انجمن مهندسی صنایع ایران

ردیف

نام دانشگاه*

(به ترتیب حروف الفبا)

نشانی اینترنتی

1

دانشگاه الزهرا

http://engineering.alzahra.ac.ir/...

2

دانشگاه امام حسین(ع)

 

3

دانشگاه امیرکبیر

http://industrial.aut.ac.ir

4

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir/...

5

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/...

6

دانشگاه تهران

http://indeng.ut.ac.ir

7

دانشگاه خاتم

http://khatam.ac.ir/...

8

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

http://industrial.kntu.ac.ir

9

دانشگاه خوارزمی

http://cvs.khu.ac.ir/fa/Faculty_of_Engineering.htm

10

دانشگاه شاهد

http://shahed.ac.ir/...

11

دانشگاه شریف

http://ie.sharif.ir/ie

12

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=ie

13

دانشگاه علم و فرهنگ

http://usc.ac.ir/...

14

دانشگاه مالک اشتر

http://www.mut.ac.ir/mut.php?name=ined

15

دانشگاه مهر البرز

http://www.mehralborz.ac.ir

16

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال

http://eng.iau-tnb.ac.ir/fa

17

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

http://ie.azad.ac.ir

18

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

http://engineering.srbiau.ac.ir...

 

واحدهای دانشگاهی دارای رشته مهندسی صنایع

 • موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی
 • دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل
 • دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه کاشان
 • دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 • دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
 • دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی سینا – کاشان
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان
 • موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد
 • موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش – ایلام
 • دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
 • دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران
 • دانشگاه تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان
 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
 • دانشگاه پیام نور استا نآذربایجان غربی- مرکزمهاباد (محل تحصیل گوک تپه)
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس
 • دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان
 • دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
 • دانشگاه صنعتی شریف – تهران
 • دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
 • موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل واحد دماوند)
 • موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران)
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار
 • دانشگاه صنعتی بیرجند
 • موسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه فناوری های نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)
 • مجتمع آموزش عالی گناباد
 • دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی اسرار – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی توس – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران
 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)
 • مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد
 • موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج
 • موسسه غیرانتفاعی رهنما – اهواز
 • موسسه غیرانتفاعی کارون – اهواز
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان- مرکز آبادان
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی (ره)
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل
 • موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری – ابهر
 • موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر
 • دانشگاه پیام نور استان زنجان
 • دانشگاه دامغان
 • دانشگاه سمنان
 • دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
 • دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه)
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
 • دانشگاه کردستان – سنندج
 • موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر – سنندج
 • دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)
 • دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان
 • دانشگاه صنعتی شیراز
 • مرکز آموزش عالی فیروزآباد
 • مرکز آموزش عالی لار
 • موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز
 • موسسه غیرانتفاعی اندیشه – جهرم
 • موسسه غیرانتفاعی تابناک – لا
 • موسسه غیرانتفاعی 
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لا
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار
 • مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
 • دانشگاه غیرانتفاعی البرز – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی آبا – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی پ ارسیان - بیدستان قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد قزوین)
 • موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره)
 • موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی کوثر – قزوین
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
 • دانشگاه صنعتی قم
 • دانشگاه قم
 • موسسه غیرانتفاعی پویش – قم
 • موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
 • موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم
 • دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان
 • دانشگاه شهید باهنر- کرمان
 • ادامه دانشگاه شهید باهنر- کرمان
 • مجتمع آموزش عالی بم
 • موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک
 • دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب)
 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • مخصوص بومی کردستان
 • موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کرمانشاه
 • دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
 • دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت
 • موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی – گرگان
 • دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان
 • دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی
 • دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان)
 • دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر- واجارگاه)
 • موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت
 • موسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان
 • موسسه غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان
 • موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
 • موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت
 • موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود
 • دانشگاه صنعتی بابل
 • دانشگاه علم و فناوری مازندران- بهشهر
 • دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
 • دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران- بابل
 • موسسه غیرانتفاعی آمل
 • موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
 • موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار
 • موسسه غیرانتفاعی پ ویندگان دانش – چالوس
 • موسسه غیرانتفاعی تجن – قائمشهر
 • موسسه غیرانتفاعی تمیشان – بهشهر
 • موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد
 • موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی ما
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی علامه حلی – چالوس
 • موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان
 • موسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر
 • موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور
 • موسسه غیرانتفاعی هدف – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش – رشت
 • دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • دانشگاه اراک
 • دانشگاه تفرش
 • مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)
 • موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی زرندیه – زرندیه
 • موسسه غیرانتفاعی فخر رازی – ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی فن و دانش – ساوه
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین
 • دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
 • دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)
 • موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم
 • دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس
 • دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش
 • دانشگاه بوعلی سینا- همدان
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان)
 • ادامه دانشگاه ملایر
 • مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)
 • دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
 • دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
 • دانشگاه آیت اله حایری – میبد
 • دانشگاه اردکان
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
 • موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا)
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه 
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691