انجمن مهندسی صنایع ایران

چهارمین جلسه همکاری افتخاری انجمن مهندسی صنایع ایران، روز شنبه 13 شهریور از ساعت 15 تا 17 در محل ساختمان این انجمن تشکیل می شود.

در این جلسه همکاران حاضر در جلسات گذشته، خروجی فعالیت ها و اقدامات خود را ارائه خواهند کرد.

بنابر این گزارش، فرصت همکاری و قبول مسئولیت برای علاقمندانی که تمایل به همکاری دارند، وجود دارد.

مکان جلسه

  • اتاق 211 واقع در طبقه دوم شمالی دفتر مرکزی انجمن مهندسی صنایع ایران
  • نشانی: خیابان کریمخان زند، نبش خیابان دکتر عضدی شمالی (آبان سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691