انجمن مهندسی صنایع ایران

حکمرانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بر سرمایه های ملی را تبریک عرض نموده و موفقیت ایشان در صیانت از سهم نسل های آینده را آرزومندیم.

دکتر مهدی غضنفری | رئیس صندوق توسعه ملی

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691