انجمن مهندسی صنایع ایران

اگر از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترای خود، طی سه سال اخیر (1398، 1399 یا 1400) دفاع کرده اید، از شما جهت ارائه دستاورد علمی- پژوهشی خود به سومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران دعوت به عمل می آید.

شما می توانید با دریافت فایل و تکمیل کاربرگ این بخش از جشنواره، جهت شرکت در جشنواره برگزیدگان مهندسی صنایع اقدام نمائید.

طبق زمان بندی، کاربرگ تکمیل شده به همراه مستندات، باید تا اول مهرماه به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره که در کاربرگ معرفی شده است، ارسال شود.

جشنواره در این محور، 4 برگزیده به شرح زیر خواهد داشت:

  • پایان نامه کارشناسی ارشد با نگاه کاربردی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد با نگاه تئوری
  • رساله دکتری با نگاه کاربردی
  • رساله دکتری با نگاه تئوری

 

شرکت کنندگان در جشنواره برگزیدگان مهندسی صنایع، هزینه ای پرداخت نمی کنند و برگزیدگان در اختتامیه کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (27 آبان) معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.

دریافت کاربرگ شرکت در بخش رساله / پایان نامه (فایل Word) از طریق نشانی iiie.ir/ht1400 امکان پذیر است.

در سال جاری نیز سه محور اصلی برای جشنواره در نظر گرفته شده است که برای آشنایی با دیگر بخش های جشنواره می توانید به نشانی iiie.ir/honors مراجعه نمایید. 

 

b_608_0_16777215_00_images_ieboard_honors1400.png

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691