انجمن مهندسی صنایع ایران

امشب؛ شنبه ساعت 22 در یک گفتگوی اینستاگرامی به بررسی علل فراز و نشیب های تجارت خارجی کشور و توانمندی های ضروری سازمان ها برای حضور در بازار جهانی پرداخته می شود: link195

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691