انجمن مهندسی صنایع ایران

15 نشریه مرتبط با رشته مهندسی صنایع در سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، ثبت و رتبه بندی شده اند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، از میان این 15 نشریه ثبت شده، 7 نشریه به صورت فصل نامه، و 8 نشریه به صورت دو فصل نامه منتشر می شوند.

این گزارش می افزاید، 12 نشریه علمی مهندسی صنایع، دارای رتبه علمی پژوهشی و 3 نشریه علمی ترویجی هستند.

ضمنا 5 عنوان از نشریات به زبان انگلیسی منتشر می شود و همگی علمی پژوهشی می باشند.

گفتنی است، انجمن مهندسی صنایع ایران نیز دارای دو نشریه علمی پژوهشی بوده که Journal of Industrial and Systems Engineering فصلنامه بوده و نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید با همکاری دانشگاه بوعلی همدان به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

مقالات تمامی این نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

بر این اساس، از سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی درخواست می شود اطلاعات نشریه خود را در این سامانه وارد کنند و در صورت نیاز با کارشناس کارگروه فنی و مهندسی سامانه ارزیابی نشریات علمی به شماره 82233527 تماس حاصل نمایند.

اطلاعات این نشریات که از سامانه ارزیابی نشریات علمی در دی ماه 1395 استخراج شده است به شرح جدول زیر است و دسترسی به مقالات آنها از طریق لینک های موجود در ستون عنوان نشربه امکان پذیر است:

ردیف

عنوان نشریه/ مشاهده مقالات

صاحب امتیاز

دوره انتشار

رتبه علمی

1

International Journal of Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی فصلنامه علمی پژوهشی

2

International Journal of Industrial Engineering and Production Research دانشگاه علم و صنعت ایران فصلنامه علمی پژوهشی

3

Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران فصلنامه علمی پژوهشی

4

Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران دو فصلنامه علمی پژوهشی

5

Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی دو فصلنامه علمی پژوهشی

6

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران فصلنامه علمی پژوهشی

7

پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا دو فصلنامه علمی پژوهشی

8

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران دو فصلنامه علمی پژوهشی

9

مهندسی صنایع دانشگاه تهران دو فصلنامه علمی پژوهشی

10

مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف دو فصلنامه علمی پژوهشی

11

مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان فصلنامه علمی پژوهشی

12

مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین فصلنامه علمی ترویجی

13

توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی دو فصلنامه علمی ترویجی

14

رشد فناوری جهاد دانشگاهی فصلنامه علمی ترویجی

15

مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان دو فصلنامه علمی پژوهشی

گفتنی است، جدول فوق در 18 دی ماه با اضافه شده ردیف 15، به روز شده است.