اطلاعات تماس

آدرس:
تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابانهرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوجه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3
صندوق پستی: 1466643691
نمابر:
تلفکس: 88575600-021
موبایل:
تلفن عضويت: 88575600-021

فرم تماس

ارسال ایمیل

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691