حضور عضو کمیته علمی کنفرانس هجدهم در مسند راهبری بهره وری کشور را تبریک عرض نموده و توفیق ایشان را در تعمیق این فرهنگ جهان مدرن آرزومندیم.

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به منظور همکاری در بخش برنامه ریزی و استانداردسازی این مجموعه پژوهشی در قالب امریه سربازی دعوت به همکاری نموده است.

هیات داوران پس از بررسی جامع آثار دریافت شده، 12 برگزیده سومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران را اعلام می دارد.

ادامه مطلب: دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه روز چهارشنبه 26 آبان حضور به هم رسانید.

از دانشجویان مهندسی صنایع (کلیه مقاطع) که در حوزه مدیریت فرایند تجربه دارند جهت حضور در یک پروژه پژوهشی/ مشاوره ای دعوت به همکاری شده است.

گروه صنعتی پاکشو از دانش آموختگان دارای صلاحیت های زیر جهت همکاری در واحد مهندسی صنایع این شرکت دعوت به همکاری نموده است:

راهنمای عبور مطمئن از جلسات مصاحبه شغلی روز جمعه ساعت 20 در بستر SKYROOM برگزار می شود. وجود سابقه ثبت نام برای حضور در این جلسه توصیه می شود. link205

نهاد ساماندهی نظام تجاری شهرها جهت تقویت توان کارشناسی خود از دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی صنایع و 9 رشته دیگر دعوت به همکاری نموده است.

یک تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی برای موقعیت های شغلی زیر از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نموده است:

زیر مجموعه ها