اطلاعات تماس

آدرس:
علاقمندان می توانند پرسش های خود را در حوزه مهندسی صنایع که مرتبط با وظایف انجمن می باشد برای انجمن مهندسی صنایع ایران ارسال نمایند.

* بدیهی است پیگیری های لازم جهت کسب پاسخ از صاحب نظران و متخصصان، توسط انجمن صورت گرفته و نتیجه از طریق کانال های اطلاع رسانی و ارتباطی انجام به اطلاع پرسش کننده و سایر اعضای انجمن خواهد رسید.

** لازم به ذکر است اولین مرجع پاسخگویی به پرسش های علمی تخصصی اساتید محترم دانشکده ها و دست اندرکاران مرتبط با آن پرسش می باشند بنابراین از ارسال اینگونه پرسش ها برای انجمن بدون پیگیری مقدماتی خودداری شود.

فرم تماس

ارسال ایمیل