دوست و فرهیخته گرامی

سلام

چنانچه برای اقدام برای رویدادها و فرصت های معرفی شده، استفاده از اطلاعات تصاویر برای شما ممکن نبود، ابتدا از طریق کانال انجمن مهندسی صنایع ایران در تلگرام به شناسه iiie_ir اقدام نمایید و در غیر این صورت از طریق راه های ارتباطی موجود سوال خود را مطرح نمایید.

با تشکر