1. ابزاری نوین در مهندسی کیفیت : چالشی بر مهندسی ارزش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین ذوالقدر
تعداد صفحات مقاله: 6

2. ارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه کردن زمان تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - کامران مهردوست
تعداد صفحات مقاله: 15

3. ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قاسم مصلحی - علیرضا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 16

4. ارائه یک روش تخمینی برای محاسبه معیارهای عملکرد خطوط جریان تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم نهاوندی
تعداد صفحات مقاله: 7

5. ارائه یک روش قاعده مند برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدکمال چهارسوقی - راشد صحرائیان
تعداد صفحات مقاله: 7

6. ارزیابی میزان رضایت و سطح مشارکت کارکنان دانشگاه یزد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدصالح اولیاء - مرتضی خاکزار بفروئی - محمدامین شعرباف
تعداد صفحات مقاله: 20

7. استفاده از الگوریتم ژنتیک در رویکرد انتقال گلوگاه برای حل مسأله زمانبندی کارگاهی فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود ربانی - رضا توکلی مقدم - مریم محمدی پور
تعداد صفحات مقاله: 9

8. استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی دانشگاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد اصغرپور - ام البنین یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 12

9. استفاده از چشم انداز خدمات راهبردی با استفاده از رویکرد “ بهره گیری از نقش QFD جهت اولویت بندی پروژه های بهبود در فرآیند فروش محصولات پتروشیمی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکبر اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 8

10. استفاده از یک الگوریتم کارآمد برای طراحیسیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان پردازش سلول های عمومی و خاص

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - مسعود ربانی - علی قدرت نما
تعداد صفحات مقاله: 9

11. استقرار بهینه واحدهای اداری با استفاده از روش AHP

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر مهدی پور - بابک عبدالهی مهر
تعداد صفحات مقاله: 11

12. استقرار سیستم آموزش جامع TTS با استفاده از تکنیکهای SSM و PDCA در شرکت فرآورده های نسوز پارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزیتا مهربانی - مجتبی جوانبخت
تعداد صفحات مقاله: 7

13. اولویت بندی خواسته های مشتریان در روش (QFD)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد اصغرپور - رسول نورالسناء - ژیلا نصیری
تعداد صفحات مقاله: 9

14. بررسی اثر مدیریت مبتنی بر روابط انسانی بر بهره وری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمدحسین وزیریان
تعداد صفحات مقاله: 12

15. بررسی فرآیند طراحی و افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی : طراحی یک شناور دریایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نظام الدین فقیه - محمدعلی حامدی
تعداد صفحات مقاله: 6

16. بررسی و مقایسه بهره وری گروههای مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مولایی
تعداد صفحات مقاله: 12

17. بررسی و مقایسه پژوهشهای دانشجویی در ایران با استفاده از تکنیکهای MADM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن صراف جوشقانی
تعداد صفحات مقاله: 18

18. برنامه ریزی زمان حرکت AGV

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حجی
تعداد صفحات مقاله: 5

19. برنامه ریزی زمانبندی خط تولید در صنعت نساجی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین فاضل زرندی - محمد اسماعیلیان
تعداد صفحات مقاله: 12

20. بهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتربه روش تاگوچی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی زندیه - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 13

21. تحلیل درخت خطا با استفاده از منطق فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ولی درهمی - مهدی باصولی
تعداد صفحات مقاله: 8

22. تحلیل و بهینه سازی سیستم حمل و نقل با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح و مدلهای شبکه ای برنامه ریزی خطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر فخرزاد
تعداد صفحات مقاله: 10

23. تصمیم گیری در مورد ” ساخت و یا خرید “ و اثر نگرش ” مدیریت زنجیره عرضه “ بر آن


سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا اکبری جوکار
تعداد صفحات مقاله: 4

24. تعیین نقطه تفکیک بهینه درزنجیره عرضه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مدرس یزدی - مهدی شریف یزدی
تعداد صفحات مقاله: 15

25. توسعه مدل MRP با تقاضا و تامین فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی غضنفری - مهدی رضایی صدرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 11

26. تولید تمیز و نقش مهندسی صنایع در برنامه ریزی و پیاده سازی آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدسپهر قاضی نوری
تعداد صفحات مقاله: 6

27. جایگاه مدیریت زنجیره عرضه در صنایع خودرو ایران و ارائه مطالعه موردی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سمیع زاده - سودابه نامدار زنگنه
تعداد صفحات مقاله: 11

28. زمانبندی سیستم های تولید چابک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی سپهری - فریدون خرازی
تعداد صفحات مقاله: 11

29. ساخت یک ربات 3-P جهت موضع سیلرکاری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محرم حبیب نژاد کورایم - محمدحسن مختاری
تعداد صفحات مقاله: 9

30. سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی جمشیدیان - علی باغبان
تعداد صفحات مقاله: 6

31. سیستم تولیدی چابک :(AMS) چارچوب و توانا سازنده ها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا خوش سیما - احمد جعفرنژاد - علی محقر
تعداد صفحات مقاله: 9

32. سیستم خبره فازی جهت تعیین قیمت تعادلیسهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسرین امیراحمدی - عزیزا... معماریانی
تعداد صفحات مقاله: 9

33. سیستمهای یکپارچه مدیریت (IMS)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرنوش شاکری - مجید ایوزیان
تعداد صفحات مقاله: 11

34. طراحی نمودار کنترل هندسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول نورالسناء - عباس سقایی - کامران پی نبر
تعداد صفحات مقاله: 12

35. طـراحی سیستم تولید سـلولی در شـرایـط پــویای احتـمالی و حـل آن توسـط Simulated Annealing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا توکلی مقدم - نیکبخش جوادیان - نیما صفائی
تعداد صفحات مقاله: 10

36. فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدعلیرضا فیض بخش بازرگان - مجید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 11

37. فرایند کیفیت فراگیر در رویارویی با عصر دانایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر باقری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8

38. مدل الگوریتم ژنتیک برای مسأله تخصیص منابع محدود چند معیاره فازی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: متین باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 10

39. مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی جنگل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم دخت صفی صمغ آبادی - عزیزاله معماریانی - منوچهر امانی
تعداد صفحات مقاله: 7

40. مسئله سرمایه گذاری در منابع با درنظرگیری جریانهای نقدی تنزیل شده : مدلسازی و ارائه روش حل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرعباس نجفی - سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 11

41. مسئله سرمایه گذاری در کنترل پروژه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام شادخ
تعداد صفحات مقاله: 18

42. مقدار اقتصادی سفارش برایدوره ای با تقا ضا ومقدار موجودی اولیه تصادفی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رسول حجی - مهدی بیجاری
تعداد صفحات مقاله: 6

43. نقش تحقیق در عملیات در تحلیل مسائل وارانتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزت ا... اصغری زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

44. نقش مهندسین صنایع در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهها ( مورد دانشگاه یزد )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی وحدت
تعداد صفحات مقاله: 7

45. کاربرد برنامه ریزی ریاضی کسری در اندازه گیری بهره وری و برنامه ریزی تولید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحیدر میرفخرالدینی
تعداد صفحات مقاله: 15

46. کنترل نرخ بهینه سرویس دهی در یک مرکز خدماتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر آذرون - رضا توکلی مقدم - لاله مهرادپی
تعداد صفحات مقاله: 10

47. یک روش برگشتی جدید در حل مساله برش دو بعدی غیر گیوتینی با استفاده از برنامه ریزی پویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی هاتفی
تعداد صفحات مقاله: 10

48. یک چارچوب وطرح طبقه بندی برای مدلسازی سیستم های تولیدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدتقی فاطمی قمی - مصطفی زندیه
تعداد صفحات مقاله: 8

49. ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANDHEURISTIC METHOD IN SYSTEM PLANNING

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sadegheih
تعداد صفحات مقاله: 8

50. Application of Computerized Taguchi Method (QT4) to Robust Design

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali Babapour Atashgah - Abbas Seifi
تعداد صفحات مقاله: 13

51. INTELLIGENT OPTIMISATION TECHNIQUES FOR SCHEDULING PROBLEM

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Sadegheih
تعداد صفحات مقاله: 5