ادامه مطلب: معرفی گردهمایی های ویژه IIEC2018

5 گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2018) در روزهای یکشنبه از ساعت 16 تا 19 برگزار می شود و اولین آنها، 30 مهرماه در دانشگاه خوارزمی می باشد.

حضور برای عموم علاقمندان به شرط ثبت نام آزاد و رایگان است.

مخاطبین این گردهمایی جهت اعلام حضور می توانند به نشانی evand.com/meeting مراجعه نمایند.

ادامه مطلب: معرفی گردهمایی های ویژه IIEC2018