انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران، عماد مهندسی صنایع کشور

انجمن فرصت گرانبهایی است که بتوان مستقیما با آن گروه از جامعه مهندسی صنایع کشور که از طریق انجمن بهم پیوسته اند مرتبط شد. مستحضرید که انجمن یگانه نهاد علمی، مستقل، اندیشه ورز و داوطلبانه کشور در تخصص مهندسی صنایع است که با تلاش ها و پیگیریهای فراوان جمعی و گروهی اساتید و متخصصین صنایع بالاخره در سال 1378 تأسیس و پا به عرصه وجود نهاد.

انجمن دارای اهدافی جامع و فراگیر است که ماده یک اساسنامه به شرح ذیل به آن معطوف شده است:

 • توسعه و گسترش کاربرد مهندسی صنایع در ایران
 • ارتقای دانش مهندسی صنایع
 • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه مهندسی صنایع
 • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع در سطح کشور

 

زمینه های فراوانی در انجمن قابل طرح هستند، که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 • برگزاری همایش ها و میزگردهای تخصصی با حمایت دانشگاه ها و مراکز عمده اقتصادی
 • بسترسازی و توسعه جایگاه های شغلی مهندسین صنایع کشور در دیگر بخش‌های کمتر گشوده شده نظیر بهداشت و درمان، مالی و بورس، توسعه صادرات و بازاریابی، تجارت الکترونیک و صنعت نفت از طریق برگزاری همایش ها، تأسیس رشته های جدید و دیگر طرق مناسب معرفی قابلیت های مهندسی صنایع و رشته های وابسته
 • راه اندازی و تأسیس نظام مهندسی صنایع ایران
 • تقویت و تثبیت جایگاه انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکت های خدمات و مشاوره مهندسی صنایع از طریق تدوین نظام جامع ارتقاء توان تخصصی و حرفه ای مؤسسات مذکور به منظور صیانت از جایگاه تخصصی مهندسی صنایع و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
 • تدوین نظامنامه اخلاق مهندسی صنایع ایران؛
 • تدوین نظام یادگیری همیشگی مهندسی صنایع (Life Long Learning of IE, or triple L IE)؛
 • زنان و مهندسی صنایع
 • توسعه و گسترش صادرات خدمات مهندسی صنایع
 • جایگاه مهندسی صنایع در اقتصاد خانواده

 

در این راستا انتظار می رود که اساتید جوان و فرهیخته و متخصصین کارآزموده مهندسی صنایع بیش و پیش از دیگران مشعلداران چابک و چالاک یاریگر انجمن و جامعه مهندسی صنایع کشور در این میدان پرچالش و جذاب باشند.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691