انجمن مهندسی صنایع ایران

همکاری نزدیک عضو پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارج نهاده و برای ایشان آرزوی موفقیت می نمائیم.

دکتر شهاب جنابی | مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691