Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/1846/aquarela/24/school.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/1846/aquarela/24/school.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/1035/human_o2/24/x_office_calendar.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/1035/human_o2/24/x_office_calendar.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/653/the_spherical/24/target.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/653/the_spherical/24/target.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/419/comic_3/24/programs.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/419/comic_3/24/programs.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2165/office/24/usercard_01.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2165/office/24/usercard_01.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2165/office/24/marked_price.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2165/office/24/marked_price.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2352/frankfurt/32/login.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2352/frankfurt/32/login.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2016/vista_style_objects/24/report_check.png
There was a problem loading image http://findicons.com/files/icons/2016/vista_style_objects/24/report_check.png
انجمن مهندسی صنایع ایران

دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار - 27 و 28 مردادماه

school.pngمدرسین

 • دکتر مهدی فتح اله، دکترای تخصصي مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مهندس بهرام ناجدی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ايران

 

x_office_calendar.pngزمان

 • 27 و 28 مرداد 95 (چهارشنبه و پنجشنبه)

 

target.pngاهداف دوره

 • اشنایی با مبانی معماری فرایندها
 • اموزش الگوهای تحلیل و طراحی فرایندها
 • اموزش مبانی مدلسازی نرم افزاری

 

programs.pngسرفصل های دوره

 • اصول و مبانی مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • مروری بر مبانی چرخه مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • الگوهای مدیریت فرایند کسب وکار
 • مدلسازی و معماری فرایندها
 • اصول و مبانی تحلیل فرایندها
 • اصول و مبانی طراحی فرایندها
 • مبانی یکپارچگی فرایندها
 • مروری بر سیستم های مکانیزه مدیریت فرایندهای کسب وکار BPMS
 • مبانی مدلسازی نرم افزاری فرایندها

 

usercard_01.pngمخاطبین

 • متخصصین حوزه معماری کسب وکار، معماری سازمان، معماری فرایندها، فناوری اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان حوزه تحلیل سیستم

 

marked_price.pngهزینه ثبت نام دوره

 • 400 هزار تومان به ازای هر نفر
 • اعضای انجمن با احتساب 20% تخفیف: 320 هزار تومان

 

login.pngثبت نام

report_check.pngتوضیحات

 • برگزاری دوره در تاریخ مورد نظر منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان دوره می باشد.
 • برای شرکت کنندگان گواهینامه رسمی توسط انجمن مهندسی صنایع ایران صادر خواهد شد.
 • در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و پشتیبانی با شماره های 02188962076 و یا شماره همراه 09124250800 در تمامی ساعات شبانه روز می توانید تماس حاصل فرمایید.