انجمن مهندسی صنایع ایران

علی اصغر یوسف نژاد که مدرک دکترای مهندسی صنایع دارد، در مجلس دهم توانست دبیری هیات رئیسه مجلس را بدست آورد.

وی 57 ساله و متولد ساری است معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد در دولت یازدهم را برعهده داشت و سابقه نمایندگی در ادوار پنجم و هشتم مجلس را نیز دارد.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691