1. اثر مهاجرت کروموزوم ها، دوره تناوب و روش های انتخاب کروموزوم بر روی الگوریتم ژنتیک موازی توزیع شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر تنها - حبیب ایزدخواه - امیر حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

2. اثرات فنی و مهندسی و رویکرد مدیریت فرآیند محور در صنعت گردشگری ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان پایندان - اسماعیل میرباقری
تعداد صفحات مقاله: 13

3. ارائه روشی برای ارزیابی کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا نیکبخت - مهدی فتحی - فرزاد دهقانیان - سعید منصور
تعداد صفحات مقاله: 19

4. ارائه سیستم عصبی- فازی با یادگیری توسط بهینه سازی گروهی ذرات (PSO) و کاربرد آن در پیش بینی قیمت سهام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میثم علی زاده - الناز فتوحی - احسان صفویه
تعداد صفحات مقاله: 13

5. ارائه مدل دینامیک جهت مکانیابی هاب ها با تخصیص چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید فرید قادری - جعفر طالبی - حسین بدری
تعداد صفحات مقاله: 8

6. ارائه مدلی با رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای مقایسه کانبان، CONWIP و Multi-CONWIP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد ماکویی - وحید اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 12

7. ارائه مدلی برای بررسی اتلاف در خطوط انتقال برق با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیزاله جعفری - علی پیله وری سلماسی - مهدی علاءالدین - محمد مهدی علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 14

8. ارائه مدلی برای تعیین سبک رهبری مناسب در سازمانها بر اساس منطق فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز وظیفه خورانی - علیرضا بافنده زند
تعداد صفحات مقاله: 15

9. ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت ها؛ مورد کاوی پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - سید کمال چهارسوقی - پرستو شاه سمندی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 17

10. ارائه مدلی جهت انتخاب یک سیستم ERP مناسب با استفاده از رویکرد AHP فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی حاجی آقابزرگی امیری - مبین دارائی
تعداد صفحات مقاله: 14

11. ارائه مدلی غیر خطی برای مسئله ادغامی تولید و بازاریابی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز قاضی نظامی - میربهادرقلی آریانژاد - احمد ماکوئی
تعداد صفحات مقاله: 11

12. ارائه یک الگوریتم ژنتیک جدید جهت تسطیح منابع چندگانه با فرض مجاز بودن شکست فعالیت های پروژه


سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین هاشمی دولابی - عباس سیفی - سید یاسر شریعت
تعداد صفحات مقاله: 17

13. ارائه یک روش جدید فازی جهت اندازه گیری درجه بحران فعالیت و مسیر در شبکه های PERT: کاربرد در فشرده سازی زمانبندی پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن صادقی - فاطمه معینی
تعداد صفحات مقاله: 18

14. ارائه یک روش حل تقریبی برای مدل شبکه توزیع- مساله مکانیابی، مسیریابی (LRP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی بدیع الزمان - ناصر سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 14

15. ارائه یک مدل تلفیقی ریاضی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالله اسدزاده
تعداد صفحات مقاله: 18

16. ارائه یک چارچوب پیشنهادی به منظور رتبه بندی و ارزیابی نمایندگی ها در یک شبکه توزیع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بنیامین کریمی - ابوطالب گرئی
تعداد صفحات مقاله: 15

17. ارایه دو روش جدید محاسبه بافر در مدیریت زنجیره بحرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - غلامحسین پورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 16

18. ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پنجره ایی BSC-DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شهانقی - سید مهدی سادات رسول
تعداد صفحات مقاله: 17

19. ارایه یک روش برای کاربرد تئوری فازی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد طیبی
تعداد صفحات مقاله: 11

20. ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی تدارکات الکترونیکی با استفاده از مدل VERDICT در شرکت خودروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی رضاییان - هدا فصیحی کرمی - مینا لقمانی
تعداد صفحات مقاله: 21

21. ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی تکنولوژی VMI با استفاده از مدل ریاضی در زنجیره تامین سازمان پخش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل کزازی - رزا مهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 18

22. ارزیابی اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین از طریق بکارگیری کارت امتیاز متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حجی - علیرضا محمدرحیمی
تعداد صفحات مقاله: 14

23. ارزیابی اقتصادی پروژه های بدون درآمد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعباس نجفی - مصطفی سلیمانی فر
تعداد صفحات مقاله: 18

24. ارزیابی تامین کنندگان محدود با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی محمد احمدوند - امیر حاجیان - محمد علی اقبالی - سید جواد موسی کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 15

25. ارزیابی عملکرد متروی تهران و حومه با روش DEA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علاءالدین ملک
تعداد صفحات مقاله: 14

26. ارزیابی عملکرد مهندسی مجدد در فاز برنامه ریزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی نخعی نژاد - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 15

27. ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری خدمات فروش و پس از فروش با مدل یکپارچه DEA-PCA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصوره حور علی - حمیدرضا ایزدبخش - امیرحسین امیرخانی - مریم حورعلی
تعداد صفحات مقاله: 16

28. ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تکنیک AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اسفیدانی - محمد صالح اولیاء - یحیی زارع مهرجردی
تعداد صفحات مقاله: 15

29. ارزیابی فرآیندهای مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی موسی خانی - حسن حاله - علی قهرمانی برانقار
تعداد صفحات مقاله: 16

30. ارزیابی قابلیت فرایند در پروفایل های خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - مریم صرافیان
تعداد صفحات مقاله: 16

31. استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه بندی برای مساله تشکیل سلول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی صالحی - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11

32. استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد دهقانیان - سعید منصور - مهدی فتحی
تعداد صفحات مقاله: 14

33. اعتبار سنجی مشتریان کارت های اعتباری بانکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افشین شهلایی مقدم - علی شالباف زاده - طاهر احمدی - تقی رضوان
تعداد صفحات مقاله: 11

34. الگوریتم ابتکاری حل مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز بررسی و مقایسه کارایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عمار جلالی منش - یاسر جلالی منش - علی رهبری
تعداد صفحات مقاله: 17

35. الگوریتم ابتکاری واقعه گرا بر مبنای خوشه بندی برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی شریف یزدی - متین باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 17

36. انتخاب تامین کننده مناسب بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)


سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمن اسدی - سید حسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 15

37. انتخاب ماشین آلات با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه صف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا اکبری - پرویز قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 14

38. اندازه بهینه دسته در تولید سلولی با WIP و محدودیت بودجه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده زهرا حسینی چریانی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 9

39. اولویت بندی رویکردهای استراتژیک شرکت های تولیدی در پیاده سازی ERP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خداکرم سلیمی فرد - داریوش محمدی زنجیرانی - سامان غفاری گرگانی
تعداد صفحات مقاله: 18

40. اولویت بندی گزینه های سرمایه گذاری با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی با معیارهای اقتصادی و غیر اقتصادی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن جوانشیر - امیر فضلعلی - محمد خزاعی
تعداد صفحات مقاله: 16

41. اولویت بندی گزینه های سرمایه گذاری با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی با معیارهای اقتصادی و غیر اقتصادی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن جوانشیر - امیر فضلعلی - محمد خزاعی
تعداد صفحات مقاله: 16

42. ای سی اس (ACS) رتبه بندی شده برای مسیریابی خودرو با جمع آوری و تحول همزمان کالا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نادر نوری زاده - احمد نجومی مرکید - عباس حاج فتحعلی ها - اردشیر دولتی
تعداد صفحات مقاله: 13

43. ایجاد نوآوری در سازمان با استفاده از تکنیک شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر محمودی - غلامرضا بداقی
تعداد صفحات مقاله: 19

44. بازطراحی نظام پرداخت در محدوده ترافیکی، مطالعه موردی طرح ترافیک تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهران سپهری - علی عسگری نژاد - مهدی واحدکار
تعداد صفحات مقاله: 25

45. بخش بندی بازار به کمک مفهوم ارزش زمان عمر مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا کوشا - نسیم فتاحی - دنیا فارسی
تعداد صفحات مقاله: 13

46. بررسی ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شش سیگما و عملکرد سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه باقری - سید حسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 17

47. بررسی سیستم دینامیکی عوامل کنترلی و مدیریتی عملکرد سیستم حملو نقل سریع اتوبوس (BRT)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه نعیمی - مرتضی صادقی - محمدتقی عیسایی - مرتضی سلطانی نوه
تعداد صفحات مقاله: 26

48. بررسی عملکرد سیستم های کششی کانبان و کانویپ در حالت چند محصولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاشار صفرزاده - امید چینی فروشان - آزاده مباشر
تعداد صفحات مقاله: 14

49. بررسی عوامل ارگونومیکی با رویکرد بهبود شرایط کار با توجه به ابعاد آنتروپومتری پرسنل شاغل در پالایشگاه گاز سرخون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول داودی نژاد - مهین عالی شاهی
تعداد صفحات مقاله: 18

50. بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خوشه های صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرمحمد ابویسانی - سید حسین طیار - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 16

51. بررسی مدل نمایی صف بر اساس نرخ های زمان مبنای پله ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی دلاور خلفی - حبیب کبیری چالش تری
تعداد صفحات مقاله: 15

52. بررسی مسائل ارگونومیکی و استانداردهای موجود در پارک های گردشگری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید مصطفی مطلوبی - احسان پایندان - اسماعیل میرباقری
تعداد صفحات مقاله: 18

53. بررسی مسیر دهی دو سویه ماشینهای AGV در سطح توزیعی تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حنانه رشیدی باجگان - سمانه رشیدی باجگان
تعداد صفحات مقاله: 16

54. بررسی میزان رعایت استانداردهای ارگونومی لجستیک شرکت خودروسازی رنو فرانسه در سالنهای تندر 90 شرکت پارس خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم طوری - غلامعلی شاهسوار - انسیه داوری
تعداد صفحات مقاله: 10

55. بررسی و بهبود مسیریابی وسایل نقلیه در صنایع لبنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عیسی نخعی کمال آبادی - ابراهیم رضایی نیک
تعداد صفحات مقاله: 16

56. بررسی و تحلیل مدل های موازنه زمان و هزینه ی احتمالی در شبکه های کنترل پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی مختاری - عبدالله آقائی
تعداد صفحات مقاله: 17

57. بررسی کاربرد تکنیک های کنترل فرآیند آماری برای فرآیندهایی با مشخصه های وصفی دو متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا افروزان - ونوس جواهری - یاسر صمیمی
تعداد صفحات مقاله: 11

58. به کارگیری برنامه ریزی ریاضی فازی در مسئله ی تعیین سبد بهینه سهام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر شمس - حسین دستخوان
تعداد صفحات مقاله: 15

59. بهره مندی از اثرات روانی رنگ در صنعت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم بهرامی زاده - ریحانه فلاحی
تعداد صفحات مقاله: 16

60. بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس یزدی - اعظم شمسی - علیرضا تاج بخش
تعداد صفحات مقاله: 14

61. بهینه سازی خطوط چند محصولی با استفاده از ابزار شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یعقوب حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 18

62. بهینه سازی دو سطحی در مدیریت عملیات با کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مختاری - فرهاد کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 9

63. بهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتر به روش طرح عاملی 5k

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد شریفی
تعداد صفحات مقاله: 14

64. بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری در حل مساله فروسنده دروه گرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی بابایی - حسن دادگر - بهرام کیمیا قلم - کارو لوکس
تعداد صفحات مقاله: 14

65. بکارگیری برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی در برنامه ریزی تولید ادغامی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حجی - علیرضا محمدرحیمی
تعداد صفحات مقاله: 17

66. بکارگیری نمودار Cuscore در پایش پروفایلهای خطی خودهمبسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - پریا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 7

67. تاثیر نوآوری بر عملکرد از دیدگاه سیستمی مورد کاوری در یک مرکز تحقیقاتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه علوی - بهروز ارباب شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 16

68. تحقیق مشتری مداری در تلفن همراه اول با کاربرد AHP-QFD و متغیرهای فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن خادمی زارع - مهناز زارعی - محمدصالح اولیاء - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 20

69. تحلیل روند داده های مکانی با استفاده از روش های ابتکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرناز درخشان فر - بهروز مینایی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 12

70. تخصیص سفارش به تامین کنندگان با احتساب کل هزینه های لجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین قدسی پور - امین عمید - غزاله مقدم
تعداد صفحات مقاله: 15

71. تخمین قابلیت اطمینان سیستمها با استفاده تئوریهای فازی و احتمالات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سولماز واصبی - سهراب خان محمدی - عباس طلوعی
تعداد صفحات مقاله: 16

72. تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از آنالیز توسعه ای فازی (FEAHP)- مطالعه موردی در نیروگاه شهید سلیمی نکاء

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راحله نوری فر - سید میثم عمادی - مائده نوری فر
تعداد صفحات مقاله: 15

73. تعیین بهینه تخت بیمارستانی با تلفیق روش های شبیه سازی و نسبت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید مهدی حسینی مطلق - مرتضی خاکزار بفروئی - مهرنوش شاه حسینی - نگار قنبری
تعداد صفحات مقاله: 7

74. تعیین مکان مناسب دپوهای تعمیرات و نگهداری لکوموتیوهای ساخت شرکت مپنا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی شفیعا - امین جمیلی - علیرضا کشکولی
تعداد صفحات مقاله: 15

75. تفکر سکوی مشترک در نظام مدیریت زنجیره تامین مورد کاوی صنعت خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی شفیعا - مهدی فتح اله
تعداد صفحات مقاله: 14

76. تلفیق تحلیل عاملی و DEMATEL جهت ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا باقری - عیسی نخعی کمال آبادی
تعداد صفحات مقاله: 14

77. تلفیق روشهای AHP و VIKOR جهت مکانیابی پالایشگاه نفت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زاغیان - کامران شهانقی - منوچهر بزرگمهریان
تعداد صفحات مقاله: 11

78. توسعه روشهای شناسایی نقطه تغییر در محیط چند متغیره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالنساء - نسیم ارباب زاده - عباس سقایی - کامران پی نبرد
تعداد صفحات مقاله: 10

79. توسعه سیستم خبره قانون محور برای ارزیابی وام های صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود هوشمند - حمیدرضا دارابی - حسین دوست حقی - محمد دانشور کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 14

80. توسعه یک متدولوژی برای رقابت بین دو زنجیره تامین با رویکرد تئوری بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز کریمی - محمد آذری خجسته
تعداد صفحات مقاله: 13

81. تکنیک تعدیل شده براون- جیسون در مکان یابی تسهیلات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 8

82. حل مسئله TTP با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PSO-SA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا تاج بخش - کورش عشقی - اعظم شمسی
تعداد صفحات مقاله: 19

83. حل مسئله بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم اجتماع پرندگان- مطالعه موردی در بازار بورس ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان حاجی زاده - عباس سیفی
تعداد صفحات مقاله: 9

84. حل مساله P-Median بر اساس روش فرا ابتکاری اجتماع مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - حسن سرحدی - عباس پورفتحی
تعداد صفحات مقاله: 17

85. حل مساله برنامه ریزی محدب با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر گرادیان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آذر ضمیری
تعداد صفحات مقاله: 13

86. حل مساله تشکیل سلول به صورت چند هدفه با در نظر گرفتن مسیرهای عملیاتی چندگانه توسط الگوریتم جستجوی پراکنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی رنجبر بورانی - سید محمد هاشمیان
تعداد صفحات مقاله: 18

87. حل مساله جایابی هزینه ثابت با محدودیت ظرفیت با الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میربهادرقلی آریانژاد - سیده فرشته موسوی کلارسی
تعداد صفحات مقاله: 17

88. حل مساله زمان بندی کار کارگاهی چند هدفی انعطاف پذیر پویا با ماشین های موازی توسط الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد عباسیان - نسیم نهاوندی
تعداد صفحات مقاله: 17

89. حل مساله مکان یابی- مسیریابی در حالت احتمالی و با اهداف گوناگون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسینعلی حسن پور - مسعود مصدق خواه
تعداد صفحات مقاله: 9

90. حل مساله چیدمان با استفاده از روش ابتکاری الکترومغناطیسم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک مرادی - حمیدرضا داودپور
تعداد صفحات مقاله: 10

91. خوشه بندی فازی مشتریان و اقلام خرید در مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز جولای - کامران کیانفر - مهدی فتحی
تعداد صفحات مقاله: 9

92. خوشه بندی مشتریان بانک و تحلیل آنها با استفاده از هرم ارزش مشتری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جعفر تارخ - کبرا شریفیان
تعداد صفحات مقاله: 7

93. رتبه بندی کامل واحد های تصمیم گیری با ترکیب DEA چند هدفه و PCA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی خزایی - حمیدرضا ایزدبخش
تعداد صفحات مقاله: 10

94. رقابت در زنجیره تامین از منظر قیمت گذاری و سطح خدمات با رویکرد نظریه بازی ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم اسدی
تعداد صفحات مقاله: 14

95. روش های انتخاب اجتماعی برای تصمیم گیری گروهی در مدیریت منابع طبیعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ضرغامی - آراز افشاری فرد
تعداد صفحات مقاله: 15

96. روشی برای ارزیابی سازگاری فن آوری اطلاعات با راهبرد الکترونی در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خداکرم سلیمی فرد - سبحان جویبار
تعداد صفحات مقاله: 16

97. روشی برای تحلیل مسیر بحرانی شبکه پروژه ها در شرایط فازی مطالعه موردی- احداث پست 63 کیلوولت برق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد صادقیه - آفرین اخوان
تعداد صفحات مقاله: 15

98. روشی جدید برای پایش پروفایل های خطی ساده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقایی - مرضیه مهرجو - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 12

99. زمانبندی مساله تک ماشینه با معیار میانگین مدت جریان ساخت، ورود ناهمزمان کارها و انقطاع بدون حافظه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی حیدری - عمران محمدی
تعداد صفحات مقاله: 10

100. زمانبندی مساله جریان کارگاهی با شرط تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احرام صفری - سید جعفر سجادی - کامران شهانقی
تعداد صفحات مقاله: 16

101. زنجیره های تامین فعال

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهران مولوی
تعداد صفحات مقاله: 17

102. سازماندهی مقدماتی خرابی های خطوط لوله نفت بازرسی شده توسط پیگ های هوشمند با استفاده از منطق فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا رهایی - عمادالدین محمدی گل افشانی
تعداد صفحات مقاله: 15

103. سنجش عملکرد فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر سیستم های چند عاملی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی پاک سرشت - میرعلی سیدی - حمید گردش
تعداد صفحات مقاله: 17

104. سیاست سفارش دهی بهینه برای اقلام فساد پذیر با زمان تحویل احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب سازور - محمدرضا اکبری جوکار
تعداد صفحات مقاله: 15

105. سیاست های طبقه بندی چند سطحی و تملک بهینه در سیستم تولید مجدد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود صیدی - علی محمد کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 12

106. شبیه سازی رویکرد JIT جهت برآورد پالتهای مورد نیاز در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین فتاحی کلانی - رضا حاجی آخوندی - عباس پورفتحی
تعداد صفحات مقاله: 12

107. شبیه سازی مدیریت درآمد در سیستم های تولیدی ساخت بر اساس سفارش با امکان لغو/ برگشت سفارشات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس یزدی - طاهره زعفرانیان - مهدی شریف یزدی
تعداد صفحات مقاله: 16

108. شبیه سازی کامپیوتری مدیریت زنجیره تامین توسط سیستمهای چند عاملی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مشایخ
تعداد صفحات مقاله: 17

109. شناخت منشا ناکارایی سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بشیری - الهام دهقان بنادکی
تعداد صفحات مقاله: 14

110. شناسایی و بهبود کانالهای مدیریت روابط با مشتری در شرکتها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی رضائیان - مریم اخوان خرازیان - یاسر سبحانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 12

111. طراحی الگوی سازمان یادگیرنده در شرکت پارس سویچ


سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 4

112. طراحی بهینه الگوریتم ژنتیک با رویکرد های آماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسلم شهسوار - امیرعباس نجفی
تعداد صفحات مقاله: 13

113. طراحی شناسنامه ارگونومی برای ایستگاه های کاری در سازمان های تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 17

114. طراحی مدل ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل رگرسیون نجستیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی محمدخان - محمدامین اسماعیلی - محمد یاراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 14

115. طراحی و استقرار فرایندهای ارگونومی در گروه صنعتی ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید صفائی
تعداد صفحات مقاله: 8

116. طراحی و بهینه سازی مدل کششی سیستم کانبان دو کارتی در محیط زنجیره تامین سه سطحی در شرایط احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساناز شکوهیار - سید محمد معطر حسینی - بهروز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 16

117. طراحی و حل یک مدل برنامه ریزی چند هدفه بهینه سازی کیفیت سنگ آهن در صنعت فولاد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی سبزواری زاده - محمدعلی موفق پور - زهرا سخاوت پور
تعداد صفحات مقاله: 9

118. طراحی کارت امتیازی متوازن با استفاده از تاپسیس فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد همتی - سبحان آسیان
تعداد صفحات مقاله: 21

119. عدم قطعیت در انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به آن در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام تسلیمی - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 17

120. فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر عالم تبریز - محمد باقرزاده آذر - عبداله نوذری
تعداد صفحات مقاله: 11

121. محاسبه احتمالی بحرانی بودن مسیر و فعالیت ها در شبکه های PERT با در نظر گرفتن میزان ریسک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی سوخکیان - روح اله بحرانی
تعداد صفحات مقاله: 10

122. محاسبه هزینه مدیریت مرکزی موجودیهای زنجیره تامین تولیدی به کمک شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول حجی - محمد محسن معارف دوست
تعداد صفحات مقاله: 13

123. مدل اندازه گیری بهره وری در شرکتهای برق منطقه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد ملک پور فرسادی
تعداد صفحات مقاله: 13

124. مدل برنامه ریزی تامین در سیستم تولید مجدد با در نظر گرفتن سطح بندی قیمت ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود صیدی - سجاد شریفی
تعداد صفحات مقاله: 16

125. مدل برنامه ریزی تولید یکپارچه در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالستار صفائی - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

126. مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی برای سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت در سازمان های خدماتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر عالم تبریز - محمد باقرزاده آذر
تعداد صفحات مقاله: 15

127. مدل توسیع ظرفیت بهین شبکه تبدیل و توزیع فرآورده های نفتی در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید علی میرحسینی - رضا نوری
تعداد صفحات مقاله: 22

128. مدل سازی تسهیم اطلاعات عمودی در زنجیره های تامین با در نظر گرفتن تخفیف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راشد صحرائیان - معصومه مسی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 16

129. مدل سازی و بهینه سازی سفارشات اقلام بحرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد دانشور کاخکی - محمدکاظم محکی - طه حسین حجازی
تعداد صفحات مقاله: 11

130. مدل موجودی زنجیره تامین چند مرحله ای دارای تخفیف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میربهادرقلی آریانژاد - هادی صاحبی
تعداد صفحات مقاله: 14

131. مدلی سلسله مراتبی برای کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکانیابی انبار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید عباس حسینی جو - مهدی بشیری
تعداد صفحات مقاله: 11

132. مدلی مبتنی بر ریسک و بازده برای اندازه گیری کارایی شرکت های سرمایه گذاری در بورس تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید صبوحی - محمدعلی کیمیاگری
تعداد صفحات مقاله: 18

133. مدیریت تعارض بین گروهی و تعارضات گروههای غیررسمی با دیگر گروه ها در سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح اله احمدی
تعداد صفحات مقاله: 14

134. مسئله دو معیاره زمان بندی تک ماشین با رویکرد سیستم ایمنی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رئیسی - قاسم مصلحی
تعداد صفحات مقاله: 13

135. مساله خوشه ای حمل و نقل چند کالایی با هزینه ثابت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین زارع - محمدمهدی سپهری - حمید فرورش
تعداد صفحات مقاله: 13

136. مساله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیوان قصیری - سید فرید قنادپور
تعداد صفحات مقاله: 17

137. مساله مکان یابی احتمالی دو معیاره تک تسهیلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شهابی
تعداد صفحات مقاله: 16

138. مسیریابی حرکت روبات های متحرک در محیط ناشناخته با استفاده از گراف دیدنگار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الیپس مسیحی - داود جنت
تعداد صفحات مقاله: 19

139. معرفی یک الگوریتم جستجوی ممنوع برای حل مسئله تک سطری چیدمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد سمرقندی - کورش عشقی
تعداد صفحات مقاله: 18

140. معماری اولیه سیستم تولیدی یکپارچه کامپیوتری برای شرکت های بزرگی مانند سایپا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی صادق عمل نیک
تعداد صفحات مقاله: 14

141. معیارهایی برای مقایسه رویکردهای مختلف تجزیه و تحلیل چارت های کنترلی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان نصوحی - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 14

142. مقاله عنوان ندارد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه نظری - فرزاد دهقانیان - سعید منصور
تعداد صفحات مقاله: 16

143. مقایسه الگوریتم های تلفیقی ژنتیک و بهینه سازی اجتماع مورچگان در حل مساله زمانبندی چند هدفه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام محمدخانی - میربهادرقلی آریانژاد - فرناز پرزین پور
تعداد صفحات مقاله: 17

144. مقایسه قابلیت اعتماد دو مدل تصادفی با دو فاز کارکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی پورجعفر دوین - محمد اکبرپور سکه - هادی سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 18

145. مقایسه کیفیت حل روشهای هیورستیک در مسائل بالانس خط مونتاژ ساده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی جهان - محسن طاهریان
تعداد صفحات مقاله: 14

146. مکانیابی استقرار صنایع مبتنی بر فن آوری های برتر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مازیار دباغ - سعید امامی - بهرام باقری - نیلوفر فرهنگ
تعداد صفحات مقاله: 17

147. نگاهی بر مبانی نیل به موفقیت در برنامه های مدیریت ریسک پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی هاتفی - کوروش پهلوانی
تعداد صفحات مقاله: 14

148. همبارسازی ایستگاههای خطوط مونتاژ با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 9

149. هوشین کانری، روابط بین تدوین و اجرای استراتژی- مطالعه موردی در صنعت یخچال سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید گلماه
تعداد صفحات مقاله: 12

150. پایش فرآیندهای چند معیاره بر اساس رویکردی جدید بر مبنای منطق فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقائی - سید مجتبی ذبیحین پور جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 9

151. پایش ماشین آلات سیستمهای تولیدی توسط یک سیستم هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی رنجبر بورانی - سید محمد هاشمیان
تعداد صفحات مقاله: 10

152. پایش مکان رخداد نقص در کنترل نسبت اقلام معیوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سقایی - کوشا صهبا
تعداد صفحات مقاله: 14

153. پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده به همراه یک مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: گلنار بهزادی - زینت سازور
تعداد صفحات مقاله: 14

154. پیاده سازی پورتال پروژه و نقش آن در مدیریت دانش و پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد وافق - جواد جباری - آرش جلال زاده - اکبر فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 17

155. پیش بینی روزانه نرخ ارز یورو/ دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامین حسن قلیزاده - کامبیز شاهرودی - مارال ظفراللهیاری
تعداد صفحات مقاله: 16

156. کاربرد آشوب در بهینه سازی فازی و حل مساله برنامه ریزی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا جاهد مطلق - ناصر مزینی - حامد رحیم اف - محسن فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 8

157. کاربرد ارگونومیکی رنگ در افزایش خودروهای آتش نشانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد نیکوکار - سهراب عبدالله زاده - محسن بختیاری پور
تعداد صفحات مقاله: 7

158. کاربرد الگوریتم PSO فازی برای مسئله تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل مهدی زاده - حمیدرضا جعفری - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تعداد صفحات مقاله: 15

159. کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید در بهینه سازی مدل توسعه یافته تک دوره ای تحت شرایط مواد اولیه چند گانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حمیدرضا پسندیده - رضا رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 9

160. کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهبود حمل و نقل داخلی بنادر کانتنری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن جوانشیر - مرتضی گلی گنجی - سید رضا سیر علیزاده گنجی
تعداد صفحات مقاله: 11

161. کاربرد تصمیم گیری چند شاخصه در انتخاب بسته های نرم افزاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز دری نوکورانی - محمد باقرزاده آذر
تعداد صفحات مقاله: 14

162. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عرفان حسن نایبی - سپهر اخوان ماسوله - محمدرضا شریفی
تعداد صفحات مقاله: 21

163. کاربرد طراحی آزمایش ها و کنترل فرایند آماری در بهبود کیفیت فرایند تولید دستگاه اسکناس شمار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب جزایری - یاسر صمیمی
تعداد صفحات مقاله: 10

164. کاربرد طراحی آزمایشها در رویکرد شش سیگما- مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید تقی اخوان نیاکی - سید تقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 12

165. کاربرد نقاط ثابت قواعد اگر- آنگاه فازی در بهینه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خسرو سلیمانی - ماشاالله ماشین چی - امیرحسین سلیمانی گرمابی
تعداد صفحات مقاله: 10

166. کاهش نوسانات (اثر شلاقی) در اندازه سفارش و تولید در زنجیره خریدار- فروشنده با رویکرد هولونیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 19

167. کثرت گرایی نگرشی متفاوت بر پژوهش عملیاتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر البدولی - ندا عبدالوند
تعداد صفحات مقاله: 10

168. کمینه سازی در مساله کار کارگاهی پویای انعطاف پذیر با ماشین های موازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد عباسیان - نسیم نهاوندی
تعداد صفحات مقاله: 18

169. کنترل کیفیت آماری در خدمت داخلی قطار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن پورسعید آقایی - هادی اکبرزاده خورشیدی
تعداد صفحات مقاله: 15

170. یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میرسامان پیشوایی - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 23

171. یک رو ش ترکیبی فراابتکاری برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید یوسفی خوشبخت - علی ظفری
تعداد صفحات مقاله: 7

172. یک روش ابتکاری برای بهبود قابلیت اطمینان در مسائل تخصیص مازاد با انتخاب استراتژی مازاد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشاد مجذوبی - عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 16

173. یک رویکرد فازی برای مکانیابی شرکت های بین المللی، مورد مطالعه یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی فرقانی - محسن فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 16

174. یک مدل مکان یابی- مسیر یابی با درنظر گرفتن تخصیص یک محصول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - مجتبی حیدر - سید اسماعیل موسوی
تعداد صفحات مقاله: 10

175. A Bi-Objective Model with GA Approach to Locate Disaster Centers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Najafi - Reza Zanjirani Farahani
تعداد صفحات مقاله: 22

176. A Country Credit Rating Model for Emerging Countries Using Independent Component Analysis (ICA)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Alireza Maleki
تعداد صفحات مقاله: 10

177. A Heuristic for Obtaining an Initial Solution for the Transportation Problem with Experimental Analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Farzad Pargar - Nikbakhsh Javadian - Adel Pourramzan Ganji
تعداد صفحات مقاله: 11

178. A Hybrid Genetic Algorithm technique for Scheduling Flexible Manufacturing Cells

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. T. Taghavi Fard - F. Rayat Sanati - M. Heydar
تعداد صفحات مقاله: 15

179. A Hybrid Reliability Centered Maintenance Model for Optimization of K-out-of-N Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shahrzad Faghih Roohi - Vahid Ebrahimipour - M Ali Azadeh
تعداد صفحات مقاله: 11

180. A Markov Chain Grey Forecasting Model: A Case Study of Gasoline Demand of Iran

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Modarres - M.R. Mehrgan - A. Kazemi - M.R. Taghizadeh
تعداد صفحات مقاله: 11

181. A Mathematic Model for Identifying Information Systems In ICT Master Plans

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: B. Fathi Ajirlou - A. Fathi Ajirlou - P. Sarmadi Khezerlou
تعداد صفحات مقاله: 12

182. A Memetic algorithm for a redundancy allocation problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: J. Safari - R. Tavakkoli-Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 15

183. A Mixed Dynamic Investment Projects and Securities Portfolio Selection Using Stochastic Programming

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sohrab Khatabakhsh - Kamran Rezaie
تعداد صفحات مقاله: 12

184. A Survey in Relationship between ICT and SCM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Abazari - Alireza Rayati Shavazi - Abbas Mohammadzadeh
تعداد صفحات مقاله: 21

185. A branch and bound algorithm to minimize the sum of maximum earliness and tardiness in single machine

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehdi Mahnam - Ghasem Moslehi
تعداد صفحات مقاله: 18

186. A fuzzy MODM approach for project selection models With fuzzy constraints

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Masoud Rabbani - Oveis Seraj
تعداد صفحات مقاله: 17

187. A mathematical production and inventory management model for Production firms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad G.Salanghooch - Ahmand Norang
تعداد صفحات مقاله: 12

188. A method for solving fuzzy goal programming problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Chehlabi - M Adabitabar - B Agheli
تعداد صفحات مقاله: 9

189. A new algorithm for determine lot sizing economic order based on fuzzy logic

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Haibat Allah sadeghi
تعداد صفحات مقاله: 14

190. A new approach for optimizing a Condition Based Maintenance (CBM) model for a critical deteriorating system

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maryam Zaghian - Neda Vahedi - Hamid Babaei - Kamran Shahanaghi
تعداد صفحات مقاله: 15

191. A new multiobjective modeling in distribution center location problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Azizollah Jafari - Mehdi Sharifyazdi - Mehdi Jafarian - Seyed Javad Hoseininezhad
تعداد صفحات مقاله: 15

192. A study on control policies in serial production processes: a comparison between Kanban and CONWIP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yaghoub Khojasteh-Ghamari - Ryo Sato
تعداد صفحات مقاله: 8

193. A two phase multi-attribute decision-making approach for supplier selection in supply chain management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahmoud Khavarpour - Soheil Hoseinpour
تعداد صفحات مقاله: 15

194. Adapted TSK type fuzzy rule based system for Stock Market Analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Akbar Esfahani Pour - Werya Agha Miri
تعداد صفحات مقاله: 13

195. An Approach to Fuzzy Random Vehicle Routing Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behzad Haddadi - Hooman Malekly
تعداد صفحات مقاله: 12

196. An interactive fuzzy data envelopment analysis

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A. Hatami-Marbini - S. Saati
تعداد صفحات مقاله: 9

197. Application Cutting Plane Method for Stochastic Time Cost Trade off Problem in Project PERT Type Networks

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hadi Mokhtari - Abdollah Aghaie
تعداد صفحات مقاله: 22

198. Bi-criteria single facility location problem with limited distances

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Shahabi - Amin Vafadar Nikjoo - Mohammad Reza Kazemi
تعداد صفحات مقاله: 10

199. CELL FORMATION PROBLEM BY ANN & GA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Rabbani - H. Kor - B. Beheshti-Pour
تعداد صفحات مقاله: 22

200. Control Charts for a Dependent Two-Stage Process with Attribute Characteristics

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A. Aghaie - Y. Samimi - S. Asadzadeh
تعداد صفحات مقاله: 17

201. Control Limits for Changepoint Method Using Neural Networks

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Einian - Ramez Kian
تعداد صفحات مقاله: 15

202. Design of Facilities Location by Using Space Allocation and Fuzzy Logic Techniques

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ehsan Ayati - Amir Abdekhodaee
تعداد صفحات مقاله: 19

203. Design of fuzzy Simulation in fuzzy manufacturing Environment: Case study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A Azadeh - S.M Hatefi - H kor
تعداد صفحات مقاله: 16

204. Designing supply contract to coordinate supplier-manufacturer interactions

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iman Nosoohi - Ali Shahandeh nookabadi
تعداد صفحات مقاله: 17

205. Developing a Spatial Pricing Model Considering Skimming Pricing Strategy

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hassan Shavandi - Hossein Abouee-Mehrizi
تعداد صفحات مقاله: 8

206. Development of an Intelligent Dignosis System for Condition Based Maintenance, A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.H. Mirsalehian - A. Memariani - S. Ramezani
تعداد صفحات مقاله: 16

207. Distribution networks considering service level constraint and inter-depot transportation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Saidi-mehrdad - V.R Ghezavati
تعداد صفحات مقاله: 11

208. Dynamic Models for traffic prediction and control

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abdollah Arasteh
تعداد صفحات مقاله: 19

209. Economic-Statistical Design of MEWMA Control Chart Using Genetic Algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad javad Ershadi - Seyed Taghi Akhavan Niaki
تعداد صفحات مقاله: 19

210. Evaluation of e-Payment Systems in Iran Using Analytic Hierarchy Process

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir Manian - Soroosh Nalchigar - Seyed Babak Ebrahimi
تعداد صفحات مقاله: 9

211. Extended Haessler Heuristic Algorithm for Cutting Stock Problem: A case study in film industry

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Anwar Mohammadi - Ehsanollah Gholami
تعداد صفحات مقاله: 12

212. Finding Reorder Point in an Inventory System with Shared Information

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: N. Yazdan Shenas - A. Eshraghniaye Jahromi
تعداد صفحات مقاله: 16

213. Fuzzy Delphi Method in Fuzzy TOPSIS to Select Optimum Maintenance Strategy

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abalfazl Zareei - Davoud Rezaei
تعداد صفحات مقاله: 14

214. Hot Strip Mill Scheduling Problem with considering Hot Charge

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Reza Yadollahpour - Mehdi Bijari - Soheila Kavosh
تعداد صفحات مقاله: 17

215. Hybrid ant colony optimization technique for the sequence dependent flowshop scheduling problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Mirabi - S. M. T. Fatemi Ghomi - F. Jolai
تعداد صفحات مقاله: 14

216. Improving of Efficiency in DEA with Interval Data

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Mahallati - A. A. Noura - F. H. Saljooghi
تعداد صفحات مقاله: 9

217. Joint Replenish-Up-to Multi Products EOQ with Fuzzy Rough Demand

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ata Allah Taleizadeh - Hassan Shavandi - Maghsoud Amiri Moghanjoughi
تعداد صفحات مقاله: 17

218. Multiple Simulation Response Surfaces for Robust Optimization In Inventory System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahdi Bashiri - taha H.Hejazi - Hossein Badri
تعداد صفحات مقاله: 9

219. New Approach for Solving Linear programming with Random Data

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: H.R. Sahebi - S. Ebrahimi
تعداد صفحات مقاله: 10

220. Non-cooperative and cooperative policies in single-vendor, single-buyer systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Reza Akbari Jokar - Mohsen Sheikh Sajadieh
تعداد صفحات مقاله: 9

221. Parallel machines scheduling to minimize job tardiness and machine deteriorating cost in a deteriorating system

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: mohammad mahdavi mazdeh - Farzad Zaerpour - Abalfazl zareei
تعداد صفحات مقاله: 9

222. Productivity and Efficiency Analysis of Saderat Bank in Different Provinces

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A. Bibak - H. Hoseyninasab - A. Sadegheih - E. Taghavi
تعداد صفحات مقاله: 16

223. Reducing Project Duration at Minimum Cost (Efficient CPM Time-Cost Tradeoff Algorithm)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fariborz Jolai - Mohammad Khalighi Sikaroudi - Masoud Hekmatfar
تعداد صفحات مقاله: 16

224. Selection of oil pipeline repairing method in IRAN using fuzzy extended AHP-based approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E. Mohammadi - A. Rahai - A. Hazrati
تعداد صفحات مقاله: 16

225. Selection of optimum maintenance policy based on fuzzy TOPSIS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahmoud Khavarpour - Soheil Hoseinpour
تعداد صفحات مقاله: 13

226. Sharing Tacit Knowledge and ontology networking for managing organizational memory in the learning organization

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Asadollah Najafi
تعداد صفحات مقاله: 15

227. Solving Bi-Objective Fuzzy Project Capital Budgeting Problem as a Multi-Dimensional Knapsack by Fuzzy 0-1 Programming

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kaveh Khalili Damghani - Mohammad Taghi Taghavifard - Mehdi Asadi
تعداد صفحات مقاله: 17

228. Solving a Scheduling Problem with Controllable Processing Times by using PTAS algorithm

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hamed Bayat
تعداد صفحات مقاله: 10

229. TRANSPORTATION APPRAISAL OF GLOBAL OIL TRADE FLOWS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Manouchehr Vaziri - Shahram Tabatabaei
تعداد صفحات مقاله: 16

230. The Evaluation of the Cardiac Care Unit Performance, A Case Study of Isfahan Hospitals

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saeedeh Ketabi
تعداد صفحات مقاله: 10

231. The optimal energy carriers substitutes in thermal power plants:A fuzzy linear programming model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Talayeh Razzaghi - Farhad Kianfar
تعداد صفحات مقاله: 18

232. Their Interactions and Relationships

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1387
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. Haghnevis - H. Sajedi
تعداد صفحات مقاله: 14