Sadjadi
تعداد صفحات مقاله: 5

286. Profit and Return on Inventory Investment Maximization to Fuzzy Pricing and Inventory Problem with General Demand Function

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R. Ghasemy Y aghin - S.M.T Fatemi Ghomi
تعداد صفحات مقاله: 6

287. Proposing a new mathematical model for the reliable facility location network design problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Saeed Jabalameli - Davood Shishebori
تعداد صفحات مقاله: 6

288. Ranking the elements of SWOT matrix with the approach of combining Gray theory and DEMATEL technique

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Saeedpoor - Abolfazl Kazzazi - Masoud Hadjarian Kashani - Amin Vafadar Nikjoo
تعداد صفحات مقاله: 6

289. Selection best Transfer of Technology method using a Combined Kano and Taguchi Loss Function approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Ghandehari - H Balouei Jamkhaneh - M Poormostafa khoshkrodi
تعداد صفحات مقاله: 6

290. Simultaneous Modeling the Dynamic Cellular Manufacturing Systems and Sale Price

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: b Rezaie - n Javadian - r Kia - a Ghaffari
تعداد صفحات مقاله: 5

291. Solving Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling Problem Using Artificial Bee Colony

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Neda Akrami - Koorush Ziarati - Reza Akbari
تعداد صفحات مقاله: 6

292. Solving the multi-dimensional Cellular Manufacturing System using Simulated Annealing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amin Aalaei, - Hamid Davoudpour - Elnaz Nikoofarid - Iraj Mahdavi
تعداد صفحات مقاله: 6

293. Studying Significance and Impact of Information Technology in Supply Chain Management


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Naser Shams Ghareneh - Arman Bahari - Behnooah Moody
تعداد صفحات مقاله: 4

294. Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamid Reza Ahadi - Hamid Kazemkhanlou
تعداد صفحات مقاله: 10

295. The Cost Function for a Two-warehouse and Three-Echelon Inventory System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Aminnayeri, - M Hajiaghaei-Keshteli
تعداد صفحات مقاله: 6

296. The Euclidean distance Capacitated LocationAllocation Problem in the Presence of k Connections

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Amiri-Aref - Iraj Mahdavi - Saber Shiripour
تعداد صفحات مقاله: 5

297. The Multi-purpose Network Capacitated Facility Location Problem and a Solution Algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Amiri-Aref - Nikbakhsh Javadian
تعداد صفحات مقاله: 5

298. The single allocation maximal hub covering problem: modeling and a tabu search heuristic

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohamad Saeed Jabalameli - Ali Saboury - Nader Ghaffari-Nasab
تعداد صفحات مقاله: 5

299. Three-level service contract- Manufacturer, Agent and Customer

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nafiseh Shamsi Gamchi - Maryam Esmaeili
تعداد صفحات مقاله: 5

300. Time Variant Fuzzy Time Series Approach for Forecasting Using Particle Swarm Optimization

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Mahnam - Seyyed Mohammad Taghi Faterni Ghorni
تعداد صفحات مقاله: 6

301. Two Ant Algorithms Based on DEA in Flexible Flow Shops

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hossein Ali Akbarpour - Fatemeh Dadkhah
تعداد صفحات مقاله: 6

302. Two-Sided Assembly Line Balancing with Considering the Relationships between the Tasks

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Danial Khorasanian - Seyyed Reza Hejazi - Ghasem Moslehi
تعداد صفحات مقاله: 7

303. Two-machine flowshop scheduling with idle insert to minimize the sum of maximum earliness, tardiness and completion time


سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maryam Alimardani, - Reza Reza Tavakkoli-Moghaddarn, - Asefeh Hasani-Goodarzi
تعداد صفحات مقاله: 4

304. Utilization of sequencing problem with late work criteria in operational level of supply chain:Linearization approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mousazadeh - Mahdi Heydari
تعداد صفحات مقاله: 5

305. overall equipment effectiveness OEE ,نحوه محاسبه آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: محمد ابراهیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11