انجمن مهندسی صنایع ایران

مرکز توسعه مهندسی و فناوری مدیریت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران روز پنجشنبه 11 شهریور به اهمیت یادگیری مهارت اجتماعی در بازار اشتغال می پردازد.

مسیرهای سه گانه دسترسی به جلسه مجازی از طریق iiie.ir/link معرفی شده است.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691