نوزدهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع، 11 و 12 اسفند ماه به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، برگزار خواهد شد. قالب آماده سازی مقالات و پروژه های دانشجویی در سایت همایش بارگذاری شده است. iensc.ir

نوزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

نوزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

نوزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع