1. آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا حسنوی - محمدعلی شفیعا - علیرضا علی احمدی
تعداد صفحات مقاله: 10

2. اجرای روش QFD در مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی کاشانیان - عباس آزادی مقدم آرانی - ذبیح الله ناصحی
تعداد صفحات مقاله: 15

3. ارائه الگوریتمی برای بهبود حد بالای نرخ سازگاری ماتریس AHP گروهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم محلوجی - وحید عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

4. ارائه مدلی جهت شناسایی فاکتورهای موثر بر پیک بار شبکه برق استان هرمزگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیمحمد کیمیاگری - سیاوش واحدی
تعداد صفحات مقاله: 18

5. ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - عادل آذر - عظیم زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11

6. ارائه یک مدل تولد سلولی در شرایط پویای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - نیما صفایی
تعداد صفحات مقاله: 13

7. ارائه یک مدل پشتیبان تصمیم جهت ارزیابی وام های بانکی با استفاده از AHP و سیستم خبره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - عباس آزادی مقدم آرانی
تعداد صفحات مقاله: 18

8. ارایه روشی برای اولویت بندی مشخصه های مهندسی در ماتریس خانه کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامبیز رادمان
تعداد صفحات مقاله: 10

9. الگو و چارچوب عملی تعیین ابزار به منظور چابک نمودن یک سازمان تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد کریمی - علی شاهنده - جمشید پرویزیان
تعداد صفحات مقاله: 13

10. الگوریتم های ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی خودرو با ظرفیت نامحدود (UVRP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدغلامرضا حسینی نیا - محمدمهدی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 13

11. الگوریتمی بهبود یافته برای حل مسئله MINIMAX به شکل n ضربدر n

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید حائری - اکبر سلیمانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 9

12. امکان سنجی و طراحی اولین مرکز رشد (انکوباتور) فناوری مجازی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کاوه اسدزمانه - سارا رضایی وصال - لادن شطنیا
تعداد صفحات مقاله: 14

13. انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر-یک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایوب محمدیان - حسین صفری
تعداد صفحات مقاله: 13

14. اندازه دسته تولید در یک سیستم تولیدی مونتاژ مطابق سفارش با هزینه آماده سازی صفر و محدودیت ظرفیت تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بیجاری - رسول حجی
تعداد صفحات مقاله: 11

15. اندازه گیری کیفیت دانشکده های یک دانشگاه با استفاده از روش های MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی صنیعی منفرد - سحر فیض مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 21

16. اولویت بندی ابعاد انعطاف پذیر تولید بر اساس استراتژی سازمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سنا مژده
تعداد صفحات مقاله: 11

17. بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا حسنوی - علیرضا علی احمدی - سیدمهدی مبلغ
تعداد صفحات مقاله: 8

18. بررسی راهکارهای بکار گرفته شده برای حل معضلات آموزش عالی ایران با دید سیستماتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالحمید اشراق نیای جهرمی - محمد دانشخوی کاخی
تعداد صفحات مقاله: 11

19. بررسی شبکه های اطلاع رسانی در صنعت خودروسازی جهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرسول بنی عامریان
تعداد صفحات مقاله: 11

20. برنامه ریزی تولید خطوط مونتاژ چند مدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد کلاهان - علی رفیعی ثانی
تعداد صفحات مقاله: 8

21. بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه به وسیله روش های نقاط داخلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران شکروند مقدم - عباس سیفی - سیدجمشید موسوی
تعداد صفحات مقاله: 15

22. بهینه سازی همزمان پارامترهای شبکه های سری صف با الگوریتم هیبریدی شبکه های عصبی و SA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید صباغ - آرزو عتیقه چیان - حامد ترکش
تعداد صفحات مقاله: 11

23. بکارگیری برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی برای حل برنامه ریزی خطی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز علی زاده - عزیزاله معماریانی - فهیمه باروقی
تعداد صفحات مقاله: 9

24. تحلیلی بر عملکرد استراتژیک تولید صنعتی در چند کشور در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد معطر حسینی - ابراین - صدرالغروی
تعداد صفحات مقاله: 16

25. ترکیب روش برنامه ریزی آرمانی (G.P) ، منطق فازی (Fuzzy Logic) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت تخصیص بهینه منابع مالی وزارت بهداشت و درمان به استانهای کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد رجبی
تعداد صفحات مقاله: 18

26. ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) جهت کنترل واداره کردن منابع سازمانی (مطالعه موردی: کارخامجات صنعتی شاهد شیراز)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد رجبی
تعداد صفحات مقاله: 17

27. تعیین ظرفیت انبارهای میانگیر در خطوط تولید با استفاده از Simulated Annealing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز زارعی - عظیم زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11

28. تعیین عمر مفید بالشتک در شناورهای اثر سطحی با استفاده از تکنیک های قابلیت اطمینان (مورد کاوی: بررسی بهبود و افزایش عمر زیر ساختهای هاور کرافتهای کلاس متوسط)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی حامدی - نظام الدین فقیه - ابوطالب شفقت
تعداد صفحات مقاله: 11

29. تعیین ویژگی های خدمات بانکی (خدمت LC) با استفاده از ماتریس خانه کیفیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحسن اصولی - ابوالفضل کزازی
تعداد صفحات مقاله: 11

30. تقویت فرایند مهندسی ارزش از طریق تلفیق با مدیریت ریسک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین سلیمی نمین - محمود عابدی - رضا مهدی
تعداد صفحات مقاله: 12

31. توسعه سیستم خبره پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهاب سپهری مقدم - سعید شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 9

32. توسعه ی یک مدل تحلیل «ساخت/خرید» مبتنی بر تعیین محصولات اصلی و تحلیل فنی و هزینه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن چشم براه - اکبر سلیمانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 14

33. حل مسئله تخصیص مجدد ورودی در فروگاه ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سکینه برازجانی - سیدحسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 11

34. حل مساله زمانبندی تک ماشین با هدف سه معیاره توسط الگوریتم های ابتکاری و ژنتیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - امیر شکاری - فرزاد ثقفی
تعداد صفحات مقاله: 14

35. حل مسایل زمانبندی فلوشاپ با استفاده از Simulated Annealing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - مسعود ربانی - دانیال شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7

36. رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از شاخص مطلوبیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید نوجوان - مهدی غضنفری
تعداد صفحات مقاله: 11

37. رویکرد VMAS به تعیین اندازه انباشته در ماشینهای موازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بیجاری - حامد ترکش
تعداد صفحات مقاله: 14

38. رویکرد عصبی - فازی به حل مسائل چند هدفه در مدل یک ماشین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - حامد ترکش
تعداد صفحات مقاله: 10

39. زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری ریسک پذیر در صنایع ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد محبوبی - سیدکامران باقری
تعداد صفحات مقاله: 12

40. ساختار منظمه ای زنجیره عرضه بستری برای کاهش اثر شلاقی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اقدسی - سیداحسان ملیحی
تعداد صفحات مقاله: 12

41. سازمانهای مجازی و اندازه گیری درجه مجازیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کورش زیارتی - غزال افروزی میلانی
تعداد صفحات مقاله: 11

42. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری اندازه گیری و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس افرازه - هانیتز بارچ - اسدالله نجفی
تعداد صفحات مقاله: 12

43. سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تامین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا برادران کاظم زاده - مهدی مطلبی
تعداد صفحات مقاله: 13

44. شبیه سازی یک سیستم ذخیره سازی و بازیابی اتوماتیک (AS/RS)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوید فیروزی
تعداد صفحات مقاله: 13

45. شناسایی و تعیین معیارهای موثر در ارزیابی وام های بانکی و عوامل مهم در تصمیم گیری اعطای وام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس آزادی مقدم آرانی - محمدرضا امین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 14

46. طراحی شبکه پیشنیازی پروژه ها با کمک شبکه عصبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهرام امامی زاده - سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی - فرشته پرورش
تعداد صفحات مقاله: 14

47. فن آوری اطلاعات عاملی در جهت رشد فرآیند تحول در سازمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضوان رفیعی - آزاده ساولی - امیر البدوی
تعداد صفحات مقاله: 11

48. متدولوژی شش سیگمای ناب راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی فتح اله - مجید سبزه پرور - رسول نورالسناء
تعداد صفحات مقاله: 14

49. محرکهای مدیریت ریسک اثر بخش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد متین نفس
تعداد صفحات مقاله: 12

50. مدل ارزیابی وام های بانکی با استفاده از تکنیک AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس آزادی مقدم آرانی - محمدرضا امین ناصری - سیدحسن قدسی پور
تعداد صفحات مقاله: 16

51. مدل تلفیقی مهندسی ارزش و الگوبرداری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید جبل عاملی - امیر صالحی پور
تعداد صفحات مقاله: 9

52. مدل سنجش اندازه مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری به شیوه های قطعی و آماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا عطارد - ابوالفضل قائمی
تعداد صفحات مقاله: 13

53. مدل نرم افزاری منعطف برای کنترل مدت زمان انجام مطالعات مانند سازی مخازن هیدروکربوری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی افشاری - ابوالفضل قائمی
تعداد صفحات مقاله: 9

54. مدل یکپارچه استوار مسئله انتخاب سهام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیام حنفی زاده - حمیدرضا نوابی - عباس سیفی
تعداد صفحات مقاله: 16

55. مدیریت ریسک و مهندسی ارزش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ثقفی - محمدسعید جبل عاملی - سیدعلیرضا میرمحمدصادقی
تعداد صفحات مقاله: 13

56. مدیریت طرح های کارخانجات مادر در صنایع پتروشیمی و چالش ساخت داخلی تجهیزات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهروز بهمن زنگی - ناصرالدین افتخار
تعداد صفحات مقاله: 9

57. مسئله حل زمان بندی خدمه راه آهن به کمک روش بهینه یابی کلنی مورچگان: الگوریتم FBMMAS

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - محمدرضا نجمیس - فرید خوش الحان
تعداد صفحات مقاله: 9

58. مسیریابی وسیله نقلیه با بکارگیری بهینه یابی کلونی مورچگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی اخوان خرازی - محمدمهدی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 13

59. مطالعه و تحقیق پیرامون تاثیر استاندارد تضمین کیفیت QS-9000 در ارتقاء کیفیت قطعات خودرو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میرمهدی سیداصفهانی - محمدرضا اخلاقی
تعداد صفحات مقاله: 14

60. پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی پیشخور (Feed Forward)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا امین ناصری - مجید اصفهانیان
تعداد صفحات مقاله: 10

61. کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسائل آماری چند پاسخه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمیدرضا پسندیده - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 9

62. کاربرد تکنیک جمع تجمعی برای پایش عملکرد مدیران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی سرایی - مصطفی دستمردی
تعداد صفحات مقاله: 12

63. کاربرد فن آماری طراحی آزمایشات (DOE) در طراحی بهینه یک جاذب انرژی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشید رضائیان - علیرضا اشتیاقی
تعداد صفحات مقاله: 9

64. کمینه کردن Max|Li| در سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر کارگاهی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس ایمانی پور - سیدحسام الدین ذگردی
تعداد صفحات مقاله: 9

65. یک روش جدید برای تولید مقادیر تصادفی از توزیع گاما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاشم محلوجی - نوید ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 12

66. یک روش عددی ساده برای بدست آوردن جواب بهینه مسائل کوچک برنامه ریزی غیر خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدسعید صباغ
تعداد صفحات مقاله: 9

67. یک مدل فازی چند معیاره - چند مرحله ای در مدیریت پرتفلیو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی بشکار - محسن میرزاقربانعلی
تعداد صفحات مقاله: 18

68. A Fuzzy Approach to Solve a Multi- Objective Linear Fractional Inventory Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir H. Sarfaraz - Seyed j. Sadjadi - Mir. B. Aryanezhad
تعداد صفحات مقاله: 8

69. A Fuzzy Multi-Objective Multi-Item Constrained Inventory Model

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Amir H. Sarfaraz - Seyed j. Sadjadi - Aryanezhad
تعداد صفحات مقاله: 7

70. A Fuzzy Queuing Maximal Covering Location-Allocation Model with a Simple Heuristic for Congested Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Hassan Shavandi - Hashem Mahlooji
تعداد صفحات مقاله: 13

71. A Knowledge Based Control Layering for a Successful ERP Implementation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehrdad Kazerooni - Afshin Kazerooni
تعداد صفحات مقاله: 7

72. A New Crossover Technique in Genetic Algorithms

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehrdad Kazerooni - Afshin Kazerooni
تعداد صفحات مقاله: 14

73. A Nonparametric Genetic Algorithm for Loop Layout Problem

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Khoshalhan - Zegordi
تعداد صفحات مقاله: 6

74. A Simulation Method Combined with Probability Theory for Estimating GERT Project Networks Time Characteristics

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Fateme Sayadi - Mohammad Javad Asgharpour
تعداد صفحات مقاله: 12

75. Adaptive Backstepping Control via Multilayered Neural Networks in Nonlinear Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ahmad Poursaberi - Mohammad Javd Yazdanpanah
تعداد صفحات مقاله: 11

76. An Efficient Algorithm for Stochastic Job Shop Scheduling Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Tavakkoli-Moghaddam - Jolai - Haji - Vaziri
تعداد صفحات مقاله: 14

77. Application of Rough Set Theory in Data Mining for Decision Making Processes

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad Hossein Fazel Zarandi - Ismail Burhan Turksen - Abolfazl Kazemi - Ali Babapour Atashgah
تعداد صفحات مقاله: 12

78. Approximation of Higher Echelon Demand Distribution in a Two-Echelon Continuous Review Inventory System with Lost Sale

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Akbari Jokar - Seifbarghy
تعداد صفحات مقاله: 11

79. Building Transition Architectures Uusing Zachman Framework

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Fatolahi - Shahram Jalalinia
تعداد صفحات مقاله: 8

80. Cluster Analysis of Lean Production Criteria in Cell Formation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ahmad Norang - Mehdi Ghazanfari - Soroosh Saghiri
تعداد صفحات مقاله: 13

81. Cost-Time Trade off for Projects with Nonlinear Cost Functions

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Muhammad Al-Haboubi - Saleh Duffuaa
تعداد صفحات مقاله: 10

82. Critical Success Factors and Metrics for New Product Development Success

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ankush Agrawal - Nadia Bhuiyan
تعداد صفحات مقاله: 14

83. Delaunay Partitions and Applications

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: James E. Falk - Lusine Yepremyan
تعداد صفحات مقاله: 13

84. Designing a Cellular Manufacturing System with Incremental Cell Formation

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavi - Javad Rezaeian - Ashkan Rahimian
تعداد صفحات مقاله: 13

85. Development of an Efficient Machine Loading Heudistic for Cellular Manufacturing System

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nirjhar Roy
تعداد صفحات مقاله: 13

86. Diversity of Function Analysis System Technique Application in Management

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Jerry Kaufman CVS ,FSAVE - Amir Kermani AVS
تعداد صفحات مقاله: 13

87. Employment of Quality Techniques for the Improvement of Hotel Services

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S.A. Oke - C.E. Ofiabulu
تعداد صفحات مقاله: 18

88. Fuzzy Stochastic Solving of a Special Class of Large-Scale Multi-Objective IP Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Javad Nemateyan - Mohammad Nemati
تعداد صفحات مقاله: 11

89. How to Create Good Heuristics for Distribution Problems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Babak Sohrabi
تعداد صفحات مقاله: 8

90. Integrating Structured Innovation (TRIZ) into Six Sigma Methodology

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Michael S. Slocum - Amir H.M. Kermani
تعداد صفحات مقاله: 13

91. Integrative Formation and Layout Design in Cellular Manufacturing Systems

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.Reza Akbari - Soroush Saghafian
تعداد صفحات مقاله: 14

92. Layout Improvement for an Electronic Company from Batch to Flow Production Type (A Sample Model)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Syed Ahmad Helmi - Tan Min Hooi
تعداد صفحات مقاله: 14

93. Lot Sizing of Multistage Manufacturing System under Fixed and Rolling Environments

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A.Irudaya Jeyaprakash - Karthik - Nagaraj
تعداد صفحات مقاله: 13

94. Monitoring Quality Characteristics Using Linear Profile

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Noorosana - Amiri - Vaghefi - Roghanian
تعداد صفحات مقاله: 10

95. Optimal Workforce Scheduling

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S.A. Oke - M.K.O. Ayomoh
تعداد صفحات مقاله: 8

96. Reliability of Data Allocation on a Centralized Service Configuration with Distributed Servers

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mehmet Savsar - Fawaz S. Al-Anzi
تعداد صفحات مقاله: 11

97. Taking into Account the Transportation on the Supplier Selection

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Aicha Aguezzoul - Pierre Ladet
تعداد صفحات مقاله: 9

98. The Effects of Delay Due to Lot Size in a Shop with Assembled Products

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Iraj Mahdavi - Morteza Bagherpour - S.Majid Ebrahimi
تعداد صفحات مقاله: 9

99. The Optimality Conditions of a Linear Assignmant Problem Solution

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mohammad S. Sabbagh
تعداد صفحات مقاله: 8

100. Two Formulations for Designing Optimal Single Loop and the Location of P/D Stations

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Reza Zanjirani Farahani - Gilbert Laporte
تعداد صفحات مقاله: 14