انجمن مهندسی صنایع ایران

مشارکت انجمن مهندسی صنایع ایران در دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

b_608_0_16777215_00_images_iranrd2016.jpg

rd10-sbu.ir

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691