انجمن مهندسی صنایع ایران

حسب نظر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران با ایشان مبنی بر "ارزیابی نقادانه برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" از سوی انجمن و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود این برنامه و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی برای تحقق برنامه مذکور، چهلمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران به موضوع راهبرد پرداخته و تحت عنوان "از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی" برگزار می شود.

از اعضای محترم انجمن درخواست می شود ضمن مطالعه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که لینک دریافت آن در ادامه آمده، نظر اصلاحی و پیشنهادهای خود را برای انجمن ارسال و همچنین در چهلمین گردهمایی انجمن شرکت نمایند تا با جمع بندی دیدگاه ها، بتوان گزارشی تحلیلی و علمی همراه با پیشنهادهای اصلی و راهکارهای عملیاتی در شان جامعه مهندسی صنایع ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمود.

✅ دریافت فایل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691