چاپ
دسته: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

1. EFQM با رویکرد مدیریت دانش - ارائه یک مدل تلفیقی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبداله آقایی - فرزانه کدخدازاده
تعداد صفحات مقاله: 17

2. FBSQچارچوب تدوین استراتژی : هیبریدی از رویکرد غربالسازی فازی، کارت امتیازی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی اکبری - علی محقر
تعداد صفحات مقاله: 22

3. اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر روی کمینه کردن کل هزینه نگهداری محصول و موجودی در جریان ساخت در مسئله زمانبندی کارگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد محمدی قهرودی - مرتضی راستی برزکی - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 11

4. ارائه الگوریتم ژنتیک برای مساله کنترل موجودی با چند تامین کننده و افق برنامه ریزی محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرناز برزین پور - محمدابراهیم نیکوفال - وهاب نیکوفال
تعداد صفحات مقاله: 8

5. ارائه الگویی برای استفاده از ابزارهای فرآیند تفکر تئوری محدودیتها جهت رفع علل شکست در برنامه ریزی استراتژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی - ژاله پارسایی
تعداد صفحات مقاله: 14

6. ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکردهای استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی (W.C.M) در یک بنگاه تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامحسین خالقی - سیامک نوری - عبدالعلی عسگری
تعداد صفحات مقاله: 20

7. ارائه مدل تدوین مأموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی - مطالعه موردی در یک سازمان شهرداری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدصادق امامیان - مرتضی زمانیان
تعداد صفحات مقاله: 16

8. ارائه مدلکارای جریان مواد برای تحقق طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه محقق زاده - فاطمه رعنایی فر - ایرج گردان شکن - محسن فتاحی اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 13

9. ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه های B.O.T بر مبنای تصمیم گیری چند شاخصه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعدالله ابراهیم نژاد - سیدمیثم موسوی - حامد صیرفیان پور
تعداد صفحات مقاله: 18

10. ارائه مدلی جهت فرمول بندی استراتژی تکنولوژی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید زندی
تعداد صفحات مقاله: 13

11. ارائه چارچوب مدیریت روابط مشتری در یک شرکت داروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لعیا الفت - مریم اخوان خرازیان
تعداد صفحات مقاله: 16

12. ارائه یک الگوریتم ترکیبی ژنتیک در حل مسائل بزرگ جایابی - تخصیص پیوسته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالسلام قادری - محمدسعید جبل عاملی
تعداد صفحات مقاله: 15

13. ارائه یک روش ابتکاری برای زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 10

14. ارائه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه صنعتی مناطق توسعه نیافته ( مبتنی بر توانائیهای مناطق و اصل تقسیم کار )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی غضنفری - مهرخ دیزج خلیلی - غلامرضا مقیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

15. ارائه یک مدل جدید چند هدفه فازی به منظور مکان یابی تسهیلات نامطلوب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدتقی تقوی فرد - سیداسماعیل موسوی - مجتبی حیدر - سیدمحمدحسین مجتهدی
تعداد صفحات مقاله: 11

16. ارائه یک مدل جهت ارتباط مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین عمید - ترانه لسانی
تعداد صفحات مقاله: 15

17. ارائه یک مدل موجودی با وابستگی نرخ اقلام بازگشتی به نرخ تقاضا با درنظرگرفتن نرخ دورریز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدابراهیم نیکوفال - سیدمحمد معطرحسینی - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 12

18. ارایه روشی برای مدلسازی و بهبود فرآیند کاری بر مبنای مدیریت دانش مشتری ( مثال موردی صنعت بیمه خودرو)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس افرازه - سعید بصیری
تعداد صفحات مقاله: 17

19. ارایه یک مدل فازی برای ارزیابی بهره وری سیستم های اتوماسیون اداری گردش مکاتبات


سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیل سعدی نژاد - امیرحسین برزین
تعداد صفحات مقاله: 1

20. ارزیابی عملکرد سیستمهای نگهداری و تعمیرات ناوگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر وفاجو - مجید محرمی
تعداد صفحات مقاله: 15

21. ارزیابی عملکرد شبکههای حمل و نقلی در شرائط عدم قطعیت با استفاده از روشهای شبیهسازی LHS و Monte Carlo

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افشین شریعت مهیمنی - محسن بابایی
تعداد صفحات مقاله: 13

22. ارزیابی مدلها و سنجه های عملکرد در زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسام الدین ذگردی - هدی داورزنی
تعداد صفحات مقاله: 16

23. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و برنامه ریزی کسری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید اسماعیلیان - مسعود ربیعه
تعداد صفحات مقاله: 14

24. ارزیابی، تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود بر اساس مدل تعالیEFQM و با استفاده از تکنیک AHP درشرکت برق منطقه ای یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد دهقانی سریزدی - جمال حسینی عزآبادی - محمدصالح اولیاء
تعداد صفحات مقاله: 17

25. استانداردهای مسئولیت اجتماعی، نسل سوم استانداردهای مدیریت ISO

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسنا - شهلا سیفی
تعداد صفحات مقاله: 12

26. استخراج الگوی حرکتی کاربران وبگاه با استفاده از تکنیک خوشه بندی و ارائه ساختار ماشین پیشنهاد دهنده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی غضنفری - محمد فتحیان - یاسر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 12

27. استراتژی جودویی رویکردی برای طراحی استراتژی رقابتی بر مبنای بازار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن شریف - جعفر محمودی
تعداد صفحات مقاله: 11

28. استراتژی های همگام شده توسعه تکنولوژی ( مدل ترکیبی استراتژی تکنولوژی سازمانی )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید حیدری - مصطفی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 13

29. استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور انتخاب سبد پروژه سازمانی : مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی اکبری - محمدرضا مهرگان
تعداد صفحات مقاله: 19

30. الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی خانزادی - گرشاسب خزائنی
تعداد صفحات مقاله: 16

31. الگوی برنامه ریزی و هدایت استراتژیک فعالیت های تحقیق و توسعه( R&D ( در سازمان های استراتژی محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهدوی - مجتبی مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 11

32. انتخاب روش استخراج مناسب برای کانسار مس قلعه زری بیرجند با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصة فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد عطایی - رضا خالوکاکائی - حمید جهانشاهی
تعداد صفحات مقاله: 9

33. انتخاب سبد بهینه تحقیق و توسعه (R&D) با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و تئوری احتمال کیفی - صنعت خودروسازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی یوسفی - سعیده کتابی
تعداد صفحات مقاله: 15

34. انتخاب و مدیریت پیمانکار با بهره گیری از سیستم مدیریتHSE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه قوسی - روناک یاریان - سعید اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 12

35. اندازه گیری بهره وری باشاخص HPV درفرآیند تولید خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حسین ابوالحسنی - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 9

36. اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری محور با کاربرد : Fuzzy- QFD تلفن همراه در مخابرات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهناز زارعی - حسن خادمی زارع - محمدصالح اولیاء - احمد صادقیه
تعداد صفحات مقاله: 19

37. ایجاد اتحادهای استراتژیک بین صنعت و دانشگاه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید شکیب فر - محمد آذری خجسته - کامران کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 12

38. بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه ی دسته ی تولید با وجود دوباره کاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - مرتضی راستی برزکی
تعداد صفحات مقاله: 12

39. بررسی اثر خودهمبستگی برپایش پروفایل های خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - عباس سقایی - پریا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 12

40. بررسی اثرات واریانس زمان های تحویل بر عملکرد زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر حیدری - رضا برادران کاظم زاده - سیدکمال چهارسوقی
تعداد صفحات مقاله: 13

41. بررسی تاثیرات HIS بر منابع انسانی در مراکز درمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد ربیعی - محمدجعفر تارخ
تعداد صفحات مقاله: 11

42. بررسی سیستم ارزیابی مقدماتی و مناسبترین روش انتخاب پیمانکار در مناقصات : پروژه های ۳ عاملی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمرتضی جلالیان حسینی - محمدحسین صبحیه
تعداد صفحات مقاله: 10

43. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان فروشگاههای الکترونیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد فتحیان - فاطمه آقابابایی
تعداد صفحات مقاله: 12

44. بررسی و مقایسه قابلیت پیش بینی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعباس امامی - جعفر رزمی - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 15

45. بررسی و نقدی بر برنامه ریزی ، مدیریت و تفکر استراتژیک در سازمانها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
تعداد صفحات مقاله: 26

46. بررسی، طبقه بندی و مقایسه مدلهای اندازه گیری دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آمنه خدیور - شعبان الهی - نوید نظافتی
تعداد صفحات مقاله: 17

47. برنامه ریزی سناریو، ابزار ارزیابی استراتژی ها؛ مطالعه موردی : استراتژی های توسعه نانوتکنولوژی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم حیدری - علی دیوسالار
تعداد صفحات مقاله: 14

48. بهبود الگوریتمهای ابتکاری مساله جذب زمینی تاخیرات پرواز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عمار جلالی منش - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 15

49. بهبود فعالیت های نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد مدیریت پروژه ( مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام حسن نایبی
تعداد صفحات مقاله: 16

50. بهبود مدل شبکه زنجیره عرضه چندسطحی و چندمحصولی با تقاضای معین ( مطالعه موردی : صنعت خودرو )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا الهیاری سوینی
تعداد صفحات مقاله: 11

51. بهره وری در نظام سلامت ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراق نیا جهرمی - منیره حسینی خامنه
تعداد صفحات مقاله: 28

52. بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید در مسئله زمانبندی تک ماشین با موعد تحویل مشترک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی مبینی - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 9

53. بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله استقرار حلقه بسته تسهیلات با اندازه های غیر یکسان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی پناهی - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11

54. بیشینه سازی ارزش خالص فعلی در زمانبندی پروژه با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - محمدمهدی مبینی
تعداد صفحات مقاله: 8

55. تحلیل تصمیم گیری چندشاخصی با گزینه های ترکیبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید جبل عاملی - محمد محمدپورعمران - احمد جعفرزاده افشاری
تعداد صفحات مقاله: 11

56. تحلیل مدل های پیاده سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری - مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر باقری مقدم - مرتضی زمانیان - مهدی صحاف زاده - سیدمحمدصادق امامیان
تعداد صفحات مقاله: 11

57. تحلیل و بهبود زنجیره تامین محصولات کشاورزی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - کژال زارعی
تعداد صفحات مقاله: 9

58. تحلیل پوششی دادههای فازی به منظور اندازهگیری کارایی بر اساس مقایسات اعداد فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عادل حاتمی ماریینی - صابر ساعتی مهتدی
تعداد صفحات مقاله: 15

59. تصمیمگیری گروهی چند معیاره در انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با توجه به رویکرد ELECTRE

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عادل حاتمی ماریینی - صابر ساعتی مهتدی - احمد ماکوئی
تعداد صفحات مقاله: 15

60. تعیین اندازه ی دسته ی تولید با در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت، محصول معیوب و دوباره کاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بیجاری - مرتضی راستی برزکی - مرتضی جهانبازی
تعداد صفحات مقاله: 11

61. تعیین تعداد کانبان و اندازه دسته تولید در زنجیره تأمین مبتنی بر سیستم تولید بهنگام با رویکرد حداکثر سازی ارزش فعلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا یداله پور - سهیلا کاوش - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 17

62. تعیین سیاست بهینه تعمیر - تعویض برای اقلام زوال پذیرتحت وارانتی با استفاده از شبیه سازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراق نیای جهرمی - هاشم وحدانی - سیدمجتبی سجادی
تعداد صفحات مقاله: 11

63. تعیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان الکترونیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان منصوری - رضا برادران کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: 17

64. تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک نوری - محمدحسین سلیمی - مسیح ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 11

65. تعیین چیدمان تسهیلات با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده - سید رضا حجازی - حسن خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 11

66. تعیین چیدمان تسهیلات با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شاهنده - سیدرضا حجازی - حسن خاکباز
تعداد صفحات مقاله: 11

67. تفسیر نمودار کنترلی چند متغیره بر اساس تجزیه زوجی آماره T2

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - سعید حافظی
تعداد صفحات مقاله: 16

68. توسعه الگوریتمهای LINMAP و ELECTRE I برای دادههای فاصلهای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید امامی - محمد راهدار - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 14

69. توسعه روشی برای کشف نقطه تغییر در پایش پروفایل های چندجمله ای در فاز ۱

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - رسول نورالسنا - امیرحسین امیری
تعداد صفحات مقاله: 9

70. توسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی جعفری - کامران شهانقی - پیمان اخوان - جلال رضائی نور
تعداد صفحات مقاله: 16

71. توسعه نمودار میانگین متحرک موزون نمایی ) ) EWMA با استفاده از توابع تبدیل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان
تعداد صفحات مقاله: 11

72. توسعه و تحلیل مدل کنترل موجودی EPQ با دریافتهای چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد خواجه محمود آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11

73. توسعه و کاربرد سیستم تضمین کیفیت تامین کننده SQA در شرکت قطارهای مسافری رجاء

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرناز محمدزنجانی پور - مهدی غضنفری - محمود رضایی
تعداد صفحات مقاله: 13

74. توسعه یک سیستم اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه با رویکرد زنجیره بحرانی CCPM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید جبل عاملی - حسین سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 19

75. توسعه یک چارچوب برای مدیریت پیاده سازی معماری سازمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پویان جمشیدی - سعید منصور
تعداد صفحات مقاله: 14

76. جانمایی مراکز اورژانس در شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیوان قصیری - سیدفرید قنادپور - محمدمهدی عسگری تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 11

77. حفاظت از سرمایه در برابر ریسکهای ارزی با استفاده از بازارهای پولی و قراردادهای سلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرنوش شاکری
تعداد صفحات مقاله: 16

78. حل مسئله بالانس خط مونتاژ با استفاده ازروش برنامه ریزی اعداد صحیح و مقایسه نتایج آن با یک روش هیورستیک مبتنی بر مسیر بحرانی ( مطالعه موردی – خط مونتاژ اتو )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی جهان - مسعود فتحی
تعداد صفحات مقاله: 12

79. دسته بندی و انتخاب روش پیش بینی مناسب برای تقاضای قطعات یدکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - بهمن رستمی تبار
تعداد صفحات مقاله: 14

80. رتبه بندی صنایع ایران براساس تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حجت نبوتی
تعداد صفحات مقاله: 11

81. رتبه بندی گزینه ها در روش الکتر تری با استفاده از یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی موفق پور - سیدحسن قدسی پور - محمد آذری خجسته
تعداد صفحات مقاله: 17

82. روش تبدیل گرت فازی به CPM برای زمانبندی پروژه ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهتاب افسری - سیدرضا حجازی - علی حاج شیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 18

83. رویکردی کمی به ارزیابی عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داوود کریمی دستجردی - تورج کریمی
تعداد صفحات مقاله: 15

84. زمان بندی تولید کارگاهی در حالت پویا با هدف حداقل سازی هزینه های دیرکرد و فروش از دست رفته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی ایرانپور - کامران کیانفر - سیدمحمدتقی فاطمی قمی
تعداد صفحات مقاله: 11

85. زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر همراه با زمان راه اندازی وابسته به خانوادهکارها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - جمال ارکات - محسن صالحی
تعداد صفحات مقاله: 9

86. زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی با توجه به تجهیزات حمل و نقل محدود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز فتاحی - عبدالرضا روشنی
تعداد صفحات مقاله: 8

87. زنجیرة ارزش و سبکهای مدیریت ارزش پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا میرمحمدصادقی - یاسر کشتیبان
تعداد صفحات مقاله: 7

88. سنجش عملکرد در سازمان پروژه با رویکرد ارزش محوری با تأکید بر پروژه های عمرانی دولتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدسعید ظریف حسینیان
تعداد صفحات مقاله: 33

89. سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان رویکردی نوین در لجستیک و زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین غفاری توران
تعداد صفحات مقاله: 20

90. سیستم مدیریت فرایند خرید در پروژه های EPC شرکتطراحی و مهندسی تام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامین صادقی بروجنی - وحید عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

91. شبیه سازی سیستم انبار بزرگ محصولات فولادی ذوب آهن اصفهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد حقیقی پراپری - محمدسعید صباغ
تعداد صفحات مقاله: 10

92. شناسایی عوامل بحرانی موثر در موفقیت گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد فتحیان - گلاره توحیدی
تعداد صفحات مقاله: 16

93. ضرورت استانداردسازی رویه ها، دانش فنی مدیریت پروژه های بزرگ بخش انرژی کشور به روش - EPC ارایه یک مدل پیشنهادی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود تدین - مجید فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 15

94. طراحی آزمایشها در محیط فازی با استفاده از تصمیم گیری چندهدفه فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام قبادی - رسول نورالسنا - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 16

95. طراحی دو مدل ریاضی برای مساله مکان یابی - مسیریابی احتمالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسینعلی حسن پور - مسعود مصدق خواه - رضا توکلی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 13

96. طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربیعه - احمد جعفرنژاد - مجید اسماعیلیان
تعداد صفحات مقاله: 15

97. طراحی نظام سنجش عملکرد کارکنان به کمک کارت امتیازی متوازن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراقنیای جهرمی - محمد دانشور کاخکی - فریده حیدری - محمدمهدی نصیری خونساری
تعداد صفحات مقاله: 8

98. طراحی نمودار های کنترل انفرادی برای پایش مشاهدات نرمال بریده شده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران پی نبر - فاطمه رسول زاده - معصومه اقبالی قهیازی
تعداد صفحات مقاله: 21

99. طراحی و به کارگیری نرم افزار سیستمجامع مدیریت دانش ( مطالعه موردی در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدجواد جلالی - فاطمه افرازه - نوید نظافتی
تعداد صفحات مقاله: 13

100. طراحی و تبیین الگوی توسعه و نوسازی نظامهای مدیریتی در بخش حمل و نقل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا غلامی - علی رضایی - سیدجعفر سجادی
تعداد صفحات مقاله: 11

101. طراحی و تحلیل آزمایش ها در محیط فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام قبادی - رسول نورالسنا - بابک شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 16

102. طراحی و حل یک مدل مکان یابی، موجودی و حمل ونقل در زنجیره تامین کالای حجیم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی موفق پور - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 15

103. طراحی پارامترهای محصول با استفاده از مدلسازی ریاضی و مقایسه آن با روش تاگوچی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - محمدرضا نباتچیان
تعداد صفحات مقاله: 14

104. طراحی چیدمان تجیهزات در سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر( FMSs (

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیار استادی - سیدحسام الدین ذگردی - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 10

105. طراحی یک الگوریتم برای تصمیم گیری در مورد انتخاب یک سیستم ERP با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین تقوی - محمدرضا شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 16

106. طراحی یک الگوریتم جدید برای مساله کوتاهترین مسیر با داده های فازی در شبکه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایرج مهدوی - راحله نوری فر - ارمغان حیدرزاده - سیدمیثم عمادی
تعداد صفحات مقاله: 8

107. طراحی، ایجاد و پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت تولید بر اساس روش IMPOS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن فلاح
تعداد صفحات مقاله: 12

108. طرح های نمونه گیری به منظور پذیرش برای انباشته های ناهمگن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید شهریاری - مهدی فرانک فرج پور
تعداد صفحات مقاله: 10

109. عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود طالبی - یوسف محمدکریمی
تعداد صفحات مقاله: 28

110. عوامل کلیدی مو فقیت در پیاده سازی ERP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد حقیقی راد - بهزاد آشتیانی - محمد جابری - امیر البدوی
تعداد صفحات مقاله: 11

111. فناوری نانو و اولویت های آن در صنایع بالادستی نفت ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصوره عبدی - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 13

112. مدل تخصیص و گسیل بهینه کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد حقیرچهره قانی - محمد فاروق حسینی - علی اصغر خدایاری
تعداد صفحات مقاله: 11

113. مدل سازی و ارزیابی کارایی سیستم های تولیدی با هدف بررسی اشتراک منبع با استفاده از شبکه های پتری تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد رمضانی - محمد عبداللهی ازگمی
تعداد صفحات مقاله: 12

114. مدل شبیه سازی مکانیابی هاب برای خطوط هوایی با در نظر گرفتن باندهای فرود - پرواز در جهت کاهش ازدحام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مرادی گوهره - مرتضی زمانیان - فریبرز جولای قزوینی
تعداد صفحات مقاله: 14

115. مدل معادلات ساختاری برای اندازه گیری یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی خاکزاربفروئی - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 12

116. مدلسازی مصرف گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و بررسی امکان جانشینی گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراق نیا جهرمی - روح اله ایقانی یزدلی
تعداد صفحات مقاله: 17

117. مدلسازی و حل مسئله تصمیم گیریچند معیاره پوشش مجموعه به کمک الگوریتم TOPSIS 2 فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شهانقی - مجید بیک ویردی - محمدحسین دانشور
تعداد صفحات مقاله: 10

118. مدلکشف و بهبود علل خطاهای بحرانی در تولید لوله های گاز بر پایه تکنیک FMEA و اصول تفکرناب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید نورمحمدی - فاطمه جلیلی بجارینه - رضا توکلی مقدم - محسن قانون
تعداد صفحات مقاله: 11

119. مدیریت بر اطلاعات مشتری در مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد داده کاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی دیوسالار - وحید بهبود
تعداد صفحات مقاله: 9

120. مدیریت پروژه های نرم افزاری : مسیری بین RUP و PMBOK

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین خامنه - حمیدرضا افشاری
تعداد صفحات مقاله: 12

121. مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید جبل عاملی - حسین سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 16

122. مروری بر ویژگی های مهم تجربیات پیاده سازی سیستم های ERP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نورالدین دبیری - رسول شفایی - محسن اکبرپورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 10

123. مسئله مدیریت پرتفلیوی پروژه ها و معرفی رویکردهایی برای حل آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شکوفه میرزایی - سیدرضا میرغفاری
تعداد صفحات مقاله: 16

124. مساله تخصیص درجه دو استوار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد فیض اللهی - امیرحسین شکوهی - محمد مدرس یزدی
تعداد صفحات مقاله: 11

125. مساله کنترلمدت ساخت چند هدفه استوار در سیستمهای مونتاژی پیچیده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین شکوهی - محمدجواد فیض اللهی - حمید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 23

126. مشارکت هیات مدیره در تدوین راهبرد سازمان ـ با رویکرد ارزش افزوده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسام الدین دهقان نیری - علی اصغر صادق پور - محمدرضا زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 16

127. مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازهگیری دارائیهای دانش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی نوری - سیداصغر ابن الرسول - جلال رضائی نور - پیمان اخوان
تعداد صفحات مقاله: 17

128. معرفی وحل یک مدل مدیریت سبد سرمایه گذاری توسط نرم افزار ماکروسافت اکسل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش حبیبی آزاد
تعداد صفحات مقاله: 10

129. مقایسه تاثیر روشهای مختلف پیشبینی بر اثر شلاق گاوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی نجفی - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 25

130. مقایسه تجربی الگوریتم های Iso scallop ,Iso planar و Iso parametric در ماشینکاری سطوح sculpture

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد صدیقی - ناصر شکرالهی
تعداد صفحات مقاله: 9

131. مقایسه روشهای مختلف پیش بینی هزینه و زمان اتمام پروژه با استفاده از شاخص های زمان و ارزش کسب شده و ارائه متدولوژی انتخاب بهترین روش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالسلام قادری - سیامک نوری - آرش ربانی
تعداد صفحات مقاله: 15

132. مقایسه کارآیی کارخانجات منتخب در صنعت فولاد با استفاده از متدولوژی تحلیل پوششی داده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدجعفر سجادی - احمد ماکویی - علیرضا حاجی آخوندی
تعداد صفحات مقاله: 10

133. مقایسه ی عملی کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان هایی با اهداف مالی و سازمان های غیر انتفاعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدکمال چهارسوقی - آرمان ساجدی نژاد - محمدعلی شاهمرادی
تعداد صفحات مقاله: 18

134. مهندسی صنایع و گذار به عصر دانایی : تاملات فلسفی - تحولات استعاری ( با مروری بر مدل مورگان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا طاهری
تعداد صفحات مقاله: 10

135. مهندسی مجدد فرآیند توزیع لکوموتیو در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود یقینی - شبنم شریفیان - منا بروجردی
تعداد صفحات مقاله: 11

136. مکانیابی و مدیریت موجودی مراکز مدیریت بحران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی نجفی - رضا زنجیرانی فراهانی - عباس افرازه
تعداد صفحات مقاله: 16

137. نقش فرآیند تغییر سازمانی و توسعه قابلیت یادگیری در توسعه بانکداری الکترونیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام فروغی فر - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 18

138. نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسیح ابراهیمی - سیامک نوری - مصطفی جعفری - محمد فتحیان
تعداد صفحات مقاله: 10

139. پیاده سازی فرآیند ارزیابی ریسک در ایستگاه راه آهن تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آناهید نبوی لاریجانی - فهامه امام جمعه
تعداد صفحات مقاله: 13

140. چارچوب و متدولوژی سازمان - گرا : ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی و معماری سازمانهای گسترده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامعلی راه نورد - منصور امینی لاری
تعداد صفحات مقاله: 14

141. کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب مدلی برای توسعه فنّاوری اطلاعات در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین قپانچی - امیر البدوی - بهروز زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11

142. کاربرد روش های TOPSIS فازی و برنامه ریزی آرمانی برای ارزیابی و انتخاب یک سیستم ERP مناسب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامیر نیکجو - مسعود مصدق خواه
تعداد صفحات مقاله: 19

143. کاربرد طراحی آزمایشها و تصمیم گیری چند هدفه در تعیین و تنظیم مشخصه های کیفی گلگیر عقب پراید۱۴۱

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مقصود امیری - رضا رشیدی - هادی کیومرثی - مجیدرضا حاجی عابد نائینی
تعداد صفحات مقاله: 8

144. کالیبراسیون یک شبیه ساز پرواز توسط طراحی و تحلیل آزمایش ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی باباپور آتشگاه - عباس سیفی - مرتضی بهبهانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 13

145. کاهش زمان انتظار از طریق کاهش زمان اعزام امدادگر با به کارگیری متدلوژی شش سیگما ( مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میرمهدی سیداصفهانی - فائزه عابدپور - شهزاد طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 17

146. کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها در مسأله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناصر جعفری حاج آقا - سیدحسام ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 11

147. کنترل کیفیت فرآیندهای چند متغیره خودهمبسته بر پایه نمودارهای کنترل بی نیاز از مدل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا مروت دار - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 8

148. یک الگوریتم برای زمان بندی پروژه با هدف کمینه کردن هزینه های تنزیل شده زودکرد - دیرکرد فعالیتها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز افشار نجفی - شهرام شادرخ
تعداد صفحات مقاله: 11

149. یک راه حل مولکولی برای مسئله کمینه پوشش مجموعه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید صباغ - مریم کریمی - طاهره کریمی
تعداد صفحات مقاله: 20

150. یک روش ابتکاری برای طراحی استقرار در محیط دو بعدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان بساق زاده - امیرموسی احسان - علی شاهنده
تعداد صفحات مقاله: 8

151. یک رویکرد دو معیاره به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مهنام - محمدرضا یداله پور - وحید فامیل دردشتی - سیدرضا حجازی
تعداد صفحات مقاله: 18

152. یک مدل ترکیبی با هدف تولید و تخصیص بهینه محصولات به تسهیلات موجود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - داود شیشه بری - تقی رضوان قهفرخی
تعداد صفحات مقاله: 13

153. یکراهبرد لیست انتخابی پویا برای مسائل مداری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا قاسمی یقین - مهدی مرادی گوهره - مهتاب السادات حسینی نیا - رضا زنجیرانی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 8

154. A Bayesian inference approach to determine the optimal policy in machine replacement problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Saber Fallah Nezhad - Seyed Taghi Akhavan Niaki - Abdolhamid Eshragh-Jahromi
تعداد صفحات مقاله: 16

155. A Decision Support System for Inventory Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare Mehrjerdi
تعداد صفحات مقاله: 14

156. A Heuristic Approach for Multi-Stage Sequence- Dependent Group Scheduling Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nasser Salmasi - Rasaratnam Logendran
تعداد صفحات مقاله: 14

157. A Multi Objective Geometric Programming Model for Optimal Production and Marketing Planning

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sadjadi - Arabzadeh
تعداد صفحات مقاله: 7

158. A NEW FUZZY-LOGIC SOLUTION TO MOBILE ROBOT LOCAL NAVIGATION USING SMOOTH ACTUAL-VIRTUAL TARGET SWITCHING

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Omid Reza Esmaeili Motlagh
تعداد صفحات مقاله: 10

159. A New Method to Match Set Generation in XCS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Siamak Noori - Alireza Hajiakhoundi - Mashall Aryan
تعداد صفحات مقاله: 7

160. A Novel Markov Modeling of Electricity Market Using Performance Indices


سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ehsani - Ranjbar - Samani
تعداد صفحات مقاله: 1

161. A fuzzy mixed-integer goal programming model for a parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and release dates

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Gharehgozlii - Tavakkoli-Mogahddamii - Zaerpour
تعداد صفحات مقاله: 12

162. A mathematical model for the multi-mode resource investment problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Sabzehparvar - Mohammad Seyed-Hosseini - Siamac Nouri
تعداد صفحات مقاله: 9

163. A modified model in evaluation of an investment project in a widget factory

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saman Eskandarzadeh - Masoud Rabbani
تعداد صفحات مقاله: 10

164. An analytical model for Joint economic procurement-production- delivery policy for multiple items in a multiple-manufacturer, multiple-retailer system


سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nikandish - Eshghi - Torabi
تعداد صفحات مقاله: 1

165. An extension of the relaxation algorithm for solving a special case of capacitated arc routing problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Saman Eskandarzadeh - Reza Tavakkoli-Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 11

166. Benefits of cooperation between the supplier and manufacturer to minimize the sum of flow times in a supply chain

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Mahdavi Mazdeh
تعداد صفحات مقاله: 17

167. CAUSAL RELATIONS BETWEEN STRATEGIC VALUES AND E-BANKING ADOPTION IN IRAN WITH A COMPARISON VIEW BETWEEN STATE AND PRIVATE OWNED BANKS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Aghdassi - Lennart Persson - Roja Ghasemi
تعداد صفحات مقاله: 21

168. Chance Constrained Programming Models for System Reliability

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Yahia Zare Mehrjerdi
تعداد صفحات مقاله: 11

169. Designing a Petri net Model for Resource Allocation in an Automated Assembling Shop

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavi - Babak Shirazi - Shahram Ghobadi - Mohammad Mahdi Paydar
تعداد صفحات مقاله: 7

170. Dynamic Web Document Classification in e-CRM Using Neuro-Fuzzy Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavia - Namjae Cho - Babak Shirazia - Shahram Ghobadi
تعداد صفحات مقاله: 18

171. E-Government Policies toward Risk Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: DanaieFard - Didehvar
تعداد صفحات مقاله: 14

172. Efficiency contribution of total quality management’s critical techniques

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Azizi
تعداد صفحات مقاله: 13

173. Extensions of Quality Function Deployment

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Reza Shahraki
تعداد صفحات مقاله: 16

174. Human resource management strategies in project-based organizations

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyyed Masoud Abdollahi Mosavi
تعداد صفحات مقاله: 10

175. Improving the Production Planning in Manufacturing Systems by Controlling the WIP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Esmaeeli
تعداد صفحات مقاله: 14

176. Investigating Different Multi-Variate Techniques for Measuring the Relationship of Science and Technology with Development

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fatemeh Ranaiefar - Hadi Faryabi
تعداد صفحات مقاله: 14

177. Lot Sizing and Lead Time Quotation in a Two-Level Assembly System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 12

178. Make-to-Order or Make-to-Stock: A Hybrid Fuzzy AHP-SWOT Approach

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zaerpour - Rabban - Gharehgozl
تعداد صفحات مقاله: 14

179. Monitoring and Diagnosing Multi-Attribute Quality Control Processes Using Neural Network

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyed Taghi Akhavan Niaki - Masoumeh Nafar
تعداد صفحات مقاله: 13

180. Nurse Rostering Using Fuzzy Logic: A Case Study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Eskandari - Ziarati
تعداد صفحات مقاله: 22

181. Optimal Lot Size of EPQ Model Considering Imperfect and Defective Products

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Seyyed Reza Hejazi - Jia Chi Tsou - Morteza Rasti Barzoki
تعداد صفحات مقاله: 10

182. Partner Selection in Supply Chain by MODM Model.

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Habibollah Javanmard - Firoozeh Atarian
تعداد صفحات مقاله: 25

183. Perception of banks’ employees toward e-banking implementation A comparison study

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Firouzeh Afrouz - Aghdasi
تعداد صفحات مقاله: 15

184. Production Planning of a Reconfigurable Manufacturing System Using Tabu Search

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Morteza Abbasi - Mahmoud Houshmand - Maryam Seifoory
تعداد صفحات مقاله: 19

185. Redundancy Optimization Problems with Fuzzy Random Lifetime

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nematian - Kourosh Eshghi - Abdolhamid Eshragh-Jahromi
تعداد صفحات مقاله: 9

186. Resistance to Information Systems and Strategies for Promoting Acceptance

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sayyed Kamal Chahar-Soghi - Hoda Davarzani - Parastou Shahsamandi
تعداد صفحات مقاله: 14

187. The Critical Successful Factors of Productivity Growth in the Offshore Oil Production Sector

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Alirezaee - Afsharian
تعداد صفحات مقاله: 10

188. The Impact of Deregulation on Capacity Growth in Iran Electricity Market by Using System Dynamics Modeling

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behdad Kiani - Roxana Fekri
تعداد صفحات مقاله: 14

189. [Temporary Omitted]

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E. Burkard - Alizadeh - Baroughi
تعداد صفحات مقاله: 8