اطلاعات تماس

آدرس:
دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه دوم مرکزی، واحد 219
صندوق پستی: 435-14665
نمابر:
تلفکس: 81032317
موبایل:
تلفن عضويت: 81032318

فرم تماس

ارسال ایمیل